Wspołczesna sztuka czeska

subtitle: Druga kolecja Janiny Ojrzyńskiej
author of the text: Janina Ojrzyńska
page: 0-0
imprint date: 1985
publisher: Biuro Wystaw Artystycznych
type of document: Collective Catalogue
number of pages: (8), obálka
language: polish
dimensions: 244 x 167