foto - Lukáš Žentel

8smička

city: Humpolec (Pelhřimov)
address: Kamarytova 97
zip code: 396 01
state: Česká republika (Czech Republic)

web: www.8smicka.com

8smička

Humpolecká 8smička se snaží stírat rozdíly mezi centrem a periferií. Industriální areál na půli cesty mezi Prahou a Brnem prošel proměnou na kulturní prostor, ve kterém je návštěvníkům zprostředkován kontakt s moderním a současným uměním. Zóna pro umění 8smička je impulzem pro vznik lokální humpolecké komunity, která je přístupná návštěvníkům ze širokého okolí. V Humpolci, rodném městě výtvarníků Zorky a Jana Ságlových, spisovatele Jana Zábrany či básníka Ivana Magora Jirouse, se otevírá platforma pro diskuzi o výtvarném umění, architektuře, designu i komunitě a veřejném prostoru. Pravidelné výstavní cykly jsou prokládány přednáškami, tematickými večery, komentovanými prohlídkami, programy pro školy, rodinnými dílnami aj. 8smička poskytuje zápůjčky ze sbírky, spolupracuje na výstavních projektech a akcích v rámci celé ČR i v zahraničí.

Zóna 8smička se nachází v komplexu bývalého soukenického areálu specializovaného od konce 19. století na výrobu hrubých suken či pevných loden. Továrna na vlněné látky Karla Trnky se roku 1948, stejně jako další humpolecké textilky, stala součástí národního podniku Sukno. V ten moment přestaly být závody sjednoceného textilního podniku spojovány se jmény nejznámějších humpoleckých továrníků a začaly být označovány pořadovými čísly 01 až 18. Zde přišla současná budova k označení číslem 08. Továrna fungovala jako přádelna vlnařských závodů až do roku 1989. Zchátralý objekt byl zrevitalizován v roce 1995 jako sídlo společnosti Hranipex (generální partner 8smičky), další oživení továrny přišlo v roce 2010 a dnešní podobu získala budova během rekonstrukce v letech 2016-18.

V přízemí se nachází galerie, kavárna, multifuknční sál s autorskou stavebnicí Špulka a knihkupectví zaměřené na knihy o umění, krásné české i zahraniční knihy pro děti, odbornou literaturu z oborů umění, architektura a design a originální dárkové předměty. Výstavní prostory v 1. patře se využívají selektivně dle druhu a velikosti výstav, v části prostor tohoto podlaží se na podzim 2019 veřejnosti otevře sbírková expozice.

8smička, zóna pro umění, zahájila provoz 18. dubna 2018. Projekt konverze bývalé textilky na kulturní centrum iniciovali Bára & Zdeněk Rýznerovi ve spolupráci s širším okruhem humpoleckých obyvatel, podnikatelů, odborníků i přátel, a pro tento účel založili stejnojmenný nadační fond. Rekonstrukce objektu bývalé textilní továrny se ujali OK PLAN ARCHITECTS – Luděk Rýzner a František Čekal. 8smička, to jste hlavně vy všichni, kteří do Humpolce přijedete! #umenivhumpolci #vstupne8korun


8smicka.com, 6.2.2019


8smička

foto - Lukáš Žentel
 

8smička

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2018/04/19 - 2018/08/12   Pocta suknu, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2018/09/13 - 2019/01/13   Dvě hlavy, čtyři ruce, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2019/02/09 - 2019/05/12   Kuna nese nanuk. Umění čtení umění, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2019/06/08 - 2019/08/31   Okraje kraje, Humpolecko
2019/06/08 - 2019/09/29   Vrchovina, krabatina, mrchovina: Solitéři Vysočiny, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2019/10/19 - 2020/02/16   Retina: Možnosti malby (1989–2019), 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2019/12/20 -   7+1: Byt sběratele, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2020/03/07 - 2020/09/20   Bylo nebylo nebylo bylo: Sklo, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2020/10/10 - 2021/04/25   Nejedna rodina: Jirousovi, Padrtovi, Ságlovi, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2021/05/29 - 2022/01/02   Ruka na konci ramene: (Spolu)práce v českém a slovenském umění, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2022/02/12 - 2022/05/15   Skrze tebe vidím sebe: Dialogy o portréty, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2022/06/25 - 2022/09/25   Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2022/11/12 - 2023/01/22   SÓLO: Jakub Roztočil, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2023 -   7+1: Byt sběratele, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2023/03/04 - 2023/05/21   Místa chvění: Zvuk jako médium, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2023/06/17 - 2023/10/01   Nic není problém, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2023/11/11 - 2024/02/11   Volt-Age, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2024/03/02 - 2024/05/19   In margine: Rám, sokl, vitrína, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)

