Transformace

subtitle: Forma S

type of document: podřazený dokument
parent document: periodikum
imprint date: 1991
the number of reproductions: 1 čb
language: český

Transformace

person   born   note
Kratina Radoslav   2. 12. 1928   reprodukce - Stoupající a klesající forma S, 1980, aluminium

Transformace

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1991/03/05 - 1991/04/21   Radek Kratina: Transformace, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)

Transformace

  institution, city, signature, notes  
  Helena Kratinová, Praha