Karel Teige

* 13. 12. 1900, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 1. 10. 1951, Praha, Česká republika (Czech Republic)
translator, Editor, Typographer, Art Historian, art theorist,

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01132144
WIKIDATA: Q1377687
VIAF: 71440231

Karel Teige

Kritik, teoretik výtvarného umění, architektury, literatury a filmu, výtvarník a typograf. Zakladatel Devětsilu, člen Levé fronty, mluvčí Skupiny surrealistů v ČSR. Všestranně nadaná a orientovaná osobnost, spjatá s osudem české meziválečné avantgardy, jejíž podobu aktivně utvářel. Začal se prosazovat velmi záhy, jeho rané grafiky a kresby byly ovlivněny zejména Tvrdošíjnými (Josefem Čapkem a Vlastislavem Hofmanem), mnohé prozrazují vliv kubismu a expresionismu. Počátkem 20. let projevil teoretické schopnosti, které posléze zcela potlačily jeho zájem o výtvarnou tvorbu. Podílel se na obsahu sborníku Devětsil a ročenky Život II, do nichž přispěl programovými studiemi. 1922 se stal hlavním redaktorem Stavby, 1923 vyšla jeho průkopnická monografie o Janu Zrzavém a Alexanderovi Archipenkovi. Od 1923 se soustředil na typografii, architekturu a užité umění. Stal se hlavním představitelem konstruktivistické typografie. S Vítězslavem Nezvalem formuloval nový směr - poetismus, s Jindřichem Štýrským inicioval obrazové básně, ve 40. letech se věnoval především kolážím, jichž vytvořil několik set. Jako teoretik zprvu prosazoval proletářské umění, které v 1. polovině 20. let nahradil teorií předobrazů. Po návštěvě Paříže (1922) se zaměřil na důslednou prezentaci evropského avantgardního umění, nejprve poetismu, později surrealismu. Během 20. let se mu nosnou platformou stala polarita poetismu a konstruktivismu. 1924 zveřejnil tzv. 1. manifest poetismu jako autentický český příspěvek k mezinárodní scéně. Koncem 20. let se stal uznávanou osobností i v zahraničí, zejména v architektuře. Na Bauhausu věnoval cyklus přednášek sociologii architektury (1931). 1928 publikoval 2. manifest poetismu, v němž vrcholila jeho teze „umění pro pět smyslů" podávající sumu jeho dosavadních teoretických aktivit. Jeho levicové stanovisko se radikalizovalo kolem 1930, kdy se stal významnou osobností Levé fronty (založena 1929). Ve 30. letech se jako hlavní teoretik Skupiny surrealistů věnoval promýšlení teorie vnějšího a vnitřního modelu. Obhajoval právo umělce na svobodu projevu. Organizoval pobyt André Bretona a Paula Eluarda v Čechách, koncem 30. let vydal obsáhlou monografii o Jindřichu Štyrském a Toyen (1937), publikoval brožuru Surrealismus proti proudu (1938), v níž se vyrovnával zejména s Vítězslavem Nezvalem. Ve 40. letech, kdy nesměl publikovat, se soustavně zabýval filozofickými otázkami vývoje moderního umění, zejména vztahem fenomenologie a kubismu (publikováno z rukopisu až 1967).
KSm (Karel Srp), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha 1995, s. 850-851

Teoretik umění, umělecký kritik, publicista, redaktor, překladatel, grafický návrhář a kolážista. Spoluzakladatel Devětsilu (1920), iniciátor hnutí poetismu (1923), průkopník moderní typografie. Redaktor časopisů Disk, Stavba a ReD. Zakladatel a předseda Levé fronty (1929). Autor a editor řady publikací o architektuře, nejvlivnější kritik a teoretik moderní architektury v meziválečném Československu. Od r. 1935 vytvářel surrealistické koláže inspirované erotismem, v nichž využíval fotomechanických reprodukcí včetně fotografií moderní architektury.
JA (Jaroslav Anděl)

Karel Teige

František Bidlo: Karel Teige
 

Karel Teige

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Bauhaus, Desava (Dessau)
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika

Karel Teige

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Belgie
???? - ????   Der Sturm, Berlín (Berlin), Potsdamerstrasse 134a, publikoval o výtvarném umění
???? - ????   Die Aktion, publikoval o výtvarném umění
???? - ????   Disk - sborník Devětsilu, publikoval o výtvarném umění
???? - ????   Francie
???? - ????   Itálie
???? - ????   Musaion, Sborník pro moderní umění, Praha, publikoval o výtvarném umění
???? - ????   Německo
???? - ????   Nizozemí
???? - ????   Orfeus, publikoval o výtvarném umění
???? - ????   Osvobozené divadlo, Praha, návrhy scén
???? - ????   Polsko
???? - ????   Praha, Praha
???? - ????   Rakousko
???? - 1922   ReD, časopis, redigoval s J. Seifertem (Revoluční sborník Devětsilu)
???? - ????   Rozpravy Aventina, Praha, publikoval o výtvarném umění
???? - ????   Rusko
???? - ????   Švýcarsko
???? - ????   Veraikon, časopis, Praha, publikoval o výtvarném umění
???? - ????   Volné směry, časopis, Praha, publikoval o výtvarném umění
1922 - 1922   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris), návštěva
1922 - 1922   Život II., Sborník nové krásy, Nové umění - konstrukce, soudobá intelektuální aktivita, Praha, příspěvky
1923 - ????   Stavba, architektonická revue, Praha, redigoval
1927 - ????   ReD, časopis, redigoval
1929 - 1930   Bauhaus, pedagog sociologie architektury

Karel Teige

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Devětsil (Umělecký svaz Devětsil), *1920/10/5, zakladatel a hlavní teoretik
1930 - ????   Levá fronta, *1929, člen
1934 - ????   Skupina surrealistů v ČSR, *1934, mluvčí, hlavní teoretik

