Sešity pro mladou literaturu

type of document: periodikum
imprint date: 1967/03
year's volume: 3
number: 19
number of page: 64, obálka
language: český

Sešity pro mladou literaturu

 

Sešity pro mladou literaturu

person   born
Grygar Milan   24. 10. 1926

Sešity pro mladou literaturu

institution, city
Československý spisovatel, Praha

Sešity pro mladou literaturu

institution, city
Středočeské tiskárny, n.p., Praha

Sešity pro mladou literaturu

page from - to   author of the text   title, subtitle
3 - 5       Rituál souhlasu a trestu
6 - 7   Zábrana Jan   Večer krátkých filmů
8 - 12   Kröner Vladimír   Bílé jeruzalémské zdi
13 - 13   Nezval Vítězslav   Výpisky z četby vybral Jaroslav Kořán
13 - 13   Neumann Stanislav   Výpisky z četby vybral Jaroslav Kořán
13 - 13   Proust Marcel   Výpisky z četby vybral Jaroslav Kořán
13 - 13   Hemingway Ernest   Výpisky z četby vybral Jaroslav Kořán
13 - 13   Čechov Anton   Výpisky z četby vybral Jaroslav Kořán
13 - 13   Jungwirth František   Výpisky z četby vybral Jaroslav Kořán
13 - 13   Dahl Roald   Výpisky z četby vybral Jaroslav Kořán
13 - 13   Stout Rex   Výpisky z četby vybral Jaroslav Kořán
13 - 13   Seidlová Anastasie   Výpisky z četby vybral Jaroslav Kořán
14 - 15   Srp Edouard   Výlet
16 - 18   Procházka Jindřich   Narativní básně
19 - 21   Novák Ladislav   Osobité odosobnění
22 - 24   Kořán Jaroslav   Ladislav Novák z Třebíče
25 - 27   Nekuda Luděk   Poznání
28 - 28   Ptáček Jan   Holomráz
28 - 28   Horanský Miloš   Kohout II
28 - 28   Černík Michal   Naruby
28 - 28   Osinová Andrea   Probuzení
28 - 28   Horanský Miloš   Ústa vracíš
29 - 29   Hauková Jiřina   Zření
30 - 31   Sucharda Jan   Světlana
32 - 33   Palacký František   Psaní do Frankfurtu 11. dubna 1848
33 - 33   Palacký František   Idea státu rakouského (1865) článek VII.
37 - 39   Bořecký Jindřich   Rozhovor o republice s Dr. Jaroslavem Werstadtem
37 - 39   Werstadt Jaroslav   Rozhovor o republice s Dr. Jaroslavem Werstadtem
40 - 40       Kvart, Ročník 4 - Praha 1945 - 1946
40 - 40   Navrátil Václav   O situaci někdejších vzdělanců
41 - 42   Teige Karel   Entartete Kunst
42 - 42   Kolář Jiří   Poezie města
44 - 44   Hrabal Bohumil   Dvě stránky pro Bohumila Hrabala
44 - 44   jpš   Dvě stránky pro Bohumila Hrabala
44 - 45   Hrabal Bohumil   Také láska
45 - 45   Hrabal Bohumil   Za Rudolfem Kirsem
46 - 49   Konůpek Jiří   Věčná absurdita
50 - 53   Effenberger Vratislav   Protokoly IV. sjezdu československých spisovatelů
50 - 53   Kabeš Petr   Protokoly IV. sjezdu československých spisovatelů
50 - 53   Brousek Antonín   Protokoly IV. sjezdu československých spisovatelů
50 - 53   Vrba František   Protokoly IV. sjezdu československých spisovatelů
50 - 53   Mahler Zdeněk   Protokoly IV. sjezdu československých spisovatelů
53 - 53   Halas František   Spisovatel a politik
54 - 55       Místo nekrologu za černé sešity
56 - 57   Paclt Jaromír   Rubikon
58 - 64   Obaldia René de   Neznámý generál

Sešity pro mladou literaturu

  institution, city, signature, notes  
  C 52060