El Lisickij

* 23. 11. 1890, Počinok, Rusko (Russian Fedaration)
† 30. 12. 1941, Moskva (Moscow), Rusko (Russian Fedaration)
painter, Architect, Typographer

 

nationality: Russian
sex: male

NK AUT: xx0023567
VIAF: 41890867

notes:
Odkaz. forma
Lissitzky, El, 1890-1941
Lisickij, El', 1890-1941

El Lisickij

Ruský umělec El Lissitzky (celým jménem Lazar Markovič Lissitzky) se narodil 23. listopadu 1890 v židovské rodině ve vesnici Pochinok, padesát kilometrů jihovýchodně od Smolensku. Do školy chodil do Vitebska a do Smolenska, kde žil v domě svých prarodičů.
Už jako malý chlapec se zajímal o kreslení a malování a ve svých třinácti letech začal docházet na hodiny kreslení k místnímu malíři Jehudovi Penovi. Kreslení ho bavilo tolik, že v patnácti letech začal sám učit. V roce 1909 se Lissitzky přihlásil k přijímacím zkouškám na Akademii v Petrohradě – i když zkoušky složil úspěšně, nebyl přijat, protože Akademie přijímala pouze omezený počet židovských studentů.
Po neúspěšných zkouškách na petrohradskou Akademii se Lissitzky stejně jako celá řada dalších ruských židovských umělců rozhodl odejít na studia do Německa. Tam původně studoval architekturu a technické inženýrství na Technische Hochschule v Darmstadtu. V létě 1912 také pěšky navštívil Paříž a cestoval po Itálii, kde se inspiroval tamní architekturou a krajinami, které nadšeně skicoval. Svoje skici pak vystavil v Petrohradě a úspěch z jeho výstavy ho motivoval k dalšímu kreslení a malování.
V Německu Lissitzky zůstal až do začátku první světové války, kdy se musel vrátit do Ruska. Po válce zůstal v Rusku a také studoval architekturu na Polytechnickém institutu v Rize. Po dokončení školy začal pracovat v různých stavebních firmách. V této době se také velmi aktivně zajímal o židovskou problematiku a otevřeně kritizoval ruské zákony, které byly často protižidovské – zakazovaly například tištění hebrejského písma a ruské občanství pro Židy. Lissitzky tehdy také ilustroval dětské knížky v jidiši, které měly propagovat židovskou kulturu.
V roce 1919 byl Lissitzky pozván Marcem Chagallem do Vitebska, aby tam na jeho umělecké škole vyučoval architekturu a grafické umění. Chagall na svou školu přizval mimo jiné také Kazimira Maleviche, který Lissitzkého seznámil s principy suprematismu. Malevich vyučoval svůj suprematismus na spíše tradičně židovské Chagallově škole, což mezi oběma umělci vedlo k častým neshodám. Lissitzky sám se nezřídka nacházel uprostřed jejich argumentů, až se nakonec přiklonil k Malevichovým principům a tudíž odmítl vlivy tradičního židovského umění. Chagall nakonec raději ze školy odešel.
Lissitzky se pod Malevichovým vedením začal naplno věnovat suprematismu, který zcela ovládl jeho uměleckou tvorbu. S Malevichem pak v roce 1919 založil suprematistickou skupinu UNOVIS a pod jeho vlivem také vymyslel svoji odnož suprematismu, kterou nazval Proun. Jeho Prounen (tak nazýval svoje díla) zahrnovaly malby, litografie i trojrozměrné instalace, které se potom do jisté míry také objevily v jeho experimentech v architektuře. V Prounen se rovněž často objevovala hebrejská písmena a symboly. Význam slova Proun Lissitzky později vysvětlil jako ‚stav přeměny malby v architekturu‘.
V roce 1921 Lissitzky odešel do Berlína, kde se stal jakýmsi reprezentantem ruské židovské kultury. Pracoval jako redaktor a designér pro několik mezinárodních časopisů a staral se o kontakt ruských umělců s jejich německými protějšky a organizoval také jejich společné výstavy. Jeho přáteli se stali například Theo van Doesburg, László Moholy-Nagy, Hans Arp a Kurt Schwitters, který byl jedním z postav za uspořádáním vůbec první Lissitzkého samostatné výstavy v hannoverské galerii Kestner-Gesellschaft v roce 1922. Seznámil se také se Sophií Küppersovou, vdovou po majiteli galerie, kterou si v roce 1927 vzal za manželku.
V roce 1924 Lissitzky odešel do švýcarského Locarna, kde se léčil a zotavoval z tuberkulózy. Jeho pobyt mu zaplatila společnost Pelikan Industries, pro kterou navrhoval reklamní plakáty. V době svého léčení také překládal Malevichova pojednání do němčiny. V roce 1925 se Lissitzky musel vrátit do Ruska, protože mu švýcarské úřady zamítly prodloužit vízum.
Po návratu do Moskvy začal Lissitzky vyučovat na Státní vyšší umělecké a technické škole, kde zůstal až do roku 1930. Začal se také více zabývat architekturou a navrhoval plakáty sovětské propagandy, spolupracoval také na budování různých výstavních pavilonů. Pracoval i na knižním designu, do kterého zapojil svoje rozsáhlé znalosti typografie a fotomontáže.
Lissitzky byl velmi všestranným umělcem – navrhoval divadelní kostýmy i plakáty sovětské propagandy, pomáhal s pořádáním výstav a psal knihy. Zabýval se také typografií, fotomontáží i knižním designem. Lissitzkého malířské práce byly většinou malovány v červené, žluté a modré. Lissitzky také používal nepopisné formy a čisté geometrické tvary a zobrazení, které byly typické pro suprematismus. Zároveň se však snažil zachycovat pohyb a stroje v konstruktivistickém stylu.
Lissitzkého pojetí výtvarného umění a architektury se stalo známé a populární především prostřednictví Lászla Moholy-Nagye a jeho učení na Bauhausu ve Výmaru. Mnoho architektonických návrhů Lissitzkého se v jeho době nerealizovalo, protože byly poměrně finančně nákladné. Lissitzkého odvážné architektonické návrhy však ovlivnily mnoho mladých architektů dneška.
Celý svůj umělecký život Lissitzky věřil, že umělec může být původcem změny ve společnosti, což shrnul ve své teorii ‚das zielbewußte Schaffen‘ (cílené vytváření). Lissitzky byl také výtečným pedagogem, dokázal nadšeně vyprávět o umění i sdílet svoje myšlenky se svými studenty.
Lissitzky zemřel na tuberkulózu 30. prosince 1941 v Moskvě.
zdroj - www.artmuseum.cz

El Lisickij

cs.wikipedia.org
 

El Lisickij

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Rīgas Tehniskā universitāte, Riga

El Lisickij

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Amerika, navrhoval výzdobu sovětských pavilónů na výstavách a veletrzích
???? - ????   Vešč (Věc), Berlín (Berlin), vydával společně s Iljou Erenburgem
1910 - 1914   Darmstadt, Darmstadt, studoval techniku
1921 - ????   Akademie výtvarných umění, Moskva (Moscow), profesor
1922 - ????   Berlín (Berlin), Berlín (Berlin), doprovázel výstavu moderního ruského umění
1923 - 1925   Švýcarsko, působil
1925 - ????   Curych, Curych (Zürich), vyšla kniha Umělecké ismy, kterou napsal s H. Arpem
1925 - 1928   kestnergesellschaft (Kestner-Gesellschaft), Hannover, Goseriede 11, spolupráce na nové instalaci zemského muzea
1928 - ????   Rusko

El Lisickij

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Novembergruppe (Listopadová skupina), *1918

El Lisickij

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1967/01/27-1967/03/06   El Lisickij, Kunsthalle Bern, Bern
1988/05/07 - 1988/07/03   El Lissitzky 1890 - 1941, Staatliche Galerie Moritzburg Halle, Halle (Saale)
2000/01/14 - 2000/03/04   El Lissitzky: Photographien, Galerie Berinson GMBH, Berlín (Berlin)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1957/09/15 - 1987/10/18   Svetovni mojstri moderne umetnosti iz jugoslovanskih zbirk / World Masters of Modern Art from Yugoslav Collections, Narodna galerija, Lublaň (Ljubljana)
1964   Sovětská knižní grafika z let 1917-1937, Památník národního písemnictví, Praha
1965/08/22 - 1965/09/08   Dada bis heute, Europänisches Forum, Alpbach
1965/09/16 - 1965/10/17   Dada bis heute, Neue Galerie der Stadt Linz, Wolfgang-Gurlitt-Museum, Linec (Linz)
1965/10/23 - 1965/11/21   Dada bis heute, Neue Galerie Graz, Štýrský Hradec (Graz)
1967   Avantgarda ve východní Evropě 1910-1930, Berlín (Berlin), Berlín (Berlin)
1967   Výstava k 50. výročí Října, Manež (Moscow Manege), Moskva (Moscow)
1967/10 - 1967/11   Avantgarde Osteuropa 1910 1930, Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
1970/01 - 1970/02   Slovo a obraz: Z dějin a současnosti plakátové tvorby, Palác Kinských, Praha
1970/10/08 - 1971/01/12   Osteuropäische Avantgarde (bis 1930), Galerie Gmurzynska, Kolín nad Rýnem (Köln)
1972/09/14 - 1972/12/31   Konstruktivismus - Entwicklungen und Tendenzen seit 1913, Galerie Gmurzynska, Kolín nad Rýnem (Köln)
1977/11   Sovětský revoluční plakát, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1978/05/31-1978/09/30   Russische Avantgarde 1910-1930: Bilder, Konstruktionen, Galerie Bargera, Kolín nad Rýnem (Köln)
1980/09/30 - 1980/10/04   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert, Garmisch-Partenkirchen, Garmisch-Partenkirchen
1982/10/23 - 1983/01/16   Deutsche Kunst des 20. Jahrhunderts aus dem Busch-Reisinger Museum, Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
1983/02/10 - 1983/04/17   Deutsche Kunst des 20. Jahrhunderts aus dem Busch-Reisinger Museum, Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung, Berlín (Berlin)
1983/05/08 - 1983/06/26   Deutsche Kunst des 20. Jahrhunderts aus dem Busch-Reisinger Museum, Kunstmuseum Düsseldorf im Ehrendorf, Düsseldorf
1983/10/23 - 1984/01/15   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1992   Graphische Sammlung 1: Originale auf Papier, Sprengel Museum, Hannover
1992/06/14 - 1992/09/27   Transform: Bild Objekt Skulptur im 20. Jahrhundert, Kunstmuseum Basel, Basilej (Basel)
1992/06/14 - 1992/09/27   Transform: Bild Objekt Skulptur im 20. Jahrhundert, Kunsthalle Basel, Basilej (Basel)
1993/09/14 - 1993/10/17   Klee, Nolde, Schwitters, Kandinskij, Pollock, Picasso a další (Akvarely, kresby a koláže ze sbírky Sprengel-Musea v Hannoveru), Dům U Kamenného zvonu, Praha
1994/05/27 - 1994/10/16   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
1996/11/23 - 1996/12/02   Klassische Moderne und zeitgenössische Kunst, DOROTHEUM Auktions-, Versatz- und Bank-Gesellschaft, Vídeň (Wien)
1997/02/01 - 1997/05/19   Magie der Zahl in der Kunst des 20. Jahrhunderts, Staatsgalerie Stuttgart, Stuttgart
1997/05/07 - 1997/07/27   The Age of Modernism: Art in the 20th Century, Martin-Gropius-Bau, Berlín (Berlin)
1998/09/25 - 1999/01/10   100 Jahre Kunst im Aufbruch: Die Berlinischer Galerie zu Gast in Bonn, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
2001/11/01 - 2002/01/06   Sbírka Berlinische galerie / Die Sammlung der Berlinischen galerie, Městská knihovna Praha, Praha
2002/03/03 - 2002/06/02   Central European Avant-Gardes: Exchange and Transformation, 1910-1930, Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles (California)
2002/07/05 - 2002/10/06   Avantgarden in Mitteleuropa 1910-1930: Transformation und Austausch, Haus der Kunst, Mnichov (München)
2002/11/10 - 2003/02/09   Avantgarden in Mitteleuropa 1910-1930: Transformation und Austausch, Martin-Gropius-Bau, Berlín (Berlin)
2003/09/18 - 2003/11/15   Aura: Portréty umělců ze sbírky Švýcarské nadace pro fotografii / Portraits of artists, from the collection of the Swiss Foundation for Photography, Langhans Galerie Praha, Praha
2004/10/03 - 2005/01/30   ArchiSkulptur: Dialoge zwischen Architektur und Plastik vom 18. Jahrhundert bis heute. Modelle, Skulpturen und Gemälde, Fondation Beyeler, Riehen/Basel
2005/11/19 - 2006/08/06   Lichtkunst aus Kunstlicht / Light Art from Artificial Light, Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) - Museum für Neue Kunst / Museum of Contemporary Art, Karlsruhe
2006/02/15 - 2006/02/19   Fine Art Cologne, Koelnmesse, Kolín nad Rýnem (Köln)
2006/06/22 - 2006/07/26   O svitku: Výstava v rámci cyklu Prezentace sbírkového fondu ŽMP, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2007/03/23 - 2007/10/07   Laboratorium Moderne: Bildende Kunst, Fotografie und Film im Aufbruch, MUMOK - Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Vídeň (Wien)
2007/06/10 - 2001/09/03   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945, National Gallery of Art, Washington D.C.
2007/09/30 - 2008/01/13   1937: Perfektion und Zerstörung, Kunsthalle Bielefeld, Bielefeld
2007/10/12 - 2008/01/13   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York City (New York)
2008/10/23 - 2009/01/06   Universal Archive: The Condition of the Document and the Modern Photographic Utopia / Archivo universal: La condición del documento y la utopía fotográfica moderna, Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Barcelona
2009/03/09 - 2009/05/03   Arquivo Universal: O Documento e a Utopia Fotográfica / Universal Archive: The Condition of the Document and the Modern Photographic Utopia, Museu Coleção Berardo - Museu de Arte Moderna e Contemporânea, Lisabon (Lisboa)
2009/06/10 - 2009/10/11   Listování: Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Turning pages: Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2009/12/04 - 2010/04/11   just what is it... 100 Jahre Kunst der Moderne aus privaten Sammlungen in Baden-Württemberg / 10 Jahre Museum für Neue Kunst im ZKM, Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) - Museum für Neue Kunst / Museum of Contemporary Art, Karlsruhe
2010/02/01 - 2010/04/25   Dom miłośnika sztuki: Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870–1930, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2010/06/25 - 2011/01/23   The Moderns: Revolution in Art and Science 1890-1935, MUMOK - Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Vídeň (Wien)
2010/09/22 - 2011/01/16   Welt aus Schrift, Staatliche Museen zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlín (Berlin)
2010/10/13 - 2011/01/07   Monet - Warhol: Mistrovská díla z Albertina Museum a Batlinerovy sbírky, Veletržní palác, Praha
2011/06/11 - 2011/10/09   Avant-Garde Art in Everyday Life: Early Twentieth-century European Modernism, The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
2011/06/26 - 2011/09/25   Dialog přes hranice: Sbírka Hanse-Petera Rieseho, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (III. Výtvarné umění 1890-1947), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2015/01/15 - 2015/04/06   Adventures of the Black Square: Abstract Art and Society 1915–2015, Whitechapel Gallery, Londýn (London)
2016/06/15 - 2016/10/16   Listování. Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2016/11/25 - 2017/04/17   Konstruktion_Reflexion: Werke aus der Sammlung Gertraud & Dieter Bogner im mumok, MUMOK - Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Vídeň (Wien)
2018/09/21 - 2019/01/27   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě / Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in the Central Europe, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2019/02/14 - 2019/07/07   Jan Tschichold and the New Typography: Graphic Design Between the World Wars, Bard Graduate Center Gallery, New York City (New York)
2019/03/08 - 2019/06/09   Czas przełomu 1908–1928: Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Years of Disarray 1908–1928: Art of the Avant-Garde in Central Europe, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2019/06/20 - 2019/10/13   Sousedé v knize: Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Nachbarn im Buch: Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2019/06/28 - 2019/10/27   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy v strednej Európe, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2019/12/13 - 2020/03/31   Törésvonalak 1908-1928: Avantgárd művészet Közép-Európában / Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in Central-Europe, Janus Pannonius Museum, Pécs
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1996/12/03   Klassische Moderne und zeitgenössische Kunst, DOROTHEUM Auktions-, Versatz- und Bank-Gesellschaft, Vídeň (Wien)
komentovaná prohlídka
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/06/21   O svitku: Výstava v rámci cyklu Prezentace sbírkového fondu ŽMP - komentovaná prohlídka, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
tisková konference
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/06/21   O svitku: Výstava v rámci cyklu Prezentace sbírkového fondu ŽMP - tisková konference, Galerie Roberta Guttmanna, Praha

