Zdeněk Sýkora

* 3. 2. 1920, Louny (Louny), Česká republika (Czech Republic)
† 12. 7. 2011, Louny (Louny), Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, painter, sculptor, graphic artist

 

nationality: Czech
sex: male

web: www.zdeneksykora.cz
NK AUT: jk01122222
WIKIDATA: Q169066
VIAF: 5732353

Zdeněk Sýkora
Strom
1959
malba
olej, plátno
50 x 60 cm
Zdeněk Sýkora
Podzimní les
1960
malba
olej, plátno
60 x 80 cm
Zdeněk Sýkora
Zahrada
1960
malba
olej, plátno
70 x 98 cm
Zdeněk Sýkora
Modrá zahrada
1960
malba
olej, plátno
98 x 120 cm
Zdeněk Sýkora
Zahrada (se čtvercem)
1960
malba
olej, plátno
97 x 78 cm
 

Zdeněk Sýkora

Zdeněk Sýkora se narodil 3. února 1920 v Lounech. Po absolvování zdejší reálky studoval jeden rok na Vysoké škole báňské v Příbrami. Kvůli uzavření vysokých škol v roce 1939 byl nucen pracovat na dráze. Po válce vystudoval výtvarnou výchovu, deskriptivní geometrii a modelování na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později vyučoval jako asistent, od roku 1966 do roku 1980 jako docent. Po počátečním experimentování se surrealismem a kubismem se od konce čtyřicátých let věnoval jedno desetiletí krajinomalbě, maloval zejména v okolí Loun. V tomto období prošly jeho krajiny velkou formální proměnou – od realistických přes impresionistické a fauvistické až k tvarově a barevně redukovaným obrazům konce padesátých let, takzvaným Zahradám.
Od roku 1960 až do konce 70. let vedl v Lounech výtvarný kroužek, v rámci kurzů v plenéru sám také pokračoval v krajinomalbě, souběžně s ateliérovou tvorbou, v níž generalizací přírodních forem dospěl během krátké doby k abstraktnímu výrazu. Od počátku šedesátých let maloval kompozice založené na vztazích základních geometrických tvarů; tyto tvary se poté staly základem elementů, jež začal organizovat do rastru. Tento postup byl výsledkem jeho snahy o objektivizaci a redukci výrazových prostředků. V roce 1963 tak vznikla první z řady struktur – Šedá struktura. Ve stejném roce se stal jedním ze zakladatelů výtvarné skupiny Křižovatka.
Pro organizování geometrických elementů ve svých strukturách používal kombinatorický princip a v polovině šedesátých let zapojil do své práce počítač (ve spolupráci s matematikem Jaroslavem Blažkem), zařadil se tím mezi světové průkopníky této metody. Účastí na několika důležitých mezinárodních výstavách umění geometrického zaměření získal významné postavení na mezinárodní výtvarné scéně a jeho díla se dostala do předních evropských a amerických sbírek.
Začátkem 70. let se elementem jeho nových obrazů stala linie. Tentokrát se ale nejednalo o přísný řád, jak tomu bylo u struktur – při tvorbě liniových obrazů využil náhodnost. Tvary, délky, tloušťky, barvy a křížení linií jsou určovány náhodnými čísly, která generuje počítač.
Souběžně s touto hlavní aktivitou rozvíjel možnosti malby započaté koncem padesátých let – nadále maloval barevně a tvarově redukované krajiny a od druhé poloviny osmdesátých let cyklus Skvrny. Roku 1980 odešel do důchodu a věnoval se pouze malířské tvorbě. V roce 1983 se oženil, jeho žena Lenka se později stala jeho spolupracovnicí. Roku 1991 se stal čestným občanem města Loun, v roce 2003 mu byl francouzským ministrem kultury udělen titul rytíře Řádu umění a literatury a v roce 2005 obdržel prestižní rakouskou cenu Herberta Boeckla.
Velkou retrospektivu Zdeňku Sýkorovi připravilo Josef Albers Museum v Bottropu, Dům umění v Brně, Wilhelm-Hack-Museum v Ludwigshafenu, Galerie hlavního města Prahy a Museum der Moderne v Salcburku. V zahraničí patří mezi nejvyhledávanější současné české umělce. Několik významných pozdních prací zakoupilo Museum Moderner Kunst – Stiftung Ludwig ve Vídni, Neues Museum v Norimberku, Musée d'Art Moderne v Saint-Etienne a Centre Pompidou v Paříži. Žije a pracuje v Lounech.

zdroj: http://www.gaml.cz/?s=vystavy&id_vystava=2

Zdeněk Sýkora

Louny, 23.6.2008
Louny, 23.6.2008 (Aleš Špičák, Zdeněk Sýkora)
Louny, 23.6.2008
foto Jaroslav Brabec
Zdeněk Sýkora, Lenka Sýkorová
vernisáž výstavy Zdeněk Sýkora: Grafika, Vrchlického divadlo, Louny 2009 - foto Ladislav Bába
vernisáž výstavy Zdeněk Sýkora: Grafika, Vrchlického divadlo, Louny 2009
 

Zdeněk Sýkora

Zdeněk Sýkora
Strom
1959
malba
olej, plátno
50 x 60 cm
Zdeněk Sýkora
Podzimní les
1960
malba
olej, plátno
60 x 80 cm
Zdeněk Sýkora
Zahrada
1960
malba
olej, plátno
70 x 98 cm
Zdeněk Sýkora
Modrá zahrada
1960
malba
olej, plátno
98 x 120 cm
Zdeněk Sýkora
Zahrada (se čtvercem)
1960
malba
olej, plátno
97 x 78 cm
Zdeněk Sýkora
Červená šipka
1962
malba
olej, plátno
120 x 120 cm
Zdeněk Sýkora
Šedá struktura
1962-1963
malba
olej, plátno
150 x 120 cm
Zdeněk Sýkora
Černé čárky
1963
malba
olej, plátno
200 x 135 cm
Zdeněk Sýkora
Modro-červená struktura
1963
malba
olej, plátno
218 x 160 cm
Zdeněk Sýkora
Červená struktura
1963-64
kombinovaná technika
dřevo, barva
755 x 715 x 70 mm
Zdeněk Sýkora
Černo-bílá struktura
1964
linořez
ruční papír
608 x 454 mm
Zdeněk Sýkora
Černo-bílá struktura
1964
malba
olej, plátno
100 x 100 cm
Zdeněk Sýkora
Černo-bílá struktura
1964
malba
olej, plátno
100 x 100 cm
Zdeněk Sýkora
Červeno-šedá struktura
1964
linořez
papír
61 x 45,5 cm (papír 63 x 48,5 cm)
Zdeněk Sýkora
Struktura
1965
malba
olej, plátno
Zdeněk Sýkora
Trojitá černo-červeno-bílá struktura
1965
linořez
ruční papír
615 x 458 mm
Zdeněk Sýkora
Struktura sinusová
1965
kombinovaná technika
dřevo, barva
100 x 86 x 30 cm
Zdeněk Sýkora
Barevná struktura
1965
malba
olej, plátno
220 x 180 cm
Zdeněk Sýkora
Černo-bílá struktura
1965
malba
olej, plátno
220 x 170 cm
Zdeněk Sýkora
Dvojitá černo-bílá struktura
1965
linořez
papír
61 x 46 cm (papír 62,5 x 48 cm)
Zdeněk Sýkora
Červeno-modrá struktura
1967
serigrafie/sítotisk (S)
papír
60 x 60 cm
Zdeněk Sýkora
Barevná struktura
1967
malba
olej, plátno
220 x 170 cm
Zdeněk Sýkora
Struktura vertikální
1967
kombinovaná technika
ocel, hliník
85 x 56 x 10 cm
Zdeněk Sýkora
Struktura pravidelná
1967
kombinovaná technika
dřevo, barva
79 x 72 x 20 cm
Zdeněk Sýkora
Struktura diagonální
1967
kombinovaná technika
ocel, hliník
85 x 85 x 10 cm
Zdeněk Sýkora
Černo-bílá struktura
1967
malba
olej, plátno
220 x 170 cm
Zdeněk Sýkora
Barevná struktura
1967/2009
serigrafie/sítotisk (S)
papír
70 x 70 cm
Zdeněk Sýkora
Černo-bílá struktura
1967/2009
serigrafie/sítotisk (S)
papír
70 x 70 cm
Zdeněk Sýkora
Komínová struktura I (Letná)
1967/2009
serigrafie/sítotisk (S)
papír
218 x 38 cm
Zdeněk Sýkora
Šikmá struktura
1968
malba
olej, plátno
150 x 140 cm
Zdeněk Sýkora
Fialovo-zelená struktura
1968
serigrafie/sítotisk (S)
papír
40 x 30 cm
Zdeněk Sýkora
Černo-bílá struktura
1968
serigrafie/sítotisk (S)
papír
400 x 300
Zdeněk Sýkora
Červeno-modrá struktura
1968
serigrafie/sítotisk (S)
papír
87,5 x 43,5 cm
Zdeněk Sýkora
Červeno-zelená struktura II
1968
serigrafie/sítotisk (S)
papír
70 x 70 cm
Zdeněk Sýkora
Polychromní struktura
1968
malba
olej, plátno
220 x 110 cm
Zdeněk Sýkora
Černo-bílá struktura
1968
serigrafie/sítotisk (S)
papír
87,5 x 43,5 cm
Zdeněk Sýkora
Červeno-zelená struktura I
1968
serigrafie/sítotisk (S)
papír
70 x 70 cm
Zdeněk Sýkora
Topologická struktura
1969

plech, autolak
120 x 185 x 65 cm
Zdeněk Sýkora
Černo-bílá struktura
1970
serigrafie/sítotisk (S)
papír
590 x 420 mm
Zdeněk Sýkora
Černo-bílá struktura
1970
serigrafie/sítotisk (S)
papír
58 x 42 cm
Zdeněk Sýkora
Červeno-zelená struktura
1970
serigrafie/sítotisk (S)
papír
59 x 42 cm
Zdeněk Sýkora
Žluté topoly
1970 -
malba
olej, plátno
43 x 49 cm
Zdeněk Sýkora
Ohře u Počedělic
1970 -
malba
olej, plátno
30 x 40 cm
Zdeněk Sýkora
Zdeněk Sýkora, docent malby...
1971


