Ivan Blatný

* 21. 12. 1919, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
† 5. 8. 1990, Colchester, Spojené království (United Kingdom)
translator, Poet

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01012262

notes:
zemřel na rozedmu plic
otec Lev Blatný (11.4.1894 - 21.6.1930), spisovatel
matka Zdenka Blatná, roz Klíčníková (+22.2.1933)
1945/02/16 - 1945/03/26 totálně nasazen

Ivan Blatný

Narodil se do kultivovaného prostředí- jeho otcem byl známý spisovatel, dramatik a brněnský kulturní činovník Lev Blatný (viz Lev Blatný), matka Zdeňka, rozená Klíčníková, měla také velké pochopení pro synovy básnické pokusy. Překvapil jimi rodiče už jako sedmiletý. Dva roky nato obesílá literární soutěž v Lidových novinách, učí se německy a esperanto, s rodiči cestuje po celé Evropě. Hýčkaného jedináčka však krutě zasáhl osud-otec zemřel, když bylo Ivanovi jedenáct let, matka o tři roky později podlehla hepatitidě. Čtrnáctiletého sirotka se ujala babička, jeho literárním patronem se stal tehdy v Brně žijící Vítězslav Nezval. Již za studií na gymnáziu se Ivan Blatný stal respektovaným básníkem. Psal do Studentského časopisu, kde v maturitním ročníku získává 1. cenu za nejlepší básnický příspěvek. K babiččině malé radosti vede poněkud bohémský život, krásný a elegantní vzhled mu zajišťuje přízeň žen. Krátce pokračuje ve studiu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (čeština, němčina), po uzavření vysokých škol za protektorátu se ujímá vedení po dědečkovi zděděného optického podniku na Obilním trhu. Přispívá do časopisů a stýká se se svými literárnímu souputníky (Nezval, Halas, Seifert, Orten, filozof Jan Patočka). Spolu s Kainarem a Ortenem byl Blatný nejvýraznějším představitelem básnické generace, která se představila na jaře 1940 v Jarním almanachu básnickém (uspořádal Václav Černý). S Ortenem napsal Blatný i dvě prózy, Hra na povídku a Druhá hra na povídku. V roce 1940 vyšla i Blatného básnická prvotina Paní Jitřenka a rok nato překrásné Melancholické procházky (vítězství v celostátní soutěži mezi 367 příspěvky). Nové přátele, malíře a literáty, nachází ve Skupině 42, vychází mu Chalupeckým ovlivněná sbírka Tento večer (1945). Pravděpodobně v opojení z osvobození vstoupil do KSČ, stejné motivaci je poplatná i sbírka Hledání přítomného času. Napsal i knížky pro děti: Na kopané (1946) a Jedna, dvě, tři čtyři, pět (1947). V roce 1946 navštívil Paříž, kde se mimo jiné zamiloval, zřejmě do starší bohaté Američanky. Je možné, že v té době už uvažoval o emigraci, rozprodával například zboží se svého optického podniku. Zásadní názorovou proměnu prodělal pravděpodobně, když ho František Halas seznámil se svými poznatky z návštěvy Sovětského svazu v roce 1947 (viz František Halas) a završil ji Vítězný únor. Blatnému nahrála náhoda: v tříčlenné oficiální delegaci Syndikátu čs. spisovatelů, která měla v březnu 1948 odletět na pozvání British Council do Londýna, nahradil „nespolehlivého“ katolického literáta Jana Čepa. Z Londýna už se Blatný nevrátil. Poštou vrátil průkaz KSČ i Syndikátu, druhý den po příletu promluvil v českém vysílání londýnského rozhlasu o potlačování kultury a svobody tvorby v ČSR. Doma se ihned rozpoutala štvavá kampaň, Blatný byl označen za zrádce, zbaven majetku i občanských práv. Na desítky let se stal zakázaným básníkem. S domácími ohlasy na svůj odchod se samozřejmě seznámil a jeho labilní psychika (léčil se už na začátku 40. let) byla vystavena těžké zkoušce, v níž postupně podlehla. Básník trpí utkvělou představou, že je pronásledován KGB, která chystá jeho únos. Byl hospitalizován na klinikách v Londýně a Essexu, kde nakrátko našel klid a bezpečí. Do roku 1954 se pak protloukal velmi obtížně, neuměl anglicky, tajemná Američanka ho opustila, živil se skromnou spoluprací s BBC a Rádiem Svobodná Evropa. Přispěl do antologie exilových básníků. Bydlel u přátel, trpěl steskem po domově, jeho stihomam se zhoršoval. Od roku 1954 byl trvale umístěn v psychiatrické léčebně (Claubury Hospital v Essexu, 1967 ústav v Ipswichi, 1984 Clacton- on - Sea, kde žil až do smrti) s diagnózou paranoidní schizofrenie. Žádné z těchto zařízení nemělo tušení, jakou osobnost má ve svých zdech. Roku 1969 se Blatného bratranci Janu Šmardovi podařilo zjistit, že a kde jeho příbuzný žije. Navštívil jej spolu s profesorem češtiny a básníkem Vladimírem Bařinou. Blatný po jejich návštěvě, povzbuzen i darovanými básněmi Klementa Bochořáka (viz Klement Bochořák), začal znovu psát. Listy, popsané verši, ukládal do papírové krabice. Roku 1977 spojila svůj osud s Ivanem Blatným anglická zdravotní sestra Frances Meachamová. Stala se jeho pečovatelkou i sekretářkou. Básnický poklad z krabice poslala manželům Škvoreckým do Kanady. Výbor z něj vyšel pod názvem Stará bydliště v 68 Publishers v Torontu roku 1979. Blatného básně z této doby patří k vrcholům české básnické tvorby druhé poloviny 20. století. Vydání knihy povzbudilo Blatného jednak k uspořádání další sbírky, Pomocná škola Bixley (samizdat,1982, v pozměněné podobě u Škvoreckých v Torontu, 1987), jednak k dalšímu psaní, kterému zcela propadl. Pádu komunismu se dožil a stačil ještě po Miss Meachamové poslat Václavu Havlovi děkovný lístek se sdělením, že Anglii už neopustí. Zemřel pět měsíců poté na rozedmu plic. Jeho popel byl o rok později převezen do Brna a uložen na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova v Brně spolu s otcovými ostatky. Obsáhlá rukopisná pozůstalost jednoho z největších básnických zjevů naší literatury druhé poloviny 20. století čeká na své komplexní zpracování. Doma vyšla roku 1992 Stará bydliště a o dva roky později Pomocná škola Bixley.

Dne 12. července 2004 byla na Obilním trhu č. 4, v domě kde básník žil, odhalena pamětní deska. Bronzový panel je dílem brněnského výtvarníka Milivoje Husáka.

zdroj: www.brno.cz

Bibliografie
1940 Paní Jitřenka, Melantrich
1941 Melancholické procházky, Melantrich
1945 Tento večer, B. Stýblo
1946 Na kopané, Karel Jelínek
1947 Hledání přítomného času, Mladá fronta, Práce, Svoboda
1947 Jedna, dva, tři, čtyři, pět, Fr. Borový
1979 Stará bydliště, 68 Publishers
1987 Pomocná škola Bixley, 68 Publishers
1992 Stará bydliště, Petrov
1996 Jsem nyní se všemi, Petrov
1997 Stará bydliště, Petrov
1998 Jsem nyní se všemi, Petrov
2002 Stará bydliště, Petrov

zdroj - www.ipetrov.cz

Ivan Blatný

 

Ivan Blatný

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1938 - 1939   Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, čeština, němčina

Ivan Blatný

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Studentský časopis, první vydaná báseň
1935 - ????   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město), zdědil optický závod po smrti svého dědečka Vojtěcha Blatného
1939 - 1939   Kutná Hora (Kutná Hora), Kutná Hora (Kutná Hora), 30.8. přijel za J. Ortenem, aby spáchali domluvenou sebevraždu (Orten ztratil odvahu - jen se procházeli)
1946 - 1946   Francie, pobyt
1946 - 1946   Maroko, pobyt
1948 - ????   Anglie, 29.3. s J. Kolářem odletěl jako člen kulturní delegace, požádal o azyl
1948 - ????   Essex, Essex, hospitalizován v Claubury Psychiatric Hospital
1948 - ????   Londýn (London), Londýn (London), na podzim hospitalizován na psychiatrickém oddělení Friern-Barnet Hospital
1954 - 1963   Essex, Essex, opět hospitalizován v Claubury Psychiatric Hospital
1963 - 1977   House of Hope Ipswich, Ipswich, přeložen
1977 - 1985   St. Clement's Hospital, Ipswich, přeložen
1985 - 1990   penzion Edensor, Claton-on-Sea (Suffolk), 28.10 se přistěhoval, zde žil až do smrti
1990 - 1990   Colchester, Colchester, zemřel ve všeobecné nemocnici na chorobu plic

Ivan Blatný

from - to   group, *creation, notes
1942 - ????   Skupina 42, *1942, připojil se k programu skupiny
1945 - ????   Komunistická strana Československa, *
1948 - ????   exil, *, Anglie

Ivan Blatný

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1988/10/09 - 1988/10/23   Skupina 42, Sdružený klub pracujících (SKP), Boskovice (Blansko)
1995/10/02 - 1995/10/31   Skupina 42, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2003/05/30 - 2003/10/30   Záznamy času: Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze, Letohrádek Hvězda, Praha
divadelní pořad
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
nedat   Tíha let, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)

Ivan Blatný

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Skupina 42
  1993   Skupina 42 po 50. letech
  1995   Skupina 42, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two), Národní galerie v Praze, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1926   Jasnící se horizont (Průhledy a podobizny), Václav Petr, Praha
  1987   Skrytá tvář české literatury, Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1993   Zvláštní případy, Arkýř (Karel Jadrný), Mnichov (München)
  1998   Skupina 42, Nakladatelství Akropolis, Praha
  2000   Skupina 42 (Antologie), Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1986 - 1990 s doplňky za předchozí léta Část 1. A - J), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
  2012   Slovník autorů literatury pro děti a mládež II. (Čeští spisovatelé), Nakladatelství Libri, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Nová sonáta horizontálního života aneb inflace v poesii. (O knihách), Akord, 309-311
  1983   Ivan Blatný, Revue K
  1988   Knížky veršů (Kamil Bednář: Po všech svatbách světa, Karel Kapoun: Ty a já, Ivan Blatný: Melancholické procházky), Obhajoba umění, 424-428
  1991   Knížky veršů (Kamil Bednář: Po všech svatbách světa, Karel Kapoun: Ty a já, Ivan Blatný: Melancholické procházky), Obhajoba umění, 236-238
  2001   Básně z pomocné školy Bixley II, Revolver Revue, 279-305
  2001   Básnická pozůstalost Ivana Blatného, Revolver Revue, 274-278
  2001   Čteme jakýsi deník, svědectví o jeho životě, Revolver Revue, 306-311
  2010   Group 42, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, 6-23
  2010   Skupina 42, České moderní a současné umění 1890 - 2010, 6-23
  2012   Blatný Ivan (21.12.1919 Brno - 5.8.1990 Colchester), Slovník autorů literatury pro děti a mládež II., 64-65
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Ivan Blatný (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
  ????   Skupina 42 (artlist.cz), www.artlist.cz
  2015/03/05   Básník pod nánosem prachu (revolverrevue.cz), bubinekrevolveru.cz
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Skupina 42, Sdružený klub pracujících (SKP), Boskovice (Blansko)
bibliografický katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990), Nakladatelství Primus, Praha
divadelní program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989 -   Tíha let, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Ivan Blatný: Poèmes (Revue K, Paříž, 1989), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946/05   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XII..ročník, 7-8.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1983/09   Revue K (Deml Halas Blatny Hejda), 12.číslo, Revue K, Paříž (Paris)
  2001/09   Revolver Revue (47/2001), 47.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze), Památník národního písemnictví, Praha

Ivan Blatný

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1941   Melancholické procházky, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1945   Tento večer
  1947   Hledání přítomného času, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1968   Melancholické procházky, Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
  1979   Stará bydliště (Z rukopisů autora uspořádal a doslov napsal Antonín Brousek), Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1987   Pomocná škola Bixley, Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1989   Poèmes, Revue K, Alfortville
  1998   Jsem nyní se všemi, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
  2002   Stará bydliště, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
  2007   Domovy, Euromedia Group, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Chant, Revue K
bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Stará bydliště, Václav Bláha, Svatá Anna, Oslov (Písek)

