Tiskárna Protisk, s.r.o.

city: České Budějovice (České Budějovice)
address: Rudolfovská 617
zip code: 370 01
state: Česká republika (Czech Republic)

web: protisk.cb

notes:
Dukelská 89, 373 01

Tiskárna Protisk, s.r.o.

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1993   Alén Diviš: Biblické kresby
  1994   Miloslav Troup
  1994   Roman Brichcín
  1996   Jindra Čapek: Ilustrace
  1996   Josef Liesler: Grafika
  1996   Milan Ressel: Obrazy, kresby
  1996   Tomáš Císařovský: Bez koní
  1996   Zdeněk Pešánek 1896/1965
  1997   Eva Prokopcová: Princip ukrývání (Obrazy, kresby)
  1997   Jiří Anderle: Obrazy/kresby/grafika 1956 - 1997
  1997   Tomáš Císařovský: U konce s dechem
  1997   Tomáš Vosolsobě
  1998   Jan Merta: Milovníci umění (Obrazy, kresby)
  1998   Jiří David: Moji rukojmí / My Hostage
  1998   Leny Aardse: ...something out of nothing...
  1998   Muzeum Vladimíra Preclíka v Bechyni
  1998   Peter Oriešek: Krutost pravdy
  1998   Štěpán Mikuláš Mareš
  1999   Andrej Bělocvětov: Zlomky malířské tvorby 50. - 90. let
  1999   Bohumil Dobiáš: Keramika
  1999   Erika Bornová: Setkání na sněhu
  1999   František Drtikol: Photographies des années 1901-1914 et l album Les cours et courettes du Vieux Prague / Fotografie z let 1901-1914 a album Z dvorů a dvorečků staré Prahy / Photographs from the period between 1901-1914 and the album From Large and Little
  1999   Jiří David: Obyčejné dny krásného léta
  1999   Ludmila Padrtová: Obrazy kresby 1955-1960
  1999   Vladimír Preclík
  2000   Karel Čapek fotograf / Photographer
  2000   Michal Vavrečka: Má drahá melancholie
  2001   Jan Kotěra 1871-1923 (Zakladatel moderní české architektury)
  2001   Jan Merta: 1991 - 2001 (Velký nákup slasti, nová krása starých soust / Big shopping bliss, new beauty of old morsels)
  2001   Kresby (Václav Sokol/2001)
  2001   Peter Fischerbauer: Kein leichtes Leben / Nelehký život (Neue Höritzen Bilder / Nové Hořické obrazy, Logik für Bahne Rabe / Logika pro Bahne Rabeho, Zauberflöterequiem / Requiem kouzelné flétny)
  2001   Petr Pastrňák
  2001   Petra Oriešková: Obrazy, kresby (Výběr z tvorby 1966-2001)
  2002   Jan Benda: Keramická plastika
  2002   Jiří David: Bez soucitu / No Compassion
  2002   Jiří David: Srdce na Hradě
  2002   Jiří Kornatovský: Kresby
  2002   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby a grafika z let 1937 - 1981
  2002   Milan Kyzour
  2002   Miloslav Cicvárek
  2002   Vladimír Kozlík: Obrazy pocitů
  2003   Běla Kolářová
  2003   Jaroslav Rössler: Fotografie, koláže, kresby
  2003   Jiří David: Při vědomí / Sober - Minded
  2003   Marie Rychlíková... k roku jubilea
  2003   Michal Kudělka: Obrazy, kresby, grafiky
  2004   Antonín Slavíček 1870 - 1910 ((česká verze))
  2004   Ivan Lutterer: Panoramatické fotografie / Panoramatic photograps 1984-1991
  2004   Ivan Pinkava: Heroes
  2004   Milan Knížák: Pouze obrazy / Nur bilder / Only paintings
  2004   Roman Franta: Brouk v ruce / Beetle in the hand (Výběr z tvorby 1990-2004 / Selected work 1990-2004)
  2004   Václav Podestát: Lidé / People
  2004   Vladimír Birgus (Fotografie 1981-2004 / Photographs 1981-2004 / Photographies 1981-2004 / Fotografii 1981 - 2004)
  2004   Vladimír Birgus: Cosi nevyslovitelného / Something Unspeakable
  2004   Xénia Hoffmeisterová
  2005   Alfons Mucha: Slovanstvo bratrské / Fraternal Slavdom
  2005   Zdeněk Burian (1905 - 1981)
  2006   Alberto Giacometti: Paříž bez konce, pozdní litografický cyklus / Paris ohne Ende, später lithografischer Zyklus / Paris without End, late lithographic cycle
