Jaroslav Kvíz

* 2. 10. 1962
Photographer

 

sex: male

NK AUT: jx20040805015

notes:
* - kartotéka Ateliér

Jaroslav Kvíz

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VI. Kon – Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)

Jaroslav Kvíz

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Jan Schicker: Objekty a obrazy
  1984   Jan Kramařík: Obrazy
  1984   Zdenek Bugáň: Grafika
  1996   Kamila, Vydavatelství Houdek, _
  2002   František Tichý: 1896 - 1961 ((česká verze)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2002   František Tichý: 1896 - 1961 ((anglická verze)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2005   Zdeněk Burian (1905 - 1981), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2006   Utajený kouzelník Vojtěch Kubašta (1914-1992), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2007   Josef Honys, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2009   Otakar Slavík: Návraty, Společnost Topičova salonu, Praha
  2009   Vladimír Suchánek: Ohlédnutí na léta šedesátá. Grafika / kresby / koláže, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2011   Světla Kořánová, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2012   Vladimír Holub: The Survival, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2014   Jan Kubíček, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2017   Otakar Slavík: Diptychy
  2019   Otakar Slavík: Ohlédnutí, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  nedatováno   Rony Plesl
  nedatováno   Šusta jr. (design Šusta jr.)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Atika: Objekt contra design, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2002   Československý socialistický realismus 1948-1958, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2003   Až kometa šlehne nás (Z historie zvukového záznamu), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2003   When the Comet Hits Us (From the History of Talking Machines), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2007   Atika 1987-1992 (Emoce a forma / Emotion and Form), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Černá bižuterie / Black Costume Jewellery / Schwarze Bijouterie (Minulost, současnost / Past, Contemporary / Vergangenheit, Gegenwart), Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
  2009   Crossing Borders (Tjekkisk glaskunst, skulptur og maleri / Sculptural Glass and Paintings by Czech Artists), Glasmuseet Ebeltoft, Ebeltoft
  2009   Pavla Aubrechtová, Vladimír Gebauer, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Cena Stanislava Libenského 2010 / Sklo.klasik, FOIBOS a.s., umělecká agentura, Praha
  2010   Česká koláž, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Česká koláž, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2011   Hledání skla / In Search of Glass, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2011   Transparency Nation (Ateliér skla Ronyho Plesla / Rony Plesl Glass Studio), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Manifesto (Works by students and graduates of the Studio of Glass in Prague / Práce studentů a absolventů Ateliéru skla v Praze), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2017   Radek Kratina: Konstanty a proměnné (v dialogu s Jiřím Hilmarem, Daliborem a Ivanech Chatrnými) / Constants and Variables (in dialogue with Jiří Hilmar, Dalibor and Ivan Chatrný), Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2020   Trendy.Design.Produkce / Trends.Design.Production, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Urbs Aurea (Praha císaře Rudolfa II.), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1998   Gloria et Miseria 1618–1648 (Praha v době třicetileté války), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Praha 1900-2000 (Sto roků stověžatého města), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2001   The National Museum (The Architekture and Ornamentation of the main Bulding), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2002   František Tichý, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2004   Libeňský plynojem, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2004   Praha a metro, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2004   Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2005   Zdeněk Burian (1905 - 1981), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2006   Jiří Pelcl x design: Subjective x objective, Vydavatelství ERA (Era21), Brno (Brno-město)
  2006   Libor Fára: Dílo, Divadelní ústav, Praha
  2006   Praha / Prague 1989-2006 (Město v pohybu / City in Transformation), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2009   Otakar Slavík, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Róna, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2011   Ellen Jilemnická, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2013   Na slunečné straně (Městský trakt Pražského hradu jako habsburské sídlo 1800-1918), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2013   Radek Kratina 1928-1999, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2021   Jiří Pelcl Design (Dřevo - kov - sklo - porcelán - plast - textil - papír), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2021   Sklo, Sto, Brod (Sklářská škola v Železném Brodě 1920-2020), Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod (Jablonec nad Nisou)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Facing History (The evolution of Czech provinces, 1848 - 1948), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2002   Geschichte Verstehen (Die Entwicklung der deutsch-tschechischen Beziehungen in den böhmischen Ländern 1848 - 1948), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2002   Pour Comprendre Ľ histoire (Les relations tchéco-allemandes entre 1848 et 1948), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2002   Rozumět dějinám (Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848 - 1948), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Ladislav Novák, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   The Best of: Ceny Czech Grand Design 2011 / Czech Grand Design Awards 2011 (Ročenka českého designu / The yearbook for Czech design), Profil Media, s.r.o., Praha