Karel Teige

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
----/01/20 -   Karel Teige: Surrealist Collage, Czech Centre London (České centrum Londýn), Londýn (London)
1966/03/27 - 1966/04/27   Karel Teige: Surrealistické koláže 1935-1951, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1966/05/06 - 1966/06/08   Karel Teige: Surrealistické koláže 1935-1951, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1966/10/02 - 1966/11/02   Karel Teige: Collagen 1935–1951, Museum Folkwang, Essen
1966/10/12 - 1966/10/25   Umělecký svět Karla Teiga, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1967/06/02 - 1967/07/22   Analytická expozice výtvarné činnosti Karla Teigeho z let 1916-1951, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1967/09   Analytická expozice výtvarné činnosti Karla Teigeho z let 1916-1951, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1994/02/04 - 1994/04/03   Teige animator: Karel Teige (1900–1951) en de Tsjechische avantgarde, Stedelijk Museum, Amsterdam
1994/02/15 - 1994/05/01   Karel Teige, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1994/03/01 - 1994/03/29   Karel Teige: Surrealistické koláže 1935-1951 ze sbírek Památníku národního písemnictví, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
2000/11/15 - 2001/04/01   Dreams and Disillusion: Karel Teige and the Czech Avant-Garde, The Wolfsonian–Florida International University, Miami Beach
2001/05/01 - 2001/07/07   Dreams and Disillusion: Karel Teige and the Czech Avant-Garde, Grey Art Museum, New York City (New York)
2014/12/10 - 2014/01/31   Karel Teige: Plochy snů, Galerie Smečky, Praha
2023/05/17 - 2023/09/17   Karel Teige: Deníky 1912-1925, Muzeum literatury, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1922/04/19 -   Jarní výstava Devětsilu, Krasoumná jednota (Dům umělců Rudolfinum), Praha
1923   Bazar moderního umění, Dům umělců, Praha
1925   Výstava moderní české grafiky, Praha, Praha
1927/12   Výstava moderného umeleckého priemyslu v Bratislave, Pavilon Umelecké besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1937/05/08 - 1937/05/27   Výstava československé avantgardy, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1949/12/03 - 1950/01/08   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu, Dům výtvarného umění, Praha
1950/06/28 -   Arte astratta e civilista in Cecoslovacchia, Age d'Oro, Řím (Roma)
1963/09/15 -   Hluboká 1963: Umění 1900-1963, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1964/03 - 1964/04   Imaginativní malířství 1930-1950, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1964/07/17 - 1964/08/30   K výtvarné problematice 30. let, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1965/05/13 - 1965/08/29   Moderní česká kresba, Palác Kinských, Praha
1965/09/12 - 1965/10/10   Moderní česká kresba, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1966/09/30 - 1966/10   Tematická studijní výstava UDS, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1967   Karel Teige, Jozef Jankovič, Wiener Secession, Vídeň (Wien)
1967/04   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965, Muzej primenjene umetnosti, Bělehrad (Beograd)
1968/02/29 -   Il collage nell´arte ceca moderna, Galleria ferro di cavalo, Řím (Roma)
1968/07 - 1968/08   České umění začátku 20. let, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1968/10   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech. I. výstava přírůstků galerijní sbírky, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1968/10/24 - 1968/11/17   České umění začátku 20. let k padesátému výročí republiky, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1969/01/23 - 1969/02   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Mánes, Praha
1969/06/15 - 1969/07/27   Koláž v českém výtvarném umění, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1969/06/29 - 1969/07/13   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und Industrial Design, MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Palác Kinských, Praha
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století, Krajská knihovna, České Budějovice (České Budějovice)
1972/09/14 - 1972/12/31   Konstruktivismus - Entwicklungen und Tendenzen seit 1913, Galerie Gmurzynska, Kolín nad Rýnem (Köln)
1977/11/10 - 1978/01/01   Umění v zápasech doby, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1980/09/30 - 1980/10/04   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert, Garmisch-Partenkirchen, Garmisch-Partenkirchen
1981/06/26 - 1981/08/23   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1982/06/29 - 1982/08/31   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1982/12/17 - 1983/03/06   Filla, Gutfreund, Kupka och tjeckisk kubism 1907-1927, Malmö Konsthall, Malmö
1983/03/07 - 1983/04/15   Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaquie 1930 - 1960, Galerie 1900 - 2000, Paříž (Paris)
1983/10/12 - 1983/12/12   Dessins tchèques du 20e siècle, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
1983/10/23 - 1984/01/15   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1984/01/29 - 1984/03/11   Tschechische Fotografie 1918–1938, Museum Folkwang, Essen
1985   Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1985/01/31 - 1985/02/28   Czeska fotografia 1918-1938, Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
1985/05/10   Surréalisme de Londres a Prague et ailleurs: Peintures, dessins, objets, sculptures, photographies de..., Drouot, Paříž (Paris)
1986/06/10 - 1986/07/13   Devětsil: Česká výtvarná avantgarda dvacátých let, Staroměstská radnice, Praha
1986/07/06 - 1986/09/28   Tělo v československé fotografii 1900-1986, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1987/09/12 - 1987/11/15   Tsjechisch kubisme, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Antverpy (Antwerpen)
1987/11/19 - 1988/01/03   Cesty za uměním naší doby. Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře, Mánes, Praha
1988/05/03 - 1988/06/05   Přírůstky 1985-1987, Staroměstská radnice, Praha
1988/10/13 - 1988/12/31   Linie / barva / tvar, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1988/11/20 - 1989/01/29   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1988/11/27 - 1989/01/15   Osteuropäische Avantgarde, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1989/02 - 1989/03   Linie / barva / tvar, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1989/02/24 - 1989/03/26   Devětsil, A 20-as évek Cseh avantgardja, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1989/04/09 - 1989/05/15   Osteuropäische Avantgarde, Aargauer Kunsthaus, Aarau
1989/04/28 - 1989/10/01   Linie / barva / tvar, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1989/06   Devětsil: Czeska awangarda artystyczna lat dwudziestych, Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
1989/08/01 - 1989/09/30   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989, Mánes, Praha
1989/10/08 - 1990/01/07   Czech Modernism 1900-1945, Museum of Fine Arts Houston, Houston
1990   Devětsil. The Czech Avant-Garde Art, Architecture and Design of the 1920s and the 1930s, Museum of Modern Art, Oxford / Modern Art Oxford, Oxford
1990   Devětsil. The Czech Avant-Garde Art, Architecture and Design of the 1920s and the 1930s, Design Museum London, Londýn (London)
1990/03/02 - 1990/05/13   Czech Modernism 1900-1945, International Center of Photography, New York City (New York)
1990/06/01 - 1990/07/15   Tschechische Avantgarde 1922-1940: Reflexe europäischer Kunst und Fotografie in der Buchgestaltung, Kunstverein Hamburg, Hamburk (Hamburg)
1990/06/23 - 1990/08/26   Czech Modernism 1900-1945, Akron Art Museum, Akron
1990/12/13 - 1991/02/17   Aventinská mansarda: Otakar Štorch Marien a výtvarné umění, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1990/12/15 - 1991/01/27   Tschechische Avantgarde: Gestaltung und Buch 1922-1944, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1991   Tschechischer Kubismus: Emil Filla und Zeitgenossen, Museum der Moderne Rupertinum, Salzburg
1991/04/04 - 1991/05/09   Grafika české avantgardy 1907-1918, Palác Kinských, Praha
1991/06/09 - 1991/09/15   Tschechischer Kubismus: Emil Filla und Zeitgenossen, Museum Moderner Kunst Wörlen Passau, Pasov (Passau)
1992/04/03 - 1992/05/17   Tschechischer Kubismus: Emil Filla und Zeitgenossen, Kulturhaus der Stadt Graz, Štýrský Hradec (Graz)
1993/01/13 - 1993/02/23   Wille zur Form: Ungegenständliche Kunst 1910–1938 in Österreich, Polen, Tschechoslowakei und Ungarn, Messepalast, Vídeň (Wien)
1993/02/10 - 1993/04/11   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918 - 1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918 - 1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
1993/06/29 - 1993/09/26   Umění pro všechny smysly: Meziválečná avantgarda v Československu, Valdštejnská jízdárna, Praha
1994/05/27 - 1994/10/16   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
1995/20/05 - 1995/10/29   Wasser & Wein: Zwei Dinge des Lebens aus der Antike bis heute, Kunsthalle Krems, Krems an der Donau
1996/04/04 - 1996/06/23   Karel Teige: Architettura, Poesia. Praga 1900-1951, Castello di Miramare, Terst (Trieste)
1996/04/30 - 1996/09/08   V prostoru 20. století: České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
1996/10/15 - 1997/01/05   Český surrealismus 1929-1953, Městská knihovna Praha, Praha
1997/01/25 - 1997/03/30   Aspekte imaginativer Kunst im 20. Jahrhundert: Profil und Perspektiven einer Sammlung, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1997/04/13 - 1997/04/27   Aspekte imaginativer Kunst im 20. Jahrhundert: Profil und Perspektiven einer Sammlung, Kunstverein Gütersloh, Gütersloh
1997/04/13 - 1997/05/25   Aspekte imaginativer Kunst im 20. Jahrhundert: Profil und Perspektiven einer Sammlung, S-Galerie der Sparkasse, Gütersloh
1997/06/15 - 1997/10/13   Prague 1900-1938: Capitale secrète des avant-gardes, Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
1997/06/20 - 1997/09/21   Očima Arcimboldovýma, Veletržní palác, Praha
1997/07/16 - 1997/09/28   Ouplná lůna, České muzeum výtvarných umění, Praha
1998   Moderní krása: Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Die Neue Sammlung: The International Design Museum Munich (Staatliches Museum für angewandte Kunst), Mnichov (München)
1998/04/07 - 1998/06/07   Beauté moderne: Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948, Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), Barcelona
1998/05/01 - 1998/09/20   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1998/06/19 - 1998//09/13   Beauté moderne: Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948, Hôtel de Sully, Paříž (Paris)
1998/11/12 - 1999/01/17   Beauté moderne: Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948, Musée de l'Elysée, Lausanne
1999/03/03 - 1999/05/30   Moderní krása: Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1999/05/05 - 1999/10/10   Cesta na jih, Obecní dům, Praha
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/06/04 - 1999/09/12   Surrealismus: Two Private Eyes. The Nesuhi Ertegun and Daniel Filipacchi Collections, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York City (New York)
1999/07/09 - 1999/09/19   Modern Beauty: Tschechische Avantgarde - Fotografie 1918 - 1948, Die Neue Sammlung: The International Design Museum Munich (Staatliches Museum für angewandte Kunst), Mnichov (München)
2000/06/15 - 2000/08/31   Forma sleduje vědu: Teige, Gillar a evropský vědecký funkcionalismus 1922-1948, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2000/11/30 - 2001/02/04   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2000/12/13 - 2001/03/25   Melancholie, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
2001/07/14 - 2001/09/30   Die zweite Arche: Der Surrealismus und die tschechische Kunst 1925 bis 1945, Panorama Museum, Bad Frankenhausen
2002/03/03 - 2002/06/02   Central European Avant-Gardes: Exchange and Transformation, 1910-1930, Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles (California)
2002/07/05 - 2002/10/06   Avantgarden in Mitteleuropa 1910-1930: Transformation und Austausch, Haus der Kunst, Mnichov (München)
2002/11/10 - 2003/02/09   Avantgarden in Mitteleuropa 1910-1930: Transformation und Austausch, Martin-Gropius-Bau, Berlín (Berlin)
2003/05/30 - 2003/10/30   Záznamy času: Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze, Letohrádek Hvězda, Praha
2003/10/16 - 2004/02/29   Ejhle světlo / Look Light, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2003/11/07 - 2004/01/31   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu, Mánes, Praha
2004/01/15 - 2004/03/28   Česká fotografie 1840–1950: Příběh moderního média / Czech Photography 1840–1950: A Story of a Modern Medium, Galerie Rudolfinum, Praha
2004/03/04 - 2004/05/09   Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2004/03/26 - 2004/06/06   Ejhle světlo / Look Light, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2004/07/02 - 2004/07/10   Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Hotel Thermal, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004/10/14 - 2004/11/28   Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
2005/05/06 - 2005/05/30   Czech 100 Design Icons, Stilwerk, Berlín (Berlin)
2005/06/23 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Praha, Praha
2006/02/08 - 2006/05/08   V okovech smíchu. Karikatura a české umění 1900 - 1950 / In the Shackles of Laughter. Caricature and Czech Art 1900 - 1950, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2007/06/10 - 2001/09/03   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945, National Gallery of Art, Washington D.C.
2007/09/30 - 2008/01/13   1937: Perfektion und Zerstörung, Kunsthalle Bielefeld, Bielefeld
2007/10/12 - 2008/01/13   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York City (New York)
2009/03/13 - 2009/07/26   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
2009/03/19 - 2009/05/24   Náhodná setkání. Koláže ze sbírek Památníku národního písemnictví v Praze, Nová výstavní síň, Chrudim (Chrudim)
2009/04/23 - 2009/06/21   Karel Teige, Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie / Asymetrical Harmony, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2009/06/10 - 2009/10/11   Listování: Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Turning pages: Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2009/09/03 - 2009/11/01   Karel Teige, Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie / An Asymmetric Harmony, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2009/11/14 - 2010/02/14   Gegen jede Vernunft: Surrealismus Paris - Prag, Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen
2009/11/14 - 2010/02/14   Gegen jede Vernunft: Surrealismus Paris - Prag, Kunstverein Ludwigshafen am Rhein e.V., Ludwigshafen
2010/02/01 - 2010/04/25   Dom miłośnika sztuki: Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870–1930, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2010/04/22 - 2010/06/20   On-lino 1910-2010: Moderní český linoryt, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2010/05/28 - 2010/09/19   Roky ve dnech: České umění 1945-1957, Městská knihovna Praha, Praha
2010/06/04 - 2010/09/19   Karel Teige, Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2010/09/22 - 2011/01/16   Welt aus Schrift, Staatliche Museen zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlín (Berlin)
2010/12/09 - 2011/01/31   Temná noc, jasná noc: Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2011/02/11 - 2011/05/29   Abstrakter Raum: Formationen der Klassischen Moderne, MUMOK - Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Vídeň (Wien)
2011/06/09 - 2011/10/30   Surrealistická východiska (1948-1989), Letohrádek Hvězda, Praha
2011/06/11 - 2011/10/09   Avant-Garde Art in Everyday Life: Early Twentieth-century European Modernism, The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
2011/07/26 - 2011/11/06   Přírůstky 2001-2010, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2011/11/06 - 2012/03/11   New Formations: Czech Avant-Garde Art and Modern Glass from the Roy and Mary Cullen Collection, Museum of Fine Arts Houston, Houston
2011/12/07 - 2012/03/04   Černá slunce: Odvrácená strana modernity 1927 - 1945, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (III. Výtvarné umění 1890-1947), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/01/25 - 2013/04/21   Memory of Landscape I Have Never Seen, National Museum of Art, Deoksugung, Soul (Seoul)
2013/01/30 - 2013/04/28   Palmy na Vltavě: Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2013/04/11 - 2013/06/30   Pohled do archivu 5 - Písnička, DOX, Malá věž, Praha
2013/05/24 - 2013/08/18   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl: České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2013/06/23 - 2013/11/12   Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových, Galerie Emila Juliše / Antikvariát Fabio, Černčice (Louny)
2013/09/18 - 2013/11/17   Obrazy a předobrazy, Městská knihovna Praha, Praha
2014/01/28 - 2014/04/07   The Czech Avant-Garde Book, Ryerson & Burnham Libraries (Art Institute Chicago), Chicago (Illinois)
2014/10/03 - 2015/01/04   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905-2013. Průniky, střety, přesahy, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2014/11/15 - 2015/04/06   RealSurreal: Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie, Das Neue Sehen 1920-1950, Sammlung Siegert, Kunstmuseum Wolfsburg, Wolfsburg
2015/04/19 - 2015/07/19   RealSurreal: Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie, Das Neue Sehen 1920-1950, Sammlung Siegert, Max Ernst Museum, Brühl
2015/05/29 - 2015/07/18   Les avant-gardes tchèques à Paris, Galerie Le Minotaure, Paříž (Paris)
2015/09/04 - 2015/11/01   Má vlast: Pocta české krajinomalbě, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2016/05/15 - 2016/10/02   Krása bude křečovitá: Surrealismus v Československu 1933-1939 / Beauty Will be Convulsive: Surrealism in Czechoslovakia 1933-1939, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2016/06/15 - 2016/10/16   Listování. Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2016/09/28 - 2017/01/08   V novém světě: Podmínky modernity 1917-1927, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/10/26 - 2017/02/25   Desde el centro de Europa: Fotografía checa, 1912-1974. Colección Dietmar Siegert / From the Center of Europe: Czech Photography, 1912-1974. Dietmar Siegert Collection, Museu Fundación Juan March, Palma de Mallorca
2017/03/02 - 2017/04/22   Art abstrait géométrique: Des origines aux Réalités Nouvelles, Galerie Le Minotaure, Paříž (Paris)
2017/03/24 - 2017/06/04   Desde el centro de Europa: Fotografía checa, 1912-1974. Colección Dietmar Siegert / From the Center of Europe: Czech Photography, 1912-1974. Dietmar Siegert Collection, Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca
2017/04/06 - 2017/08/31   Tschechische Avantgardebuchkunst: Die Sammlung Vloemans, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, SLUB, Drážďany (Dresden)
2017/05/31 - 2017/07/08   Surrealismus a koláž, Galerie Smečky, Praha
2017/09/23 - 2017/10/30   Česká grafická moderna: Práce na papíře, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2017/10/28 - 2018/02/11   Muž s hořící hřívou! Emil Filla a surrealismus 1931-1939 / Man With Burning Mane! Emil Filla and Surrealism 1931-1939, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2017/11/11 - 2018/02/04   Hadí muž a tanečnice. Bosé nohy a jiné zajímavosti (Podoby manéžové, varietní a potulné zábavy ze sbírek Alšovy jihočeské galerie), Dům Štěpánka Netolického, Třeboň (Jindřichův Hradec)
2018/01/25 - 2018/05/06   The Book as Image: Publishers and Artists of the Czech Avant-garde (1920-1930), Musée des Arts Décoratifs (Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux), Bordeaux
2018/05/11 - 2018/10/31   Naše Francie, Letohrádek Hvězda, Praha
2018/05/26 - 2018/06/17   Avant Garde: Velká hra na budoucnost, Výstaviště, Pavilon G, Brno (Brno-město)
2018/09/21 - 2019/01/27   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě / Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in the Central Europe, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2019/02/09 - 2019/05/12   Kuna nese nanuk. Umění čtení umění, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2019/02/09 - 2019/05/26   Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější než Řím (Příběh české avantgardy), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2019/02/14 - 2019/07/07   Jan Tschichold and the New Typography: Graphic Design Between the World Wars, Bard Graduate Center Gallery, New York City (New York)
2019/03/08 - 2019/06/09   Czas przełomu 1908–1928: Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Years of Disarray 1908–1928: Art of the Avant-Garde in Central Europe, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2019/03/15 - 2019/05/01   Mapa světa Karla Teigeho, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2019/06/07 - 2019/09/29   Kubišta - Filla: Plzeňská disputace, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2019/06/20 - 2019/10/13   Sousedé v knize: Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Nachbarn im Buch: Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2019/06/28 - 2019/10/27   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy v strednej Európe, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2019/11/09 - 2020/01/24   Mapa světa Karla Teigeho, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2019/12/11 - 2020/03/29   Devětsil 1920-1931, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2019/12/13 - 2020/03/31   Törésvonalak 1908-1928: Avantgárd művészet Közép-Európában / Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in Central-Europe, Janus Pannonius Museum, Pécs
2020/12/03 - 2021/01/20   Česká grafická moderna: Grafické listy uměleckých velikánů 1. poloviny 20. století, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2021/11/05 - 2022/01/16   Rozhraní, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2022/09/23 - 2023/01/08   V kroužcích dýmu: Portrét moderního umělce, Veletržní palác, Praha
2022/11/24 - 2023/02/19   Šikmý úhel, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2022/12/08 - 2023/04/30   Řeč plakátu 1890–1938, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2023/03/03 - 2023/05/21   Umění předlouhého století a paměť lidské chůze, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2023/10/12 - 2024/03/03   Hej rup! Die Tschechische Avantgarde, Bröhan-Museum, Berlín (Berlin)
nedat.   The Czech Avant-Garde and Czech Book Design: The 1920s and 1930s. An Exhibition Drawn from the Emma Linen Dana Czech Avant-Garde Book Collection, Florham-Madison Campus Library - Fairleigh Dickinson University, Madison (New Jersey)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1996/03/23   3. aukce výtvarného umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
2008/09/21   Aukce č. 51: Antikvity (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2012/10/07   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI), Topičův salon (2007-), Praha
2014/11/12   Czech Avant-Garde Art from the Roy and Mary Cullen Collection, Sotheby's, Londýn (London)
2017/11/04   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie fotografie Louvre, Praha
2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Rezidence Ostrovní, Praha
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/11/27   88. aukce Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín), Aukční síň Vltavín, Praha
křest/autogramiáda/odhalení
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2001/06/07   Karel Teige: Karel Havlíček, České centrum fotografie, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2008/09/01 - 2008/09/21   Aukce č. 51: Antikvity (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2012/09/27 - 2012/10/07   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/10/28 - 2017/11/03   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Artkunst gallery, Praha
2018/11/12 - 2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/11/30 - 2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/10/24 - 2022/11/26   Předaukční výstava 88. aukce, Galerie Kodl, Praha
2023/05/22 - 2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín) - výstava, Aukční síň Vltavín, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1998/05/04 -   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2000   Česká grafika 20.století, stálá expozice, Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
2018/10/24 -   1918-1938: První republika, Veletržní palác, Praha
symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1994/03/22 - 1994/03/23   Karel Teige a evropská avantgarda, Galerie hlavního města Prahy, Praha

