Almanach pro poesii a život 1920-1930

type of document: almanach
imprint date: 1930
number of page: 98, (14), obálka
dimensions [mm]: 243 x 162
language: český

notes:
redaktor Stanislav Odvárko, spolupracovníci V. Lacina, M. Bureš, J. Pleva
mimo obyčejný náklad 30 výtisků na křídovém papíře číslováno 1-30 a podepsáno redaktorem a spolupracovníky, čísla 1-10 neprodejná

Almanach pro poesii a život 1920-1930

 

Almanach pro poesii a život 1920-1930

person   born   note
Ančík Zdena   10. 1. 1900    
Barbusse Henri   17. 5. 1873    
Bloy Leon   11. 7. 1846    
Bureš Miloslav   6. 11. 1909    
Cocteau Jean   5. 7. 1889    
Doležal František   28. 7. 1910    
Erenburg Ilja   27. 1. 1891    
Grosz George   26. 7. 1893    
Halas František   3. 10. 1901    
Hebký Boh.        
Hoffmeister Adolf   15. 8. 1902    
Hora Josef   8. 7. 1891    
Hora Karel   7. 6. 1901    
Chaplin Charles   16. 4. 1889    
Joyce James   2. 2. 1882    
Konrád Karel   28. 3. 1899    
Kožík František   16. 5. 1909    
Lacina Václav   9. 7. 1906    
Melíšek Karel   30. 6. 1905    
Nezval Vítězslav   26. 5. 1900    
Odvárko Stanislav   20. 9. 1913    
Palivec Viktor   23. 12. 1908    
Pleva Josef   12. 8. 1899    
Raffel Vladimír   30. 8. 1898    
Rimbaud Arthur   20. 10. 1854    
Rutte Miroslav   10. 7. 1889    
Sandburg Carl   6. 1. 1878    
Soupault Philippe   2. 8. 1897    
Šacha Vladimír   11. 7. 1903    
Štorch-Marien Otakar   16. 9. 1897    
Teige Karel   13. 12. 1900    
Vančura Vladislav   23. 6. 1891    
Veselý Adolf   4. 1. 1886    
Voskovec Jiří   19. 6. 1905    
Vošlajer Josef        
Weiner Richard   6. 11. 1884    
Werich Jan   6. 2. 1905    
Wiener Josef   2. 2. 1901    
Wolker Jiří   29. 3. 1900    

Almanach pro poesii a život 1920-1930

person   born   note
Odvárko Stanislav   20. 9. 1913   obálka, typografie

Almanach pro poesii a život 1920-1930

person   born   note
Apollinaire Guillaume   26. 8. 1880   93, Báseň Půlnoc
Brunner Vratislav   15. 10. 1886   87, Já a Zrzavý v šatně kavárny Unionky
Funke Jaromír   1. 8. 1896   52, fotografie
Hoffmeister Adolf   15. 8. 1902   77, karikatura Ilji Erenburga, 1927
Michalová Klementina   1909   55, Ofelin pohřeb
Šíma Josef   19. 3. 1891   12, kresba, 29, Krajina, 95, Kresba
Štyrský Jindřich   11. 8. 1899   58, scéna ze hry Vladislava Vančury Nemocná dívka, 68, Noční rychlík
Tittelbach Vojtěch   30. 7. 1900   66, Smích, uveden Titelbach
Toyen   21. 9. 1902   79, Cigaretový dým
Zelenka František   8. 6. 1904   33, Z návrhů na výpravu revue Ostrov Dynamit (Osvobozené divadlo)
Zrzavý Jan   5. 11. 1890   28, Z obrazového doprovodu k Březinově Hudbě pramenů

Almanach pro poesii a život 1920-1930

institution, city
Stanislav Odvárko, Brandýs nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)

Almanach pro poesii a život 1920-1930

institution, city
Václav Vokolek, Pardubice (Pardubice)