Zdeněk Sýkora
Černo-bílá struktura
1971
serigrafie/sítotisk (S)
papír
60 x 60 cm
Zdeněk Sýkora
Makrostruktura
1971–1972
malba
olej, plátno
120 x 120 cm
Zdeněk Sýkora
Bílá struktura
1972

dřevo
38 x 100 x 50 cm
Zdeněk Sýkora
Hnědo-bílá struktura
1973
serigrafie/sítotisk (S)
papír
508 x 508
Zdeněk Sýkora
Asymetrická struktura
1973
kombinovaná technika
olej, plátno
200 x 240 cm
Zdeněk Sýkora
Makrostruktura
1973
malba
olej, plátno
150 x 150 cm
Zdeněk Sýkora
První linie
1973
malba
olej, plátno
150 x 150 cm
Zdeněk Sýkora
3 linie
1974
malba
olej, plátno
150 x 150 cm
Zdeněk Sýkora
Linie č. 8 (Hiršalovo trio)
1978
malba
olej, plátno
150 x 150 cm
Zdeněk Sýkora
Trio Hiršal
1980
serigrafie/sítotisk (S)
papír
70 x 70 cm
Zdeněk Sýkora
Linie č. 11
1980
malba
olej, plátno
170 x 170 cm
Zdeněk Sýkora
Žluté pole
1980
malba
olej, plátno
65 x 65 cm
Zdeněk Sýkora
Rozkvetlý strom
1980
malba
olej, plátno
68 x 82 cm
Zdeněk Sýkora
Jedna linie
1980
serigrafie/sítotisk (S)
papír
70 x 70 cm
Zdeněk Sýkora
Kvintet
1980
serigrafie/sítotisk (S)
papír
70 x 70 cm
Zdeněk Sýkora
Linie č. 18
1982
malba
olej, plátno, akryl
170 x 170 cm
Zdeněk Sýkora
Linie č. 24
1983-1984
malba
olej, plátno
300 x 300 cm
Zdeněk Sýkora
Skvrny
1986
malba
olej, plátno
75 x 83 cm
Zdeněk Sýkora
Detail Nr. 21
1986
serigrafie/sítotisk (S)
papír
53 x 53 cm
Zdeněk Sýkora
Linie
1986
serigrafie/sítotisk (S)
papír
20 x 20 cm
Zdeněk Sýkora
Linie
1986
serigrafie/sítotisk (S)
papír
22 x 22 cm
Zdeněk Sýkora
Linie č. 48
1987
malba
olej, plátno
150 x 150 cm
Zdeněk Sýkora
Linie č. 45
1987
malba
olej, plátno
150 x 150 cm
Zdeněk Sýkora
Linie č. 49
1987
malba
olej, plátno
150 x 150 cm
Zdeněk Sýkora
Linie č. 31
1989
serigrafie/sítotisk (S)
papír
70 x 70 cm
Zdeněk Sýkora
Linie č. 68
1990
malba
olej, plátno
148 x 148 cm
Zdeněk Sýkora
Skvrny
1990
malba
olej, plátno
96 x 96 cm
Zdeněk Sýkora
Linie č. 72
1990
malba
plátno
148 x 148 cm
Zdeněk Sýkora
Linie č. 74
1990
malba
olej, plátno
200 x 200 cm
Zdeněk Sýkora
Linie č. 87
1991
malba
olej, plátno
170 x 170 cm
Zdeněk Sýkora
Hluk a vřava
1991/2005
serigrafie/sítotisk (S)
papír
55 x 55 cm
Zdeněk Sýkora
29 linií
1992
serigrafie/sítotisk (S)
papír
70 x 70 cm
Zdeněk Sýkora
Linie č. 94
1992
malba
olej, plátno
200 x 200 cm
Zdeněk Sýkora
Linie č. 116
1994
malba
plátno, akryl
150 x 150 cm
Zdeněk Sýkora
PF 95
1994
reprodukce
papír
105 x 147
Zdeněk Sýkora
Linie č. 126
1995
malba
plátno, akryl
170 x 170 cm
Zdeněk Sýkora
100 linií I
1995
serigrafie/sítotisk (S)
papír
70 x 70 cm
Zdeněk Sýkora
Linie č. 63
1995
serigrafie/sítotisk (S)
papír
59,5 x 59,5 cm
Zdeněk Sýkora
7 linií pro Uměleckou besedu
1995
serigrafie/sítotisk (S)
papír
45 x 45 cm
Zdeněk Sýkora
100 linií II
1995
serigrafie/sítotisk (S)
papír
70 x 70 cm
Zdeněk Sýkora
100 linií III
1995
serigrafie/sítotisk (S)
papír
70 x 70 cm
Zdeněk Sýkora
Linie
1995
serigrafie/sítotisk (S)
papír
90,5 x 90,5 cm
Zdeněk Sýkora
PF 96
1995
reprodukce
papír
100 x 210
Zdeněk Sýkora
12 linií pro Heinze Teufla
1996
serigrafie/sítotisk (S)
papír
70 x 50 cm
Zdeněk Sýkora
Linie č. 137
1997
malba
plátno, akryl
200 x 200 cm
Zdeněk Sýkora
1. fáze
1997
serigrafie/sítotisk (S)
papír
700 x 699 cm
Zdeněk Sýkora
2. fáze
1997
serigrafie/sítotisk (S)
papír
70 x 70 cm
Zdeněk Sýkora
3. fáze
1997
serigrafie/sítotisk (S)
papír
70 x 70 cm
Zdeněk Sýkora
Linie č. 145
1998
malba
plátno, akryl
110 x 110 cm
Zdeněk Sýkora
Linie č. 160
1998
malba
plátno, akryl
110 x 110
Zdeněk Sýkora
Linie č. 172
1999
malba
plátno, akryl
110 x 110 cm
Zdeněk Sýkora
13 linií pro Jana Nerudu
1999
serigrafie/sítotisk (S)
papír
65 x 65 cm
Zdeněk Sýkora
Linie č. 199
2001
malba
plátno, akryl
200 x 200 cm
Zdeněk Sýkora
PF 2002
2001
barevná fotografie
papír
155 x 103
Zdeněk Sýkora
Linie č. 210
2002
malba
plátno, akryl
200 x 200 cm
Zdeněk Sýkora
Linie č. 220
2003
malba
plátno, akryl
200 x 200 cm
Zdeněk Sýkora
13 linií pro Stephena Hawkinga
2003
serigrafie/sítotisk (S)
papír
65 x 65 cm
Zdeněk Sýkora
Linie č. 197
2004
serigrafie/sítotisk (S)
papír
84 x 84 cm
Zdeněk Sýkora
Linie č. 228
2004
malba
plátno, akryl
105 x 105 cm
Zdeněk Sýkora
Linie č. 225
2004
malba
plátno, akryl
170 x 170 cm
Zdeněk Sýkora
Serigrafie k bibliofilii William Faulkner: Elly
2005
serigrafie/sítotisk (S)
papír
284 x 279
Zdeněk Sýkora
Pro přátele
2005
serigrafie/sítotisk (S)
papír
49 x 49 cm
Zdeněk Sýkora
Modrý ležák
2006
serigrafie/sítotisk (S)
papír
70 x 100 cm
Zdeněk Sýkora
Pilná
2006
serigrafie/sítotisk (S)
papír
115 x 115 cm
Zdeněk Sýkora
Nudná
2006
serigrafie/sítotisk (S)
papír
115 x 115 cm
Zdeněk Sýkora
Let 2331
2007
serigrafie/sítotisk (S)
papír
70 x 70 cm
Zdeněk Sýkora
Let 2332
2007
serigrafie/sítotisk (S)
papír
70 x 70 cm
Zdeněk Sýkora
Let 2343
2007
serigrafie/sítotisk (S)
papír
70 x 70 cm
Zdeněk Sýkora
Let 2344
2007
serigrafie/sítotisk (S)
papír
70 x 70 cm
Zdeněk Sýkora
Let 2345
2007
serigrafie/sítotisk (S)
papír
70 x 70 cm
Zdeněk Sýkora
13 linií pro Karla Hynka Máchu
2007
serigrafie/sítotisk (S)
papír
70 x 70 cm
Zdeněk Sýkora
11 linií
2008
serigrafie/sítotisk (S)
papír
700 x 700
Zdeněk Sýkora
Pour Feliciter 2011
2010
reprodukce
papír
105 x 210
Zdeněk Sýkora
PF 2012
2011
reprodukce
papír
156 x 156
Zdeněk Sýkora
PF 2015
2014
reprodukce
papír
104 x 210
 

Zdeněk Sýkora

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1938 - 1939   Vysoká škola báňská, Příbram (Příbram)
1945 - 1947   České vysoké učení technické, Praha
1945 - 1947   Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, Salcman Martin, *1896
1945 - 1947   Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, Lidický Karel, *1900
1945 - 1947   Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, Bouda Cyril, *1901

Zdeněk Sýkora

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Ateliér Zdeňka Sýkory, Louny (Louny), Hilbertova
???? - ????   Louny (Louny), Louny (Louny), bydliště
???? - ????   Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha, docent
1965 - 1969   Galerie na Karlově náměstí, Praha, Karlovo náměstí č. 5, člen výstavní komise

Zdeněk Sýkora

from - to   student, school, city
???? - ????   Ladra Zdeněk, *1949
???? - ????   Šalanský František, *1933, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
???? - 1975   Štor Jiří, *1952, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
???? - 1977   Vanišová Helena, *1951, Univerzita Karlova, Praha
???? - ????   Čechová Pekařová Zdeňka, *1944, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
???? - ????   Heřman Jan, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, český jazyk a výtvarná výchova
???? - ????   Humpolec Pavel, *1956, Univerzita Karlova, Praha
???? - ????   Martinek Vladimír, *1940, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, výtvarný obor
???? - 1975   Novák Josef, *1951, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, Filozofická fakulta
1953 - 1955   Feller Ludvík, *1929, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
1960 - 1964   Žák Ivan, *1943, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
1963 - 1967   Olivová Břicháčková Jiřina, *1945, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1965 - 1971   Bavor Josef, *1944, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, český jazyk a výtvarná výchova
1968 - 1974   Fridrichová Kunešová Vladimíra, *1949, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, český jazyk, výtvarná výchova
1968 - 1974   Vančátová Anna, *1949, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, výtvarná výchova
1969 - 1973   Počtová Jana, *1947, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1969 - 1974   Kuneš Václav, *1949, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
1973 - 1979   Šejn Miloš, *1947, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, výtvarná výchova
1974 - 1979   Malina Václav, *1950, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, výtvarná výchova
1974 - 1978   Svoboda Jan, *1955, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, český jazyk a výtvarná výchova
1975 - 1980   Martinková Věra, *1948, Univerzita Karlova, Praha
1975 - 1980   Gudev Martin, *1953, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta
1975 - 1980   Svoboda Aleš, *1956, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, výtvarná výchova, český jazyk a literatura
1976 - 1978   Skarolková Stuchlíková Eva, *1957, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, výtvarná výchova