El Lisickij

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   El Lissitzky 1890 - 1941, Staatliche Galerie Moritzburg Halle, Halle (Saale)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Dada bis heute (Dada, surreal, popart, opart, funktional, moral, neuer real - ismus), Neue Galerie der Stadt Linz, Linec (Linz)
  1967   Avantgarde Osteuropa 1910 1930, Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
  1968   Ruská a sovětská výtvarná avantgarda
  1970   Osteuropäische Avantgarde (bis 1930), Galerie Gmurzynska, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1971   Slovo a obraz (Z dějin a současnosti plakátové tvorby), Národní galerie v Praze, Praha
  1972   Konstruktivismus (Entwicklungen und Tendenzen seit 1913)
  1978   Russische Avantgarde 1910 - 1930 (Bilder, Konstruktionen), Galerie Bargera, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1982   Deutsche Kunst des 20. Jahrhunderts aus dem Busch-Reisinger Museum, Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
  1983   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1992   Graphische Sammlung 1 (Originale auf Papier), Sprengel Museum, Hannover
  1992   Transform (Bild Objekt Skulptur im 20. Jahrhundert), Kunstmuseum Basel, Basilej (Basel)
  1993   Klee, Nolde, Schwitters, Kandinskij, Pollock, Picasso a další (Akvarely, kresby a koláže ze sbírky Sprengel-Musea v Hannoveru), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1997   Magie der Zahl in der Kunst des 20. Jahrhunderts, Staatsgalerie Stuttgart, Stuttgart
  1997   The Age of Modernism: Art in the 20th Century, Verlag Gerd Hatje, Ostfildern - Ruit
  1998   100 Jahre Kunst im Aufbruch: Die Berlinischer Galerie zu Gast in Bonn, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
  1998   Verführungen (Plakate aus Österreich und Deutschland von 1914 bis 1945), Umschau Braus Verlag, Heidelberg
  2000   The Photography Book, Phaidon Press Limited, Londýn (London)
  2002   Avantgarden in Mitteleuropa 1910-1930: Transformation und Austausch, E. A. Seemann Verlag, Lipsko (Leipzig)
  2002   Central European Avant-Gardes (Exchange and Transformation, 1910-1930), Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles (California)
  2006   Cologne Fine Art (15. - 19. Februar 2006)
  2007   1937 (Perfektion und Zerstörung), Ernst Wasmuth Verlag, Berlín (Berlin)
  2007   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945, Thames & Hudson, Londýn (London)
  2007   Laboratorium Moderne (Bildende Kunst, Fotografie und Film im Aufbruch), Verlag für moderne Kunst Nürnberg, Norimberk (Nürnberg)
  2009   just what is it... (100 Jahre Kunst der Moderne aus privaten Sammlungen in Baden-Württemberg / 10 Jahre Museum für Neue Kunst im ZKM), Hatje Cantz Verlag, Ostfildern
  2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930), Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
  2010   Monet - Warhol: Mistrovská díla z Albertina Museum a Batlinerovy sbírky, Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Welt aus Schrift (Das 20. Jahrhundert in Europa und den USA), Staatliche Museen zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlín (Berlin)
  2011   Avant-Garde Art in Everyday Life (Early Twentieth-century European Modernism), The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
  2011   Dialog přes hranice (Sbírka Hanse-Petera Rieseho), Wienand Verlag GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2011   Dialog über Grenzen: Die Sammlung Riese, Wienand Verlag GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2015   Art Centrum Galerie 4 (30 let Galerie 4), Art Centrum Galerie 4, Cheb (Cheb)
  2017   Perspektiven in Bewegung (Sammlung Dieter und Gertraud Bogner im mumok), MUMOK - Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Vídeň (Wien)
  2019   Jan Tschichold and the New Typography (Graphic Design Between the World Wars), Yale University Press, New Haven (Connecticut)
  2019   Sousedé v knize / Nachabn im Buch (Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Moderní umění (Fauvismus, kubismus, expresionismus, futurismus, de stijl, surrealismus), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1965   Sovětská knižní grafika v letech 1917 - 1937, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Myšlenky moderních malířů, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1971   Myšlenky moderních sochařů, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1974   Futurismus, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Abstract Painting, Phaidon Press Limited, Oxford
  1980   Kubizm (Wprowadzenie do sztuki XX wieku), Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Varšava (Warszawa)
