Tvůrčí kolektiv Index

date of exhibition: 1967/08/27 - 1967/10/01
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: kolektivní