Zdeněk Sýkora

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1952/12/12 - 1953/01/11   Zdeněk Sýkora: Obrazy, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1970/02/19 - 1970/03/15   Zdeněk Sýkora: Práce z let 1959 - 1970, Galerie Václava Špály, Praha
1979/09/22 - 1979/10/25   Zdeněk Sýkora: Computer-schilderijen, Galerie Kunstcentrum Badhuis, Gorinchem
1983/08/05 - 1983/10/03   Zdeněk Sýkora, Musée Savoisien, Chambéry
1986/07/06 - 1986/08/24   Zdeněk Sýkora: Retrospektive, Josef Albers Museum, Bottrop
1987/05   Zdeněk Sýkora: Grafika, Činoherní studio, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1988/03/22 - 1988/05/09   Zdeněk Sýkora, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1988/04/28 - 1988/06/07   Zdeněk Sýkora: Bilder der Jahre 1968 und 1980 - 86, Galerie Heinz Teufel, Bad Münstereifel-Mahlberg
1989/08/16 - 1989/10/11   Zdeněk Sýkora: Line-paintings, Random Systems generated by Computer, Galerie Art Affairs, Amsterdam
1991/01/09 - 1991/02/14   Zdeněk Sýkora: Obrazy, grafika, Golden Cup Gallery, Praha
1991/02/15 - 1991/03/10   Zdeněk Sýkora: Linie, Galerie Nová síň, Praha
1991/04/13 - 1991/06/08   Zdeněk Sýkora, Galerie Heinz Teufel, Bad Münstereifel-Mahlberg
1991/04/27 - 1991/05/26   Zdeněk Sýkora: Line-paintings, Galerie Art Affairs, Amsterdam
1992/02/09 - 1992/04/12   Zdeněk Sýkora: Linienbilder aus den Jahren 1986 - 1990, Städtisches Museum Abteiberg, Mönchengladbach
1992/02/28 - 1992/03/29   Zdeněk Sýkora: Kaligrafie řádu a náhody, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1992/05/06 -   Zdeněk Sýkora: Von Strukturen zu Linienbildern, Galerie im Erdgeschoss, Berlín (Berlin)
1992/05/06 - 1992/05/29   Zdeněk Sýkora, Galerie 2G-Gegeneart, Berlín (Berlin)
1992/12/04 - 1993/01/31   Zdeněk Sýkora, Galerie Paul Sties, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
1993/02/15 - 1993/04/15   Zdeněk Sýkora: Hledání barvy. Práce před rokem 1963, Galerie ´60/´70, Praha
1993/05/08 - 1993/06/30   Zdeněk Sýkora: New line-paintings, Galerie Art Affairs, Amsterdam
1993/11/26 - 1994/01/09   Zdeněk Sýkora, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1994/01/12 - 1994/02/27   Zdeněk Sýkora, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1994/03/16 - 1994/04/24   Zdeněk Sýkora, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1995/04/11 - 1995/05/06   Zdeněk Sýkora, Galerie Ruce, Praha
1995/04/13 - 1995/06/18   Zdeněk Sýkora: Retrospektiva 1945 - 1995, Městská knihovna Praha, Praha
1995/11/03 - 1995/12/30   Zdeněk Sýkora: Retrospektive, Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen
1996/02/02 - 1996/03/23   Zdeněk Sýkora: Bilder und Objekte 1963 - 1995, Galerie Schoeller, Düsseldorf
1997/11/19 - 1997/11/25   Zdeněk Sýkora: Tři fáze, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
1998/06/28 - 1998/08/23   Zdeněk Sýkora: Obrazy a partitury z let 1994 - 1998, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
1998/08/05 -   Zdeněk Sýkora: New line-paintings, Galerie Art Affairs, Amsterdam
1998/10/14 - 1998/11/11   Zdeněk Sýkora: Souvislosti, Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1999/10/23 - 1999/12/18   Zdeněk Sýkora: Paintings, Prints, Galerie Art Affairs, Amsterdam
2000/02/12 - 2000/04/09   Zdeněk Sýkora, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2000/03/06 - 2000/04/13   Zdeněk Sýkora: Grafika / Graphic Art, Galerie Via Art, Praha
2000/03/30 - 2000/04/20   Zdeněk Sýkora: Tři fáze Zdeňkovi Sýkorovi k 80. narozeninám, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2003/06/22 - 2003/09/13   Situation 11, Bleibtreu Galerie, Berlín (Berlin)
2003/11/26 - 2004/02/21   Sýkora 1998 / 2003, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2005/02/04 - 2005/04/30   Sýkora 2004, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2005/09/03 - 2005/10/15   Zdeněk Sýkora: Recent Paintings, Galerie Art Affairs, Amsterdam
2005/09/12 - 2005/10/13   Zdeněk Sýkora: Obrazy, Vrchlického divadlo, Louny (Louny)
2005/10/29 - 2006/01/15   Herbert-Boeckl-Preiss 2005 Zdeněk Sýkora, Museum der moderne Mönchsberg, Salzburg
2006/10/31 - 2006/11/05   Zdeněk Sýkora, Kolín nad Rýnem (Köln), Kolín nad Rýnem (Köln)
2007/09/04 - 2007/10/26   Zdeněk Sýkora: Druckgraphik, Graphische Sammlung der ETH, Curych (Zürich)
2008/04/11 - 2008/05/31   Zdeněk Sýkora: Grafika, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2008/07/01 - 2008/07/31   Zdeněk Sýkora: Grafika, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2008/08/16 - 2008/11/01   Zdeněk Sýkora: Z edice Galerie Éditions média a Galerie Zdeněk Sklenář, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2008/09/10 - 2008/09/09   Zdeněk Sýkora: Grafika, Galerie Radniční sklípek, Litvínov (Most)
2008/11/09 - 2009/01/04   Zdeněk Sýkora: Grafika / Prints, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2009/02/03 - 2009/03/14   Zdeněk Sýkora: Letná XL, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2009/03/03 - 2009/04/02   Cena Vladimíra Boudníka 2008. Zdeněk Sýkora, Clam-Gallasův palác, Praha
2009/05/04 - 2009/06/30   Zdeněk Sýkora: Grafika, Vrchlického divadlo, Louny (Louny)
2010/01/24 - 2010/03/27   z. s. devadesát (extrémy), Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2010/02/19 - 2010/05/02   Zdeněk Sýkora 90, Městská knihovna Praha, Praha
2010/05/13 - 2010/09/12   Zdeněk Sýkora: Barva a prostor, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2010/09/23 - 2010/11/21   Zdeněk Sýkora: Krajina / Landscape, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2010/10/23 - 2011/02/27   Zdeněk Sýkora, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2011/01/11 - 2011/02/10   Zdeněk Sýkora: L'œuvre graphique, Centre tchèque Bruxelles (České centrum Brusel), Brusel (Brussels)
2011/04/11 - 2011/06/27   Narozen v Lounech: Cestou Zdeňka Sýkory, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
2011/05/04 - 2011/05/28   Zdeněk Sýkora: Nulové linie, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2011/06/12 - 2011/09/30   Zdeněk Sýkora: Geometrické studie (1961 - 1962), White Gallery, Osík (Svitavy)
2011/07/15 - 2011/08/02   Zdeněk Sýkora, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2011/08/07 - 2011/09/25   Zdeněk Sýkora: Krajina / Landscape, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2012/06/12 - 2012/07/27   Zdeněk Sýkora: Paralelní cestou, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)
2015/06/11 - 2015/09/20   Zdeněk Sýkora 95 -, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2015/08/30 - 2016/02/14   Zdeněk Sýkora: System und Kraft der Linie, Emil Schumacher Museum Hagen, Hagen
2016/09/22 - 2016/11/20   Zdeněk Sýkora fotografem (1937-1945), Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2016/12/21 - 2017/02/28   Zdeněk Sýkora: Struktura černá-bílá, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2017/05/30 - 2017/09/02   Zdeněk Sýkora 97-: Grafické listy 1993-2011 z Edice Galerie Zdeněk Sklenář, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha 1
2018/01/10 - 2018/03/10   Zdeněk Sýkora: Šest tisíc elementů, Národní divadlo, Praha
2018/10/26 - 2019/01/27   Zdeněk Sýkora: Výběr z grafického díla z let 1964 - 2011, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2018/12/19 - 2019/04/05   Zdeněk Sýkora, AP galerie, Praha
2019/02/05 - 2019/04/06   Zdeněk Sýkora: Moje příroda, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2019/09/17 - 2019/11/27   Zdeněk Sýkora na plakátech, Vrchlického divadlo, Louny (Louny)
2019/09/20 - 2019/11/17   Zdeněk Sýkora ve veřejném prostoru, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
2020/02/04 - 2020/03/21   Zdeněk Sýkora: 100, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2021/09/14 - 2021/10/20   Zdeněk Sýkora: Kombinatorik, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1949/12/03 - 1950/01/08   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu, Dům výtvarného umění, Praha
1953/01/23 - 1953/02/22   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Slovanský ostrov, Praha
1953/12/02 - 1954/01/03   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Valdštejnský palác, Praha
1955/03/25 - 1955/04/24   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Mánes, Praha
1960/04/12 - 1960/05/15   Tvůrčí skupina v Umělecké besedě, Obecní dům, Praha
1963/02 - 1963/03   Skupina MS 63, Galerie Nová síň, Praha
1964/01/10 - 1964/02   Umělecká beseda, Mánes, Praha
1964/03/27 - 1964/04/19   Křižovatka, Galerie Václava Špály, Praha
1964/07/05 - 1964/09/27   Rychnov 1964, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1965/06/05 -   Nuove realta nell´arte della Cecoslovacchia contemporanea, La Carabaga club d´arte, Janov (Genova)
1965/07/31 - 1965/09/30   Vª biennale internazionale d´arte contemporanea della Repubblica di San Marino, Palazzo Kursaal, San Marino
1965/08/13 - 1965/10/03   Nova tendencija 3, Galerija suvremene umjetnosti, Záhřeb (Zagreb)
1965/08/13 - 1965/10/03   Nova tendencija 3, Muzej za umjetnost i obrt, Záhřeb (Zagreb)
1965/10/08 - 1965/11/14   Tschechoslowakische Kunst Heute: Profile V, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, Baden-Baden
1965/12/04 - 1965/12/19   La transfiguration de l´art tchèque: Peinture - sculpture - verre - collages, Palais de Congrès de Liège, Lutych (Liège)
1966/02/18 - 1966/03/20   Tvůrčí skupina Umělecká beseda, Mánes, Praha
1966/05/19 - 1965/06   Konstruktivní tendence, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1966/06/12 - 1966/09/04   Nové cesty: Přehlídka současné avantgardy, Dům umění, Zlín (Zlín)
1966/06/17 - 1966/07/17   Jarní výstava 1966, Mánes, Praha
1966/07/03 - 1966/08/07   Konstruktivní tendence, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1966/07/17 - 1966/08/21   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
1966/08 - 1966/09   Skupina MS 66, Galerie Nová síň, Praha
1966/09/23 - 1966/10/16   Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Galerie Václava Špály, Praha
1966?   Les nouvelles tendances, Muzej suvremene umjetnosti (Museum of Contemporary Art), Záhřeb (Zagreb)
1967/03/19 - 1967/04/16   Konstruktivní tendence, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1967/07/23 - 1967/08/18   Jeden okruh volby: Obrazy, sochy, objekty, grafika, kresby 1964-1967, Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
1967/11/03 - 1967/12/15   Konstruktive Tendenzen aus der Tschechoslowakei, Studio Galerie der Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
1968   Dodekaedr, Galerie Denise René, Paříž (Paris)
1968/01/14 - 1968/02/25   Klub konkrétistů a hosté, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1968/02/02 - 1968/03/10   Konstruktive Tendenzen aus der Tschechoslowakei, Altstadtmuseum Fembohaus, Norimberk (Nürnberg)
1968/02/09 - 1968/03/03   Dodekaedr, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1968/03/07 - 1968/04/07   Dodekaedr, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1968/03/27 - 1968/05/12   Klub konkrétistů a hosté, Dům kultury pracujících, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1968/04/14 - 1968/05/12   Dodekaedr, Okresní muzeum, Most (Most)
1968/04/28 - 1968/06/15   Nová citlivost: Křižovatka a hosté, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1968/05/31 -   Výtvarníci Špálovej galérie, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1968/07/20 - 1968/08   Nová citlivost: Křižovatka a hosté, Mánes, Praha
1968/10   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech. I. výstava přírůstků galerijní sbírky, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1968/10/19 - 1968/11/17   Recent Graphics from Prague, Corcoran Gallery - Dupont Center, Washington D.C.
1968/11/05 - 1968/12/08   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Praha, Praha
1968/11/05 - 1968/12/08   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Mánes, Praha
1968/11/24 -   Dodekaedr, Jednotný závodní klub ROH, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
1968/2/2 - 1968/3/10   Konstruktivní tendence z Československa, Altstadtmuseum Fembohaus, Norimberk (Nürnberg)
196811/23 - 1969/01/19   Biennial of Graphic Arts, Bradford, Bradford
1969/01/20 - 1970/01/19   5 tsjechische grafici, Stedelijk Museum, Schiedam
1969/05/05 - 1969/08/30   Tendencije 4: Kompjutori i vizuelna istraživanja / Tendency 4: Computer and Visual Research, Galerija suvremene umjetnosti, Záhřeb (Zagreb)
1969/05/06 - 1969/05/19   L´art tchèque actuel, Renault Champs - Élysées, Paříž (Paris)
1969/05/23 -   Klub konkretistu Cekoslovacchia, Studio d´informazione estetica, Turín (Torino)
1969/07/13 - 1969/09/14   Obrazy - plastiky, 2. výstava přírůstků sbírky, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1969/12/02 - 1970/01/02   Recent Graphics from Prague, 12th Floor Gallery, Los Angeles (California)
1970/01/24 - 1970/02/23   5 tsjechische grafici, Rijkmuseum twenthe, Enschede
1970/012/28 - 1970/03/30   5 tsjechische grafici, Groninger museum, Groningen
1970/05/08 - 1970/05/30   Demartini, Kratina, Kubíček, Malich, Sýkora, Alšova síň v Klubu skladatelů, Praha
1970/10/03 -   Originaux, multiples et sérigraphies, White Gallery, Lausanne
1970/11/17 - 1970/12/19   Graphics from Czechoslovakia, Willard Gallery, New York City (New York)
1970/11/20 - 1970/12/31   Konfrontace II, Galerie Nova, Praha
1971/04/30 - 1971/08/01   Was die Schönheit sei, das weiss ich nicht: Künstler, Theorie, Werk, Kunsthalle Nürnberg, Norimberk (Nürnberg)
1972   Konstruktive Kunst aus der Tschechoslowakei, Erker-Galerie, Franz Larese und Jürg Janett, St. Gallen
1972/09/14 - 1972/12/31   Konstruktivismus - Entwicklungen und Tendenzen seit 1913, Galerie Gmurzynska, Kolín nad Rýnem (Köln)
1974   Osteuropäische Kunst aus der Sammlung des Museum Bochum, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1977/09/03 - 1977/10/30   Česká krajina XX. století, Zámek Hradec nad Moravicí, Hradec nad Moravicí (Opava)
1979/11/20 - 1979/12/30   Česká konkrétní grafika, Galerie Institutu průmyslového designu, Praha
1980/09/30 - 1980/10/04   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert, Garmisch-Partenkirchen, Garmisch-Partenkirchen
1983/02/17 -   Wspołczesna sztuka czeska. Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej, Galeria Anny Wesołowskiej, Lodž (Łódź)
1983/10/23 - 1984/01/15   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1984   Art 15´84, Mustermessse Basel, Basilej (Basel)
1984/03 - 1984/04   Zeitgenössische Konstruktivistische Tendenzen, Galerie Dialog e. V., Berlín (Berlin)
1984/10/10 - 1984/11   Wspołczesna sztuka czeska. Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
1984/12   Małe jest piękne / Small is beautifull, Galeria Zapiecek, Varšava (Warszawa)
1985/06/12 - 1985/06/17   Art 16´85, Mustermessse Basel, Basilej (Basel)
1986/06   Art 17´86, Basilej (Basel), Basilej (Basel)
1986/08/23 - 1986/10/05   Constructivist Art, Louisiana Museum of Modern Art (McCrory Collection), Humlebaek
1986/10/09 - 1986/11   Trends in Geometric Abstract Art. Gift from the Riklis Collectiion of McCrory Corporation and works from the Tel Aviv Museum Collection, Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv
1988/07/01 - 1988/08/19   Geometrie v současném výtvarném umění, Docela malé divadlo (Salon Mina), Litvínov (Most)
1988/09/15 - 1988/10/09   Zdeněk Sýkora: Obrazy, Radek Kratina: Objekty, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
1989/01/29 - 1989/02/26   Tschechische Malerei heute, Galerie der Stadt Esslingen, Esslingen am Neckar
1989/04/11 - 1989/04/16   Počítačové umění v ČSSR a ve světě / Computer Art in ČSSR and in the World, III. Celostátní výstava s mezinárodní účastí, Palác kultury, Praha
1989/05/11 - 1989/05/20   Współczesne malarstwo czeskie, Ośrodek kultury Czechosłowackiej, Varšava (Warszawa)
1989/10/12 - 1989/11/12   Konkret Internationle Ausstellungsreihe und Symposium, Kunsthaus, Norimberk (Nürnberg)
1990/01/15 - 1990/01/28   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, Městská knihovna Praha, Praha
1990/01/23 - 1990/03/03   Les Pragois, les annees de silence, Galerie Lamaignère Saint-Germain, Paříž (Paris)
1990/01/30 - 1990/03/03   Les Pragois, les annees de silence, Galerie van Melle, Paříž (Paris)
1990/05 - 1990/06   45 let výtvarného umění Severních Čech 1945-1990, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1990/05/10 - 1990/06/09   Les Pragois, les annees de silence, Nouveau theatre d'Angers, Anger
1990/10/18 - 1990/12/02   Konstruktivní tendence, Galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)
1990/12 - 1991/02   Konstruktivní tendence šedesátých let, Středočeská galerie, Praha
1991/03/09 - 1991/04/14   Papier aus Prag: Drei Ausstellungen tschechischer Kunst, Stadtgalerie Saarbrücken, Saarbrücken
1991/04/07 - 1991/05/12   Tradition und Avantgarde in Prag, Kunsthalle Dominikanerkirche, Osnabrück
1991/04/26 - 1991/09/30   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1991/06/14 - 1991/07/28   Tradition und Avantgarde in Prag, Rheinisches Landesmuseum Bonn (LVR-LandesMuseum Bonn), Bonn
1991/06/22 - 1991/09/22   Šedá cihla 78/1991, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1991/10/15 - 1991/12/31   Šedá cihla 78/1991, Dům umění, Opava (Opava)
1991/12/04 - 1991/12/20   1. benefice pro Uměleckou besedu, Galerie U Mozarta, Praha
1992   Sztuka czeska i słowacka XX. w., Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
1992/02/13 - 1992/03/01   Obrazy a sochy nového času, Karolinum, Praha
1992/03/28 - 1992/09/30   Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992, Palazzo del Broletto, Novara
1992/05/07 - 1992/06/07   Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
1992/05/21 - 1992/06/30   Einblicke - Tschechische un Slowakische Kunst der Gegenwart, Deutschlandfunk, Kolín nad Rýnem (Köln)
1992/05/26 - 1992/06/21   Situace 92, Mánes, Praha
1992/07/01 - 1992/09/20   České výtvarné umění 1960-1990, Středočeská galerie, Praha
1992/11/12 - 1992/11/18   Art Cologne. 26. mezinárodní veletrh umění, Kolín nad Rýnem (Köln), Kolín nad Rýnem (Köln)
1992/12/15 - 1993/01/31   Umělecká beseda 1992, Mánes, Praha
1993   Minisalon, Musée des Beaux Arts, Mons (Belgie)
1993   Výstava českých - rakouských - slovenských umělců, Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1993/01/08 - 1993/02/07   Geometria Bohemia: Tschechische Geometrie / Cseh Geometrikus Müvészet, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1993/02/07 - 1993/02/07   Kunst und Coumputer, Fördergemeinschaft Herrenhof Mussbach e.V., Neustadt
1993/06/04 - 1993/07/04   Inter-Kontak-Grafik - Praha ´93, Mánes, Praha
1993/06/26 - 1993/09/05   Rakousko-slovensko-česká výstava, Hrad Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1993/07/06 - 1993/07/30   Identité d'aujourd'hui / Identity Today: L'art contemporain Hongrois, Polonais, Slovaque, Tchèque / The Contemporary Czech, Hungarian, Polish, Slovak Art, Centre de Conférences Albert Borschette, Brusel (Brussels)
1993/09/03 - 1993/10/16   Konstruierte, Unregelmäßigkeit, Programmiertes Chaos, Fraktale Geometrie?, Galerie Schoeller, Düsseldorf
1993/09/07 - 1993/10/10   Umělecká beseda 1992, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1993/10/27 - 1994/01/02   Poesie racionality. Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha
1993/11/19 - 1994/01/09   Détente, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Vídeň (Wien)
1993/12/16 - 1994/03/06   Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1994   Výstava českých - rakouských - slovenských umělců, Horn, Horn
1994/01/20 - 1994/02/27   Česká grafika šedesátých let, Palác Kinských, Praha
1994/03/03 - 1994/05/01   Minisalon, Art and Culture Centre, Hollywood, Los Angeles
1994/03/11 -   Zwischen Zeit Raum I: Tendenzen mitteleuropäischer Kunst in den 60er bis 80er Jahren: Teil I, konstruktiv, Galerie Schüppenhauer, Kolín nad Rýnem (Köln)
1994/03/21 - 1994/05/22   Výtvarné umění 60. a počátku 70. let v Lounech, Okresní muzeum, Louny (Louny)
1994/05/27 - 1994/10/16   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
1994/06/23 - 1994/09/12   Nová citlivost, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1994/06/25 - 1994/08/31   Z českého výtvarného umění, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
1994/07/28 - 1994/10/23   Ohniska znovuzrození, Městská knihovna Praha, Praha
1994/09/02 - 1994/10/23   Minisalon, Contemporary Arts Center, Cincinnati (Ohio)
1994/10 - 1994/11   Nová citlivost, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1994/10/25 - 1994/11/20   Umělecká beseda 1994, Mánes, Praha
1994/10/28 - 1994/12/04   Minisalon, Courtyard Gallery, New York City (New York)
1994/10/28 - 1995/01/14   Jubiläumsausstellung anlässlich des 25-jährigen Bestehen der Galerie..., Galerie Schoeller, Düsseldorf
1994/12/01 - 1995/01/22   Nová citlivost, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1995/02 - 1995/03   Minisalon, Chicago Cultural Center, Chicago (Illinois)
1995/02 - 1995/03   Nová citlivost, Dům umění, Opava (Opava)
1995/02/09 - 1995/04/09   Nová citlivost, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1995/03/08 - 1995/09/03   České výtvarné umění XX. století ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1995/04/15 - 1995/06/18   Minisalon, Indianapolis Museum of Art, Indianapolis
