Skupina 42

birth year: 1942
death year: 1948

notes:
vznik 1942/11/27 ukončení jaro 1948

Skupina 42

person born note
Blatný Ivan 21. 12. 1919 1942 - ????, připojil se k programu skupiny
Gross František 19. 4. 1909 1942 - 1948
Hák Miroslav 9. 5. 1911 1942 - ????
Hanč Jan 30. 5. 1916 1945 - ????
Hauková Jiřina 27. 1. 1919 1945 - ????
Hudeček František 7. 4. 1909 1942 - 1948
Chalupecký Jindřich 12. 2. 1910 ???? - ????
Kainar Josef 29. 7. 1917 ???? - ????
Kolář Jiří 24. 9. 1914 1942 - 1948
Kotalík Jiří 22. 7. 1920 ???? - ????
Kotík Jan 4. 1. 1916 1942 - 1948
Lhoták Kamil 25. 7. 1912 1942 - 1948
Matal Bohumír 13. 1. 1922 1945 - 1948
Smetana Jan 3. 10. 1918 1942 - ????, zakládající člen,
Souček Karel 26. 9. 1915 1943 - 1948
Zívr Ladislav 23. 5. 1909 1942 - 1948

Skupina 42

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1943   Gross, Hák, Hudeček, Kotík, Lhoták, Smetana, Zívr (67. výstava Topičova salonu)
  1945   Skupina 1942 (Akvarely, kresby, grafika / XXXIV. Výstava Pošovy galerie)
  1963   Skupina 42 (Retrospektivní výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografie z let 1938-1949 (Výstavní síň Mánes))
  1963   Skupina 42 (Retrospektivní výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografie z let 1938-1949 (Dům pánů z Kunštátu))
  1965   Tschechoslowakische Kunst Heute - Profile V
  1968   Skupina 42: Kresby
  1968   Výstava grafiky Skupiny 42 (Z fondů Středočeské galerie)
  1970   Skupina 42 dnes
  1984   Město v kresbách a grafice malířů Skupiny 42
  1986   Czechoslovak Prints from 1900 to 1970
  1988   Skupina 42
  1989   Skupina 42
  1993   Skupina 42 po 50. letech
  1994   Skupina 42: Výběr z grafické tvorby
  1995   Skupina 42
  1997   Skupina 42 (Pohled do sbírek Českého muzea výtvarných umění)
  2000   Skupina 42
  2005   8x3=24nebo42
  2005   Umělci Skupiny 42 / Artists around the Group 42 (Gross, Hudeček, Lhoták, Smetana, Souček, Zívr)
  2006   České umění XX. století: 1940-1970
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl)
  2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two)
  2011   Skupina 42 (Věci umění, věci doby. Sbírka Jana Vykoukala)
  2011   Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2017   1930–Skupina 42–1980
  2017   Skupina 42 ve sbírkách GAVU Cheb
  2019   Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější než Řím / Prague Was More Beautiful Than Rome (Příbeh české avantgardy / Story of the Czech Avant-garde)
kniha
  published   title (subtitle)
  1998   Skupina 42
  2000   Skupina 42 (Antologie)
  2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015)
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2009   Výstavy v čase proměn
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1988   Encyklopedie světového malířství
  1993   Encyklopedický slovník
