Výtvarná práce

subtitle: 9-10
imprint date: 1962/06/08
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 10
number: 9-10
number of pages: 16
language: czech
dimensions: 477 x 315