  2006   Alena Burešová: Mé druhé já
  2006   Bernadette Huber: Voyerka / Voyerin / Voyeress
  2006   Filip Černý
  2006   Jan Jiří Heinsch: Malíř barokní zbožnosti / Painter of Baroque Piety
  2006   Josef Šíma: Návrat Theseův
  2006   Petr Jochamnn: Tempery a akvarely, 2000 - 2006
  2006   Petr Jochmann: Tempery a akvarely, 2000-2006
  2006   Petr Malina
  2007   Antonín Málek
  2007   Jakub Stretti
  2007   Jan Halaška: On the Road / Na cestě
  2007   Jan Moravec
  2007   Jiří David: Neodcházej, zmiz / Don't Leave, Go Away
  2007   Jiří David: Už si nevzpomínám, je to nebezpečné! / I don't remember, it is dangerous!
  2007   Kateřina Držková: Viewpoints
  2007   Keith Haring: Grafika / Graphics / Grafik
  2007   Michal Segert
  2007   Otakar Karlas: Typografie, plakáty & knižní grafika
  2007   Tomáš Císařovský: Zatmění / Eclipse
  2007   Václav Cigler
  2007   Zdeněk Beran: Post retrospektiva / Post retrospective
  2008   Adéla Matasová
  2008   Adolf Loos: Dílo v českých zemích / Works in the Czech Lands
  2008   Dalibor Smutný: Tichá přítomnost
  2008   Erika Bornová: Udělám vše / I´ll do everything
  2008   Jan Pohribný (Hledání světla / Searching for the light)
  2008   Jan Šafránek: Svět lidí / The World of People
  2008   Josef Macek: Drsný štít volnosti (Retrospektivní výstava z let 1990-2008)
  2008   Matouš Vondrák: Síla přírody
  2008   Nadia Rovderová: Terezín - Andělé promlouvají / Terezin - Angels talking
  2008   Tereza Vlčková
  2008   Tomáš Vlček: Akce a fotografie 1967-71
  2009   Barbora Bálková: Fotoprojekty 2002/2009
  2009   Franta
  2009   Jan Smetana: Souborná výstava
  2009   Jaromír Knotek: Souborná výstava
  2009   Jiří Ptáček: Ozvěny a nápovědy
  2009   Karel Valter: Krajina, kterou potkávám
  2009   Petr Fiala: Obrazy a litografie
  2009   Petr Pastrňák
  2009   Vladimír Suchánek: Ex: graphicis
  2010   Barbora Bálková: Přízraky
  2010   Jaroslav Valečka
  2010   Karel Zlín
  2010   Karel Zlín: Retrospektiva (Obrazy, sochy, kresby, grafika)
  2010   Míla Preslová: 12 let
  2010   Milan Cais: Pod kůží
  2010   Pamela Ecker
  2010   Richard Konvička: Obrazy, kresby
  2010   Veronika Richterová: PET-ART Fauna Flora (Plastiky z PET lahví / Plastic Bottle Sculptures)
  2010   Vojtěch Jasný: Fotografie / Photographs
  2010   Zdeněk Sýkora: Krajina
  2011   Denisa Krausová: Kauza Štětec
  2011   Ivana Lomová
  2011   Jiří Balcar (1929-1968): Obrazy, kresby, grafika, užitá tvorba
  2011   Karina Wellmer-Schnell: Životní prostory
  2011   Milan Ressel: Něco se mění, něco zůstává...
  2011   Natálie Gončarova
  2012   Čestmír Suška
  2012   František Muzika
  2012   František Muzika: Volná tvorba, scénografie
  2012   Lubomír Přibyl: Obrazy a materiálové tisky / Paintings and material prints
  2012   Markéta Zlesáková: Paměť
  2012   Viktor Chalepa: Vychutnejte si svůj drink
  2013   Olbram Zoubek
  2013   Olbram Zoubek
  2013   Tomislav Laux
  2013   Zdeněk Chmelař
  2014   Josef Geršl: Příběhy barev / Stories of Colours
  2014   Petr Pavlík: Poutnice kráčí dál
  2014   Vladimír Hanuš: Na okraji ráje
  2015   Jakub Nepraš: Processes, Layers
  2015   Jasan Zoubek: Mezi vrstvami / Between Layers
  2015   Jirka Houska: Od mamutů k Měsíci / From Mammoths to the Moon
  2015   Petr Daniel: O bitech a čipech (Paranormální jevy v digitální fotografii)
  2016   Rony Plesl
  2016   Vladimír Birgus: Daleko od hlučícího davu / Far from the Madding Crowd
  2017   Jiří David: Zase je má kůže porcelánem / My Skin is Porcelain Again
  2017   Pasta Oner: Art is Truth
  2017   Richard Deacon: Free Assembly
  2017   Wenceslaus Hollar Bohemus (1607-1677) (Ze sbírek Památníku národního písemnictví)
  2018   Jan Hísek: Svatojánské kvítí / Midsummer Flowers
  2019   Aleš Slavík
  2019   Vladimír Birgus: Tak mnoho, tak málo
  2020   Antonín Střížek: Zdánlivá lehkost
  2021   Bronislava Orlická: Kdybych neměla tělo, mohla bych být všude
  2021   Miloslav Moucha: Cesta
  2021   Mirvald 100
  2022   Josef Mánes: Člověk ⁠–⁠ umělec ⁠–⁠ legenda
  2022   Michal Cihlář: Zátiší s hozenou rukavicí / Still-life with thrown gauntlet