Almanach pro poesii a život 1920-1930

page from - to   author of the text   title, subtitle
6   Biebl Konstantin   Epitaf
8   Bureš Miloslav   Jiná Andersenova pohádka
9   Halas František   Amundsen
9   Konrád Karel   Mrtvý vavřín
10 - 11   Cocteau Jean   Úryvky z laického tajemství
11   Raffel Vladimír   Kde
12   Hora Josef   Podzim
13   Bureš Miloslav   Podzimní vítr před krámy zlatníků
14   Nezval Vítězslav   Čajovna
14   Soupault Philippe   Kapka vody do moře
15   Nezval Vítězslav   Podzim, V mlze
16 - 20   Vančura Vladislav   Lethargus, Láálanegulo) Filmové drama
21   Bureš Miloslav   Doznívání
21   Šacha Vladimír   Píseň nehtů
22   Sandburg Carl   Jazz-Fantasia
23   Rutte Miroslav   Bublinky
23   Bureš Miloslav   Neznámou cestou, Ráno
24 - 26   Šacha Vladimír   Psáno v dubnu-červnu 1930
27   Odvárko Stanislav   Měsíc v zrcadle
29   Cocteau Jean   Prosté jako dobrýtro
30 - 31   Melíšek Karel   Sam, Z cyklu Lidé
32   Voskovec Jiří   Nejni
32   Werich Jan   Nejni
34 - 35   Hora Karel   Táboření
35   Pleva Josef   Jarní
37 - 38   Veselý Adolf   Filosof mezi děvčaty
37   Weiner Richard   Mnoho nocí
38   Odvárko Stanislav   Půlnoční probuzení, Den ještě
39 - 40   Hoffmeister Adolf   Intervence ve prospěch velkého umění Josefa Šímy
41   Rutte Miroslav   Město a noc
41   Bloy Leon   Podobizny příštího století
42   Bureš Miloslav   Jarní, Prosté verše
43   Štorch-Marien Otakar   Z nových básní
44   Šacha Vladimír   Moře
44   Nezval Vítězslav   Vrak
45   Teige Karel   Tristan Tzara
47 - 48   Barbusse Henri   K sovětské pravdě
48   Vošlajer Josef   Cesta na sever
50   Nezval Vítězslav   Po vinobraní, Samota
50   Doležal František   Zatáčka, Podzim, Melancholie, Kalich
51   Wiener Josef   Židovská národní poezie
52   Kožík František   Charlie Chaplin
52   Chaplin Charles   Charlie Chaplin o mluvícím filmu
53 - 54   Ančík Zdena   Tempora Mutantur, Věnováno všem československým studentům
55 - 57   Wolker Jiří   Balada o námořníku, Zpěv čtvrtý
57 - 58   Wolker Jiří   Balada o ženě, Bohu a muži, Fragment
59   Lacina Václav   Konkrétní pohádka
60   Rimbaud Arthur   Samohlásky
61   Rutte Miroslav   Tvář v zrcadle
62   Pleva Josef   Jsme studenti z hor
63 - 65   Lacina Václav   Vzpoura nosičů
65   Palivec Viktor   Socha
65   Hebký Boh.   Velký pátek
70 - 73   Pleva Josef   Kapitola prosy, poprve v Almanachu
73   Pleva Josef   Pekaři
75   Voskovec Jiří   Zpytování svědomí, Písnička z Faty Morgany
75   Werich Jan   Zpytování svědomí, Písnička z Faty Morgany
77   Erenburg Ilja   Kouřiti dýmků
78   Bureš Miloslav   Krajina, Píseň
79   Nezval Vítězslav   Cigaretový dým
80 - 81   Lacina Václav   Ischias Větší aneb o astrachánství a trampingu
81   Joyce James   Sám
83   Voskovec Jiří   Onomatopoetická
83   Werich Jan   Onomatopoetická
85 - 86   Grosz George   Žádná doba nebyla malířství tak nepřátelská...
86   Odvárko Stanislav   Připozdívá se
88   Odvárko Stanislav   dům, v němž dlí mrtvá
88   Bureš Miloslav   Fotografie
89   Doležal František   Továrna, Smutek, Oči
90   Pleva Josef   Fragment básně Májový list
91   Odvárko Stanislav   Portrét mé milé, Věře
92   Bureš Miloslav   Sentimentální chanson, Mary V.
93   Bureš Miloslav   Karneval
94   Odvárko Stanislav   Melancholie, Příteli J. Šímovi
95   Wolker Jiří   Balada o snu, Fragment
97 - 98   Odvárko Stanislav   Slovo redakce

Almanach pro poesii a život 1920-1930

person   born   note
Hašek Jaroslav   30. 4. 1883   32, citace
Peterhans Walter   12. 6. 1897   fotografie, s. 22
Room Abram   28. 6. 1894   47, 49 scény z filmu Lidský arsenál

Almanach pro poesii a život 1920-1930

  institution, city, signature, notes  
  K 83196
  Jarmila Štogrová, Hlinná (Litoměřice)