Czas przełomu 1908–1928: Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Years of Disarray 1908–1928: Art of the Avant-Garde in Central Europe

date of exhibition: 2019/03/08 - 2019/06/09
institution: Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre)
type of exhibition: kolektivní