  2022   Monika Immrová
  2022   Pavel Nádvorník: Retrospektiva 0.1: Romové, Kluci a Krajiny
  2023   Miroslav Petřík: Grafiky, kresby, obrazy
  2023   Vlasta Sušerová: Krajina a květy
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1992   Factum I. (Mezinárodní festival akčního umění / The International Festival of Action Art)
  1994   Jan Benda: Keramická plastika, Jan Samec: Malba, kresba
  1994   Pavel Knapek: Porcelán, René Krása: Keramika
  1996   Dřevosochařské symposium park Stromovka (Woodsculpture symposium park Stromovka 1996)
  1996   Grafičanka (Hudební sdružení českých grafiků)
  1996   Jistoty a hledání v české fotografii 90. let / Certainty and Searching in Czech Photography of the 1990s
  1996   Surrealistické incidence / Surrealist Incidence (Česká fotografie šedesátých let / Czech Photography in the Sixties)
  1996   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1996 (II. ročník)
  1997   Jolana Havelková, Zuzana Vasko: Hledání místa
  1997   Klub konkrétistů
  1998   Diplomanti AVU 1998
  1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století
  1999   Česká fotografická avantgarda 1918–1948
  1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
  2000   Dokouřeno? / Enough smoke?
  2000   Moji přátelé rybáři II.
  2000   Od nádoby k soše (Současná česká keramika)
  2000   Pomník Franzi Kafkovi
  2001   Ateliery AVU (Malířská škola profesora Zdeňka Berana)
  2001   Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie (FPF Slezké univerzity v Opavě)
  2002   Jojo efekt (Ateliéry AVU, Malířský ateliér II - škola Vladimíra Skrepla)
  2002   Nevídáno (Z výtvarné tvorby nevidomých)
  2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties)
  2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus)
  2003   Ejhle světlo
  2003   Figurama 2003
  2003   Německá kresba 15. - 16. století: Kresby autorů německy mluvících zemí z mezejních sbírek České republiky
  2003   Povolání: Architekt[ka] / Profession: [Woman] Architect
  2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let)
  2004   AVU (Škola monumentální tvorby profesora Aleše Veselého)
  2004   České křižovatky na cestě do Evropy / Czech Crossroads on the Way to Europe
  2004   Figurama 04
  2004   Fotografie??
  2004   František Muzika, Zdeněk Sklenář: Kontakty, kontrasty, konfrontace
  2004   Habsburské století 1791-1914 (Česká společnost ve vztahu k dynastii a monarchii)
  2004   Strukturální grafika 60. let ((Pohledy do sbírek AJG))
  2005   Ateliér grafika 1 (doc. Jiří Lindovský, odb. as. Dalibor Smutný)
  2005   Expresionismus v estonském umění
  2005   Figurama 05
  2005   Funkeho Kolín / Město (6. ročník fotografického festivalu)
  2005   Horká jehla / Hot needle (Grafika 80. let, dar Zdenka Felixe / Graphic art of the 1980s, donation of Zdenek Felix)
  2005   Josef Čapek, Václav Špála: Člověk a krajina
  2005   Kresba a grafika 60. let (Pohledy do sbírek AJG)
  2005   Metropolitan Reality
  2005   The Pope Smoked Dope / Papež kouřil trávu (Rocková hudba a alternativní vizuální kultura 60. let / Rock Music and the Alternative Visual Culture of the 1960s)
  2006   České umění XX. století: 1940-1970
  2006   Figurama 06
  2006   Malířská škola Jiřího Sopka (Studenti / absolventi)
  2006   Šestka / Six (Šest českých fotografických škol / Six Czech Schools of Photography)
  2006   UB 12 - Studie, rozhovory, dokumenty
  2006   Život věcí / The Life of Things (Idea zátiší ve fotografii 1840-1985 / The Idea of Still life in photography 1840-1985)
  2007   !Křičte ústa! (Předpoklady expresionismu)
  2007   Básník a král: Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby
  2007   České umění XX. století: 1970-2007
  2007   Socha 3 (Bébarová - Hošek - Immrová - Kobr - Kovářík - Lipavský - Malá - Míšek - Resslová - Stibral)
  2007   Zaostalí / Forever
  2007   Zvěrstvo (Zvěrnosnubnost Michala Cihláře a Veroniky Richterové)
  2008   Akademie výtvarných umění v Praze ateliér Malba III Doc. Michaela Rittsteina
  2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století
  2008   Biedermeier (Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848)