Ivan Blatný

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby a grafika, Pošova galerie, Praha
  2014   Kamil Lhoták a knihy, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2015   Kamil Lhoták: Sic itur ad astra (Obrazy, básně, přátelé / Paintings, Poems, Friends), Retro Gallery Praha, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Skupina 1942, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1994   Zrcadlení: Setkání IV., Galerie H Lázeňská 1112, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  1995   Skupina 42, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1940   Jarní almanach básnický 1940, František Borový, nakladatelství, Praha
  1947   Básně (Ve výboru Adolfa Kroupy), Dělnické nakladatelství, Praha
  1967   Magnetická pole, 7..ročník, 4.číslo, Československý spisovatel, Praha
  1990   Benefice (Rozhovor přes oceán), Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1998   Čeští prokletí básníci (Antologie Ivana Slavíka), Nakladatelství Host, Brno (Brno-město)
  nedatováno   Neviditelný domov, Editions Sokolova, Paříž (Paris)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Ladění slov, Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1996   Poezie (Texty k literární výchově pro 6.-9.r očník ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií), Scientia, spol. s r.o., Praha
  2007   Duše Brna, Nakladatelství VUTIUM, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Báseň z války (Z české poesie 1939-1945), Kvart, 90-91
  1945   Imaginární portrét Roberta Desnose, Kvart, 124-127
  1946   Místa, Skupina 1942
  1946   Noc, Život, 112-113
  1946   Obrazy Kamila Lhotáka, Kamil Lhoták: Obrazy, kresby a grafika
  1983   Chant, Revue K
  1983   Le chantier de démolition, Revue K
  1987   La chambre, Revue K
  1989   Skupina 42, Kmen, 6
  1990   Moravo, List pro literaturu, 18-19
  1990   O hádavých skřítcích, Zvonky, 7
  2001   Básně z pomocné školy Bixley II, Revolver Revue, 279-305
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983/09   Revue K (Deml Halas Blatny Hejda), 12.číslo, Revue K, Paříž (Paris)
  1987/03   Revue K, 26.číslo, Revue K, Alfortville
  2001/09   Revolver Revue (47/2001), 47.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Skupina 42 ((Kresba od Bohumíra Matala)), Vykoukal Jan, _
  1988   Skupina 42 ((Kresba od Františka Hudečka)), Vykoukal Jan, _
  1989   Skupina 42 ((Kresba od Jana Smetany)), Vykoukal Jan, _

Ivan Blatný

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Přítomnost české literatury pro mládež, Václav Petr, Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   O kresbě O skupině Na závěr, Skupina 1942
  1946   Současný vývoj, Přítomnost české literatury pro mládež, 14-17
  1946   Verše pro děti, Přítomnost české literatury pro mládež, 63-69
  1947   Skupina Ra (Je nutno se představit,...), Skupina Ra, 12-15
  1947   Surrealismus - po proudu (Sborník Skupiny Ra, Edice Ra, Brno, str. 36), Svobodné noviny
  1963   Počátky Skupiny 42, Výtvarná práce, 11.ročník, 19-20.číslo, 1
  1984   Petr Král: Le surréalisme en Tchécoslovaquie; choix de textes 1934-1968, Gallimard, Paris, 1983. (Recenze), Paternoster, 152-154
  1986   Byli moji přátelé, Revue K
  1989   Čtyřverší ve Studánce, Kam v Brně za kulturou, 33.ročník, 11-12
  1990   Vycházejí Zvonky
  1992   Novoročenky neboli péefka, Poštovní kurýr, 191
  1995   Les Echos de l´Existencialisme à Prague, Revue K, 57-64
  1999   Počátky Skupiny 42, Cestou necestou, 49-57
  2000   VII. Unbücher: Literatur jenseits der Zensur, Samizdat, 275-298
  2009   František Hrubín, Proměny české pohádky, 163-167
  2009   Závěrem o pohádce včera a dnes, Proměny české pohádky, 168-175
  2012   Obrysy společenské a kulturní situace v Protektotátě Čechy a Morava, Český historický román v období protektorátu, 5-23
  2018   Pravda a lež jako rozbuška ve skleníku, MY z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 40-42