Karel Teige

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Karel Teige: Surrealistické koláže 1935-1951
  1967   Karel Teige, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1994   Karel Teige (1900-1951), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   Teige animator (Karel Teige (1900–1951) en de Tsjechische avantgarde)
  1996   Karel Teige: Architettura, Poesia (Praha 1900-1951), Electa, Milán (Milano)
  2014   Karel Teige: Plochy snů, Památník národního písemnictví, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1927   Výstava moderného umeleckého priemyslu v Bratislave, Svaz československého díla, Praha
  1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
  1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
  1963   Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1964   Imaginativní malířství 1930-1950, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1965   Moderní česká kresba, Národní galerie v Praze, Praha
  1966   Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1966   Surrealismus und Fotografie / Karel Teige: Collagen 1935–1951, Museum Folkwang, Essen
  1966   Tematická výstava UDS (Symboly obludností) (Teige, Toyen, Tikal, Istler, Medek, Medková, Nožička, Hrstka, Spanlangová), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965 (Izložba)
  1967   Karel Teige, Jozef Jankovič
  1968   collages a praga (1923 - 1967)
  1968   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky), Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1968   České umění začátku 20. let (K padesátému výročí republiky), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   České umění začátku 20. let, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
  1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Koláž v českém výtvarném umění, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1971   Umění a doba (České umění dvacátých let), Národní galerie v Praze, Praha
  1972   Konstruktivismus (Entwicklungen und Tendenzen seit 1913)
  1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století, Krajská knihovna, České Budějovice (České Budějovice)
  1978   Český funkcionalismus 1920-1940: Architektura, bytové zařízení, užitá grafika (3. Užitá grafika), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1981   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1982   Česká fotografie 1918-1938 (Výstava ze sbírek Moravské galerie), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1982   Filla, Gutfreund, Kupka och Tjeckisk Kubism 1907-1927, Malmö Konsthall, Malmö
  1983   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1983   Dessins tchèques du 20e siècle, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
  1983   Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaquie (1930 - 1960), Galerie 1900 - 2000, Paříž (Paris)
  1984   Tschechische Fotografie 1918–1938, Museum Folkwang, Essen
  1985   Czeska fotografia 1918-1938, Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
  1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1987   Tsjechisch kubisme, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Antverpy (Antwerpen)
  1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1988   Osteuropäische Avantgarde, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1988   Přírůstky 1985 - 1987, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989, Videopress, Rudná (Praha-západ)
  1989   Czech Modernism 1900-1945, Museum of Fine Arts Houston, Houston
  1989   Devětsil (A 20-as évek Czeh avantgardja)
  1989   Devětsil: Czeska awangarda artystyczna lat dwudziestych, Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
  1990   Aventinská mansarda (Otakar Štorch Marien a výtvarné umění), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1990   Devětsil (Czech Avant-Garde Art, Architecture and Design of the 1920s and 30s), Museum of Modern Art, Oxford / Modern Art Oxford, Oxford
  1990   Tschechische Avantgarde 1922-1940 (Reflexe europäischer Kunst und Fotografie in der Buchgestaltung)
  1991   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1991   Grafika české avantgardy 1907-1918, Národní galerie v Praze, Praha
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1991   Tschechischer Kubismus (Emil Filla und Zeitgenossen), Museum Moderner Kunst Wörlen Passau, Pasov (Passau)
  1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
  1993   Freie Richtungen (Die Zeitschrift der Prager Secession und Moderne), Torst, Praha
  1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu), Národní galerie v Praze, Praha
  1993   Wille zur Form (Ungegenständliche Kunst 1910–1938 in Österreich, Polen, Tschechoslowakei und Ungarn), Hochschule für angewandte Kunst (1971-1998), Vídeň (Wien)
  1995   Wasser und Wein: Zwei Dinge des Lebens. Aus der Sicht der Kunst von der Antike bis heute, Kunsthalle Krems, Krems an der Donau
  1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1997   Aspekte imaginativer Kunst im 20. Jahrhundert, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1997   Očima Arcimboldovýma, Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Ouplná lůna, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes), Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
  1998   Beauté moderne (Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století), Obecní dům, a.s., Praha
  1999   Česká fotografická avantgarda 1918–1948, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918 - 1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918 - 1948), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  1999   Surrealism: Two Private Eyes (The Nesuhi Ertegun and Daniel Filipacchi Collections), The Solomon R. Guggenheim Museum, New York City (New York)
  2000   Forma sleduje vědu / Form Follows Science (Teige, Gillar a evropský vědecký funkcionalismus 1922-1948 / Teige, Gillar and European Scientific Functionalism 1922-1948), Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
  2000   Melancholie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2001   Die zweite Arche: Der Surrealismus und die tschechische Kunst 1925 bis 1945, Panorama Museum, Bad Frankenhausen
  2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice), Obecní dům, a.s., Praha
  2002   Avantgarden in Mitteleuropa 1910-1930: Transformation und Austausch, E. A. Seemann Verlag, Lipsko (Leipzig)
  2002   Central European Avant-Gardes (Exchange and Transformation, 1910-1930), Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles (California)
  2003   Až kometa šlehne nás (Z historie zvukového záznamu), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2003   Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2003   When the Comet Hits Us (From the History of Talking Machines), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2003   Záznamy času / Records of Time (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze / From the Collection of the Museum of Czech Literature), Památník národního písemnictví, Praha
  2004   Česká fotografie 1840–1950: Příběh moderního média, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2004   Flashback (Český a slovenský filmový plakát 1959–1989 / Czech and Slovak Film Posters 1959–1984), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2005   Czech 100 Design Icons, CzechMania, Praha
  2005   Czech 100 Design Icons, CzechMania, Praha
  2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design), Modernista, Praha
  2006   V okovech smíchu: Karikatura a české umění 1900-1950, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2007   1937 (Perfektion und Zerstörung), Ernst Wasmuth Verlag, Berlín (Berlin)
  2007   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945, Thames & Hudson, Londýn (London)
  2009   Gegen jede Vernunft (Surrealismus Paris - Prag), Belser Verlag (Chr. Belser Gesellschaft für Verlagsgeschäfte GmbH & Co.KG), Stuttgart
  2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930), Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
  2010   Karel Teige, Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2010   on-lino 1910-2010 (Moderní český linoryt), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2010   Temná noc, jasná noc (Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2010   Welt aus Schrift (Das 20. Jahrhundert in Europa und den USA), Staatliche Museen zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlín (Berlin)
  2011   Avant-Garde Art in Everyday Life (Early Twentieth-century European Modernism), The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
  2011   New Formations (Czech Avant-Garde Art and Modern Glass from the Roy and Mary Cullen Collection), Museum of Fine Arts Houston, Houston
  2011   Surrealistická východiska (1948-1989) (Odklony - návraty - přesahy), Památník národního písemnictví, Praha
  2012   Černá slunce (Odvrácená strana modernity), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2013   Memory of Landscape I Have Never Seen, National Museum of Contemporary Art / National Museum of Modern and Contemporary Art, Kwačchon (Gwacheon)
  2013   Obrazy a předobrazy / Figures and Prefigurations, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2013   Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových, Nakladatelství FABIO - Pavel R. Vejražka, Černčice (Louny)
  2013   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl (České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2013   Život Galerie hlavního města Prahy (50), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2014   RealSurreal (Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie, Das Neue Sehen 1920-1950, Sammlung Siegert), Wienand Verlag GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2014   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2017   Art abstrait géométrique: Des origines aux Réalités Nouvelles (Autour de la collection Kouro), Galerie Le Minotaure, Paříž (Paris)
  2017   Surrealismus a koláž
  2018   Avant Garde (Velká hra na budoucnost), Profil Media, s.r.o., Praha
  2018   První republika 1918-1938, Národní galerie v Praze, Praha
  2019   Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější než Řím / Prague Was More Beautiful Than Rome (Příbeh české avantgardy / Story of the Czech Avant-garde), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
  2019   Devětsil 1920-1931, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2019   Devětsil 1920-1931, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2019   Jan Tschichold and the New Typography (Graphic Design Between the World Wars), Yale University Press, New Haven (Connecticut)
  2019   Kubišta - Filla: Plzeňská disputace (Zakladatelé moderního českého umění v poli kulturní produkce), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2019   Kuna nese nanuk: Umění čtení umění / The Art of Reading Art, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2019   Mapa světa Karla Teigeho, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2019   Sousedé v knize / Nachabn im Buch (Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2022   Řeč plakátu 1890–1938, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2023   Hej rup! (Die Tschechische Avantgarde im Kontext der Europäischen Moderne), Deutscher Kunstverlag Berlín, Berlín (Berlin)
  2023   Umění předlouhého století a paměť lidské chůze, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  nedat. (1995-1996)   The Czech Avant-Garde and Czech Book Design: The 1920s and 1930s (An Exhibition Drawn from the Emma Linen Dana Czech Avant-Garde Book Collection), Florham-Madison Campus Library - Fairleigh Dickinson University, Madison (New Jersey)
  nedatováno   Rozlomená doba / Years of Disarray (Mezi úzkostí a slastí: Zrod soudobého Středoevropana 1908-1928 / Between Anxiety and Delight: The Birth of the Modern Central European Citizen 1908-1928), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1940   Česká moderní grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1959   Z mého života, Československý spisovatel, Praha
  1961   Guillaume Apollinaire a Čechy, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Praha
  1963   Nevzpomínky, Československý spisovatel, Praha
  1963   Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Karel Teige a kniha, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Karel Teige a film, Československý filmový ústav, Praha
  1966   Sladko je žít (Paměti nakladatele Aventina I), Československý spisovatel, Praha
  1967   Aventinum a jeho knižní výtvarníci, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Poetismus, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1968   Myšlenky moderních malířů, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Dvacátá léta (Kritiky a stati), Československý spisovatel, Praha
  1969   Realita a poesie (K vývojové dialektice moderního umění), Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1972   La Poésie surréaliste tchèque et slovaque (1934-1969), Gradiva, Brusel (Brussels)
  1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1982   Česká scénografie XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Karel Teige: Arte e ideologia 1922–1933, Giulio Einaudi editore, Turín (Torino)
  1983   České užité umění 1918-1938, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1985   Příběh fotografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1989   Cesty československé fotografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1989   Myšlenky moderních malířů (Od Cézanna po Dalího), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1992   L'Avant-garde architecturale en Tchécoslovaquie 1918-1939, Pierre Mardaga, Lutych (Liège)
  1992   Melancholie a vzdor (Eseje o moderní české literatuře), Československý spisovatel, Praha
  1993   Surrealismus und Buchkunst, Edition Leipzig, Lipsko (Leipzig)
  1994   Fotografie v surrealismu, Torst, Praha
  1994   Karel Teige: Surrealistické koláže 1935-1951, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1995   Dramatický meziprostor, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
  1995   Pomocný slovník českých a slovenských výtvarných umělců, F. R. & G. spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
  1996   Český kubismus, Brána, s.r.o., Praha
  1996   Český surrealismus 1929–1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1999   Karel Teige 1900–1951 (L'enfant terrible of the Czech Modernist Avant-Garde), MIT Press, Cambridge (Massachusetts)
  1999   Modern Art in Eastern Europe (From the Baltic to the Balkans, ca. 1890-1939), Cambridge University Press, Cambridge
  1999   Tschechische Avantgarde-Fotografie 1918-1948, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2000   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2003   Kapitoly z dějin českého estetického myšlení II. (30. léta 20. století), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2003   Treffpunkte der Avantgarden (Ostmitteleuropa 1907-1930), Verlag der Kunst, Drážďany (Dresden)
  2003   Zo seba vystupujúce umenia (Príspevok k stratifikácii stredoeurópskych avantgárd), Kalligram, Bratislava (Bratislava)
  2004   Dramatický meziprostor, FOTEP, Brno (Brno-město)
  2004   Libeňský plynojem, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2004   Neznámá území českého moderního umění (Pod lupou genderu), Nakladatelství Argo, Praha
  2005   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2005   Nová vize (Avantgardní architektura v avantgardní fotografii: Československo 1918-1938), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2006   A 2 Z and More Signs, Thames & Hudson, Londýn (London)
  2007   Klasicismus v moderním umění, Galerie Michal's Collection, Praha
  2007   Mezi obrazem a textem (Text a grafém v evropském a českém malířství), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  2009   Karel Teige a typografie (Asymetrická harmonie), Nakladatelství Akropolis, Praha
  2010   „Československý malíř“ Salvator Dalí a jeho vliv na české umění, Galerie Miro, Praha
  2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2010   Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000, Sladovna Písek, Písek (Písek)
  2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2011   Česká inteligence od Jaroslava Golla po Magora, Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  2011   Hnízda snění (Kniha pasáží), Malvern, Praha
  2011   Rückblende: Die Fotosammlung der Neuen Galerie Graz, Folio Verlag, Vídeň (Wien)
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2012   Geneze designu nábytku, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
  2012   The History of Modern Furniture Design, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2014   Japonismus v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
  2014   Prague, Capital of the Twentieth Century: A Surrealist History, Princeton University Press, Princeton (New Jersey)
  2014   Touching and Imagining: An Introduction to Tactile Art, I.B.Tauris & Co. Ltd, Londýn (London)
  2014   V zákopech mysli (Život, víra a umění na prahu velké války), Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
  2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2015   Spěte sladce! / Rest in peace (Průvodce po hrobech českých typografů / The tombstones of Czech typographers), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Stíny hieroglyfů, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2016   Karel Teige: Kapitán avantgardy, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2016   Krása bude křečovitá (Surrealismus v Československu 1933-1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
  2016   StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2016   Surrealism and Photography in Czechoslovakia: On the Needles of Days, Ashgate, Farnham
  2016   Typo:grafik:um 1 (Abeceda súčasnej vizuálnej komunikácie a kultúry / Alphabet of Contemporary Visual Communication & Culture), Veldan, Trnava (Trnava)
  2017   Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
  2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
  2018   Průvodce neklidným územím II (Příběhy moderní české architektury), Nakladatelství Labyrint, Praha
  2018   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2018   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2018   Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in Central-Europe, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Od designu k designu (Příběh grafického designu ze sbírek Moravské galerie v Brně), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2020   Od balonu ke kosmickému vědomí (Aviatické eseje o české letecké duši), Národní galerie v Praze, Praha
  2020   Zázračné křížení: Karel Teige a Vítězslav Nezval, Nakladatelství Akademie múzických umění (NAMU), Praha
  2021   Divadlo ulice / Theatre of the Street (Reklama a aranžérství výkladních skříní v kontextu modernismu 1918-1938 / Advertising and Window Display Within the Context of Modernism 1918-1938), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2021   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2022   70 unikátů, Památník národního písemnictví, Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  2022   Karel Teige: Deníky 1912–1925, Památník národního písemnictví, Praha