  2008   Institut für kreative Fotografie der Schlesischen Universität in Opava / Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / Institute of Creative photography, Silesian University in Opava
  2008   International Triennale of Contemporary Art / Mezinárodní trienále současného umění
  2008   Na zkoušku v ráji? (Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni)
  2008   Opava (Očima studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / Through the Eyes of Students of the Institute of Creative Photography of the Faculty of Philosophy and Science Silesian University in Opava)
  2008   Šumavské proměny (Krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století)
  2009   Mémy Grafiky 2 (Ateliér Grafika 2 profesora Vladimíra Kokolii na Akademii výtvarných umění v Praze)
  2009   Petr Písařík, Igor Müller: ±1
  2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts
  2009   Via Lucis 1989-2009 (Česká společnost ve fotografii / Czech Society in Photographs)
  2010   Česká koláž
  2010   Double Fantasy
  2010   Jiří Suchý, Vladimír Suchánek: Texty a koláže z šedesátých let
  2010   Krajina, obraz, fotografie / Landscape, Image, Photography
  2010   Královský sňatek (Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský ~ 1310)
  2010   La Strada 2010 (Cesty v současném umění / Journeys in Contemporary Art)
  2010   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000-2010
  2011   Liptovská rapsodie II (Pocta K. O. Hrubému)
  2011   Opavská škola fotografie / Opava School of Photography (Dvacet let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / Twenty Years of the Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava)
  2012   Mladé hvězdy / Young Stars (1. sympozium Litomyšl)
  2013   Česko-slovenské hvězdy (2. Sympozium Litomyšl / 2nd Litomyšl Symposium)
  2013   Kdo lže, krade...? (aneb Jak zvítězit nad lží a nenávistí)
  2013   Plošná věc / Flat Thing (20. mikulovské výtvarné symposium "dílna" 2013 / 20th Mikulov art symposium "dílna" 2013)
  2013   Ta book
  2013   Tomáš Hlavina, Petr Pastrňák, Petr Písařík: V hlavě, v krajině, ve městě / In the Head, in the Country, in Town
  2014   Česko-německé hvězdy / Czech-German Stars / Deutsch-Tschechische Stars (3. sympozium Litomyšl)
  2014   Divnej ročník / An Odd Year (21. Mikulovské výtvarné sympozium dílna 2014)
  2014   Fenomen B
  2014   Psychedelia ve vizuální kultuře beatového věku 1962-1972 / Psychedelia in the Visual Culture of the Beat Age 1962-1972
  2015   Baořez: 15 let, 15 autorů z Baobabu
  2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design)
  2015   HICE MMXV. 22. mikulovské výtvarné sympozium Dílna 2015
  2015   Teseract
  2016   Dialog: Jiří Pelcl & absolventi / Jiří Pelcl & Graduates
  2016   Pokojíčky. 23. mikulovské výtvarné sympozium - dílna 2016 (" Když budete mít v instalaci každý svůj pokojíček, tak byste mohli dávat obrazy pod postel")
  2017   Bohemian Mud (Studio of Ceramics and Porcelain)
  2017   Cesta může být širší než delší / The path might be wider than longer (24. mikulovské výtvarné sympozium dílna 2017 / 24th Mikulov art symposium dílna 2017)
  2017   Drsná škola - a iné historky zo súčasnej grafiky
  2017   Nový zlínský salon 2017 / New Zlin Salon 2017 (Trienále současného umění / Triennale of Contemporary Art)
  2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
  2018   Aš po Užhorod
  2018   Čtvrtstoletí. 25. mikulovské výtvarné sympozium Dílna 2018
  2018   Jan Řeřicha, Věra Řeřichová: Čtyřicet
  2018   Osm
  2018   Pramen 2008–2016
  2019   26. mikulovské výtvarné sympozium dílna / 26th Mikulov Art Symposium dílna
  2019   Miroslava Večeřová, Pavel Příkaský: Isotonic Songs
  2019   Výpal / Firing (100 let Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM / Centennial of the Ceramics and Porcelain Studio AAAD)
  2020   Codex Aigas: We Came in Peace for all Mankind (Sborník autorských knih z ateliéru ilustrace a grafiky UMPRUM 2003-2018 / Anthology of Author's Books from the Studio of Illustration and Graphics UMPRUM 2003-2018)
  2020   Dobré dílo Josefa Floriana