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
  2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1945   Dvě Prahy (Výstavy (galerie Poš))
  1946   Generace
  1946   Kdo to je
  1946   Moderní čs. umění
  1946   Několik poznámek o skupině 1942
  1946   Závrať červené bludičky nad Petřínem
  1947   Dva výtvarné časopisy
  1947   Experiment Františka Hudečka
  1947   Obrazy Jana Kotíka z let 1939-47
  1957   Malířství všedního dne
  1960   Obrazy Jaroslava Paura
  1962   Malíř poezie města
  1962   Pohled do ateliéru (František Gross)
  1962   Skupina 42
  1963   100 let Umělecké besedy
  1963   Kronika
  1963   Počátky Skupiny 42
  1963   Skupina 42
  1963   Skupina 42 po patnácti letech
  1963   Výstava skupiny 42 v Praze
  1964   Mýtus civilizace v obrazech malířů Skupiny 42
  1965   Ještě o Skupině 42
  1966   Profil jedné generace
  1968   Ve výstavní síni v Čáslavi byla v neděli 4. února...
  1969   Crónica de Praga
  1970   Jak to bylo
  1970   Pražské výstavy
  1970   Z nových knih
  1970   Znovu po 22 letech
  1979   K výstavě Jana Smetany (Několik poznámek)
  1982   K výstavě Jana Smetany (Několik poznámek)
  1982   Obrazy plození v krásném
  1982   Východočeská galérie Pardubice (Zprávy z krajů)
  1983   Groupe 42
  1984   K výstavě Jana Smetany (Několik poznámek)
  1984   Obrazy plození v krásném
  1986   Pourquoi le ´Groupe 42´?
  1988   Boskovické připomenutí
  1988   Zasloužilý umělec František Hudeček - osobnost a dílo
  1989   Generační souvislosti
  1989   K výstavě Jana Smetany (Několik poznámek)
  1989   Obrazy plození v krásném
  1989   Skupina 42
  1989   Skupina 42
  199/01/13   Hledání přítomného času (K výstavě Skupiny 42 v Galerii hl.m. Prahy - Městské knihovně, kterou připravila Eva Petrová a kolektiv autorů)
  1992   Padesát let od vzniku Skupiny 42
  1992   Proč byla skupina 42 / Warum gab es die Gruppe 42
  1992   Skupina 42 / Gruppe 42
  1994   Městská mytologie Skupiny 42 / The Urban Mythology of Group 42
  1994   Skupina 42 (Výběr z grafické tvorby)
  1994   Skupina 42
  1999   Počátky Skupiny 42
  1999   Pod Rajskou zahradou na Źižkově bdí Bůh (k výstavě Skupiny 42 v Městské knihovně, 1998/-1999)
  1999   Výstava výtvarníků Skupiny 42
  2000   Proč byla Skupina 42
  2000   Z času Nočních chodců (Praha, Litomyšl, Galerie Zdeněk Skleář, 5. 10. - 2. 11.)
  2000   Z času Nočních chodců
  2001   V okruhu Skupiny 42 / In the Circle of Group 42
  2003   Skupina 42
  2003/01/09   Skupina 42
  2007   Ladislav Zívr a Skupina 42
  2009   Krajinář města
  2010   Group 42
  2010   Skupina 42
  2010   Skupina 42
  2011   Gross, Hák, Hudeček, Kotík, Lhoták, Smetana, Zívr (1943)
  2011   Gross, Hák, Hudeček, Kotík, Lhoták, Smetana, Zívr (1943)
  2011   Každý po svém: cesta ke konci
  2011   Svět v němž žili (Umění 40. let)
  2011   Transformace, deformace, paralely
  2011   Třicátá léta: názorové formování
  2011   Válka a Skupina: městto-figura, imaginace-znak
  2011   Věci umění
  2011   Všichni mladí kluci (Výstavy v Plzni a Praze odkrývají dramatické kapitoly našeho umění v letech 1938-1948)
  2011   Výběrový soupis výstav a bibliografie
  2012   Skupina 42
  2012   Skupina 42
  2012   Surrealismus
  2012   Výstava připomene Skupinu 42
  2013   Skupina 42
  2014   Skupina 42
  2016   Skupina 42
  2017   Skupina 42
  2018   Literatura Skupiny 42
  2019   „Jsme jediní moderní ve svých generacích.“ (Úvahy nad činností Skupiny 42 v dopisech Jindřicha Chalupeckého z roku 1945)
  2019   Skupina 42
  2020   Skupina 42
  nedatováno   In den Vordergrund europäischen Geschehens...
www
  published   title (subtitle)
  ????   Skupina 42 (artlist.cz)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1988   Skupina 42
  1989   Skupina 42
  1994   Skupina 42
  1997   Skupina 42 (Pohled do sbírek Českého muzea výtvarných umění)
  1998   Skupina 42 / Group 42
  1999   Skupina 42
  1999   Skupina 42 ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
  2000   Skupina 42
  2000   Skupina 42: Kresba, grafika, fotografie
  2005   8x3=24nebo42
  2005   Umělci skupiny 42 (Gross, Hudeček, Lhoták, Smetana, Souček, Zívr)
  2011   Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2011   Skupina 42: Věci umění, věci doby
  2012   Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2015   Skupina 42
  2017   1930 - Skupina 42 - 1980
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  1999   Skupina 42
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2000   Skupina 42: Obrazy a sochy
periodikum
  published   title (subtitle)
  1986/11   Revue K (Chalupecky Kratina Pey Šmejkal Théâtre Brett)
plakát
  published   title (subtitle)
  1989   Skupina 42 (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, plastiky)
program
  published   title (subtitle)
  2002   Výtvarné centrum Chagall: Plán výstav 2002
  2005   Galerie hlavního města Prahy (Září-říjen 2005)
  2006   Galerie hlavního města Prahy (Leden - únor 2006)
  2006   Galerie hlavního města Prahy (Březen-duben 2006)
  2008   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (Leden 2008)
  2017   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Léto / Sommer 2017)
příležitostný tisk
  published   title (subtitle)
  1988   Skupina 42 ((Kresba od Bohumíra Matala))
  1988   Skupina 42 ((Kresba od Františka Hudečka))
  1989   Skupina 42 ((Kresba od Jana Smetany))
  2002   Byla to skupina s velkým S
ročenka
  published   title (subtitle)
  2012/02   Ročenka ART+ (Trh s uměním v roce 2011)
  2013/02   Ročenka ART+ (Trh s uměním v roce 2012)
tisková zpráva
  published   title (subtitle)
  1998   Skupina 42

Skupina 42

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1943/03/21 - 1943/04/04   Výstava obrazů, plastik a fotografií 1943, Reálné gymnázium, Nová Paka (Jičín)
1943/08/30 - 1943/09/19   Gross, Hák, Hudeček, Kotík, Lhoták, Smetana, Zívr, Topičův salon (1937-1949), Praha
1945/08/30 - 1945/09/23   Skupina 1942: Akvarely, kresby, grafika, Pošova galerie, Praha
1946/04/06 - 1946/04/28   Skupina 1942, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1963/06/21 - 1963/07   Skupina 42: Retrospektivní výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografie z let 1938 - 1949, Mánes, Praha
1963/09/06 - 1963/10/13   Skupina 42: Retrospektivní výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografie z let 1938 - 1949, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1963/09/15 -   Hluboká 1963: Umění 1900-1963, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968   Výstava grafiky Skupiny 42. Z fondů Středočeské galerie, _, _
1968/09/05 - 1968/10/31   Skupina 42: Kresby, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1970/04/02 - 1970/05/03   Skupina 42 dnes, Galerie Nová síň, Praha
1977/05/03 - 1977/07/03   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Městská knihovna Praha, Praha
1982/02/06 - 1982/03/28   Město a civilizace, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1984/05/03 - 1984/06   Město v kresbách a grafice malířů Skupiny 42, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1988/10/09 - 1988/10/23   Skupina 42, Sdružený klub pracujících (SKP), Boskovice (Blansko)
1989/06/08 - 1989/08/13   Skupina 42, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1989/09/14 - 1989/11/12   Skupina 42, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1989/12/14 - 1990/01/31   Skupina 42, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1989/12/19 - 1990/02/18   České malířství XX. století - (Nástup generace v rozmezí druhé světové války - 2. Okruh Výtvarného odboru Umělecké besedy - Skupina 42, jednotlivci a generace) - 16. část, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1993/01/07 - 1993/01/27   Skupina 42 po 50. letech, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1994/02/10 - 1994/03/06   Skupina 42: Výběr z grafické tvorby, Galerie Hollar, Praha
1995/10/02 - 1995/10/31   Skupina 42, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1997/01/29 - 1997/03/31   Skupina 42. Pohled do sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1998/10/22 - 1999/01/31   Skupina 42, Městská knihovna Praha, Praha
1999/03/25 - 1999/05/30   Skupina 42, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1999/04/30 - 1999/06/27   Skupina 42 ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2000/09/30 - 2000/10/28   Skupina 42: Kresby, grafika, fotografie, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2000/10/05 - 2000/10/29   Skupina 42: Obrazy a sochy, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2002/01/10 - 2002/02/20   Skupina 42, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2002/10/16 - 2003/01/05   Svět kolem nás, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
2005/09/29 - 2005/11/05   8x3=24nebo42, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2005/10/26 - 2006/05/01   Umělci Skupiny 42, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2011/05/26 - 2011/09/25   Konec avantgardy?: Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu, Městská knihovna Praha, Praha
2011/06/07 - 2011/09/18   Věci umění, věci doby: Skupina 42 / Objects of Art, Witnesses of Time: Group 42, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2011/11/09 - 2012/02/05   Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2012/03/01 - 2012/05/27   Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2013/10/16 - 2014/01/19   Skupina 42: Kresba a grafika ze sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2015/09/10 - 2015/10/11   Skupina 42, Galerie Moderna, Praha
2017/04/25 - 2017/10/01   Skupina 42 ve sbírkách GAVU Cheb, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/09/14 - 2017/10/15   1930–Skupina 42–1980, Galerie Moderna, Praha
2018/01/26 - 2018/12/31   Nová galerie v nové republice, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2019/05/14 - 2019/08/18   Skupina 42, Veletržní palác, Praha
komentovaná prohlídka
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/03/01   Alfons Mucha a Umělci Skupiny 42, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/03/15   Alfons Mucha a Umělci Skupiny 42, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/03/29   Alfons Mucha a Umělci Skupiny 42, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/04/12   Alfons Mucha a Umělci Skupiny 42, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/04/26   Alfons Mucha a Umělci Skupiny 42, Dům U Zlatého prstenu, Praha
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2008/01/23 17:00   Přednáška z cyklu: Kapitoly z dějin umění: Umění 20. století - České umění za II. světové války a socialistický realismus, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1962/08/28 -   České a slovenské malířství první poloviny 20. století, Městská knihovna Praha, Praha
2014/02/28 -   Na vlnách umění: Sbírky českého umění, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)

Skupina 42

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1970   Jan Smetana
  1979   Jan Smetana: Výběr z díla 1941-1978
  1982   Karel Souček: Výběr z životního malířského díla
  nedatováno   Jan Smetana
kniha
  published   title (subtitle)
  1983   Karel Souček (Data a svědectví o jeho cestě životem a uměním)
  2004   Libeňský plynojem
  2008   Za hranice stránek
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1945   O kresbě O skupině Na závěr
  1945   Pražské defilé nejmladšího a dozrávajícího výtvarného umění (K výstavě Konfrontace 2)
  1946   Členská výstava Umělecké besedy
  1947   Intimní lyrika malíře V. Sivka
  1947   Obrazy Františka Grosse
  1947   Skupina Ra (Je nutno se představit,...)
  1947   Surrealismus - po proudu (Sborník Skupiny Ra, Edice Ra, Brno, str. 36)
  1948   Dva malíři mladé generace (Paderlík - Smetana)
  1950   K obrazům Jana Smetany
  1958   Jan Smetana
  1958   Mladí malíři: I
  1962   Umění a technika
  1964   Generácia 1909
  1964   K estetice objektu
  1965   Pražské výstavy
  1965   Stále neznámý Rykr
  1966   Smysl moderního umění
  1967   Souborná výstava Bohumíra Matala
  1969   Obrazy Teodora Rotrekla
  1969   Před novými obrazy Jana Smetany...
  1970   Der Maler Jan Smetana
  1970   Jak to bylo
  1970   Jak to bylo
  1970   V interviewu se členy Skupiny 42...
  1970   Znovu po 22 letech
  1971   Situace naší grafiky
  1978   Každé století nebo lépe řečeno každá časová etapa...
  1978   Prvá fáze díla Jana Smetany (K tvůrčí problematice českého umění 40. let)
  1979   K výstavě Jana Smetany (Několik poznámek)
  1979   K výstavě Jana Smetany (Několik poznámek)
  1981   František Gross (Z ateliérů)
  1981   Roudnice nad Labem (Zprávy z krajů)
  1981   Umění jako svědectví dějin
  1981   Výstava národního umělce Karla Součka (Výstavy)
  1982   Jubileum práce a radosti z tvorby (Utajené lásky sedmdesátníka, zasloužilého umělce Kamila Lhotáka)
  1982   K výstavě Jana Smetany (Několik poznámek)
  1982   Nová grafika Jaroslava Chudomela (Výstavy)
  1982   Svět technické civilizace
  1983   Expozice českého umění 19. a 20. století v Mladé Boleslavi (Galérie, muzea)
  1983   Grafik Josef Duchoň (Z ateliérů)
  1983   K výstavě zasloužilého umělce Jana Smetany (Zprávy z krajů - Západočeský kraj)
  1983   Paurova města měst (Z ateliérů)
  1983   Společenská angažovanost má od dob národního obrození...
  1983   Zdeněk Mlčoch (Z ateliérů)
  1984   K výstavě Jana Smetany (Několik poznámek)
  1984   Petr Král: Le surréalisme en Tchécoslovaquie; choix de textes 1934-1968, Gallimard, Paris, 1983. (Recenze)
  1984   Sepětí s Apollinairem i moderním malířsví
  1988   Smysl českého moderního umění
  1988/06/08   Výtvarné umění po roce 1945
  1989   Fotografie v uměleckých sdruženích a spolcích
  1989   K výstavě Jana Smetany (Několik poznámek)
  1990   Jeden ze Skupiny 42
  1990   Podoby současného figurálního malířství
  1990   Za Kamilem Lhotákem
  1991   A po deseti letech
  1993   Třicátá léta: podivné partnerství - funkcionalismus a surrealismus
  1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů... (České malířství druhé poloviny 20. století ze sbírek státních galerií)
  1995   Přírůstky sbírek Oblastní galerie Vysočiny
  1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
  1997   Česká koláž objevuje Fáru
  1998   Civilizace (Praha, ČMVU, Dům U černé Matky Boží, 8. 10. 1998 - 10. 1. 1999)
  1998   Fenomén Galerie Vincence Kramáře (Praha, Dejvická galerie, 2. 9. - 30. 9.)
  1998   Horymírův skok (České umění 1900 - 1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Praha, Dům U zlatého prstenu, expozice)
  1999   Moravská galerie nabízí návštěvníkům mnohá překvapení
  1999   O dada, surrealismu a českém umění
  1999   Umění 1967
  1999   Úvodem
  2000   Jsem rád, že mohu říci několik slov...
  2000   Karlovarská galerie bilancuje
  2000   V Moravské galerii znovu a jinak (Brno, Moravská galerie, Pražákův palác, Nová instalace českého výtvarného umění 20. století, stálá expozice)
  2001   Nová figurace
  2001   Smysl moderního umění
  2003   Pražské Dorotheum (Rekordní cena za barokní obraz)
  2003   Stálá expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně
  2004   Je to vůbec možný? (S Michalem Cihlářem o minulosti i současnosti)
  2006   Umění 40. a 60. let
  2008   Umění na letišti
  2009   Lettrismus v Čechách
  2009   Ve víru maleb zátiší
  2010   Miroslav Malina. Tulák po hvězdách
  2012   Jiří Balcar ve dvou výstavních pohledech
  2012   Ladislav Zívr
  2012/01/12   Akrobat na glóbu života
  2015   Jiří Kolář - 100 let od narození umělce
  published   title (subtitle)
  ????    
soubor pohlednic
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové