Nová citlivost: Křižovatka a hosté

date of exhibition: 1968/04/28 - 1968/06
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: kolektivní