  2020   Generácia 909,76 (Výstava Pojem Interpretácia)
  2020   Malovali Tábor / Those Who Painted Tábor
  2020   Mezi kýčem a akademií (Chromolitografie ve službách reklamy a umění)
  2020   Vladimír Houdek, Markus Huemer: Acarophobes, Architectural Nostalgics, Heidi Klum, and Others
  2020   Všem se to líbí (někomu víc): 27. mikulovské výtvarné sympozium dílna / Everybody Likes It (Some More than Others): 27th Mikulov Art Symposium dílna
  2021   Proměnlivá rovnováha / Changeable Balance: František Svátek, Barbora Blahutová
  2021   Reset (Prostor, světlo, barva, zvuk)
  2022   Konstruktivní tendence: Mezi napětím a křehkou stabilitou
  2022   Kubišta, Pinkas, Sekal et al. (Akvizice ZČG z let 2012–2021)
  2022   Voda
  2023   Umění předlouhého století a paměť lidské chůze
kniha
  published   title (subtitle)
  1982   Arnošt Paderlík
  1994   České Budějovice in flagranti
  1997   Národní technické muzeum v Praze (Historie, současnost, sbírky)
  1998   Karel Hájek
  1998   Per musicam aequo
  1999   Fotografie v českých zemích 1839-1999 (Chronologie)
  1999   Jaroslav Koliha
  1999   Tschechische Avantgarde-Fotografie 1918-1948
  1999   Výtvarná skupina Tvrdohlaví (1987-1999)
  2 000   Prokletí a básníci
  2000   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography
  2000   Alexandr Hackenschmied
  2000   Bohdan Holomíček
  2000   Eugeniální verše (Básně v próze i poezii)
  2000   František Drtikol
  2000   Miloň Novotný (Fotografie)
  2000   Sezóna v pekle, Iluminace
  2000   Toyen
  2001   Antonín Střížek
  2001   Emila Medková
  2001   Jaroslav Rössler
  2001   Jiří David
  2001   Kolín
  2001   Milan Pitlach
  2001   Podšité chvilky
  2001   Tvář naší země: Krajina domova
  2001   U nás: 1968-1990 / In our Country (Pavel Štecha, fotografie)
  2001   VŠUP / AAAD 2001/2002 (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague)
  2001   Želva, o které se nikdo nezmiňuje (Poesie 1922-1951)
  2002   Dana Kyndrová: Žena mezi vdechnutím a vydechnutím / Woman between inhaling and exhaling
  2002   Jan Koblasa
  2002   Lidé, které jsem potkal / People I Have Met
  2002   Žena / Woman
  2003   Alois Nožička: Komplementární svědectví / Complementary Evidence
  2003   Barrandov I. (Vzestup k výšinám)
  2003   Cosi nevyslovitelného / Something Unspeakable
  2003   Dana Kyndrová: Odchod sovětských vojsk / Vyvod sovetskich vojsk / Departure of Soviet troops 1990-1991
  2003   Ondřej Sekora: Práce všeho druhu (Osobnost a dílo)
  2003   Podzim v Pekingu
  2003   Tomáš Císařovský
  2003   V takový krásný společnosti
  2004   Adolf Hoffmeister (1902-1973)
  2004   Antonín Slavíček 1870 - 1910
  2004   Bohdan Holomíček: Národní divadlo / The National Theatre / Théâtre National 2002/03
  2004   Fasáda (M. N. O. P. Q.)
  2004   Heydrich
  2004   Libeňský plynojem
  2004   Missions / Misie / Misiones
  2004   Moje plány (Paměti architekta)
  2004   Neznámá území českého moderního umění (Pod lupou genderu)
  2004   Pavel Nešleha
  2004   Praha a metro
  2004   Prodaná nevěsta na jevištích Prozatimního a Národního divadla 1866 - 2004
  2004   Přišel jsem pozdravit sochy
  2004   Sochař Josef Špaček
  2004   U nás ve Zbraslavi (Obrazová kronika z let 2001-2003)
  2005   Cuba v detailech
  2005   Hosté vítaní (i nevítaní) / Invited and uninvited guests
  2005   I'm History
  2005   O Paní Vševládné
  2005   Perlorodky
  2005   Píseň o nosu: Zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní (Z jiné historie novočeské literatury (od počátků až do roku 1948))
  2005   Plivanec na rozloučenou
  2005   Roma Rising / Romské obrození
  2005   Viktor Kronbauer: Národní divadlo, sezona 2003/04 (The National Theatre, Théâtre National)
  2005   Zdeněk Burian (1905 - 1981)
  2005   Zlatá bula sicilská
  2005   Zlatý věk (Barrandov II)
  2006   Brázda
  2006   Kambodža v detailech
  2006   Libor Fára: Dílo
  2006   Malá země s velkými příběhy (Literární průvodce po krajích helvetského kříže ve stopách Alžběty, císařovny rakouské, anarchisty Bakunina, lorda Byrona, Eliase Canettiho, Giacoma Casanovy, klauna Dimitriho, F. M. Dostojevského...)
