Michaela Dvořáková

Photographer

 

nationality: Czech
sex: female

web: www.fotomisad.cz
NK AUT: jo2016924378

notes:
působí v Brně
VIAF?

Michaela Dvořáková

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1981/04/10 - 1981/05/18   Oddělení užité fotografie SUPŠ v Brně, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)

Michaela Dvořáková

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně: oddělení užité fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)

Michaela Dvořáková

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Bohuslava Olešová, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  2000   Bohuslava Olešová
  2001   Ladislav Jezbera: Odeurs, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2001   Pavel Navrátil, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2002   Antonín Hudeček, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2002   Josef Šíma: Kresby
  2003   Eva Kmentová, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2003   Jan Preisler (1872 - 1918), Obecní dům, Praha
  2004   Maxmilián Pirner 1854-1924: Mezi pohádkou a skutečností / Zwischen Märchen und Wirklichkeit, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2005   Egon Schiele, Albertina, Vídeň (Wien)
  2005   Jiří Valoch: Dvě instalace a několik projektů, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2006   Bohuslava Olešová
  2006   Otakar Kubín - Coubine: Od kubismu k novému klasicismu, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2006   Svět Jiřího Trnky (Výběr z díla), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2007   Andy Warhol: Slovenská lekce / A Slovak Lesson, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2007   František Foltýn 1891 - 1976 (Košice - Paříž - Brno), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2007   Willy Nowak: Výběr z malířského díla / Auswahl aus dem malerischen Schaffen, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2008   Jan Šerých se narodil 24. 6. 2083 minus jedna, tranzit.cz, Praha
  2009   Alfons Mucha: Český mistr Belle Epoque / Czech Master of the Belle Epoque, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2009   Jiří David: Předběžná retrospektiva / Preliminary Retrospective, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2009   Lukáš Karbus: Olověný pes / Leady dog, Parallel.cz, Praha
  2009   Otakar Lebeda (1877-1901), Národní galerie v Praze, Praha
  2009   Zahrada Jiřího Trnky (Obrazy, ilustrace, plastiky, loutky), Studio Trnka, Praha
  2011   Bohuslava Olešová: Princip neurčitosti / The Princip of Indefiniteness, Josef Chloupek, Brno (Brno-město)
  2011   Joel-Peter Witkin: Vanitas, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2011   Pavel Mrkus: Next Planet, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2011   Viktor Rudiš: Ósaka, Česká komora architektů, Praha
  2013   Michal Pěchouček: Studio, Pastische Filmz, Olomouc (Olomouc)
  2013   Zdena Kolečková: Lyrická mezihra / Liryczne intermezzo / Lyrical intermezzo, Galeria Arsenal, Białystok (Bělostok)
  2015   Ján Mančuška: First Inventory / První inventura, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2015   Václav Stratil: Nedělám nic a jiné práce / Doing Nothing and Other Works, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2017   Karel Otto Hrubý: Fotograf, pedagog, teoretik, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2017   Michael Hon: Jednoduše / Simply, Imanence / Immanence, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2017   Richard Wiesner: Gluon, Nevan Contempo, Praha 3
  2018   Jiří Suchánek: Perplex, Turistické informační centrum města Brna, Brno (Brno-město)
  2018   Zdena Kolečková: Podivná botanika a jiné příběhy / Strange Botany and Other Stories, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2019   Adéla Matasová: Interface 2014-2017, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2019   Marie Filippovová: Labyrint a 1/3, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2019   Pavel Korbička, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2020   David Hanvald: Rukopis převzít nejde! / A Signature Style Cannot Be Forged!, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2020   Viktor Takáč: Silent Servant, Nevan Contempo, Praha 3
  2021   Marie Filippovová: Svět jako bod a čára, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2021   Tomáš Medek: Struktury, Galerie Jamborův dům (Galerie Josefa Jambora), Tišnov (Brno-venkov)
  2022   Monogramista T.D: Duchampion, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Introspekce, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1998   Sochařské sympozium Brněnský plenér 1998
  2001   Pocta kubismu, TK Plus, Prostějov (Prostějov)
  2001   Rakouské malířství 19. století v moravských sbírkách / Österreichische Malerei 19. Jahrhunderts in mährischen Sammlungen, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2001   Zdání věcí, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2002   Svět kolem nás, Muzeum Prostějovska, Prostějov (Prostějov)