8smička

date of exhibition   exhibition title
2018/04/19 - 2018/08/12   Pocta suknu
2018/09/13 - 2019/01/13   Dvě hlavy, čtyři ruce
2019/02/09 - 2019/05/12   Kuna nese nanuk. Umění čtení umění
2019/06/08 - 2019/09/29   Vrchovina, krabatina, mrchovina: Solitéři Vysočiny
2019/10/19 - 2020/02/16   Retina: Možnosti malby (1989–2019)
2019/12/20 -   7+1: Byt sběratele
2020/03/07 - 2020/09/20   Bylo nebylo nebylo bylo: Sklo
2020/10/10 - 2021/04/25   Nejedna rodina: Jirousovi, Padrtovi, Ságlovi
2021/05/29 - 2022/01/02   Ruka na konci ramene: (Spolu)práce v českém a slovenském umění
2022/02/12 - 2022/05/15   Skrze tebe vidím sebe: Dialogy o portréty
2022/06/25 - 2022/09/25   Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad
2022/11/12 - 2023/01/22   SÓLO: Jakub Roztočil
2023 -   7+1: Byt sběratele
2023/03/04 - 2023/05/21   Místa chvění: Zvuk jako médium
2023/06/17 - 2023/10/01   Nic není problém
2023/11/11 - 2024/02/11   Volt-Age
2024/03/02 - 2024/05/19   In margine: Rám, sokl, vitrína

8smička

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  2022   Jakub Roztočil: Sólo
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2018   Dvě hlavy, čtyři ruce / Two Heads, Four Hands (Tvorba autorských dvojic / Artistic Duos At Works)
  2018   Pocta suknu (Textil v kontextu umění)
  2019   Kuna nese nanuk: Umění čtení umění / The Art of Reading Art
  2019   Retina (Možnosti malby (1989-2019))
  2019   Vrchovina, krabatina, mrchovina (Solitéři Vysočiny)
  2020   Bylo nebylo nebylo bylo: Sklo / Time Out of Mind Mind out of Time: Glass
  2020   Nejedna rodina: Jirousovi, Padrtovi, Ságlovi
  2021   Ruka na konci ramene ((Spolu)práce v českém a slovenském umění)
  2022   Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad: Reynek v dialogu
  2022   Skrze tebe vidím sebe (Dialogy o portrétu)
  2023   Místa chvění (Zvuk jako médium)
  2023   Nic není problém
  2023   Volt-Age
  2024   In margine: Rám, sokl, vitrína
kniha
  published   title (subtitle)
  2019   Pracoval jsem mnoho... (Soupis výtvarného díla Josefa Čapka. Díl první: Kresba)
  2020   Pracoval jsem mnoho... (Soupis výtvarného díla Josefa Čapka. Díl druhý: Užitá kresba)
  2023   Pracoval jsem mnoho... (Soupis výtvarného díla Josefa Čapka. Díl třetí: Malba)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2022   Jakub Roztočil
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2018   8smička (Velevernisáž)
  2018   Dvě hlavy, čtyři ruce: Tvorba autorských dvojic
  2019   Byt sběratele a grafický kabinet
  2019   Kuna nese nanuk: The Art of Reading Art
  2019   Kuna nese nanuk: Umění čtení umění
  2019   Retina (Možnosti malby (1989–2019))
  2019   Vrchovina, krabatina, mrchovina
  2020   Bylo nebylo nebylo bylo: Sklo
  2020   Nejedna rodina: Jirousovi, Padrtovi, Ságlovi
  2021   Ruka na konci ramene ((Spolu)práce v českém a slovenském umění)
  2022   Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad: Reynek v dialogu
  2022   Skrze tebe vidím sebe
  2023   Místa chvění: Zvuk jako médium
  2023   Nic není problém
  2023   Volt-Age
  2024   Byt sběratele 7+1
  2024   In margine: Rám, sokl, vitrína
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle)
  2021   Dezider Tóth (Monogramista T.D): Urob si masku
  2022   Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad: Reynek v dialogu
  2024   In Margine (Rám - Sokl - Vitrina)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  2022   Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad: Reynek v dialogu
  2022   Skrze tebe vidím sebe (Dialogy o portrétu)
PF
  published   title (subtitle)
  2019   8smička (PFMMXX!)
  2023   PF 8smička MMXXIV!
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle)
  2023   František Kupka: Bleus mouvants III
pracovní sešit
  published   title (subtitle)
  2021   Ruka na konci ramene ((Spolu)práce v českém a slovenském umění)
průvodce
  published   title (subtitle)
  2019   Retina (Možnosti malby (1989–2019))
  2020   Bylo nebylo nebylo bylo: Sklo
  2020   Time Out of Mind Mind Out of Time: Glass
  2024   In margine: Rám, sokl, vitrína
úvodní text
  published   title (subtitle)
  2021   Ruka na konci ramene ((Spolu)práce v českém a slovenském umění)

8smička

kresba
published   author, title (subtitle)
1911   Kubišta Bohumil, Studie k obrazu Pierot
obraz
published   author, title (subtitle)
1954   Medek Mikuláš, Portrét Zbyňka Sekala
1960   Medek Mikuláš, Můj portrét v generálské uniformě