  2023   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek (Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
  1967   Literární archiv (Sborník Památníku národního písemnictví), 2.ročník, Památník národního písemnictví, Praha
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister)
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2015   Čtení o Karlu Teigovi (Vize, realizace, divergence 1919-1938), Institut pro studium literatury, o. p. s., Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1972   Malý encyklopedický slovník (A - Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1975   Encyklopédie du surréalisme, Somogy Éditions d'art, Paříž (Paris)
  1982   Dictionnaire général du Surréalisme et de ses environs, Office du Livre S.A., Fribourg
  1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1989   Malý slovník bibliofila, Památník národního písemnictví, Praha
  1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
  2006   Benezit: Dictionary of Artists (Volume 13: Sommer - Valverane), Éditions Gründ, Paříž (Paris)
  2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2006 (XVII. Šte – Tich), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1931   Obrana architektury (Odpověď Karlu Teigemu), Musaion, sborník pro moderní umění, 27-52
  1957   Karel Teige a naše architektura, Výtvarná práce, 6-7
  1962   Ze života architektonické avantgardy (Jak jsme přišli do devětsilu), Výtvarná práce, 4-5
  1963   Koláže Karla Teiga, Výtvarná práce, 11.ročník, 19-20.číslo, 6-6
  1963   O poezii a politice v architektuře, Výtvarná práce, 11.ročník, 19-20.číslo, 6-7
  1963   Příklad AJG (K výstavě Umění 1900-1963 v Alšově jihočeské galerii), Kulturní tvorba, 1.ročník, 36.číslo, 13
  1963   S. M. K. Devětsil, Plamen, 5.ročník, 8.číslo, 93-95
  1963   Výtvarná teorie Devětsilu, Výtvarná práce, 6-7
  1964   Nové umění, Svět stavby a básně, 575-619
  1964   O vzhledu knih, Knižní kultura, 1.ročník, 4.číslo, 118-121
  1964   Vydavatelská avantgarda mezi dvěma válkami IV. (Nakladatelství Jana Fromka Odeon), Knižní kultura, 1.ročník, 4.číslo, 141-143
  1964/04/30   Svrchovanost architektury, Výtvarná práce, 1-2
  1965   Charakteristika názorového systému Karla Teiga (Kronika), Výtvarné umění, 214-218
  1965   Na rubu roku 1951, Tvář, 2.ročník, 2.číslo, 26-30
  1965   Surréalisme et peinture imaginative en Tchécoslovaquie, Phases, 11.ročník, 10.číslo, 47-57
  1965   Teigovo poslední dílo, Výtvarná práce, 13.ročník, 8.číslo, 1-9
  1966   Bibliografie knižní grafiky výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech, Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech, 9-15
  1966   Ediční poznámky, Svět stavby a básně, 503-508
  1966   Eros surrealismu, Výtvarná práce, 6-6
  1966   Karel Teige (Na okraj výstavy v Galerii Vinc. Kramáře v Praze), Student
  1966   Knihy - události, Výtvarná práce, 6
  1966   Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech, Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech, 1-8
  1966   Komentář, Svět stavby a básně, 509-573
  1966   Předmluva, Svět stavby a básně, 7-22
  1967   Die surrealistischen Collagen Karel Teiges, Karel Teige, Jozef Jankovič
  1968   Van constructivisme naar concrete kunst in Tsjecho-slowakije, Museumjournaal, 25-32
  1969   Der tschechische Beitrag zur "modernen Kunst", Christliche Kunstblätter, 89-91
  1969   Platí jako téměř všeobecný kánon..., Surrealistické východisko 1938 1968, 41-47
  1971   Česká knižní typografie a grafika po roce 1945, Glosy ze Strahova, 13/14.číslo, 26-30
  1975   Teige Karel (Tchécoslovaquie 1900 - Prague 1951), Encyklopédie du surréalisme, 245-246
  1978   Historický význam české grafiky 20. let, Umění, 97-113
  1982   Český konstruktivismus, Umění, 30.ročník, 214-243
  1983   Surréalisme et art imaginatif, Dessins tchèques du 20e siècle, 27-28
  1987   Apokryf o architektech Devětsilu, Umění, 97-102
  1987   Sborník Život II., Umění, 9-14
  1987   Vzpoura proti výlučnosti, Umění, 80-87
  1988   Futurismus a české umění, Umění, 20-52
  1988   SVU Mánes, výstava poesie 1932, Linie / barva / tvar, 40-55
  1988   Výstava přírůstků GHMP, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 7.číslo, 8
  1989   Surrealismus a české umění, Umění, 377-399
  1993   Knižní výtvarníci fy Borový, Topičův dům - nakladatelské příběhy 1883-1949, 26-32
  1993   On the Iconography of the Chess-board in Devětsil, Umění, 41-48
  1994   Bloudící láska (Automatické texty Karla Teigeho), Umění / The Art, 85-89
  1994   Dopisy Karla Teigeho Jaroslavu Seifertovi, Umění / The Art, 63-73
  1994   Karel Teige aneb boje o zítřek, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  1994   Komentář, Osvobozování života a poezie, 487-599
  1994   Poznámky ke Karlu Teigemu, Umění / The Art, 50-62
  1994   Umění a kritický duch Karla Teigeho, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  1994   Vývojová cesta, Osvobozování života a poezie, 600-664
  1995   An Avant-Gardist´s Solitude, Umění, 5-8
  1995   Anketa o surrealismus ve sbornících Znamení zvěrokruhu, Umění, 166-168
  1995   Architecture as Object and Habitability: Karel Teige a Master Builder of Utopias?, Umění, 34-39
  1995   Dada Well Constructed: Karel Teige's Early Rationalism, Umění, 29-33
  1995   Karel Teige = Walt Whitman či Ezra Pound estetiky?, Umění, 18-21
  1995   Karel Teige a italský futurismus: odmítnutí a dluhy, Umění, 56-62
  1995   Karel Teige a mrákotínský monolit, Umění, 111-112
  1995   Karel Teige a nezdar levé avantgardy, Umění, 9-17
  1995   Karel Teige a pražský strukturalismus, Umění, 116-118
  1995   Konstruktivismus a socialistická Amerika, Umění, 74-79
  1995   Má setkání s Teigem, Umění, 174-177
  1995   Meeting in Typography: Teige and Lájos Kassák, Umění, 66-73
  1995   Oběh smyslu a živel destrukce: Dvě poznámky o Teigem - výtvarníkovi, Umění, 164-165
  1995   Poems in Light and Darkness: The Films and Non-Films of the Czech Avant-Garde, Umění, 52-55
  1995   Poétisme et Pictopoésie: pour une étude comparative des avant-gardes, Umění, 48-51
  1995   Postcards from Utopia, Umění, 40-44
  1995   Poznámky k Teigeho typografii čtyřicátých let: korespondence s nakladateli, Umění, 169-173
  1995   Radical Constructivism in the late 1920s: Karel Teige, Naum Gabo and their Milieu, Umění, 85-88
  1995   Rejection and Acceptance of Teige in the 1920´s, Umění, 113-115
  1995   Spiritual Hygienists: Van Doesburg, Teige and the Concept of Progress, Umění, 63-65
  1995   Teige a likvidace umění, Umění, 27-28
  1995   Teige a Magritte, Umění, 161-163
  1995   Teige a Strzemiński: Two Rationalisms, Umění, 89-94
  1995   Teige v karikatuře Adolfa Hoffmeistera, Umění, 22-26
  1995   Teigův vztah k sovětské knižní tvorbě, Umění, 80-84
  1995   The Modernists Interior - Paradigm and Paradox, Umění, 95-100
  1995   The Tourist Poem, Umění, 45-47
  1996   Halucinatorní, virtuální a mentální objekty (Jindřich Štyrský, Toyen, Karel Teige), Český surrealismus 1929–1953, 112-169
  1996   Teige (Fenomenologie umění a problím estetiky), Český surrealismus 1929–1953, 430-437
  1997   Dreams about Books - Books about Dreams (Jindřich Štyrský and Jindřich Heisler), Grapheion, 56-59
  1997   K problematice abstraktního a kinetického umění 30. let v Čechách, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  2000   Architektura jako snaha o dokonalost (Pražská výstava Forum se snaží přiblížit mezinárodní souvislosti Teigova architektonického programu), 20
  2000   Impulses of Futurism and Czech Art, International Futurism in Arts and Literature, 122-143
  2000   Speech under the Rule of Silence: The Signs of the Zodiac and the Circle of Five Objects (Surrealism in Czechoslovakia 1951-63), André Breton: The Power of Language, 183-200
  2001   Karel Teige, architekt knihy, Deleatur, 14-21
  2002   Fototorst (reviews), Fotograf, 106-107
  2002   Hladový svatý Mikuláš Medek (Malířova cesta zákrutami historie i umění), Týden, 9.ročník, 20.číslo, 76-77
  2003   Spirála Vysoké hry, Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, 229-242
  2004   On the Needles of These Days, Third Text, 18.ročník, 2 (37).číslo, 103-118
  2004   Vizualizace hudby v českém meziválečném výtvarném umění, Umění, 336-352
  2005   Karel Teige - Cesta avantgardy, Revue art, 2.číslo, 50-51
  2007   Biografie der Autoren, Utopien und Konflikte, 319-325
  2007   Generační roztržka, Je třeba si vybrat, 55-68
  2007   Přesahy sochařství v českém výtvarném umění 1950 - 2000, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  2008   „Minulost umění“ - modernost surrealismu, Česká literatura, 56.ročník, 5.číslo, 673-676
  2010   Josef Čapek a kuboexpresionisté, on-lino 1910-2010, 17-33
  2010   Verteidigung der Architektur - Antwort auf Karel Teige, Architektur zwischen Kunst und Wissenschaft, 255-279
  2011   Po srsti (Šalda, Teige, Nezval, Breton a psychický automatismus), Analogon, 26-32
  2012   Černá slunce - Odvrácená strana modernity 1927 - 1945, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2012   Karel Teige a urbanismus (Město funkcionalistické a město socialistické na pozadí kongresů CIAM), Pro R.Š. aka Grand Master, 18-25
  2012   Medailony, Geneze designu nábytku, 245-303
  2012   Sbírka kreseb, grafik a maleb, Karáskova galerie, 36-68
  2012   Sociální a smyslové tělo (1928 - 1938) (Díla), Černá slunce, 118-137
  2012   Úzkost (1933 - 1942) (Kniha: Karel Teige, Surrealismus proti proudu, 1938), Černá slunce, 194-195
  2013   Svět smíchu a poezie, Nový prostor, 18-19
  2013   Teige jako konzultant dizertace, Prostor Zlín, 50-55
  2013   The Battle over Modern Architecture (Auguste Perret versus Le Corbusier - Le Corbusier versus Karel Teige), Umění / Art, 232-256
  2013   Víra v nevyhnutelnost (Karel Teige a geneze minimálního obydlí), Umění / Art, 268-273
  2014   Abeceda, Heslář české avantgardy, 63-73
  2014   Abstrakce, Heslář české avantgardy, 75-79
  2014   Anti-ornament, Heslář české avantgardy, 81-92
  2014   Česká avantgarda: Vývoj, skupiny, proměny, teorie, programy, umělecké postupy, Heslář české avantgardy, 15-61
  2014   Estetická funkce a funkcionalismus, Heslář české avantgardy, 123-134
  2014   Film: Sedmé umění, desátá múza, Heslář české avantgardy, 145-152
  2014   Fotografie, Heslář české avantgardy, 153-159
  2014   Jan Mukařovský a Josef Král: posudky na Karla Teigeho, Umění / Art, 62.ročník, 4.číslo, 371-375
  2014   Koláže Karla Teigeho představuje..., Karel Teige: Plochy snů
  2014   Masová (re)produkce, Heslář české avantgardy, 181-198
  2014   Město, Heslář české avantgardy, 199-224
  2014   Řád nového života a tvorby, Heslář české avantgardy, 285-303
  2014   Socialistický realismus a avantgarda, Heslář české avantgardy, 319-330
  2014   Stravba a báseń, Heslář české avantgardy, 331-348
  2014   Tělo, tělesnost, antropologické momenty, Heslář české avantgardy, 367-377
  2014   Ultrafialové obrazy, Heslář české avantgardy, 379-391
  2014   Vlny 1918-1923 (A přece je tady), Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, 14-33
  2014   Vnitřní model, Heslář české avantgardy, 393-401
  2016   ‘To reach over the border' (An International Conversation Between the Bauhaus and Devětsil), Umění / Art, 64.ročník, 3-4.číslo, 291-303
  2018   Abeceda, Art + Antiques, 120
  2018   Karel Teige. Deník říjen 1918, Život, 10-13
  2018   Magnetické pole aneb krásná kniha mezi Francií a Čechami, Naše Francie, 172-187
  2020   Ornament a ideologie (Karel Teige a teorie architektury), Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 29.číslo, 38-66
  2021   Pastýři, výjimky, uprchlíci (Teigeho revoluční teorie a Šaldovy levicové ideje), A2: Kulturní čtrnáctideník, 4
  2021   Soupis vystavenýcn prací, Originál? Umění napodobit umění, 42-85
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Karel Teige (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Karel Teige: Surrealistické koláže 1935-1951, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Karel Teige (Analytická expozice výtvarné činnosti Karla Teigeho z let 1916-1951), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1994   Karel Teige 1900-1951, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   Karel Teige: Surrealistické koláže 1935-1951 ze sbírek Památníku národního písemnictví, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  2014   Karel Teige: Plochy snů, Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2014   Karel Teige: Plochy snů (zahájení), Pražská plynárenská, a.s., Praha
  neuveden   Karel Teige: Surrealist Collage, Czech Centre London (České centrum Londýn), Londýn (London)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   UDS, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   České umění začátku 20. let, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Koláž v českém výtvarném umění
  1988   Linie / barva / tvar, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1997   Ouplná lůna, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1998   Beauté moderne: Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-194, Viktor Kolář: Figures de la solitude, Musée de l'Elysée, Lausanne
  2000   Česká grafika 20. století, Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
  2009   Karel Teige, Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie (derniéra), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2009   Karel Teige, Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie / An Asymmetric Harmony, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2009   Karel Teige, Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie / Asymetrical Harmony, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2013   Obrazy a předobrazy / Figures and Prefigurations, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2014   Zářivý krystal / Glittering Crystal (Průniky, střety, přesahy / Intersections, Collisions, Overlaps), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2016   V novém světě / In a New World (Podmínky modernity 1917-1927 / Conditions of Modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2019   Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější než Řím / Prague Was More Beautiful Than Rome (Příběh české avantgardy / Story of the Czech Avant-garde), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2019   Kuna nese nanuk: The Art of Reading Art, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2019   Kuna nese nanuk: Umění čtení umění, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2019   Mapa světa Karla Teigeho, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2019   Mapa světa Karla Teigeho, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2021   Rozhraní, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
adresář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1926   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Surréalisme de Londres a Prague et ailleurs (Peintures, dessins, objets, sculptures, photographies de...), Drouot, Paříž (Paris)
  1996   3. aukce výtvarného umění, Aukční síň Vltavín, Praha
  2008   Aukční dům Greisen: Aukce č. 51 (Antikvity), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
  2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
  2018   Aukční síň Vltavín: 161. aukce (Bibliofilie a grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 180. aukce (Vánoční aukce: Mince a výtvarné umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   88. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2023   Aukční síň Vltavín: 202. aukce - Bibliofilie a grafika, Aukční síň Vltavín, Praha
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Karel Teige: Výbor z díla
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Czech Surrealism 1929-1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1996   Český surrealismus 1929-1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918-1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918-1948), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice), Obecní dům, a.s., Praha
  2013   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl (České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2014   Glittering Crystal: Bohumil Kubišta and Czech Art 1905-2013 (Intersections, Collisions, Overlaps), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2014   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905-2013 (Průniky, střety, přesahy), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2017   Muž s hořící hřívou! Emil Filla a surrealismus 1931-1939 / Man With Burning Mane! Emil Filla and Surrealism 1931-1939, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
katalogový plakát kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
magisterská práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Karel Teige a fotografia
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984/03   Revue K (Janoskova Jurkovic Seifert Teige), 14.číslo, Revue K, Paříž (Paris)
  1993/03   Rassegna (Karel Teige, Architecture and Poetry), 15.ročník, 53 (1).číslo, CIPIA srl, Boloňa (Bologna)
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Karel Teige (1900-1951), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2014   Karel Teige: Plochy snů, Nadační fond Galerie Smečky, Praha
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Karel Teige: Karel Havlíček, Galerie Jiří Jaskmanický, Praha
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Galerie umění Karlovy Vary (Program výstav a akcí - duben, květen, červen 2019), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově), Správa národní kulturní památky Vyšehrad, Praha
  2018   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy ve střední Evropě / Avant-gardes in Central Europe), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Czas przełomu 1908–1928 / Years of Disarray 1908–1928 (Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Art of the Avant-Garde in Central Europe), Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
  2019   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy v strednej Európe / Avant-gardes in Central Europe), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2019   Törésvonalak 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgárd művészet Közép-Európában / Avant-gardes in Central-Europe), Janus Pannonius Museum, Pécs
  nedatováno   Expozice českého umění 20. století, Galerie hlavního města Prahy, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Erwerbungen 1970-1990, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   K výtvarné problematice třicátých let, Národní galerie v Praze, Praha
  1969   Tschechische angewandte Kunst und Industrial Design von 1918-1968 (Verzeichnis der Ausstellungsgegenstande), MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)
  1996   Český surrealismus 1929–1953 (Seznam vystavených prací)
  1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze), Památník národního písemnictví, Praha
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Karel Teige, Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2023   Karel Teige: Deníky 1912-1925, Památník národního písemnictví, Praha

Karel Teige

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1927   Stavba a báseň (Umění dnes a zítra. Výbor statí z let 1919-1926), Vaněk a Votava, Praha
  1930   Moderní architektura v Československu, Odeon (Jan Fromek), Praha
  1933   Zahradní města nezaměstnaných, Magda Pavlová, Praha
  1964   Jarmark umění, Československý spisovatel, Praha
  1966   Svět stavby a básně (Studie z dvacátých let), Československý spisovatel, Praha
  1966   Vývojové proměny v umění, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Avantgardní architektura, Československý spisovatel, Praha
  1969   Zápasy o smysl moderní tvorby (studie z 30. let), Československý spisovatel, Praha
  1993   Surrealismus proti proudu (Surrealistická skupina odpovídá Vítězslavu Nezvalovi, J. Fučíkovi, J. Rybákovi, L. Štollovi a. j.), Společnost Karla Teiga, Praha
  1994   Osvobozování života a poezie (Studie ze čtyřicátých let), Aurora, Praha
  2004   Svět, který se směje, Nakladatelství Akropolis, Praha
  2004   Svět, který voní, Nakladatelství Akropolis, Praha

Karel Teige

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1931   Frant. Muzika, František Dvořáček, Brno (Brno-město)
  1931   Výstava F. Muziky
  1945   Toyen
  1946   František Muzika: Výstava obrazů z posledních let, Galerie V. Hořejš, Praha
  1946   Josef Istler: Soubor grafiky 1942-46, Grafický kabinet Leopold Mazáč (Kabinet grafického umění) - Mazáčova výstavní síň, Praha
  1946   Souborná výstava Josefa Istlera
  1961   Adolf Hoffmeister: Visages, Illustrations, Collages
  1962   Adolf Hoffmeister: Souborná výstava (Uspořádané k šedesátým narozeninám Adolfa Hoffmeistra)
  1962   Adolf Hoffmeister: Souborná výstava
  1964   Jan Zrzavý
  1965   Václav Tikal: Malířské dílo 1941 - 1965, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1966   Miroslav Hák, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1967   Jan Zrzavý: Obrazy a kresby z let 1962 - 1966
  1967   Karel Teige, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1967   Kresby Karla Havlíčka, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1974   Joseph Sima (1891 - 1971), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1976   Miroslav Hák: Fotografie, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)
  1987   Josef Istler: Grafiske arbejder, Silkeborg Kunstmuseum, Silkeborg
  1987   Svět Emila Filly, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1989   Josef Istler: Obrazy, grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1994   Miroslav Hák: Fotografie, Pražský dům fotografie (2000-2002), Praha
  1994   Teige animator (Karel Teige (1900–1951) en de Tsjechische avantgarde)
  1995   Václav Zykmund, Galerie Peithner-Lichtenfels, Vídeň (Wien)
  1996   Růže pro Josefa Sudka, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2006   Adolf Hoffmeister: Visages & collages (Oeuvres des années 1926 - 1973), Galerie Le Minotaure, Paříž (Paris)
  2014   Karel Teige: Plochy snů, Památník národního písemnictví, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1935   První výstava Skupiny surrealistů v ČSR, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1938   Štyrský a Toyen, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1947   Mezinárodní surrealismus, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1968   Princip slasti
  1971   Avantgarda Trnu, Galerie Vincence Kramáře, Praha
  1978   Český funkcionalismus 1920-1940: Architektura, bytové zařízení, užitá grafika (3. Užitá grafika), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1982   Česká fotografie 1918-1938 (Výstava ze sbírek Moravské galerie), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1982   Štyrský Toyen Heisler, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
  1983   Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaquie (1930 - 1960), Galerie 1900 - 2000, Paříž (Paris)
  1985   Czeska fotografia 1918-1938, Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
  1986   Devětsil (Česká výtvarná avantgarda dvacátých let), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1989   Devětsil (A 20-as évek Czeh avantgardja)
  1990   Tschechische Avantgarde 1922-1940 (Reflexe europäischer Kunst und Fotografie in der Buchgestaltung)
  1993   Wille zur Form (Ungegenständliche Kunst 1910–1938 in Österreich, Polen, Tschechoslowakei und Ungarn), Hochschule für angewandte Kunst (1971-1998), Vídeň (Wien)
  2000   Forma sleduje vědu / Form Follows Science (Teige, Gillar a evropský vědecký funkcionalismus 1922-1948 / Teige, Gillar and European Scientific Functionalism 1922-1948), Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
  2000   Tschechischer Surrealismus und Art Brut zum Ende des Jahrtausends
  2001   Die zweite Arche: Der Surrealismus und die tschechische Kunst 1925 bis 1945, Panorama Museum, Bad Frankenhausen
  2011   New Formations (Czech Avant-Garde Art and Modern Glass from the Roy and Mary Cullen Collection), Museum of Fine Arts Houston, Houston
  2011   The Worker Photography Movement (1926-1939), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
  2014   Things and Words (Art Industry, Applied Arts and Design in Czech Theory and Criticism 1870–1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1927   Fanfarlo, Odeon (Jan Fromek), Praha
  1935   Básně, Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, Praha
  1941   Dílo Jana Zrzavého (1906-1940), Družstevní práce, Praha 1
  1941   Grünewald (Barbar čistého srdce), Rudolf Škeřík, Praha
  1947   Předpoklady slohu (Úvahy, kritiky, polemiky. Soubor statí z let 1909 - 1914), Otto Girgal, Praha
  1963   Maliari o sebe a o svojom diele, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1966   Karel Teige a film, Československý filmový ústav, Praha
  1969   Výtvarné projevy surrealismu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1970   Grünewald (Barbar čistého srdce), Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1974   Joseph Sima: ses amis, ses contemporains
  1981   Kupka, Galerie Gmurzynska, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1981   Programy české architektury, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Karel Teige: Arte e ideologia 1922–1933, Giulio Einaudi editore, Turín (Torino)
  1987   Toyen (Das malerische Werk), Verlag Neue Kritik, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
  1988   Les avant-gardes de l'Europe centrale 1907-1927, Flammarion editions, Paříž (Paris)
  1989   Le Corbusier, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1992   Poesie, Československý spisovatel, Praha
  1994   Hmat a imaginace (Úvod do taktilního umění - Taktilní experimentace 1974-1983 (1994)), Nakladatelství Kozoroh, _
  1995   Veletržní palác v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  1999   Karel Teige 1900–1951 (L'enfant terrible of the Czech Modernist Avant-Garde), MIT Press, Cambridge (Massachusetts)
  2003   Kdysi a potom, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2011   Topičův salon 1937-1949, Společnost Topičova salonu, Praha
  2012   Automatická madona (Antologie Skupiny Ra), Filip Tomáš - Akropolis, Praha
  2014   Touching and Imagining: An Introduction to Tactile Art, I.B.Tauris & Co. Ltd, Londýn (London)
  2016   Hoffmeisterova ironická kronika doby, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2016   Hoffmeister's Ironic Chronicle, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2020   František Doležal: Poesie a život, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2021   Mýtus architekta: Jan Kotěra 150, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2022   Karel Teige: Deníky 1912–1925, Památník národního písemnictví, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1920   Musaion, sborník pro moderní umění (1), 1.ročník, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1921   Musaion, sborník pro moderní umění (2), 2.ročník, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1931   Musaion, sborník pro moderní umění (12), Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1934   Surrealismus v diskusi (sborník redigovali Karel Teige a Ladislav Štoll)
  1936   Ani labuť ani Lůna (Sborník k stému výročí smrti K. H. Máchy), Otto Jirsák, Praha
  1936   Surrealismus, Josef Janda, _
  1968   František Xaver Šalda (1867 - 1937 - 1967), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1983   Le surréalisme en Tchécoslovaquie (Choix de textes 1934-1968), Gallimard, Paříž (Paris)
  1984   Proměny humoru (Tématická exposice Surrealistické skupiny v Československu), Surrelistická skupina v Československu, _
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 3: Dokumente)
  1995   Ani labuť, ani Lůna (sborník k 100. výročí smrti K. H. Máchy), Concordia, Praha
  1996   Mašinisti / Machinists, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2002   Between Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910-1930, Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles (California)
  2003   Jan Zrzavý: O něm a s ním (Antologie textů Jana Zrzavého a o Janu Zrzavém), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   Adieu Musen (Anthologie des Poetismus), Deutsche Verlags-Anstalt, Mnichov (München)
  2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
  2006   Rudolf Kremlička: O něm a s ním (Vlastní texty Rudolfa Kremličky a texty o Rudolfu Kremličkovi), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2007   Utopien und Konflikte (Dokumente und Manifeste zur tschechischen Kunst 1938-1989), Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), Karlsruhe
  2010   Architektur zwischen Kunst und Wissenschaft (Texte der tschechischen Architektur-Avantgarde 1918-1938), Gebr. Mann Verlag, Berlín (Berlin)
  2010   Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2017   Poetismus, Nakladatelství Slovart, s.r.o., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1919   České moderní malířství za války, Sobota, dělnická kulturní hlídka, 1
  1919   Výstava Jaroslava Panušky v Topičově saloně (listopad 1919), Kmen, 3 (1919–1920).ročník, 28.číslo, 199-199
  1920   II. výstava Tvrdošíjných ve Weinertově umělecké síni... (Pražské výstavy), Musaion, sborník pro moderní umění, 78
  1920   Jubilejní výstavy Jos. Mánesa / Výstava v Topičově saloně (Grafika), Čas, 30.ročník, 5.číslo, 5-5
  1920   Kreslíři ze „Šibeniček", Právo lidu, 29.ročník, 44.číslo, 2-2
  1920   Kreslíři ze Šibeniček (Pražské výstavy), Musaion, sborník pro moderní umění, 79-79
  1920   Posmrtná výstava Bohumila Kubišty, Lidové noviny, 28.ročník, 107.číslo, 9-9
  1920   Posmrtná výstava Bohumila Kubišty v Domě Umělců... (Pražské výstavy), Musaion, sborník pro moderní umění, 78-79
  1920   Poznámka k Matissovu dílu, Musaion, sborník pro moderní umění, 82-84
  1920   Starší výtvarné umění na Rusi, Čas, 30.ročník, 107.číslo, 4-4
  1920   Václav Radimský, Lidové noviny, 28.ročník, 142.číslo, 6-6
  1920   Vánoční výstavka u Topiče, Kmen, 3 (1919–1920).ročník, 34–35.číslo, 242-242
  1920   Výstava Václava Radimského v Topičově saloně... (Pražské výstavy), Musaion, sborník pro moderní umění, 79
  1920   Výtvarné umění: Členská výstava Hollara, Právo lidu, 29.ročník, 95.číslo, 3-3
  1920   Výtvarné umění: Druhá výstava Václava Radimského v Topičově Saloně, Právo lidu, 29.ročník, 71.číslo, 2-2
  1921   G. U. B., Čas, 31.ročník, 81.číslo, 4-4
  1921   Malíř Richard Lauda, Čas, 31.ročník, 70.číslo, 3-3
  1921   Obrazy a předobrazy, Musaion, sborník pro moderní umění, 2.číslo, 52-58
  1921   Tvrdošíjní a čeští hosté, Čas, 31.ročník, 44.číslo
  1921   Václav Radimský, Čas, 31.ročník, 264.číslo, 4-4
  1921   Výstava L. Vacátka: V Topičově saloně (únor 1921), Čas, 31.ročník, 47.číslo, 4-5
  1921   Výstava mladých ((II. výstava Spolku československých akademiků výtvarných v Praze, v Topičově saloně; Květen 1921)), Čas, 31.ročník, 117.číslo, 3-3
  1921   Výstava obrazů Slávy Tonderové (Topičův Salon v Praze, červen 1921), Čas, 31.ročník, 139.číslo, 4-4
  1921   Výstava Paula Hogga..., Červen, 4.ročník, 19.číslo, 268-268
  1921   Výstavy: František Holan, Čas, 31.ročník, 232.číslo, 4-4
  1922   Foto kino film, Život, 153-168
  1922   Obrazy z ciziny: Výstava obrazů ze Španěl a z ciziny Milady Šindlerové (Topičův salon, Praha, únor 1922), Čas, 32.ročník, 48.číslo, 3-3
  1922   Poznámka ke Kubištově dílu, Kmen, 16
  1922   Pražské výstavy, Čas, 32.ročník, 270.číslo, 2-3
  1922   Umění přítomnosti, Život, 119-142
  1922   Výstava francouzského malíře, Čas, 32.ročník, 137.číslo, 5-5
  1923   Jan Zrzavý, Čas, Nezávislý týdeník, 18.číslo, 4-5
  1925   Pražské výstavy, Stavba, 3 (1924–1925).ročník, 9.číslo, 167-168
  1925   Souborná výstava Josefa Šímy, Národní osvobození, 2.ročník, 79.číslo, 5-5
  1925   Výstavy dvou impresionistů, Národní osvobození, 2.ročník, 17.číslo, 4-4
  1926   Členská výstava Mánesa, Tvorba, 39-40
  1927   Charles Baudelaire (* 9. dubna 1821 - + 30. srpna 1867), Fanfarlo, 57-122
  1927   Pražské výstavy podzimní sezóny 1927, Stavba, 79-82
  1928   Guillaume Apollinaire a jeho doba, ReD, 2-22
  1928   Malíř Josef Šíma, ReD, 1 (1927-1928).ročník, 8.číslo, 274-276
  1929   Ad 1. a) Moderní galerie pražská... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, 98-100
  1929   Pomníky, Musaion, sborník pro moderní umění, 117-119
  1930   Báseň, svět, člověk, Zvěrokruh 1, 9-15
  1930   K obrazům F. Muziky, Musaion, sborník pro moderní umění, 265-270
  1930   Knihy a publikace (Surréalistická revoluce), Zvěrokruh 1, 47-48
  1930   Surréalistické malířství, Zvěrokruh 1, 48-48
  1930   Tristan Tzara, Almanach pro poesii a život 1920-1930, 45
  1931   Muzikova brněnská výstava byla vybrána..., Frant. Muzika
  1931   Nová výstava Muzikova začíná vlastně tam..., Výstava F. Muziky
  1931   Odpověď Le Corbusierovi, Musaion, sborník pro moderní umění, 52-53
  1931   Theo van Doesburg zemřel! (+ 7. 3. 1931), Musaion, sborník pro moderní umění, 121-128
  1932   Nová architektura a nový byt, Almanach Kmene, 61-65
  1934   deset let surrealismu, Surrealismus v diskusi, 7-56
  1934   závěr, Surrealismus v diskusi, 102-105
  1935   Guillaume Apollinaire, Básně, 1-7
  1935   Surrealismus není uměleckou školou, První výstava Skupiny surrealistů v ČSR, 3-5
  1936   Poesie a Revoluce, Surrealismus, 43-48
  1936   Pokus o poznání iracionality plnicícho pera, Surrealismus, 35-40
  1936   Revoluční romantik Karel Hynek Mácha, Ani labuť ani Lůna, 10-28
  1937   Mezinárodní orientace českého umění, Světozor, 236-237
  1945   Entartete Kunst, Kvart, 42-50
  1945   Obrazy a kresby Toyen z posledního desetiletí..., Toyen
  1945   Osud uměleckých avantgard v obou světových válkách, Kvart, 375-392
  1945   Vnitřní model, Kvart, 149-154
  1946   K aktuálním otázkám kulturního života, Kvart, 5-15
  1947   Estetické úvahy Bohumila Kubišty, Předpoklady slohu, 139-172
  1947   Mezinárodní surrealismus, Mezinárodní surrealismus
  1949   Bohumil Kubišta, Kvart, 350-378
  1957   Teoretik české avantgardy, Výtvarná práce, 9
  1959   K otázkám socialistické kultury, Výtvarná práce, 4-5
  1963   Jan Zrzavý, Plamen, 5.ročník, 9.číslo, 79-79
  1966   Báseň, svět, člověk, Svět stavby a básně, 487-500
  1966   Bouře na levé frontě, Svět stavby a básně, 472-476
  1966   Deset let Bauhausu, Svět stavby a básně, 477-486
  1966   Foto kino film, Svět stavby a básně, 64-89
  1966   Futurismus a italská moderna, Svět stavby a básně, 144-157
  1966   Guillaume Apollinaire a jeho doba, Svět stavby a básně, 371-404
  1966   Hyperdada, Svět stavby a básně, 235-242
  1966   Charles Baudelaire, Svět stavby a básně, 168-219
  1966   Isidore Ducasse comte de Lautréamont, Svět stavby a básně, 405-434
  1966   Jan Zrzavý, Svět stavby a básně, 90-111
  1966   K estetice filmu, Svět stavby a básně, 440-471
  1966   K nové architektuře, Svět stavby a básně, 112-120
  1966   K teorii konstruktivismu, Svět stavby a básně, 360-370
  1966   Konstruktivismus a likvidace „umění“, Svět stavby a básně, 129-143
  1966   Kresby Adolfa Hoffmeistra, Svět stavby a básně, 435-439
  1966   Manifest poetismu, Svět stavby a básně, 323-359
  1966   Moderní typo, Svět stavby a básně, 220-234
  1966   Nové umění proletářské, Svět stavby a básně, 33-63
  1966   Obrazy a předobrazy, Svět stavby a básně, 25-32
  1966   Obrazy Josefa Šímy, Svět stavby a básně, 308-317
  1966   Osvobozené divadlo, Svět stavby a básně, 158-162
  1966   Poetismus, Svět stavby a básně, 121-128
  1966   Poezie románu, Svět stavby a básně, 163-167
  1966   Před díly fantastického umění..., Výtvarná práce, 6-6
  1966   Ultrafialové obrazy čili artificielismus, Svět stavby a básně, 318-322
  1966   Vůdce české moderny, Svět stavby a básně, 243-249
  1966   Výtvarná práce sovětského Ruska, Svět stavby a básně, 250-307
  1967   Kresby Karla Havlíčka, Kresby Karla Havlíčka, 1-7
  1968   Entartete Kunst, Sešity pro mladou literaturu, 41-42
  1969   Druhá anketa 1953, Surrealistické východisko 1938 1968, 228-232
  1969   Otázky a hlediska z let 1947-1966 (1947), Surrealistické východisko 1938 1968, 219-220
  1969   První anketa 1951, Surrealistické východisko 1938 1968, 225-228
  1969   Surrealistické stanovisko 1938, Surrealistické východisko 1938 1968, 215-218
  1969   Vývoj sovětské architektury, Avantgardní architektura, 7-83
  1969   Z automatických textů a básní, Surrealistické východisko 1938 1968, 37-41
  1974   Der Maler Josef Šíma, Joseph Sima, 12-14
  1989   Karel Teige / Úvod v katalogu: Grafika Josefa Istlera (IX. výstava Kabinetu grafického umění, Praha, květen 1946), Josef Istler: Obrazy, grafika, 25-27
  1992   Bohumil Kubišta (Šebestián (v životě i smrti): ne ve snu!), Box, 3-15
  1992   Jindřich Štyrský (V diskusích o sociální funkci uměleckého díla...), Poesie, 47-53
  1994   1929, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 57-58
  1994   Bilder und Vorbilder, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 34-34
  1994   Der maler Josef Šíma, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 286-286
  1994   Epilog zur Diskussion über die Generation auf zwei Stühlen, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 59-59
  1994   Foto und Kunst (Antwort an Max Bill), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 333-333
  1994   Manifest des Poetismus, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 280-282
  1994   Neue proletarische Kunst, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 43-44
  1994   Strum an der linken Front, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 58-59
  1994   Surrealismus gegen den Strom, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 69-69
  1994   Toyens neue Bilder, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 300-301
  1994   Zweites Manifest des Poetismus, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 288-290
  2000   Josef Istler, Listy S.V.U. Mánes, 5
  2001   Entartete Kunst, České umění 1938-1989, 61-70
  2001   Realismus, České umění 1938-1989, 155-171
  2001   Rozpuštění surrealistické skupiny (Karel Teige; K případu Vítezslava Nezvala a surrealistické většiny, Vítezslav Nezval; Nezval o likvidaci skupiny surrealistů, Vítězslav Nezval, Řeč ke studentům o roztržce se surrealistickou skupinou), České umění 1938-1989, 27-29
  2001   Surrealistické stanovisko 1938, České umění 1938-1989, 21-23
  2001   Štyrský a Toyen, České umění 1938-1989, 24-26
  2002   Constructivism and the Liquidation of 'Art', Between Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910-1930, 583-589
  2002   Excerpts from Dada, Between Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910-1930, 376-383
  2002   Excerpts from Poetism Manifesto, Between Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910-1930, 593-601
  2002   Painting and Poetry, Between Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910-1930, 367-369
  2002   Poetism, Between Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910-1930, 579-582
  2002   Ten Years of the Bauhaus, Between Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910-1930, 632-636
  2002   Ultraviolet Paintings, or, Artificialism (Notes on the Paintings of Štyrský and Toyen), Between Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910-1930, 601-603
  2003   Jan Zrzavý, Jan Zrzavý: O něm a s ním, 200-220
  2003   Jan Zrzavý - předchůdce, Jan Zrzavý: O něm a s ním, 341-379
  2005   Život na hraně, Revue art, 2.číslo, 48-49
  2007   Das innere Modell, Utopien und Konflikte, 64-70
  2007   Realismus, Utopien und Konflikte, 137-149
  2007   Štyrský und Toyen, Utopien und Konflikte, 91-93
  2007   Vorwort über Architektur und Natur, Utopien und Konflikte, 86-88
  2009   Urbanismus (Rozhovor Pavla Janáka a Karla Teigeho), Obrys doby, 189-196
  2010   Antwort auf Le Corbusier, Architektur zwischen Kunst und Wissenschaft, 281-286
  2010   Das mechanische Haus, Architektur zwischen Kunst und Wissenschaft, 97-105
  2010   Der Konstruktivismus und die neue Architektur in der UdSSR, Architektur zwischen Kunst und Wissenschaft, 139-162
  2010   Die Kleinstwohnung und das Kollektivhaus, Architektur zwischen Kunst und Wissenschaft, 287-309
  2010   Die moderne Architektur in der Tschechoslowakei, Architektur zwischen Kunst und Wissenschaft, 217-225
  2010   Mundaneum, Architektur zwischen Kunst und Wissenschaft, 239-254
  2010   Zur Soziologie der Architektur, Architektur zwischen Kunst und Wissenschaft, 312-375
  2010   Zur Theorie des Konstruktivismus, Architektur zwischen Kunst und Wissenschaft, 191-199
  2011   Štyrský a Toyen (1938), Topičův salon 1937-1949, 115-118
  2013   Osada Baba v Praze (Výstavní kolonie Svazu čs. díla), Umění / Art, 274-279
  2013   Teige jako konzultant dizertace, Prostor Zlín, 50-55
almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  1930   Almanach pro poesii a život 1920-1930, Stanislav Odvárko, Brandýs nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
  1932   Almanach Kmene (1932-33), Kmen, klub moderních nakladatelů, Praha
metodický text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Meze dokumentu a jejich přesahování (Metodický materiál)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1928/11   ReD (Památce G. Appolinairea), 2.ročník, 3.číslo
  1930/11   Zvěrokruh 1, 1..ročník, 1.číslo, Ústřední studentské knihkupectví a nakladatelství, Praha

Karel Teige

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1923   Město v slzách, Večernice, V. Vortel a R. Rejman, Praha
  1923   Sever - Jih - Západ - Východ, Večernice, V. Vortel a R. Rejman, Praha
  1924   Charlie Chaplin, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1924   Ze života hmyzu, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1925   Láska Jeanny Neuillové, Komunistické nakladatelství a knihkupectví, Praha
  1925   Pekař Jan Marhoul, Odeon (Jan Fromek), Praha
  1925   Pole orná a válečná, Odeon (Jan Fromek), Praha
  1925   Sedící žena, Odeon (Jan Fromek), Praha
  1925   Zavražděný básník, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1926   Básně na pohlednice, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1926   Básník a svět (Život, lásky a smrt bánsíka P. B. Shelleyho), Odeon (Jan Fromek), Praha
  1926   Bratři Durandeau, Odeon (Jan Fromek), Praha
  1926   Cholera, Odeon (Jan Fromek), Praha
  1926   Karneval (Romaneto), Odeon (Jan Fromek), Praha
  1926   Menší růžová zahrada, Odeon (Jan Fromek), Praha
  1926   Prsy Tiresiovy, Odeon (Jan Fromek), Praha
  1926   Základy českého verše, Odeon (Jan Fromek), Praha
  1926   Zlato (Obdivuhodná historie generála Johanna Augusta Sutera), Odeon (Jan Fromek), Praha
  1927   Fanfarlo, Odeon (Jan Fromek), Praha
  1927   Historie jednoho léta, Odeon (Jan Fromek), Praha
  1927   Muž divokých krajů, Odeon (Jan Fromek), Praha
  1927   Sepie (Poesie), Odeon (Jan Fromek), Praha
  1927   Stavba a báseň (Umění dnes a zítra. Výbor statí z let 1919-1926), Vaněk a Votava, Praha
  1928   Dinah, Václav Petr, Praha
  1928   Obrozené městečko (Drobný příběh), Odeon (Jan Fromek), Praha
  1928   Poznejte lépe srdce žen..., Stanislav Kostka Neumann, Praha
  1928   V průtočné uličce, Odeon (Jan Fromek), Praha
  1928   Zlom (Kniha veršů 1923-1928), Odeon (Jan Fromek), Praha
  1929   Hledání ztraceného času V. (Sodoma a Gomora), Odeon (Jan Fromek), Praha
  1929   Kronika z konce tisíciletí, Sfinx, Bohumil Janda, Praha
  1929   Město v slzách (První verše (1919-1921)), Odeon (Jan Fromek), Praha
  1929   Pekař Jan Marhoul, Odeon (Jan Fromek), Praha
  1929   Poslední soud, Odeon (Jan Fromek), Praha
  1930   Krásná literatura česká v prvním deswetiletí republiky (Separátní otisk ze Šaldova zápisníku), Otto Girgal, Praha
  1931   Cesta zpátky, František Borový, nakladatelství, Praha
  1931   Nebe, peklo, ráj (básně z let 1929-1930), Sfinx, Bohumil Janda, Praha
  1931   Schovávaná na schodech (Adaptace Calderonovy hry o 4 obrazech), František Borový, nakladatelství, Praha
  1931   Vzpomínky, František Borový, nakladatelství, Praha
  1932   Haldy, František Borový, nakladatelství, Praha
  1933   Zpáteční lístek (básně 1932), František Borový, nakladatelství, Praha
  1934   Sbohem a šáteček (Básně z cesty (1933)), František Borový, nakladatelství, Praha
  1935   Neviditelná Moskva (1934), František Borový, nakladatelství, Praha
  1935   Otvorené okná, Leopold Mazáč, nakladatelství, Praha
  1936   Praha s prsty deště (Básně , 1936), František Borový, nakladatelství, Praha
  1939   O funkcích práce a osobitosti, Alois Srdce, Praha
  1940   Dášeňka čili život štěněte, František Borový, nakladatelství, Praha
  1945   Na jehlách těchto dní, František Borový, nakladatelství, Praha
  1945   Stát Přemyslovců a středověká "říše", Melantrich, nakladatelství, Praha
  1945   Válka s mloky, František Borový, nakladatelství, Praha
  1946   Listy z vyhnanství, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1946   Marxistická filosofie a přírodní vědy, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1946   Sbohem a šáteček (Básně z cesty 1933), František Borový, nakladatelství, Praha
  1946   Sedmkrát v hlavní úloze, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1946   Turistou proti své vůli, Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  1946   Úkryt, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1946   Výbor básní 1918-1938, Odeon, Praha
  1947   Dějiny Spojených států, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1947   Dějiny USA, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1947   Duše a dílo / Podobizny a medailony (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 2.), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1947   Duše a dílo / Podobizny a medailony (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 2.), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1947   Fabiánský socialismus, Klub socialistické kultury, Praha
  1947   Jan Hus (Historická hra o 8 obrazech s epilogem), Otto Girgal, Praha
  1947   Předpoklady slohu (Úvahy, kritiky, polemiky. Soubor statí z let 1909 - 1914), Otto Girgal, Praha
  1948   Bibliografie díla F. X. Šaldy, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1948   Boje o zítřek / Meditace a rapsodie (Soubor díla F. X. Šaldy), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1948   Studie o umění a básnících (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 9.), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1948   Velká zkouška demokracií (Povaha, historie a filosofická hodnota demokratických zásad), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1948   Základy marxistického myšlení, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1949   Kritické projevy - 1 (1892 -1893) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 10.), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1950   Boje o zítřek / Meditace a rapsodie (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 1.), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1950   Kritické projevy - 2 (1894 - 1895) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 11.), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1950   Kritické projevy - 3 (1896 - 1897) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 12.), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1951   Kritické projevy - 4 (1898 - 1900) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 13.), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1951   Kritické projevy - 5 (1901 - 1904) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 14.), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1951   Kritické projevy - 6 (1905 - 1907) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 15.), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1953   Kritické projevy - 7 (1908 - 1909) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 16.), Československý spisovatel, Praha
  1954   Kritické projevy - 9 (1912 - 1915) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 18.), Československý spisovatel, Praha
  1956   Kritické projevy - 8 (1910 - 1911) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 17.), Československý spisovatel, Praha
  1957   Dramata (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 5.), Československý spisovatel, Praha
  1957   Kritické projevy - 10 (1917 - 1918) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 19.), Československý spisovatel, Praha
  1959   Kritické projevy - 11 (1919 - 1921) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 20.), Československý spisovatel, Praha
  1959   Kritické projevy - 12 (1922 - 1924) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 21.), Československý spisovatel, Praha
  1960   Dřevoryty staré i nové / Povídky (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 6.), Československý spisovatel, Praha
  1961   Studie z české literatury (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 8.), Československý spisovatel, Praha
  1963   Kritické projevy - 13 (1925 - 1928) (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 22.), Československý spisovatel, Praha
  1985   Auf fen wellen von TSF (Poesie), Hora Verlag Gesellschaft m.b.H., Vídeň (Wien)
  1997   Básně / Souborné vydání (Soubor díla F. X. Šaldy, svazek 7.), Torst, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Anthologie protifašistických umělců, B. Šmeral, Praha
nakladatelský prospekt
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Soubor díla F.X.Šaldy, Melantrich, nakladatelství, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1922/12   Život (Sborník nové krásy), 2.ročník, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Z dopisů Josefu Horovi, Klub knižní tvorby Kmen, Praha

Karel Teige

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1928   Poznejte lépe srdce žen..., Stanislav Kostka Neumann, Praha
  1964   Veřejná růže, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1967   Aventinum a jeho knižní výtvarníci, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Magnetická pole, 7..ročník, 4.číslo, Československý spisovatel, Praha
  1992   Autosexualismus a psychoerotismus, Odeon, Praha
  1992   Lidská duše a sex, Odeon, Praha
  1999   František Halas (O životě a díle 1947-1999), Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Rok 1921 v zrcadle české poezie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Karel Teige (Na okraj výstavy v Galerii Vinc. Kramáře v Praze), Student
  2019   Ideogramy převlečené za písmena a obrazy požírající texty, Kuna nese nanuk: Umění čtení umění / The Art of Reading Art, 78-103
  2020   Jak kurátorovat českou avantgardu, Art + Antiques, 34-41
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Opus international, 19-20.číslo

Karel Teige

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Mezinárodní surrealismus, Topičův salon (1937-1949), Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Moderní básnické směry, Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
  1964   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1967   Magnetická pole, 7..ročník, 4.číslo, Československý spisovatel, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1928/11   ReD (Památce G. Appolinairea), 2.ročník, 3.číslo

Karel Teige

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1946/04/04 - 1946/04/25   Jindřich Štyrský, Mánes, Praha

Karel Teige

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1932/09/10 - 1932/10/13   Georg Grosz: Kresby a akvarely, Krásná jizba Družstevní práce, Praha 1
1934/01/20 - 1934/02/15   Ladislav Sutnar: Knižní a reklamní grafika, Krásná jizba Družstevní práce, Praha 1
1945/07/29 - 1945/08/05   Václav Tikal: Obrazy, Fantovy závody, Praha

Karel Teige

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Adolf Hoffmeister: Visages & collages (Oeuvres des années 1926 - 1973), Galerie Le Minotaure, Paříž (Paris)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Objekt, Český fond výtvarných umění, Praha
  2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
  1981   Hudebník ze Saint Merry, Československý spisovatel, Praha
  1985   Internáty (Kresby Čestmíra Kafky z let 1943-45), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1985   Malířský epigram Františka Muziky, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  2004   Literáti Kolínska, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
  2007   Emil Filla, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2013   Užitková grafika na Slovensku po roku 1918 / Graphic Design in Slovakia after 1918 (2. Vyzliekanie z kroja: Okruh Školy umeleckých remesiel / Taking Off Traditional Clothes: The School of Arts and Crafts Circle), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2020   Josef Kremláček (Malíř, grafik a ilustrátor), Amaprint Kerndl, s.r.o., Třebíč (Třebíč)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1921   Musaion, Čas, 4
  1923   Jan Zrzavý: Ke knize K. Teigeho a k výstavě u Topiče, Tribuna, 5.ročník, 215.číslo, 215-215
  1929   O Moderní galerii vím asi tolik... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, 124
  1936   Doslov, Ani labuť ani Lůna, 82-83
  1945   Václav Tikal (Výstavy), Lidová kultura, 3
  1947   Skupina Ra (Je nutno se představit,...), Skupina Ra, 12-15
  1947   Surrealismus - po proudu (Sborník Skupiny Ra, Edice Ra, Brno, str. 36), Svobodné noviny
  1948   PVV v Umělecké besedě, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 48-48
  1950   K některým otázkám socialistického realismu ve výtvarném umění, Výtvarné umění, 3.číslo, 108-132
  1950   Na dnešní výtvarné frontě, Výtvarné umění, 1.číslo, 35-48
  1950   Rozhodný krok dopředu (Poznámky k zasedání I. celostátní konference delegátů Svazu českoslovenkých výtvarných umělců v březnu 1950), Výtvarné umění, 4.číslo, 146-156
  1956   Další článek řetězu, Výtvarná práce, 7
  1959   Meziválečná architektonická avantgarda, Výtvarná práce, 2-5
  1960   K otázkám moderního umění (dokončení), Výtvarné umění, 55-66
  1961   Jarmark umění (Příspěvek k teorii avantgardy třicátých let), Výtvarné umění, 154-160
  1962   Jarní výstava 1922, Výtvarná práce, 3-4
  1962   Tři roky okouzlení (pokračování z minulého čísla), Výtvarná práce, 4-5
  1963   Avantgarda v diskusi, Výtvarná práce, 9-10
  1963   František Muzika, Výtvarná práce, 11.ročník, 25 -26.číslo, 3-3
  1964   O KRHU neboli kresleném humoru, Kulturní tvorba, 3
  1965   Dílo Jiřího Krohy, Výtvarná práce, 1-3
  1965   Libor Fára Karikaturní koláže, Tvář, 31
  1965   Mikuláš Medek, autor obálky tohoto čísla, Knižní kultura, 2.ročník, 12.číslo, 528
  1965   Na rubu roku 1951, Tvář, 2.ročník, 2.číslo, 26-30
  1965   Nová ekonomie a umělecký obchod, Výtvarná práce, 8.ročník, 17.číslo, 1
  1966   Smysl moderního umění, Výtvarná práce, 1-3
  1966   Tématická výstava UDS v Galerii D, Literární noviny
  1967   Avantgarda a dnešek, Výtvarná práce
  1967   EURO EX LIBRIS 1966, Výtvarná práce, 8-9
  1968   O svobodě, levici a avantgardě, Výtvarná práce, 1-2
  1968   Tradice české krásné knihy, Glosy ze Strahova, 23-28
  1969   Nová hlediska, k nimž dospěl surrealismus..., Surrealistické východisko 1938 1968, 29-36
  1969   Symbol a realita, Surrealistické východisko 1938 1968, 83-90
  1970   Mácha malířskou inspirací, Průboj, Ústí nad Labem
  1970   Výběr z publikací připravovaných k vydání v I. čtvrtletí 1970, Výtvarná práce, 18.ročník, 9.číslo, 2
  1972   Musaion ((Musaion, sborník pro moderní umění. Svazek II. Rediguje dr. K. Čapek, vydává edice Aventinum, Praha 1921)), Řád nové tvorby, 298-299
  1976   Z tvůrčí dílny Emily Medkové, Československá fotografie, 346-350
  1977   Bojující plakát, Výtvarná kultura, 40-46
  1981   Umění jako svědectví dějin, Výtvarná kultura, 2-9
  1982   Pavel Janák stoletý (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 64-64
  1983   Adolf Loos aktuální, Výtvarná kultura, 21-24
  1983   Poznámky o českém surrealismu, Výtvarná kultura, 11-19
  1983   Předobrazy Evžena Linharta, Výtvarná kultura, 17-20
  1988   Architektura a ideologická kritika, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 13.číslo, 2
  1988   Záslužné dílo naší uměnovědy, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2
  1988   Žena ve fotografii, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 12.číslo, 2
  1989   Fotografie v uměleckých sdruženích a spolcích, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 11.číslo, 2
  1989/06/13   Střet snů a skutečnosti (Umění mezi dvěma válkami), Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 12.číslo, 5
  1990   Dílo Mikuláše Medka, Svobodné slovo, 44.ročník, 111.číslo, 4
  1990   Malíř - básník Mikuláš Medek, Lidové noviny, 3.ročník, 98.číslo, 5
  1990   Mikuláš Medek v Brně, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3.ročník, 12.číslo, 1-2
  1990   Slavný umělec téměř neznámý, Lidová demokracie, 46.ročník, 151.číslo, 5
  1990   Vítězství Mikuláše Medka, Lidová demokracie
  1990   Vzpomínka na léta šedesátá, Výtvarná kultura, 1-5
  1990   Znovu objevený M. Medek, Práce, 46.ročník, 155.číslo, 7
  1991   Grafika české avantgardy v období..., Grafika české avantgardy 1907-1918, 3-5
  1991   Stará avantgarda (K výstavě v Kinského paláci), Lidové noviny
  1991   V údolí nářků straší, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1991   Vyznavač krásy magického surrealismu, Svobodné slovo, 47.ročník, 268.číslo, 3
  1992   Mikuláš Medek, výtvarník, nar. 3.11.1926, Zemědělské noviny
  1992   Smích v šeru, Telegraf
  1993   Los aňos treinta: La extraňa pareja, el Funcionalismo y el Surrealismu (The 1930s: The Strange Bedfellows, Functionalism and Surrealism), El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, 292-391
  1993   Třicátá léta: podivné partnerství - funkcionalismus a surrealismus, Umění pro všechny smysly, 124-172
  1993   Umění pro všechny smysly: Meziválečná avantgarda v Československu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14.číslo, 3
  1993   Vzpomínky I, Box, 29
  1993   Vzpomínky II, Box, 3.číslo, 30
  1993/09/02   Ani labuť, ani lůna (Mýty a legendy avantgardy), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17 - 18.číslo
  1993/09/02   Meziválečná avantgarda v Československu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17 - 18.číslo
  1994   Dvacet let uzavřené Medkovo dílo, Lidové noviny, 7.ročník, 197.číslo, 11
  1994   Jindřich Štyrský, Vincenc Makovský, Zdeněk Rykr, Toyen, Ladislav Zívr, Alén Diviš (Enzige Poesie), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 258-265
  1994   Zwischen Architetur und Architektonik (Der historische und soziale Kontext der intrernationalen Architektur im 20. Jahrhundert), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 18-26
  1995   Les Echos de l´Existencialisme à Prague, Revue K, 57-64
  1996   Dílo Mikuláše Medka je na světové úrovni, i když vznikalo v autorově ateliérové izolaci, Denní telegraf, 5.ročník, 14.číslo, 10
  1996   Na otázku umění odpovídá Medek záchvatem existence, Mladá fronta Dnes, 7.ročník, 28.číslo, 19
  1996   The philosophy of the recess, Umění, 44.ročník, 1.číslo, 41-52
  1997   Snář českého surrealismu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  1997   Surrealismus bez pověr a iluzí anebo Naopak, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1.číslo, 2
  1997   Výstava Ouplná lůna se zaměřila na fenomén Měsíce, Denní telegraf, 13-13
  1997   Za principem slasti, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  1998   Fenomén Galerie Vincence Kramáře (Praha, Dejvická galerie, 2. 9. - 30. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  1998   Umění koláže (Litoměřice, Galerie výtvarného umění, 14. 7. - 6. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1999   Deset bodů k nadrealismu, Cestou necestou, 14-19
  1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, 194-228
  1999   Umění v odlišném světě, Cestou necestou, 229-240
  2000   Akce - slovo - pohyb - prostor (Experimenty v umění 60. let), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2000   Hledání identity v díle Toyen a Marcela Duchampa, Lidové noviny, 27
  2000   Lexigrafie na pranýři aneb postesky české nad polským poloslovníkem literatury, Tvar 13, 12-13
  2001   Sen postavený mimo zákon (Na hradě Sovinci vystavuje skupina českých a slovenských surrealistů), Lidové noviny, 28
  2001   Smysl moderního umění, České umění 1938-1989, 282-285
  2001   Vědomí krize a krize vědomí, České umění 1938-1989, 269-274
  2002   Medkova cesta od figur ke znakům (V Galerii Rudolfinum se otevírá dosud největší retrospektiva předního českého surrealisty), Mladá fronta Dnes, 13.ročník, 97.číslo
  2002   Mikuláš Medek v Rudolfinu (Za kulturou: s Jiřím Suchým na výstavu), Lidové noviny, 28
  2004   Avantgarda a moderna (55. aukce Antikvariátu dr. Prošek), Art & Antiques, 24-24
  2007   Europa un siècle d´avant-garde en Europe de l´Est, Là, même dans l'ombre, la lumière, 233-242
  2007   Jaroslav Rössler, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, 112-121
  2007   Proti proudu Krohova surrealistická epizoda, Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století, 273-279
  2007   Přesahy sochařství v českém výtvarném umění 1950 - 2000, Proměny dějin umění, 185-195
  2007   Sociologický funkcionalismus. K Sociologickému fragmentu bydlení Jiřího Krohy, Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století, 227-270
  2008   Půl století poté (Z odstupu o umění 60. let), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21.ročník, 7.číslo, 2-6
  2009   Listování - Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21.číslo, 16
  2009   Náhodná setkání, Náhodná setkání
  2010   Aktuální tendence v české architektuře 70.-80. let, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 111-121
  2010   Decentralizace umění, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 397-403
  2010   Historismus a eklektismus ve výtvarné kultuře 19. století a dnešek, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 85-91
  2010   Mapování českého umění, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 386-396
  2010   Nový konzervatismus, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 344-350
  2010   První vlna nové české architektury na přelomu 70. a 80. let, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 122-130
  2010   Příběhy programů a manifestů, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 361-372
  2011   Konec avantgardy s otazníkem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 16-17.číslo, 1-2
  2013   Národ a jeho styl, Umění a politika, 243-248
  2013   Podivuhodný kreslíř Karel Havlíček..., Karel Havlíček 1907-1988: Děti noci
  2013   Vančurova 11, Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových, 10
  2014   Češi v Londýně, Art + Antiques, 34-34
  2018   Podivní milovníci svobody, Historie, to jest vyhnanství z ráje, 116-120
  2019   Nájemní dům od Jana Gillara, 220 míst AVU, 72-73
  2019   Rekordní Kokoschka a další milionový Zoubek, Art + Antiques, 11.číslo, 17-17
  2022   Vzpomínka na malíře a grafika Václava Maška, Posel z Budče 39, 57-58
  2023   Drahá 40. léta: Hudeček, Fuka i Liesler, Art Antiques, 2.číslo, 16-16
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1935/04/09   Bulletin international du surréalisme / Mezinárodní buletin surreealismu, Surrelistická skupina v Československu, _
  1948   Kvart (Sborník poesie a vědy), 5.ročník, 5.číslo
  1965   Tvář (Kulturní měsíčník), 2.ročník, 2.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1969/05   Phases, 15.ročník, 1 (2. série).číslo
stavebně historický průzkum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Zvláštní škola (Vyjádření k připravované rekonstrukci budovy zvláštní školy), Architektonický ateliér Jan Línek, Praha
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Poznámky pro vernisáž výstavy Jaroslasva Zajíce

Karel Teige

institution, city  
Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum