Vilmos Perlrott-Csaba

* 2. 2. 1880, Békéscsaba, Maďarsko (Hungary)
23. 1. 1955, Budapešť (Budapest), Maďarsko (Hungary)
painter

 

nationality: Hungarian
sex: male

Vilmos Perlrott-Csaba
Portrét muža
1922
kresba
papír, uhel
460 x 290
Vilmos Perlrott-Csaba
Dva akty
1932
malba
lepenka, tempera
89 x 62 cm
Vilmos Perlrott-Csaba
Kristus
1922
litografie (L)
papír
710 x 508
Vilmos Perlrott-Csaba
Dva ženské akty
1920-1925
kresba
papír, uhel
452 x 282
Vilmos Perlrott-Csaba
Interiér chrámu
1920
kresba
papír, uhel
498 x 397
Vilmos Perlrott-Csaba
Kojaca matka
1935
malba
olej, plátno
80 x 64 cm

word:
Narodil sa 2. 1. 1880 v Békescsabe, zomrel 23. 1. 1955 v Budapešti. Venoval sa maliarstvu a grafike. Študoval na výtvarných akadémiách v Budapešti, v maliarskej kolónii v Nagybányi a Kecskeméte. Najväčší vplyv na jeho umelecký vývin malo súkromné štúdium v Paríži u Henriho Matissa. Súborné výstavy mal 1911 v Paríži, 1919 a 1931 v Ernst múzeu v Budapešti, 1923 v Belvederi v Budapešti, 1929 a 1932 v Tamás Galérii v Budapešti. Bol zakladajúcim členom významného spolku KÚT (Nová spoločnosť výtvarných umelcov), ktorý pôsobil v rokoch 1924-49 a je považovaný za dediča avantgardných tradícií legendárnej OSMY (okrem neho boli v skupine Márffy, Rippl-Rónai, Czóbel, Vaszary, Szönyi, Kernstock a ďalší). Umelec vyšiel z príkladu fauvizmu a kubizmu, počas dlhšej študijnej cesty do Španielska na neho zapôsobil El Greco. Neskôr sa kontaktoval s novou vecnosťou, obľuboval najmä viacfigurálne námety alebo do interiéru umiestnené ženské akty, v ktorých sa silné prízvukovanie hmotnosti spája s barokovým rozmachom. Perlrott-Csaba je maďarskou umeleckou históriou považovaný za významného predstaviteľa súdobej moderny, spájajúceho formálne znaky francúzskeho fauvizmu a expresionizmu s príkladmi maďarskej tradície, najmä nagybánskej školy (K. Ferenczy) a maliarstva nížiny (J. Koszta).
soga.sk, 27.8.2017

notes:
NK - 2017/02 ne