  2006   Na svatého Dyndy
  2006   Politický deník 1932-1939
  2006   Poutní místa jižních Čech (Milostné obrazy, sochy a místa zvláštní zbožnosti)
  2006   Praha / Prague 1989-2006 (Město v pohybu / City in Transformation)
  2006   Pražský hrad ve fotografii 1900–1939 / Prague Castle in Photographs 1900–1939
  2006   Prosím stručně (Rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, dokumenty)
  2006   Sochařům se netleská (Rozhovor Lenky Jaklové s Vladimírem Preclíkem)
  2006   Václav Bláha: Život s knihou
  2007   Cvičení z estetiky
  2007   Čestmír Krátký (Tvorba jako pokus o existenci / Art as an attempt at existence)
  2007   Drobné drobnosti
  2007   Eduard Ovčáček 1956 - 2006
  2007   Jan Saudek: Národní divadlo, sezona 2006/07 (The National Theatre / Theâtre National)
  2007   Mařenka a Čenda
  2007   Pražský hrad ve fotografii 1939–1989 / Prague Castle in Photographs 1939–1989
  2008   Architekti SIAL
  2008   Bohdan Kopecký
  2008   České tváře a krajiny / Visages et paysages tchèques / Czech faces and landscapes
  2008   Démonovy povídky (Zkazky indických vypravěčů)
  2008   Diviš
  2008   Filipíny (Pašie a fiesty)
  2008   Milada Marešová: Malířka nové věcnosti
  2008   Pod čarou umění
  2008   Site Specific
  2008   The Falling Kingdom
  2008   Z milosti těla
  2008   Zdeněk Sýkora: Grafika
  2008   Zdeněk Sýkora: Prints
  2009   Člověk za volantem
  2009   Čubka
  2009   Film a dějiny 2 (Adolf Hitler a ti druzí - filmové obrazy zla)
  2009   Hašiš v domově bohů
  2009   Jenský kodex (faksimile)
  2009   Jenský kodex (komentář)
  2009   Lennonova zeď / The Lennon Wall / Mur Lennon
  2009   Míšeňský porcelán (Böttger, Hörold, Kändler. vybraní modeléři, značky, 1710-2000)
  2009   Otakar Slavík
  2009   Plakát v Evropě / Evropa na plakátech
  2009   Práce jako na kostele
  2009   Symboly obludností (Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40. - 60. let)
  2009   The Typefaces of Vojtěch Preissig
  2009   Umělecký management v podnikatelském stylu
  2009   Václav Benedikt: Život a tvorba / Life and Works
  2009   Válečný reportér
  2009   Zdeněk Sýkora: Interviews
  2009   Zdeněk Sýkora: Rozhovory
  2010   Demartini
  2010   Erwin Raupp: Moravská Hellas 1904 / Mährisches Hellas 1904 / Moravian Hellas 1904
  2010   Hommage à Jiří Valenta
  2010   Kateřina Černá
  2010   Mesón el centro
  2010   Mytologie zahrádkářské kolonie
  2010   Okamžik rozhodnutí (Rozhovory o umění)
  2010   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu / Girl Pilgrim in the Labyrinth
