Galerie Roberta Guttmanna

city: Praha
address: U Staré školy 3
zip code: 110 00
state: Česká republika (Czech Republic)

Galerie Roberta Guttmanna

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2002/01/17 - 2002/04/07   Robert Horvitz: The Essence, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2005/01/20 - 2005/02/13   Aleš Veselý: Tři brány, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2008/05/29 - 2008/08/31   Neznámý Michel Fingesten / The Unknown Michel Fingesten, Galerie Roberta Guttmanna, Praha

Galerie Roberta Guttmanna

date of exhibition   exhibition title
2001/04/12 - 2001/08/19   Robert Guttmann: Malíř a turista z Prahy
2001/09/06 - 2002/01/06   Navrácené obrazy - Sbírka dr. Emila Freunda
2002/01/17 - 2002/04/07   Robert Horvitz: The Essence
2002/04/25 - 2002/05/27   Benjamin Levy: Setkání / Encounters
2002/11/07 - 2003/01/19   Michal Singer: Obrazy z let 1999 až 2002 / Paintings from 1999 to 2002
2003/02/12 - 2003/04/06   Aleš Veselý: Hora hor
2003/04/16 - 2003/06/15   Umlčené tóny: Život a dílo českých židovských umělců Gideona Kleina a Egona Ledeče
2003/06/26 - 2003/09/19   Adolf Kohn: Malíř pražského gheta / Painter of the Prague Ghetto
2003/10/16 - 2004/01/10   Nalezené tváře: Vzpomínka na oběti holokaustu v dokumentech a fotografiích
2004/02/05 - 2004/04/11   Emil Orlik: Podobizny přátel a současníků / Portraits of Friends and Contemporaries
2004/04/22 - 2004/06/06   Karel Cudlín: Pasáže / Passageways
2004/06/24 - 2004/07/22   Krajky ze sbírek Židovského muzea v Praze
2004/08/12 - 2004/09/26   Mel Alexenberg: Kybernetičtí andělé
2005/01/20 - 2005/02/13   Aleš Veselý: Tři brány
2005/09/08 - 2005/11/06   Jiří Jilovský: Pražský malíř a grafik / Prague Painter and Graphic Artist
2005/11/16 - 2006/01/15   Michael Bielický: Tento rok v Jeruzalémě / This year in Jerusalem
2006/02/01 - 2006/03/19   Muž, který si nedal pokoj / The Man Who Never Gave Up: Příběh Josefa Poláka (1886 - 1945) / The Story of Josef Polák (1886 - 1945)
2006/04/06 - 2006/06/04   Mazal Tov - Hodně štěstí: Židovské svatební obřady - historie a současnost
2006/04/06 - 2006/06/04   Melissa Shiff: Proměna rituálu: postmoderní židovská svatba
2006/06/21   O svitku: Výstava v rámci cyklu Prezentace sbírkového fondu ŽMP - komentovaná prohlídka
2006/06/21   O svitku: Výstava v rámci cyklu Prezentace sbírkového fondu ŽMP - tisková konference
2006/06/22 - 2006/07/26   O svitku: Výstava v rámci cyklu Prezentace sbírkového fondu ŽMP
2006/08/16   Bestii navzdory: Židovské muzeum v Praze 1906 - 1940 - tisková konference
2006/08/17 - 2006/10/01   Bestii navzdory: Židovské muzeum v Praze 1906 - 1940
2006/10/25   Druhý život českých svitků Tóry: České svitky Tóry a povijany na Tóru v Memorial Scrolls Trust v Londýně a Židovském muzeu v Praze - tisková konference
2006/10/25 - 2007/01/28   Druhý život českých svitků Tóry: České svitky Tóry a povijany na Tóru v Memorial Scrolls Trust v Londýně a Židovském muzeu v Praze
2007/11/01 - 2008/01/20   Bedřich Feigl (1884-1965): Obrazy, kresby, grafika
2008/02/07 - 2008/04/28   Hella Guthová: Rozpuštěné postavy / Dissolved Figures
2008/05/29 - 2008/08/31   Neznámý Michel Fingesten / The Unknown Michel Fingesten
2008/09/25 - 2009/01/04   Jarmila Mařanová: Kafka a Praha
2009/01/29 - 2009/05/10   Jaroslav Róna: Podobenství / Parables. Výběr z tvorby 1999 - 2008
2009/06/04 - 2009/10/04   Golem - Hledej znak či slovo k jeho oživení
2009/10/15 - 2009/11/29   Helga Hošková - Weissová: Výstava k 80. narozeninám
2009/12/10 - 2010/02/28   Nechť mu Bůh dá vyrůst / May Got Let Him Grow
2010/03/25 - 2010/06/27   A vypravuj synu svému.. / And you shall tell your son...
2011/03ú03 - 2011/08/28   Barokní synagogy v českých zemích
2011/09/15 - 2012/02/05   Karel Cudlín: Stříbrný příliv / Silver Tide
2012/02/23 - 2012/06/17   Georges Kars (1880-1945): Raná tvorba
2012/06/28 - 2012/11/11   Mark Podwal: Židovská magie v díle
2014/08/28 - 2015/02/01   Orient v Čechách? / Židovští uprchlíci za 1. světové války
2017/04/05 - 2018/01/28   Labyrintem normalizace - Židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti / Through the Labyrinth of Normalization - The Jewish Community as a Mirror for the Majority Society
2018/02/22 - 2019/01/27   Jiří Slíva: Můj šálek Kafky (kresby, grafika a obrazy)
2019/03/07 - 2019/10/06   Jaroslav Róna: Kresby odjinud...
2019/11/07 - 2020/08/23   Robert Guttmann: Pražský poutník / The Prague Wanderer

Galerie Roberta Guttmanna

institution, city, address
Židovské muzeum v Praze, Praha, U Staré školy 1,3

Galerie Roberta Guttmanna

mapa/plán
  published   title (subtitle)
  2010   ArtMap: Současné umění v pražských galeriích / Contemporary Art In Prague Galleries (1. 1. - 28. 2. 2010)