  2003   Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2003   Figurama 2003, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2003   Tulipán v lesku půlměsíce (Turecká keramika 15.–17. století a její ohlasy v Evropě), Národní galerie v Praze, Praha
  2004   Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2004   Figurama 04, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2004   Mezi námi skupinami (Konfrontace brněnských tvůrčích skupin šedesátých let), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2005   Figurama 05, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2006   Du Bon du Coeur (Poklady francouzského středověkého umění v českých a moravských sbírkách), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2006   Figurama 06, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2007   !Křičte ústa! (Předpoklady expresionismu), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2007   České a slovenské sklo v exilu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2007   České sklo 1945 - 1980 (Tvorba v době mizerie a iluzí), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2007   Dílna 07 (Mikulov Art Symposium XIV), Město Mikulov, Mikulov (Břeclav)
  2007   Marek (Sbírka současného českého a slovenského výtvarného umění / A Collection of Contemporary Czech and Slovak Art), Zdeněk a Ivo Markovi, Brno (Brno-město)
  2007   Skupina Máj 57 (Úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60. let), Správa Pražského hradu, Praha
  2008   České a slovenské sklo v exile / Czech and slovak glass in exile, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2008   Pole tvůrčí a válečná / Fields of Art and Battle (Výtvarné umění ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha / Fine art of the collection of the Military History Institute Prague), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2008   Sochy v ulicích / Sculptures in the Streets: Brno Art Open 08, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2009   Příjemné závislosti / Sweet Fixations (Inscenovaná fotografie 70. let / Staged Photography of the 1970s), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2009   Sochy v ulicích / Sculptures in the Streets: Brno Art Open '09, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2010   100 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2010   Donátoři, mecenáši, sběratelé / Donatoren, Mäzene, Sammler, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2010   Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně / Drawn for the Record: A Hundred Years in Drawings from the Collection of the Moravian Gallery in Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2010   Václav Boštík, Robert Hliněnský, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2011   Brno Art Open 2011: Sochy v ulicích (Stav věcí), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2011   Cena Jindřicha Chalupeckého. Finále 2011 / Jindřich Chalupecký Award. Final 2010 (Filip Cenek Dominik Lang Pavel Sterec Mark Ther Jiří Thýn), Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2012   Diplomanti FaVU 2012, Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  2012   Oživit a ozvláštnit / To brighten up and make it special (Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť / Fine arts in the space of Brno housing estates), SPKH (Sochařský park Kraví hora), Brno (Brno-město)
  2013   Brno Art Open 2013 (Sochy v ulicích IV): Na hraně příběhu / On the Edge of Story, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2013   Cena Jindřicha Chalupeckého 2013 / Jindřich Chalupecký Award 2013, Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2013   Diplomanti FaVU 2013, Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  2013   Fragment a totalita (Obraz výstavního plánu), Turistické informační centrum města Brna, Brno (Brno-město)
  2014   Anketa (Publikace k výstavám v Galerii U dobrého pastýře v roce 2014), Turistické informační centrum města Brna, Brno (Brno-město)
  2014   AS2 2014, Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  2014   Cena Jindřicha Chalupeckého 2014 / Jindřich Chalupecký Award 2014 (Svět dostává nové dimenze / The world is taking on new dimensions), Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2014   Diplomanti FaVU / FFA Graduates 2014, Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  2014   Paměť FAVU - Sonda jednoho ročníku, Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  2015   Brno Art Open '15: Sochy v ulicích / Sculptures in the Streets (Beyond Architecture), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2015   Diplomanti FaVU 2015, Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  2015   OFF/FORMAT 2011-2014, Galerie OFF/FORMAT, Brno (Brno-město)
  2015   Tektonika paměti / The Tectonic of Memory, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2016   Epos 1967-1980, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2017   Sochy v ulicích: Dichtung und Wahrheit: Veřejná prostranství města Brna / Sculptures in the Streets: Dichtung aund Wahrheit: Public Spaces in the City of Brno, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2019   Brno Art Open 2019 (Jsem závislý objekt / I Am a Dependent Object), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2021   Dům umění města Brna / Brno House of Arts 2018–2021, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2021   Mladí přátelé výtvarného umění (MPVU), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2022   Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad: Reynek v dialogu, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2023   Rafani, Nakladatelství VUTIUM, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   František Tichý, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2003   Jaroslav Válek: Železo papír, Nakladatelství Vltavín, s.r.o., Praha
  2004   Antonín Slavíček 1870 - 1910, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2004   Avantgarda o mnoha médiích (Josef Bartuška a skupina Linie 1931-1939), Obecní dům, a.s., Praha
  2004   Brno secesní (Deset kapitol o architektuře a umění kolem roku 1900), Vydavatelství ERA (Era21), Brno (Brno-město)
  2004   Libeňský plynojem, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2005   František Ženíšek (1849-1916), Národní galerie v Praze, Praha
  2006   Bohumír Matal, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, Brno (Brno-město)
  2006   Rudolf Kremlička, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2008   Bruselský sen (Československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2008   Design&Art: Best Western Premier Hotel International Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2008   Milada Marešová: Malířka nové věcnosti, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2010   Rupert Kytka, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2013   Smuteční síň v Brně-Židenicích / Tho Mourning Hall in Brno-Židenice, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město)
  2014   Jaroslav Král, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2014   Mezera (Mladé umění v Česku 1990-2014), Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2015   Martin Zet: Nekrolog - Brno, Turistické informační centrum města Brna, Brno (Brno-město)
  2016   Houser
  2016   Katarína Hládeková: Model a metoda, Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  2019   Oko a tvář / Eye and Face, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2021   Bohuslava Olešová: Žízeň nekonečna, B&P Publishing (Books & Pipes Publishing), Brno (Brno-město)
  2021   Sochařské Brno 1989–2019 / Sculpture in Brno 1989–2019, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2021   Steklík, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2021   Steklík, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  nedat. (2019)   FA 100, Vysoké učení technické, Fakulta architektury, Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   V prostoru 2000 generace 1989-2009, Spacium, o.p.s., Liberec (Liberec)
  2014   Paměť budov VUT v Brně, Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  2014   Výtvarníci na VUT v Brně, Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  2017   Prostory Dalibora Chatrného (Sborník textů k dílu autora), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Typografie a plakát, Revolver Revue, 180-194
  2007   Neklidem k Bohu. Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870 - 1914, Prostor Zlín, 10-15
  2009   Jiří David: Po pořádku, nebo všechno najednou?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  2011   Rámec jako figura (Vystavovatel a jeho diváci v brněnském Domě umění), Art + Antiques, 66-67
  2011   Zamlžená perspektiva (Malba 90. let ze sbírky Richarda Adama), Art + Antiques, 70-71
  2013   Boj o bubliny a téměř vítězný, Prostor Zlín, 15-17
  2013   Domy v pozadí (S architektem Viktorem Rudišem nejen o Lesné a Ósace), Art + Antiques, 30-37
  2016   Barevný gesamtkunstwerk (Milan Houser v Domě umění města Brna), Art + Antiques, 88-89
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Galerie města Blanska (artlist.cz), www.artlist.cz
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Bohuslava Olešová: Princip neurčitosti, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
katalogový plakát kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Tuhnoucí forma s měkkými okraji / Hard-core/Soft-edge (Nový řez Sbírkou Marek / New Cut Into the Marek Collection), Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006/12   Revolver Revue (65/2006), 65.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
pracovní sešit
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Martin Zet: Sochař Miloš Zet - Zdi, sokly a makety, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Galerie města Blanska (ročenka_2013.doc)
  2022   Dům umění města Brna / Brno House of Arts 2022, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)