  2010   Práce jako na kostele
  2010   Róna
  2010   Sen skutečnosti (Obraz obrazu (Výbor 1986-2004), Vzpomínání (Výbor 2005-2010))
  2010   Slaboduchý s pevným charakterem
  2010   Vyhasínání mozku Martina Kleina
  2010   Vzpomínání (Na osobnosti, události a zážitky, jež by neměly být zcela zapomenuty)
  2011   Bohdan Holomíček: Divadelní svět / Theatre World
  2011   Egbérie a Olténie
  2011   Ellen Jilemnická
  2011   Karel Vysušil: Barvy světa
  2011   Miloslav Troup
  2011   Spouštění s milou
  2011   Velkého strážce pozdní sběr
  2012   Automatická madona (Antologie Skupiny Ra)
  2012   Cesta Slovenskem s A. Calmetem Ord. S.B. aneb Theorie wampyrismu
  2012   Co by se stalo kdyby...
  2012   Epištoly v kapitolkách
  2012   Fyziognomie psaní (V záhybech literárního ornamentu)
  2012   Jaroslav Rössler: Kresby a malby / Drawings and Paintings
  2012   Kluci ze železa
  2012   Otto Gutfreund (Cesta ke kubismu)
  2012   Václav Stratil: Mini
  2012   Zdeněk Ziegler: For Eyes Only
  2013   Biografie Galerie Benedikta Rejta
  2013   Chrudošova televize
  2013   Modrá: Dějiny jedné barvy
  2013   Pictures of Czech Postmodernism
  2013   Radek Kratina 1928-1999
  2013   Slasti a neřesti (33 rozhovorů Aleny Plavcové)
  2013   Svět kamenů
  2013   Špacírkou přes čenich (Štos neobvyklých knížek z časů minulých)
  2013   Tady jsem doma (Vzpomínky umělce)
  2014   Accabadora (Román)
  2014   Architektúra pohyblivého obrazu
  2014   Ivan Lutterer 1954–2001
  2014   Jedinečnost a reprodukce fotografického obrazu
  2014   Jiří Střítecký: Atelier 8000
  2014   Mocné ženy alebo ženy moci? (Vizuálna kultúra, reprezentácia, ideológia)
  2014   To je M. Sasek
  2014   Tomáš Vosolsobě
  2015   Adolf Born: Habsburkové a ti druzí
  2015   Archive of Květa Fulierová / Family
  2015   František Bílek a Chýnov
  2015   Kniha mlčení: texty staré Číny
  2015   Mnichov: Zářící metropole umění 1870-1918 / München: Leuchtende Kunstmetropole 1870-1918
  2015   Život mimo kategorie (Rozhovor Jana Nováka s Johnem Bokem)
  2016   Adriena Šimotová: Uvnitř - vně (malá sdělení)
  2016   František Peterka 1920-2007
  2016   Hlava k listování
  2016   Jindřichův Hradec (Genius loci)
  2016   Josef Váchal: Exlibris a jejich adresáti
  2016   Kouzelný míč
  2016   Manuál japonského laku
  2016   Manuál Monumentu
  2016   Pozorné srdce (Vzájemná korespondence Jakuba Demla a F. X. Šaldy 1913-1928)
  2016   Příručka pro přežití ve městě
  2016   Ruční slepotisk a zlacení (Uvedení do technologie a historické inspirace)
  2016   Slova znova slova
  2016   Stopy tuše (Čínské malířské texty)
  2017   Deštný prales, Kongo, Pygmejové a jiné práce
  2017   Elementy knižní vazby
  2017   Filozofie těla (Klíč k hlubšímu chápání těla a šatu)
  2017   Královský sport
  2017   Nejen kruhy (Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací)
  2017   Vladimír Vondráček 1972-1979
  2018   Ada Kale, alternativní fakta o nejsevernější islámské exklávě v Evropě po roce 1902 / Ada Kaleh, Alternative Facts about the Northernmost Islamic Exclave in Europe after 1902
  2018   Bohuslav Lamač 1921-2001
  2018   Co je designér (Věci, místa, sdělení)
  2018   Čmuk (Pro bystré děti a malé duchy)
  2018   Nespavost
  2018   Příhody při shazování kůží
  2018   Skrytá místa
  2018   Ticket to the New World / Lístek do Nového světa
  2018   Tik ťak tiká bír (Sebrané posudky)
  2018   Zkamenělá hudba (Tvorba architekta Bernharda Gruebera 1806-1882)
  2019   A Guiding Dog for a Blind Dog
  2019   Adriena Šimotová: 2016/I (Soubor studií)
  2019   Adriena Šimotová: 2016/II (Soubor studií)
  2019   Dan Perjovschi: Textové kresby / Drawing Text
  2019   Idiot dýchá
  2019   Lukáš Musil: Homo numerus
  2019   Národní technická knihovna
  2019   Poštovní holub Jizva
  2019   Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii (1948-1968)
  2019   Svoboda + Palcr: Vidět sochy
  2019   Tiny Stories
  2019   Transformátor (Principy tvorby isotypových grafů)
  2019   Vytváření věcí
  2020   Centones
  2020   Karel Vaňura 1937–2018
  2020   Metamorfózy imaginace (Celovečerní filmy Jana Švankmajera)
  2020   Mladí a neklidní 2016-2020
  2020   Nová ticha
  2020   Oděv, móda, tvorba
  2020   Poklad snů (Zápisky z dobrodružných výprav do krajiny nevědomí)
  2020   Pozdravy ze Snové země (Výběr snů z let 1997–2018)
  2020   Salty Mascara
  2020   Sans retour (Výtvarníci ruské emigrace v meziválečné Praze)
  2020   Speculative Ruinology (Interpretation as a Mode of Survival)
  2020   Stosní
  2020   Tábor 600 let
  2020   Technika temperových maleb Antonína Slavíčka v kontextu Mařákovy krajinářské školy
  2020   Teodor Buzu
  2020   Ume? Nie! (Príbeh zbierky Artandconcept)
  2021   Brožura (Teorie knižní vazby pro studenty UMPRUM)
  2021   Co je vlastně design?
  2021   Galerijní animace: Obraz a text
  2021   Job-Boj
  2021   Magický věk: Toyen, Štyrský
  2021   O umění, zjednodušeně řečeno (Monografie Pavla Büchlera v dopisech s Karlem Halounem)
  2021   Pavel Talich: Camera obscura
  2021   Póvl (Druhá publikace k Seznamu Povelů)
  2021   Skutečné zrání
  2021   Stavebnice
  2021   The Old New Art of Making Books and Pavel Büchler & Ulises Carrión o umění knihy
  2021   Zítra bude hůř (Umění, kritika, nouzový stav)
  2022   Delikatesy
  2022   Hlavu vzhůru! Furt se de! (Fischerovi a Marie Fischerová-Kvěchová)
  2022   Ivan Uhlíř
  2022   Ján Zavarský
  2022   Juraj Gavula: Liečba sochami / Healing through Sculpture
  2022   Knižní vazby z Dunhuangu (Teorie knižní vazby pro studenty UMPRUM)
  2022   K-punk (Výběr z textů)
  2022   Marie Michaela Šechtlová: Kresba, grafika, malba / Drawing, Graphics, Painting
  2022   Marie Molová: Olivovníky / Les oliviers (Kresby z roku 2001 / Dessins de 2001)
  2022   Mater speciosa
  2022   Myslitelé / Thought Leaders
  2022   Návod k obsluze vesmírné lodi Země
  2022   Ovladač
  2022   Přivedli svět domů (Binkovi a Josef Gočár)
  2022   Umřel Brežněv
  2023   Good Time
  2023   Josef Mánes: Přítel a umělec
  2023   Ptám se naposled
  2023   Špatné psaní
  2023   Větve patří sem
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2005   Česká fotografie 20. století
  2005   Česká koláž (Sbírka Pražské plynárenské)
  2005   Staré Budějovice 1 (Sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic)
  2006   Absolventi: Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1991 - 2006 (Graduates; Institute of Creative Photography FPF Silesian University in Opava 1991 - 2006)
  2006   Staré Budějovice 2 (Sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic)
  2009   Výstavy v čase proměn
  2010   55 (Sborník příspěvků vzniklých u příležitosti Odborného sympozia uspořádaného k 55. výročí Alšovy jihočeské galerie)
  2010   Přadénko z drátů
  2014   130. výročí keramické školy v Bechyni
  2014   Close-Up (Post-Transition Writings)
  2014   Podoba a smysl prezentace uměleckých sbírek (Texty k 60. výročí Alšovy jihočeské galerie)
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970)
  2017   Co bylo Československo? (Kulturní konstrukce státní identity)
  2019   Poke Poke Poke 2 (Fanzine outsalonového tetování)
  2021   Experimentální poezie
  2021   Kalich stoletý
  2021   Zvuk dýní v zákulisí
  2022   Infrastruktury (dějin) umění (Sborník ze VII. sjezdu historiků a historiček umění v Ústí nad Labem)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1991   Rozhovor s inženýry (RR interview)
almanach
  published   title (subtitle)
  2019   Almanach /135 let/ 1884 - 2019/
  2019   Střední umělecko průmyslová škola Bechyně 135 let
atlas
  published   title (subtitle)
  2018   Brouci (Kapesní atlas)
  2018   Bylinky (Kapesní atlas)
  2018   Lišejníky (Kapesní atlas)
  2018   Oblaka (Kapesní atlas)
  2019   Dinosauři (Kapesní atlas)
  2020   Kameny (Kapesní atlas)
  2020   Kameny - kapesní atlas
  2020   Motýli (Kapesní atlas)
  2023   Trilobiti (Kapesní atlas)
aukční katalog
  published   title (subtitle)
  2007   Aukční katalog 1/2007
  2007   Aukční katalog 2/2007
  2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění
  2014   Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění
  2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění
autorská kniha
  published   title (subtitle)
  2014   Otázky
  2015   Barefoot on a Tight String: Status Updates by František Růžička 2012/2013
  2015   Bosou nohou na provázku: Statusy Františka Růžičky 2012/2013
  2017   Pohádky starého lva
  2019   Králíci
  2021   Hřbitovní kvítí
diář
  published   title (subtitle)
  2005   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2006
  2007   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2008
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle)
  2003   Roman Franta: London
  2003   Roman Franta: TVs
  nedatováno   Roman Franta: Aberdeen / Edinburgh
  nedatováno   Roman Franta: Dolní Počernice / Velké Přílepy
  nedatováno   Roman Franta: Eyes
  nedatováno   Roman Franta: Friends
  nedatováno   Roman Franta: Text 2
  nedatováno   Roman Franta: Wen 2
hrací karty
  published   title (subtitle)
  2021   Černý Petr
katalogový plakát kolektivní
  published   title (subtitle)
  2022   Konstruktivní tendence: Mezi napětím a křehkou stabilitou
komiks
  published   title (subtitle)
  2007   Oidipus Rex
  2009   Proměna
periodikum
  published   title (subtitle)
  1998   Deleatur (Časopis pro pěknou úpravu)
  1999   Deleatur (Časopis pro pěknou úpravu)
  2003   Deleatur (Časopis pro pěknou úpravu)
  2017   Výborný! časopis
  2022   Rukopis plus (Časopis o psaní)
  2022   Rukopis plus (Časopis o psaní)
  2022/06/30   Flash Art (Czech & Slovak Edition (64))
  2022/09/30   Flash Art (Czech & Slovak Edition (65))
  2023   Rukopis plus (Časopis o psaní)
  2023   Rukopis plus (Časopis o psaní)
  2023   Umění / Art (1)
program
  published   title (subtitle)
  2011   55. hudební léto Hluboká
soupis grafik
  published   title (subtitle)
  2009   František Gross: Soupis grafického díla
výroční zpráva
  published   title (subtitle)
  2007   Výroční zpráva Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou za rok 2006