Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu

city: Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
address: Velká hradební 13