1995/04/26 - 1995/06/18   Přírůstky sbírek 1989 - 1994, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1995/04/27 - 1995/07/25   Konstruktivizam i kinetička umjetnost, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (Croatian Association of Artists), Záhřeb (Zagreb)
1995/05/20 - 1995/10/31   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1995/05/27 - 1995/07/25   Inter-Kontakt-Grafik ´95 1. mezinárodní trienále grafiky Praha, Staroměstská radnice, Praha
1995/06/29 - 1995/08/27   Nová citlivost, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1995/11/26 - 1995/12/20   Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Galerie Heinz Teufel, Bad Münstereifel-Mahlberg
1995/11/30 - 1996/01/01   Orbis Fictus, Valdštejnská jízdárna, Praha
1995/12/03 - 1996/01   Minisalon, The Museum of Fine Arts, St. Petersburg (Florida)
1996   Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Galerie Teufel-Holze, Drážďany (Dresden)
1996/01 - 1996/02   Přírůstky 1991 - 1995, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1996/01/11 - 1996/03/01   Galerie Ruce aus Prag, Tschechisches Zentrum Berlin (České centrum), Berlín (Berlin)
1996/01/25 - 1996/02/04   Fineart ´96, Valdštejnská jízdárna, Praha
1996/02/29 - 1996/05/19   Opakované příběhy, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1996/03/20 - 1996/04/30   Minisalon, Gallery of Fine Arts, Forth Myers (Florida)
1996/04/30 - 1996/09/08   V prostoru 20. století: České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
1996/05/19 - 1996/08/15   Minisalon, McKissick Museum, Columbia (South Carolina)
1996/05/27 - 1996/06/29   Současné české umění ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Galerie výtvarného umění, Benešov (Benešov)
1996/06/07 - 1996/07/07   Eine Promenade der Romantiker, Stadtmuseum Göhre, Jena
1996/06/22 - 1996/07/07   Orbis Fictus extractus: Nová média v současném umění, Městské muzeum a galerie, Polička (Svitavy)
1996/06/27 - 1996/09/01   Opakované příběhy, Šternberský palác, Praha
1996/07/01 - 1996/08/31   Minisalon, National Czech & Slovak Museum & Library, Cedar Rapids (Iowa)
1996/07/31 - 1996/08/25   Počítačová grafika, Galerie Hollar, Praha
1996/09/14 - 1996/10/19   Minisalon, University Art Gallery, North Dartmouth (Massachusetts)
1996/10   Minisalon, Jonson Gallery, Albuquerque (New Mexico)
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Praha, Praha
1996/10/18 - 1997/09/30   Jitro kouzelníků? I., Veletržní palác, Praha
1996/11/26 - 1997/02/08   Minisalon, Telfair Museum of Art, Savannah (Georgia)
1996/12/03 - 1997/01/05   Umělecká beseda 1996, Mánes, Praha
1997/01/30 - 1997/03/23   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1997/02/27 - 1997/12/31   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1997/04/10 - 1997/05   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1997/04/22 - 1997/05/02   Made in CZ, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1997/05/10 - 1997/07/20   Spirala 3, Fundacja Gerarda na rzecz Sztuki Współczesnej, Świeradów zdrój
1997/06/05 - 1997/06/29   Z fiktivního světa Nových médií, Severočeské muzeum, Liberec (Liberec)
1997/08/01 - 1999/08/30   Ekspozycja - 1, Muzeum Sztuki reduktiwnej, Świeradów zdrój
1997/10/08 -   Minisalon, Pražský hrad, Praha
1997/10/15 - 1997/10/23   Umělecká beseda, Galerie Bayer & Bayer, Mostecká, Praha
1997/10/23 - 1997/12/14   Nové i staré (přírůstky sbírek AJG 1990-1997), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1997/11/07 - 1998/08/16   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha
1997/11/11 - 1997/12/07   Umělecká beseda 1997, Mánes, Praha
1998 - 1998/07/31   Accrochage 98, Galerie Jiří Švestka, Jungmannova, Praha
1998/01/14 - 1998/02/28   Tendence 60. let. Informel, nová figurace, konstruktivní umění, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
1998/04/23 - 1998/06/07   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/06 - 1998/08   ...o přírodě..., České muzeum výtvarných umění, Praha
1998/07/14 - 1998/09/06   Umění koláže, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1998/09/27 - 1998/11/08   La nature, en dix chapitres / Die natur in zehn Kapiteln, Centre Rhénan d´Art Contemporain (CRAC), Altkirch
1998/11/12 - 1999/01/17   Česká grafika 1918-1998, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1998/11/20 - 1998/12/19   Minisalon, Bibliothèque royale de Belgique, Brusel (Brussels)
1998/11/24 - 1999/01/03   Česká serigrafie, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1998/12/01 - 1998/12/23   Předvánoční výstava, Galerie Jiří Švestka, Jungmannova, Praha
1998/12/18 - 1999/01/15   Umělecká beseda 1998, Mánes, Praha
1999/01/13 - 1999/02/21   Súčasné české umenie (zo súkromej zbierky), Galéria Z, Bratislava (Bratislava)
1999/02/01 - 1999/02/22   Česká serigrafie, Staroměstská radnice, Praha
1999/03/07 - 1999/04/18   Die Natur in zehn Kapiteln / La nature, en dix chapitres, Badischer Kunstverein, Karlsruhe
1999/04/13 - 1999/05/14   Česká serigrafie, Dům umění, Opava (Opava)
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/06/03 - 1999/08/15   Přírůstky sbírek státních galerií z let 1990-1997, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1999/06/05 - 1999/08/29   La nature, en dix chapitres / Die natur in zehn Kapiteln, Kanakakis municipal Gallery, Rethymnon
1999/06/24 - 1999/09/12   Kolorismus v českém výtvarném umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1999/10/21 - 1999/11/28   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha, Praha
1999/11/24 - 2000/03/26   Akce, slovo, pohyb, prostor - experimenty v umění šedesátých let, Městská knihovna Praha, Praha
1999/12/18 - 2000/02/27   Aspekte / Positionen. 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949-1999, Vídeň (Wien), Vídeň (Wien)
2000/01/27 - 2000/03/19   Současná česká serigrafie, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2000/02/16 - 2000/04/02   Ozvěny kubismu, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2000/03/16 - 2000/05/07   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2000/03/23 - 2000/05/28   Nézőpontok–pozíciók. Művészet Közép-Európában 1949-1999, Ludwig Múzeum - Museum of Contemporary Art, Budapešť (Budapest)
2000/03/24 - 2000/05/07   Konkret Östliches Mitteleuropa 12 Positionen, Dresdner Schloß, Drážďany (Dresden)
2000/04/11 - 2000/05/08   Česká serigrafie, Dům umění, Zlín (Zlín)
2000/04/11 - 2000/05/31   Událost v krajině.České výtvarné umění 1958 - 1968 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2000/04/20 - 2000/05/13   Umělecká beseda 1999/2000, Mánes, Praha
2000/04/29 - 2000/10/29   Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2000/05/26 - 2000/11/19   Konec světa? / The End of the World?, Palác Kinských, Praha
2000/07/14 - 2000/11/01   Art a Centreeuropa. 1949 - 1999, Fundació Joan Miró, Barcelona
2000/09/07 -   Jiří Kovanda: Několik současných umělců, Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
2000/09/27 - 2000/11/19   Dva konce století 1900 2000, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2000/09/27 - 2000/12/31   Aktuální nekonečno, Městská knihovna Praha, Praha
2000/10/19 - 2000/12/10   90 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/11/07 - 2001/01/06   Aspects / Positions. 50 Years of Art in Central Europe 1949-1999, John Hansard Gallery / City Gallery Southampton, Southampton
2000/12/13 - 2001/03/25   Melancholie, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
2000/12/14 - 2001/02/11   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001   Konkret Östliches Mitteleuropa 12 Positionen, Städtisches Museum Schloß Morsbroich, Leverkusen
2001/03/22 - 2001/07/01   Bilance II: Obrazy a sochy 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2001/05/03 - 2001/06/10   Možnosti proměny I, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2001/05/04 - 2001/05/27   Knihy Aulos, Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
2001/05/18 - 2001/07/01   Súčasná česká serigrafia, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2001/11/20 - 2002/01/10   Tendence 60. let IV. Obrazy, objekty, plastiky, kresby, grafiky, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
2002   Minisalon, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta
2002   Minisalon, Museum Puri Lukisan, Ubud
2002   Minisalon, Majapahit Mandarin Hotel, Surabaya
2002/02/05 - 2002/03/03   Obrazy ze soukromé sbírky, Galerie U prstenu, Praha
2002/03/05 - 2002/04/05   Česká grafika. Půlstoletí proměn moderní grafické tvorby, Mánes, Praha
2002/04/18 - 2002/05/31   Černá a bílá, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
2002/06/11 - 2002/07/07   Černá a bílá, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
2002/06/20 - 2002/06/30   Jan Zrzavý a jiné obrazy ze soukromých sbírek Litomyšle a blízkého okolí, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2002/06/26 - 2002/08/18   K poctě výtvarnému týmu - první část Sbírky Jana a Medy Mládkových, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2002/07/10 - 2002/07/25   Černá a bílá, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2003/01/23 - 2003/03/07   Minisalon, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2003/02/27 - 2003/05/25   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2003/04/11 - 2003/07/09   Svět jako struktura, Struktura jako obraz, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2003/04/12 - 2003/07/09   Svět jako struktura, Struktura jako obraz, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2003/06/12 - 2003/08/17   Umění grafiky. Grafické techniky v průběhu šesti století, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2003/06/12 - 2003/09/14   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2003/07/03 - 2003/09/14   ...o technice / ...about technology..., České muzeum výtvarných umění, Praha
2003/08/01 - 2003/08/30   Letzte Ausstellung der Galerie Schoeller: Ein Rückblick als Stiftung, Galerie Schoeller, Düsseldorf
2003/10/09 - 2004/02/01   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2003/10/16 - 2004/02/29   Ejhle světlo / Look Light, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2003/10/24 - 2004/01/25   Práce na papíře ze sbírky Jana a Medy Mládkových, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2003/11/12 - 2004/02/01   Umělecká beseda, Městská knihovna Praha, Praha
2003/11/18 - 2003/12/06   Typický obraz, Чешcкий центр Москва (České centrum Moskva), Moskva (Moscow)