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1985   Příběh fotografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1989   Myšlenky moderních malířů (Od Cézanna po Dalího), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1996   Klíč k moderně, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
  1999   Století designu (Průkopníci designu 20. století), Nakladatelství Slovart, s.r.o., Praha
  2005   20th Century Photography (Museum Ludwig Cologne), Taschen GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2011   Rückblende: Die Fotosammlung der Neuen Galerie Graz, Folio Verlag, Vídeň (Wien)
  2016   Typo:grafik:um 1 (Abeceda súčasnej vizuálnej komunikácie a kultúry / Alphabet of Contemporary Visual Communication & Culture), Veldan, Trnava (Trnava)
  2018   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2018   Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in Central-Europe, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1973   Od Maneta po Pollocka (Slovník západoeuropského maliarstva 20. storočia), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1982   Neue Enzyklopödie der Kunst (Band 9)
  1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1997   Slovník světové kresby a grafiky, Odeon, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (4: k/l), Diderot, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   El Lisickij (Na okraj výstav v Eidhovenu, Bernu a Hannoveru), Výtvarná práce, 12-12
  1967   Avantgarda ve východní Evropě 1910-1930, Výtvarná práce
  1967   El Lisickij, Výtvarné umění, 28-35
  1967   Eľ Lisickij, Výtvarné umění
  1968   Zahraniční zprávy (Lissickij redivivus), Výtvarná práce, 11
  1970   Sovětský produktivismus dvacátých let (Poznámka k novým směrům bádání sovětské teorie umění), Výtvarná práce
  1987   Vzpoura proti výlučnosti, Umění, 80-87
  1992   Stalinismus jako estetický jev (Teorie, dokumenty, recenze), Výtvarné umění, 66-70
  1994   Das Jüdische Kunstleben in Ostmitteleuropa, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 228-243
  1994   Das Medium Fotografie im Zeitalter Künstlerischer Avantgarden, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 426-453
  1994   El' Lisickij, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 164-167
  1997   Die Zahl als Signum für Modernität, Magie der Zahl in der Kunst des 20. Jahrhunderts, 2-8
  1999   Seeing Red: Lissitzky's Abstract Cabinet and the Ideology of Display, Umění, 512-520
  2006   Ruka, která vidí, Pictura verba cupit, 369-379
  2012   Budování revoluce, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   El Lisickij (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   El Lissitzky (1890 - 1941): Photographien
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Sbírka Berlinische galerie / Die Sammlung der Berlinischen galerie, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2003   Aura: Portréty umělců ze sbírky Švýcarské nadace pro fotografii / Portraits of artists, from the collection of the Swiss Foundation for Photography, Langhans Galerie Praha, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Dorotheum (Klassische Moderne und zeitgenössische Kunst), DOROTHEUM Auktions-, Versatz- und Bank-Gesellschaft, Vídeň (Wien)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966/06/20   Výtvarné umění, 16.ročník, 5.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Universal Archive (The Condition of the Document and the Modern Photographic Utopia), Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Barcelona
  2018   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy ve střední Evropě / Avant-gardes in Central Europe), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Czas przełomu 1908–1928 / Years of Disarray 1908–1928 (Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Art of the Avant-Garde in Central Europe), Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
  2019   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy v strednej Európe / Avant-gardes in Central Europe), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2019   Törésvonalak 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgárd művészet Közép-Európában / Avant-gardes in Central-Europe), Janus Pannonius Museum, Pécs
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Dialog přes hranice (členění výstavy)
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   O svitku (Výstava v rámci cyklu Prezentace sbírkového fondu ŽMP)
  2010   The Moderns: Revolution in Art and Science 1890-1935, MUMOK - Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Vídeň (Wien)

El Lisickij

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Miroslav Štolfa: Obrazy / kresby
  1984   Štolfa
  1988   El Lissitzky 1890 - 1941, Staatliche Galerie Moritzburg Halle, Halle (Saale)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Jan Tschichold and the New Typography (Graphic Design Between the World Wars), Yale University Press, New Haven (Connecticut)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Maliari o sebe a o svojom diele, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1971   Myšlenky moderních sochařů, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 3: Dokumente)
  2002   Between Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910-1930, Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles (California)
  2018   Oskár Čepan a výtvarné umenie, Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Vizuální poezie (Velemír Chlebnikov, Henri Chopin, Ernst Jandl, Maurice Lemaitre, Lazar Markovič Lisickij, Ivan A. Puni, Ilja Lvovič Selvinskij, Ilja Zdaněvič), Výtvarné umění, 246-249
  1967   Umění a pangeometrie, Výtvarné umění, 442-445
  1994   Deklaration an der ersten Kongress fortschrittlecher Künstler in Düsseldorf, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 203-203
  1994   Imaginärer Raum, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 105-105
  1994   Proun, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 186-188
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967/11/30   Výtvarné umění, 17.ročník, 8-9.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha

El Lisickij

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   La casa, il corpo, il cuore: Konstruktion der Identitäten, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Vídeň (Wien)

El Lisickij

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Sovětská knižní grafika, Výtvarná práce, 2
  1965   Camilla Grayová: Velký experiment (Ruské umění 1863-1922 (Recenze)), Výtvarné umění, 386-389
  1966   Kniha o sovětské architektuře, Výtvarná práce, 9
  1967   Konstruktivismus v užité grafice sovětské avantgardy, Výtvarná práce
  1967   Odkaz sovětské revoluční avantgardy, Výtvarná práce
  1967   Zu dieser Ausstellung, Konstruktive Tendenzen aus der Tschechoslowakei
  1968   Avantgarda východní Evropy 1910 - 1930 (Kronika), Výtvarné umění, 135-136
  1968   Bojoval jsem proti umění o umění, Výtvarná práce, 9
  1969   Tsjechische constructivisten tonen niveau bij ´Pluymen´, De Gerderlander
  1969/09/19   Tsjechische kunst zonder ideologische oververhitting, Nieuwe Rotterdamse
  1971   Výstava světového plakátu v NG, Výtvarná práce, 2
  1976   Sovětský konstruktivismus, Umění, 289-302
  1982   Ruské a sovětské umění 1900-1930 II., Výtvarná kultura, 22-29
  1994   Avangarde und Stalin-Stil, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 27-37
  1994   Mejerchoľd und die sowjetische Avantgarde, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 104-111
  1994   Überblick über den Bericht zum Konstuktivismus, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 202-202
  2009   Listování - Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21.číslo, 16

El Lisickij

institution, city  
Museum Ritter - Sammlung Marli Hoppe-Ritter, Waldenbuch