Helena Kratinová

city: Praha
address: _
state: Česká republika (Czech Republic)

Helena Kratinová

album
published   author   title (subtitle)
1982       Pocta Emilu Fillovi od českých a slovenských výtvarných umělců
aukční katalog
published   author   title (subtitle)
2007       Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art
diplom
published   author   title (subtitle)
1968   Kratina Radoslav   II. międzynarodowe Biennale Plakatu Warszawa 1968 (Dyplom uczestnictwa dla Radoslav Kratina)
informační leták / informace kolektivní
published   author   title (subtitle)
2003       Ejhle světlo / Look light
katalog kolektivní
published   author   title (subtitle)
1961       Výstava lidové umělecké výroby (LUV 1961)
1969       Klub konkrétistov
1969       Klub konkretistu Cekoslovacchia
1969       Klub konkretistu Cekoslovacchia (Roma)
1970       50 e uno grafici cecoslovacchi
1971       Konstruktive Kunst aus der CSSR
1971       Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970
1975       Kortárs müvészet magángyüjteményekben / Contemporary Art in private collections
1985       Wspołczesna sztuka czeska (Druga kolecja Janiny Ojrzyńskiej)
1990       8. Budapesti Nemzetközi Kisplasztikai Triennále / 8th International Small Sculpture Triennial of Budapest
1990       Geometrická a konstruktivní tvorba 1990
1990       Radoslav Kratina: Objekty, Stanislav Zippe: Obrazy
1991       Hýbače
1993       Podzimní setkání členů S. V. U. Mánes v Jičíně
1995       Jiří Vaněk Radek Kratina Leonid Ochrymčuk
1995       Přírůstky sbírek 1989-1994 (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě)
1996       Přírůstky 1991 - 1995
2003       Svět jako struktura, struktura jako obraz / World as Structure, Structure as Image
2006   Kratina Radoslav   Weltanschauung (Anthology of the 20/21 Century)
nedat       Ars geometrica
katalogová pozvánka kolektivní
published   author   title (subtitle)
1971       Klub der Konkretisten Objekte und Graphik
1992       Karel Vaca: Obrazy, scénické návrhy, plakáty, Radoslav Kratina: Objekty
kniha
published   author   title (subtitle)
1989       Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích)
1989       Динамическая и кинетическая форма в дизайне. Методические материалы
1997       Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let)
periodikum
published   author   title (subtitle)
1968       Museumjournaal (Periodiek voor moderne kunst van 12 nederlandse musea en culturele centra)
1969       Zeitschrift für Kulturaustausch
1971       The Structurist
1971/10       D'Ars
1972       Život umjetnosti (Časopis za pitanja likovne kulture i umjetnosti)
1983/04       Vesmír
1984/01       Technický magazín, měsíčník moderního člověka
1986/11       Revue K (Chalupecky Kratina Pey Šmejkal Théâtre Brett)
1987/03       Revue K
1989       Revue K
1991       Opus musicum (5)
1992       Leonardo
1999       Bulletin Moravské galerie v Brně (55)
plakát
published   author   title (subtitle)
1967   Kratina Radoslav   Radek Kratina /Praha/: Objekty, variabily, monotypie
1971       Konstruktive Kunst aus der CSSR (Kubicek Kratina Malich)
podřazený dokument
published   author   title (subtitle)
1967       Procházka pražskými výstavami
1967   Kratina Radoslav   Na chvíli do dnů dětství
1967   Kratina Radoslav   Objekty a variabily Radoslava Kratiny
1968       Umění bez pocitu marnosti
1969       Konkrétisté v galerii Tvář
1969       Opmerkelijk gebeuren in Galerie Pluymen
1969       Tsjechische constructivisten tonen niveau bij ´Pluymen´
1989       Projekt S/5-89-10-01
1989       Projekt Slavkov
1989   Kratina Radoslav   Divák dovršitelem díla
1989   Kratina Radoslav   Kratinovy variabily
1990       Konstruktivní a geometrická tvorba
1990       Kontrastní desítka (Osobnosti českého moderního umění v ÚLUV)
1990       Malíř, sochař. grafik a keramik Aleš Lamr (1943)...
1990       Pohlaďte si sochu (Dotýkejte se, prosím, nabádaly cedulky v pražské galérii ÚLUV)
1990       Sdružení jménem 'Tolerance'
1990       Solitéři v Kontrastech
1990       Umění s emocionálním podtextem (Výstava J. J. Králíka a R. Kratiny)
1990   Hůla Jiří   Potřebné Kontrasty (Několik poznámek na okraj jedné čerstvě otevřené výstavy)
1991       Kouzelné krabičky (MInisalon v Nové síni - obraz roku 1984)
1991   Kratina Radoslav   Dualitäten, Kunstsichten
1991   Kratina Radoslav   Kinetické modely R. Kratiny
1991   Kratina Radoslav   Transformace (Forma S)
1991   Reipka Jürgen   Kontrollierte spontaneität, emotionales Kalkül über Jürgen Reipka (Auszug)/ Kontrolovaná súpontánnosť, emocionálny vupočet o Jürgenovi Reipkovi (Výber)
1992       Douze artistes de Pragaue (Manoir de la Ville de Martigny)
1992       La chute du mur de Berlin provoque une ruée vets l art de l´Est
1992       Vernissage au Manoir
1993       Sebe nevěší (Obrazy a objekty v příbramské Galerii Zámeček)
1995       Opět Nová citlivost
1995   Kratina Radoslav   Grafika ze ždímačky (Od tisků k pohybu, Grafika a kinetické objekty Radoslava Kratiny v Galerii bratří Čapků)
1995   Kratina Radoslav   Pozvánka na Kratinu
1995   Kratina Radoslav   Radoslav Kratina (Portrét z vernisáže)
1996       Olomoucké hřbitovní kvítí (Literatura: Smrt jako zdroj inspirace)
1996       Stylový večer s růžovými bytostmi,...
1996   Kratina Radoslav   Kratinovy soustavné variace
1997       Abstrakce v Galerii genia loci
1997       Pohyb, živé akce a struktury
1997   Kratina Radoslav   Kratina představil objekty a monotypy
1998   Kratina Radoslav   Pohyb jako možnost
1999       Výstava připomíná výtvarníky z Klubu konkretistů
pozvánka kolektivní
published   author   title (subtitle)
????       Pocta Emilu Fillovi
1965       Český jazz 1920 - 1965
1967       Profily jazzu
1968       Klub konkrétistov (ČSSR, Polsko, Taliansko, Francúzsko, Švajčiarsko)
1968       Klub konkretistů
1968       Nová citlivost
1968       Nová citlivost (Tvůrčí skupina Křižovatka a hosté)
1969       Klub konkrétistov
1970       77 grafici
1972       35 artisti cecoslovacchi contemporanei (Grafica e oggetti)
1982       Grafica checoslovaca
1983       Wspólczesna sztuka czeska (Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej)
1984       Wspólczesna sztuka czeska (Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej)
1990       Hapestetika
1990       Jaroslav Králík: Objekty, Radek Kratina: Obrazy
1990       Konstruktivní tendence
1991       Dalibor Chatrný: Kresby, Radek Kratina: Objekty (Řád plochy a prostoru)
1991       Diagonale
1991       Jiná geometrie
1991       Radoslav Kratina - Stanislav Zipe obrazy, objekty
1991       Šedá cihla 78/1991
1992       arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992
1992       Hapestetika (Sochy, plastiky, objekty)
1992       Minisalon
1992       Přírůstky českého umění 20. století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura)
1992       Variabile, Bewegnung in Objekten und Collagen
1993       Přírůstky (Výběr z let 1987 - 1992)
1994       Výtvarné umění 60. a počátku 70. let v Lounech
1995       Nová citlivost
1995       Písmo ve výtvarném umění
1995       Slavnostní otevření Sbírky moderního umění Národní galerie v Praze
1997       Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1998       Česká serigrafie
1998       České umění 20. století / 20th-Century Czech Art
1998       Jubilanti Mánesa 1998
1998   Viková Jindra   Výstava pro všechny (I pro ty, kteří nemohou výtvarné umění vnímat očima)
1999       Česká serigrafie
1999       Radoslav Kratina: Objekty, Lubomír Přibyl: Grafika
2000       Česká serigrafie
2000       Současná česká serigrafie
2001       Tendence 60. let IV (Obrazy, objekty, plastiky, kresby, grafiky)
2007       Od 60. let k současnosti
2007       Seskupení 5 + 5 (Obrazy, koláže, kresby, grafiky)
nedatováno       Hýbače (Kinetické variabilní umění)
program
published   author   title (subtitle)
1966       Program - kulturní měsíčník Ústí nad Labem (10)
1991       Programový bulletin (október 1991)
1992       Pozvánka do expozícií, na výstavy a programy v Galérii mesta Bratislavy (September 1992)
samizdat
published   author   title (subtitle)
????       Lachés (literární a umělecký sborník)
1975       Nacházení II (F - D - M - L leden 1975)
seznam vystavených prací
published   author   title (subtitle)
1995       Přírůstky sbírek 1989 - 1993
soubor pohlednic
published   author   title (subtitle)
1990       Volné sdružení „Tolerance“ (Soubor pohlednic)