2004/01/24 - 2004/03/14   Pocta Leoši Janáčkovi - Hommage à Leoš Janáček, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2004/03/26 - 2004/06/06   Ejhle světlo / Look Light, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2004/04/04 - 2004/05/23   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2004/05/02 - 2004/06/20   ...stets konkret: Die Hubertus Schoeller Stiftung, Leopold-Hoesch-Museum & Papiermuseum, Düren
2004/06/17 - 2004/06/27   Z národní klasiky, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2004/09/10 - 2004/10/17   Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2004/11/13 - 2005/01/09   Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
2005/01/21 - 2005/03/13   Pocta Kupkovi, Galerie Deset (Galerie 10), Praha
2005/04/14 - 2005/06/06   Pocta Františku Kupkovi, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2005/05/19 - 2005/09/18   Damoklův meč: České výtvarné umění 1956 - 1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2005/05/28 - 2005/07/01   Slavní čeští mistři v instalaci Federica Díaze, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2005/06/24 - 2006/09/04   Pocta Františku Kupkovi, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2005/07/03 - 2005/08/04   com.bi.nacion: Science meets Art, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2005/07/14 - 2005/09/11   Kresba a grafika 60. let, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2005/08/02 - 2005/09/10   Letní kolekce, Galerie Koruna, Hradec Králové (Hradec Králové)
2005/09/02 - 2005/10/09   Argumenta z kolekcji Gerharda Jürgena Bluma-Kwiatkovskiego, Atlas Sztuki, Lodž (Łódź)
2005/09/05 - 2005/09/30   Jubilanti Umělecké besedy, Mánes, Praha
2005/10/13 - 2005/11/13   Pocta Františku Kupkovi, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/11/16 - 2005/12/30   Pocta Kupkovi, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2006/03/09 - 2006/04/30   Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2006/03/28 - 2006/04/29   Kalendáře pro Jindru Štreita, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2006/05/06 - 2006/10/29   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2006/05/17 - 2006/06/03   Slepí muži přeměřují slona, Galerie c2c, Praha
2006/06/17 - 2006/07/04   Klenoty českého umění, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2006/09/27 - 2007/08/19   V závěsu avantgardy? České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2006/10/05 - 2006/11/12   Co se děje? Přírůstky Východočeské galerie z let 1993-2006, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2006/11/09 - 2006/11/11   Strukturní směřování / Structural Drift, Galerie Doubner, Praha
2006/11/09 - 2007/01/30   Svět české grafiky, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2007/01/18 - 2007/02/15   Typický obraz, Galerie Nová síň, Praha
2007/03/28 - 2007/04/22   Grafické techniky 5. Serigrafie a digitální tisk, Galerie Hollar, Praha
2007/05/24 - 2007/09/16   Prague Biennale 3: Global and Outsiders: Connecting Cultures in Central Europe, Karlínská hala, Praha
2007/06 - 2007/09   Členská výstava Umělecké besedy, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2007/06/16 - 2007/07/01   Ohňostroj krásy, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2007/06/21 - 2007/09/16   Rozmanitá strohost. Geometrie v grafických a kresebných dílech 2. poloviny 20. století ve sbírkách galerie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2007/06/28 - 2007/09/30   Surrealismus v Lounech, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2007/09/08 - 2008/06/08   České umění XX. století: 1970-2007, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2007/09/27 - 2007/10/28   Členská výstava Umělecké besedy, Galerie Novoměstská radnice, Praha
2007/10/04 - 2007/11/25   Soustředěný pohled / Focused View: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2007/10/15 - 2007/10/28   Současné české umění - Generační paralely / Параллели поколений - Современное чешское искусство, Galerie umění Zuraba Zereteli, Moskva (Moscow)
2007/12/14 - 2008/02/03   Členská výstava Umělecké besedy, Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, Most (Most)
2008/01/23 - 2008/03/22   Zdeněk Sýkora, Lenka Sýkorová: Létání, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2008/01/26 - 2008/03/16   Soustředěný pohled / Focused View: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2008/01/28 - 2008/02/02   Ladislav Daněk: 2x50 / Projekt-neprojekt, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2008/02/14 - 2008/03/16   Grafické techniky 5.: Serigrafie a digitální tisk, Městský palác Templ (Galerie Templ), Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2008/04/24 - 2008/10/12   Nechci v kleci!: České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / No cage for me!: Czech and Slovak Art 1970–1989 from Collections of Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2008/05/08 - 2008/07/13   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2008/06/05 - 2008/06/27   Konkret, Galerie Litera, Praha
2008/06/27 - 2008/09/03   Práce na počítačích, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2008/07/11 - 2008/09/14   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2008/07/22 - 2008/09/13   Dialogy: Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie Smečky, Praha
2008/09/02 - 2008/09/26   Velké prádlo, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2008/09/05 - 2008/09/09   Art Beijing 2008, National Agricultural Center, Peking (Beijing)
2008/09/25 - 2008/11/30   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2008/10/08 - 2008/11/23   Geometrie. Československý konstruktivismus a geometrická abstrakce, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2008/10/23 - 2009/02/22   1960 → Súčasnosť/ Slovenské umění + čeští hosté., Dům U Zlatého prstenu, Praha
2008/12/03 - 2009/01/30   Vánoční výstava, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2008/12/09 - 2009/01/31   5. salón živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2008/12/11 - 2009/01/18   Česká grafika I, Galerie Moderna, Praha
2009/01/22 - 2009/03/22   Středoevropské forum Olomouc 2009, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2009/03/17 - 2009/04/26   České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/03/17 - 2009/04/26   Galerie umění Karlovy Vary ...ze sbírky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2009/06/25 - 2009/09/27   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, II. část, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2009/10/01 - 2010/01/10   Linie Zdeněk Sýkora a Dráty Karel Malich / Lines and Wires (Dialog / A Dialogue), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2009/10/03 - 2010/01/10   Konkret: Die Sammlung Heinz und Anette Teufel im Kunstmuseum Stuttgart / Concrete Art: The Heinz and Anette Teufel Collection in Kunstmuseum Stuttgart, Kunstmuseum Stuttgart, Stuttgart
2009/11/05 - 2010/01/31   O barvě / On Colour: Český kolorismus od Slavíčka po současnost / The Czech Colourism from Slavíček to the Present, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2009/11/17 -   Po sametu / After Velvet. Současné české umění s přesahy do minulosti / Contemporary Czech Art with Past Connotations, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2009/11/22 - 2009/12/24   Vítejte v krásné společnosti, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2009/12/10 - 2010/01/10   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2009/4/04 - 2009/05/24   Mit konkreter Kunst leben - Die Sammlung von Hans-Peter Riese, Gesellschaft für Kunst und Gestaltung e.V., Bonn
2010/01/14 - 2010/03/07   Salcmanova škola, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/04/01 - 2010/06/20   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové: Část III – Jazyk geometrie, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2010/04/22 - 2010/06/20   On-lino 1910-2010: Moderní český linoryt, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2010/05/08 - 2012/05/08   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2010/09/10 - 2010/10/31   Čtyři jedničky, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2010/09/18 - 2011/01/31   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000 - 2010, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2010/10/30 - 2010/12/05   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2010/12/10 - 2011/03/27   Spolu (Kamil Linhart, Vladislav Mirvald, Zdeněk Sýkora), Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
2011/01/27 - 2011/03/27   Cena Vladimíra Boudníka /1995–2010/ a Autorské knihy /1997–2009/, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2011/03/23 - 2011/05/13   Duše krajiny, duch místa, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2011/06/09 - 2011/09/04   Doteky konstruktivismu, Galerie Moderna, Praha
2011/06/11 - 2011/06/30   Hluboká přitažlivost, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2011/06/23 - 2011/10/02   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov / 1961 - 2011, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2011/06/26 - 2011/09/25   Dialog přes hranice: Sbírka Hanse-Petera Rieseho, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2011/09/08 - 2011/10/02   50/2: Padesát autorů českého grafického umění 2. poloviny 20. století ze sbírek galerie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2011/09/09 - 2012/01/08   Museum der Wünsche, MUMOK - Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Vídeň (Wien)
2011/12/04 - 2012/02/19   Dialog über Grenzen. Die Sammlung Riese, Leopold-Hoesch-Museum & Papiermuseum, Düren
2011/12/08 - 2012/01/29   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2011/12/09 - 2012/01/22   Uchronie aneb Příběhy ze sbírky, Francouzský institut v Praze (Institut français de Prague), Praha
2011/12/10 - 2011/12/31   24 karátů, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2011/12/11 - 2012/01/22   Uchronie aneb Příběhy ze sbírky, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2012/02/27 - 2012/03/30   Knihy Aulos 1992-2012, Galerie Portheimka, Praha
2012/03/04 - 2012/05/06   Dialog über Grenzen. Die Sammlung Riese, Angermuseum Erfurt, Erfurt
2012/03/29 - 2012/04/29   Pohyblivé iluze '60, Galerie Moderna, Praha
2012/04/26 - 2012/05/25   Generátor, Galerie Emila Filly, budova SCHIFR-AC, s.r.o., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2012/06/16 - 2012/10/07   Dialog über Grenzen. Die Sammlung Riese, Schloss Achberg, Achberg (Ravensburg)
2012/10/13 - 2013/01/06   Uchronie ou des récits de collection / Uchronie neboli příběhy ze sbírky, Saline Royale - Cité des utopies, Arc-et-Senans (Bourgogne-Franche-Comté)
2012/10/21 - 2013/01/27   Dialog über Grenzen. Die Sammlung Riese, Lübecker Museen, Kunsthalle St. Annen, Lübeck
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (IV. Výtvarné umění 1948-2011), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/12/01 - 2013/02/08   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2013/01/31 - 2013/03/15   A Place for Imagination, Delegation of Prague to the EU (Pražský dům), Brusel (Brussels)
2013/02/17 - 2013/05/12   Dialog über Grenzen. Die Sammlung Riese, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Řezno (Regensburg)
2013/02/20 - 2013/03/17   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2013/04/11 - 2013/06/02   Rýsovaný svět: Konstruktivní tendence šedesátých let, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2013/05/16 - 2013/06/23   Místo pro imaginaci, Klementinum, Praha
2013/08/01 - 2013/09/08   Umění je abstrakce, Galerie Moderna, Praha
2013/09/12 - 2013/11/17   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2013/10/14 - 2014/04/30   Centrální přitažlivost / Central Gravitation, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/10/27 - 2014/01/12   Pokrevní vztahy, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2013/11/11 - 2014/01/24   Zdeněk Sýkora ve vybrané společnosti, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
2013/11/29 - 2014/02/16   Od krajiny do krajiny, Galerie Zdeněk Sklenář Chambre à part, Praha
2013/12/19 - 2014/01/19   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2014/01/09 - 2014/03/02   Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny - současná česká grafika a kresba, Galerie České spořitelny, Praha
2014/02/16 - 2014/04/27   Sammeln im Norden. Schätze aus Privatsammlungen in Wilhelmshaven und im Oldenburger Land, Kunsthalle Wilhelmshaven, Wilhelmshaven
2014/02/23 - 2014/03/25   Václav Chad. Pocta Václavu Chadovi, Galerie Václava Chada, Zlín (Zlín)
2014/02/27 - 2014/04/10   Co všechno máme…, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2014/03/08 - 2014/05/25   Papír pro básně + 1, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2014/05/05 - 2014/05/16   Vybraná díla, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2014/08/01 - 2014/09/07   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2014/10/03 - 2015/01/04   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905-2013. Průniky, střety, přesahy, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2014/11/20 - 2015/01/10   Beautifull fifteen II, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2014/11/22 - 2015/01/15   For Your Eyes Only: Sbírka Jiřího Valocha, Fait Gallery, Brno-Královo Pole, Brno (Brno-město)
2015/02/26 - 2015/04/05   Konstrukce, diagonály, linie, Galerie Moderna, Praha
2015/03/03 - 2015/05/24   Laureáti ceny Vladimíra Boudníka 1994 - 2014 / Vladimír Boudník Prize: 20 Years, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2015/06/09 - 2015/09/27   Rozmanitá strohost II, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2015/08/07 - 2015/08/31   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2015/09/04 - 2015/11/01   Má vlast: Pocta české krajinomalbě, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2015/09/27 - 2016/01/10   Racionalita poesie - Pocta Janu Sekerovi II, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/09/30 - 2015/10/31   Cesty mohou býti rozličné: Výstavy současného výtvarného umění v ústavech Akademie věd, Galerie Národní technické knihovny (Galerie NTK), Praha
2015/11/20 - 2016/02/07   Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Veletržní palác, Praha
2015/11/21 - 2016/03/06   Tao te ťing a jiné knižní klenoty z Edice Galerie Zdeněk Sklenář. Čtvrt století Galerie Zdeněk Sklenář, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2015/12/09 - 2016/02/27   Příběh Alšovy jihočeské galerie: Od gotiky po současnost, Galerie Smečky, Praha
2016/06/01 - 2016/08/28   Výběr. UB 12 a současné umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2016/06/24 - 2016/09/25   Facing the Future: Art in Europe 1945-68, BOZAR - Palais des Beaux-Art / Paleis voor Schone Kunsten / Centre for Fine Arts, Brusel (Brussels)
2016/10/22 - 2017/01/29   Kunst in Europa 1945–1968: Die Zukunft im Blick / Art in Europe 1945–1968: Facing the Future, Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), Karlsruhe
2016/12/08 - 2017/01/23   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2017/01/28 - 2017/04/23   Příliš mnoho zubů - České a slovenské umění šedesátých let ze sbírky Galerie Zlatá husa a Musea Kampa, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2017/02/15 - 2017/04/01   Tvary myšlenek. Konceptuální, konstruktivní a lyrické tendence v českém umění z ústeckých sbírek, Dům umění Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2017/03/07 - 2017/05/21   Facing the Future: Art in Europe 1945–1968 / Лицом к будущему: Искусство Европы 1945–1968, Pushkin State Museum of Fine Arts (Puškinovo muzeum), Moskva (Moscow)
2017/06/29 - 2017/09/03   Nepolapitelná struktura: Umění konstruktivistických a strukturálních tendencí ze sbírky Miroslava Velfla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2017/07/11 - 2017/09/03   Akvizice / Acquisitions 2012-2016, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2017/09/14 - 2017/11/26   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2017/10/19 - 2017/11/26   Re-konstrukce, Galerie Moderna, Praha
2017/11/10 - 2017/11/23   New Acquisitions from the Collections of Prague City Gallery, Delegation of Prague to the EU (Pražský dům), Brusel (Brussels)
2017/11/17 - 2018/02/11   The Other Trans-Atlantic: Kinetic and Op Art in Eastern Europe and Latin America 1950s – 1970s / Inny Trans-Atlantyk Sztuka kinetyczna i op-art w Europie Wschodniej i Ameryce Łacińskiej w latach 50. – 70., Muzeum nad Wisłą / Museum on the Vistula, Varšava (Warszawa)
2017/12/07 - 2018/02/11   Vdovy S. Sekal Slavík Sýkora, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2017/12/08 - 2018/04/29   Nová díla ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
2017/12/10 - 2018/03/11   1685 dní a nocí, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2018/01/25 - 2018/03/11   Malá řada Soudobé světové prózy, DOX, Malá věž, Praha
2018/03/17 - 2018/05/09   The Other Trans-Atlantic: Kinetic and Op Art in Eastern Europe and Latin America 1950s–1970s / Трансатлантическая альтернатива. Кинетическое искусство и оп-арт в Восточной Европе и Латинской Америке в 1950–1970-е, Garage Museum of Contemporary Art, Moskva (Moscow)
2018/03/18 - 2018/07/08   Freiraum der Kunst: Die Studiogalerie der Goethe-Universität Frankfurt 1964–1968, Museum Giersch, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
2018/04/08 - 2018/06/10   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2018/04/20 - 2018/08/05   1968: Computer.art, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2018/04/26 - 2018/06/10   Jaro. Československá výtvarná scéna 1966 - 1968, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/08/10 - 2018/10/28   The Other Trans-Atlantic: Kinetic and Op Art in Eastern Europe and Latin America 1950s – 1970s / O Outro Trans-Atlântico: Arte ótica e cinética no Leste Europeu e na América Latina entre os anos 50 e 70, Sesc Pinheiros, São Paulo
2018/10/04 - 2018/12/30   Velký obraz: Divadelní opony v českých zemích v 19.-21. století, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018/11/02 - 2019/02/03   Obrazy zimy ve výtvarném umění 19. - 21. století, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2018/11/13 - 2019/03/03   Osobní výběr VII: Ivo Hucl – básník, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018/11/28 - 2019/03/31   Transformace geometrie: Sbírky Siegfrieda Grauwinkela, Berlín a Miroslava Velfla, Praha / The Transformation of Geometry: Collections Siegfried Grauwinkel, Berlin and Miroslav Velfl, Prague, Městská knihovna Praha, Praha
2019/01/31 - 2019/03/10   Jasné tvary a Pestré barvy, Galerie Moderna, Praha
2019/02/20 - 2019/03/28   13 umělců v 8gallery, 8gallery, Praha
2019/03/27 - 2019/05/18   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
2019/05/07 - 2019/09/07   Vrcholení: Nejvyšší polohy českého výtvarného umění, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2019/06/13 - 2019/09/29   Slavnost hrdinů: Edice 27 linií, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2019/06/23 - 2019/09/30   MEDA: Ambasadorka umění, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2019/08/01 - 2019/09/29   České výtvarné umění ve sbírce Galerie Goller Selb, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2019/09/11 - 2019/11/03   Český konstruktivismus: Obrazy, sochy, grafika, Galerie Chodovská tvrz, Praha
2019/09/19 - 2020/01/20   Krajinow, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
2019/10/12 - 2020/02/02   Mnohoznačnost struktur, dynamika sil / Ambiguity of Structures, Dynamics of Forces, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2019/10/18 - 2020/01/15   Hvězdy, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2019/10/21 - 2020/08/03   Galerijní zisky: Třicet let sbírkotvorné činnosti VČG v Pardubicích 1989-2019, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2019/11/16 - 2020/01/12   Kosmos, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2019/11/21 - 2020/03/15   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2019/12/05 - 2020/03/08   Krajinou matematických her, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2019/12/14 - 2020/02/23   Tschechische bildende Kunst in der Sammlung Galerie Goller Selb, Freiheitshalle Hof, Hof (Hof and der Saale)
2020/01/24 - 2020/04/26   Geometrické struktury. Pocta Zdeňku Sýkorovi, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2020/06/23 - 2020/08/15   14 výtvarných zastavení z let 1902 až 2020, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2020/07/07 - 2020/08/14   Výstava obrazů 2. poloviny 20. století a současného umění z podzimní aukční kolekce Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
2020/09 -   Pozdní tvorba, Dům bytové kultury, Praha
2020/12/19 - 2021/03/28   Voda: Proměny obrazu živlu v českém umění 19.–21. století, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2021/01/21 - 2021/04/10   Umění je harmonie forem: Obrazy, sochy, kresby, grafické listy 1900–2021, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2021/06/17 - 2021/08/08   Krása hmoty, Galerie Moderna, Praha
