Milan Grygar

* 24. 10. 1926, Zvolen (Zvolen), Slovensko (Slovakia)
painter, typographer, graphic artist

 

nationality: Slovak
sex: male

Milan Grygar
Cukrovar
1946
malba
olej, plátno
345 x 495
Milan Grygar
Malba dřívkem
1965
malba
email, olej, plátno
700 x 650
Milan Grygar
Kresba dřívkem
1966
kresba
papír, tuš
1600 x 1400
Milan Grygar
Malba dřívkem
1966
kombinovaná technika
plátno
2000 x 1700
Milan Grygar
Akustická kresba A19
1969
kombinovaná technika
papír, tuš
880 x 625
Milan Grygar
Záznam realizace Akustické kresby
1969
kombinovaná technika
papír, tuš

word:
Tvorba Milana Grygara se rozpíná mezi dvěma póly. Na jedné straně jsou to knižní obálky a návrhy plakátů a na straně druhé jsou to významné experimenty se zvukem vytvářejícím prostorovou kvalitu kreseb a obrazů. Grygar, žák Emila Filly na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze (1945-50), se zpočátku zabýval malbou zátiší, která postupně přecházela do nepředmětné barevné kompozice. V průběhu 60. let vytvořil vodorovně lineárně řazené černobílé kresby, při jejichž tvorbě zaměnil pero za úlomek dřeva. Zaujal ho zvuk dřeva při kresbě, který začal zaznamenávat na magnetofonový pásek. Od roku 1965 se systematicky zabýval vztahem kresby a zvuku, které později (od roku 1966) vystavoval jako akustické kresby s jejich magnetofonovou nahrávkou. Následovaly velké kresby a obrazy jako záznamy pohybu ruky, následně přešel ke kresbám mechanicko-akustickým, v nichž byly použity jako kreslící nástroje zvučící mechanismy. V roce 1968 představil hmatovou kresbu, uskutečněnou prsty bez kontroly zraku. Všechny své kresby a obrazy koncipuje jako partitury (barevné, zvukové, architektonické, apod.). Zvukoplastické kresby z roku 1972 vystřídaly od roku 1976 akusticky interpretované lineární kresby. Kresby velkých formátů, označované jako prostorové partitury, mají protějšek v Bílých obrazech (1980). Sérii Černé obrazy založil na principu černých ploch a barevných linií, kde dominující úlohu hraje fixované světlo.
GR (Gina Renotiere, Muzeum umění Olomouc, 2008)