Libeňský plynojem

author of the publication: Karel Srp, Lenka Bydžovská
author of the text: Karel Srp, Lenka Bydžovská
imprint date: 2004
publisher: Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán)
type of document: Book
number of pages: 120
the number of reproductions: 85 b
ISBN: 80-86010-81-3
language: english, czech
dimensions: 310 x 320 v transpararentním obalu 315 x 325

notes:
netradiční formát, kroužková vazba
Autoři vybrali značné množství prací umělců z několika generací, jejichž inspirativním zdrojem se stal ojedinělý technický objekt, který časem nabyl na mimořádném kulturním významu – kulový plynojem v Libni, postavený začátkem třicátých let v Praze. Od chvíle svého vztyčení byl uctíván jako přitažlivá moderní konstrukce, do níž se promítly dobové představy o možnostech průmyslového rozvoje. Osamělý kulovitý tvar, nacházející se po dlouhou dobu na periférii, v místech, kde končilo město, přitahoval fotografy (např. Pavel Altschul, Miroslav Hák, Josef Sudek, Jiří Jeníček, Tibor Honty, Josef Ehm, Emila Medková, Václav Chochola, Ladislav Michálek), malíře (např. Václav Tikal, František Gross, Cyril Bouda, Kamil Lhoták, Jan Konůpek) a příležitostně i spisovatele a básníky (např. Vladimír Nabokov, Josef Škvorecký). Libeňský plynojem se objevil nejen na knižních obálkách speciálních publikací o plynárenství, nýbrž i na pohlednicích a knižních obálkách beletristických prací. Cena Gallery: 650,- Kč
Doporučená prodejní cena:1 083,- Kč