V okovech smíchu. Karikatura a české umění 1900 - 1950 / In the Shackles of Laughter. Caricature and Czech Art 1900 - 1950

date of exhibition: 2006/02/08 - 2006/05/08
institution: Dům U Kamenného zvonu
type of exhibition: kolektivní

notes:
katalog: 8.2.-7.5.2006