Malá krajina

date of exhibition: 1957/08/02 - 1957/09/16
institution: Galerie Českého fondu výtvarných umění
type of exhibition: kolektivní