Tvůrčí kolektiv Index

year of establishment: 1967

notes:
není Umělecká skupina Index
vedení kolektivu: František Doležal, Miloslav Racek (teoretik skupiny), Luděk Tichý, Antonín Kulda,
skupina malířů a sochařů vytvořená při Galerii Vincence Kramáře v Praze Dejvicích