2021/11/05 - 2022/01/16   Rozhraní, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2021/12/23 - 2022/01/31   Pohled do Archivu 15 – PF, DOX, Malá věž, Praha
2021/12/28 - 2022/01/29   Ježíšek u Sklenáře: Z velkých jmen výtvarného umění, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2022/02/04 - 2022/08/06   Radost, vášeň, posedlost! Výstava soukromé sbírky Michala Richtra, Magnus Art, galerie J&T banky, Praha
2022/05/05 - 2022/06/11   Létání: Zdeněk Sýkora a Lenka Sýkorová, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2022/06/15 - 2022/07/24   Umění je abstrakce: Obrazy, kresby, grafika, sochy, Galerie Chodovská tvrz, Praha
2022/06/16 - 2022/10/14   Nepřestávej toužit, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2022/11/04 - 2023/01/15   Rytmus, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2022/11/17 - 2022/12/03   Výtvarný projekt Minisalon 15x15x5 cm, Galerie Nová síň, Praha
2022/12/16 - 2023/04/09   Konstruktivní tendence: Mezi napětím a křehkou stabilitou, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2022/12/22 - 2023/01/22   Minisalon 1984, Galéria Umelka, Bratislava (Bratislava)
2023/02/24 - 2023/04/16   Společně a konstruktivně: Německé a české konkrétní umění ve sbírce Galerie Gollar, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2023/05/12 - 2023/06/25   Gemeinsam und Konstruktiv, Freiheitshalle Hof, Hof (Hof and der Saale)
2023/09/22 - 2024/01/31   Linie!, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2023/11/11 - 2024/03/10   Multiple Realities: Experimental Art in the Eastern Bloc, 1960s–1980s, Walker Art Center, Minneapolis (Minnesota)
2023/11/23 -   Sedm dekád: Galerie umění Karlovy Vary (1953–2023), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2024/04/17 - 2024/09/15   Multiple Realities: Experimental Art in the Eastern Bloc, 1960s–1980s, Phoenix Art Museum, Phoenix, Arizona
2024/05/02 - 2024/06/08   Tendence konstruktivismu, Galerie Moderna, Praha
2024/11/02 - 2025/03/23   Multiple Realities: Experimental Art in the Eastern Bloc, 1960s–1980s, Vancouver Art Gallery, Vancouver
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995/12/02   2. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha
1997/05/17   3. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha
1997/09/07   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Rezidence primátora hlavního města Prahy, Praha
1997/10/23   Aukce děl členů Umělecké besedy, Galerie Bayer & Bayer, Mostecká, Praha
1998/12/12   4. aukční salon výtvarníků, 312 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha
2000/09/23   29. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Spolek Hlahol, Praha
2003/09/28   1. aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/02/29   3. aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/11/07   Aukce současného umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/12/12   7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha
2005/11/06   Aukce současného umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2006/01/29   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005 (28. aukce), Palác Žofín, Praha
2006/12/02   8. Aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto BARiÉRY / 8th Auction Salon of fine Artists, 336 donors for the Barriers Account - aukce, Karolinum, Praha
2007/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění (31. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/05/13   Současné umění / Contemporary Art, aukce, Konferenční centrum City, Praha
2007/10/07   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (33. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/11/11   Současné umění / Contemporary Art, aukce, Konferenční centrum City, Praha
2007/12/01   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie Louvre, Praha
2008/02/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (34. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/04/27   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, Palác Žofín, Praha
2008/05/18   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (35. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/10/05   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (36. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/10/19   Aukce moderního umění, Česká národní banka, Praha
2008/11/30   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2008/12/06   9. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, dražba, Karolinum, Praha
2009/01/25   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (37. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/03/25   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Evening Sale Prague), Topičův salon (2007-), Praha
2009/05/16   Aukce současného českého a slovenského umění, Konferenční centrum City, Praha
2009/05/17   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (38. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/06/09   Aukce. Geometrická abstrakce, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2009/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (39. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/11/25   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Evening Sale Prague), Topičův salon (2007-), Praha
2009/12/16   11. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění (40. aukce), Topičův salon (2007-), Praha
2010/06/20   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I), Topičův salon (2007-), Praha
2010/10/20   17. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/11/14   10. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha
2010/11/20   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II), Topičův salon (2007-), Praha
2011/04/13   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/05/14   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III), Topičův salon (2007-), Praha
2011/06/11   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
2011/10/19   VI. Večerní aukce mistrovských děl (Evening Sale), Topičův salon (2007-), Praha
2011/11/22   European Paintings, Sotheby's, Londýn (London)
2011/11/29   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs - Aukce č. 9, Galerie fotografie Louvre, Praha
2011/12/04   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague IV), Topičův salon (2007-), Praha
2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, Restaurace Dynamo, Praha
2012/03/18   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V), Topičův salon (2007-), Praha
2012/04/15   Aukce moderního a současného umění, Augustine Hotel, Praha
2012/04/19   25. aukce výtvarného umění, Topičův salon (2007-), Praha
2012/04/29   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2012/05/26   Aukce Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Prague Marriott Hotel, Praha
2012/06/07   Večerní aukce poválečného umění 1950-2010, Topičův salon (2007-), Praha
2012/09/22   Výtvarné umění / Fine Art, Prague Marriott Hotel, Praha
2012/10/07   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI), Topičův salon (2007-), Praha
2012/10/07   Aukce výtvarného umění, Galerie Nová síň, Praha
2012/10/10   27. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2012/12/09   11. aukční salon výtvarníků, 383 dárců pro Konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha
2012/12/09   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Galerie Nová síň, Praha
2012/12/13   28. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/03/14   29. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/06/09   Výtvarné umění, Miroslav Tichý: Fotografické dílo, aukce, Galerie Nová síň, Praha
2013/08/21   31. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/10/06   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX), Topičův salon (2007-), Praha
2013/10/13   Výtvarné umění: Aukce, Hotel Diplomat, Praha
2013/12/01   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2013/12/08   Výtvarné umění: Aukce, Hotel Diplomat, Praha
2014/02/16   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X), Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/15   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Evening Sale 2014), Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/20   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2014/05/25   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2014/10/05   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI), Topičův salon (2007-), Praha
2014/12/14   12. aukční salon výtvarníků. 436 dárců pro Konto Bariéry - aukce, Veletržní palác, Praha
2015/02/22   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII), Topičův salon (2007-), Praha
2015/05/17   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII), Topičův salon (2007-), Praha
2015/10/04   Moderní a současné umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2015/10/11   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV), Topičův salon (2007-), Praha
2015/11/26   Post-War & Contemporary Art Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
2016/03/20   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV), Topičův salon (2007-), Praha
2016/05/29   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2016/06/09   Večerní aukce poválečného & současného umění / Post-War & Contemporary Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
2016/10/09   Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI), Topičův salon (2007-), Praha
2016/11/26   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, aukce, Galerie Kvalitář, Praha
2016/11/30   Večerní aukce poválečného & současného umění / Post-War & Contemporary Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
2017/03/09   Výběr výtvarného umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2017/03/26   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII), Topičův salon (2007-), Praha
2017/04/08   artkunst, aukce č. 20, Galerie fotografie Louvre, Praha
2017/06/07   Večerní aukce poválečného & současného umění / Post-War & Contemporary Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
2017/10/08   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale 2017), Topičův salon (2007-), Praha
2017/11/04   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie fotografie Louvre, Praha
2017/11/26   79. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2018/04/29   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek (Aukce 68), Topičův salon (2007-), Praha
2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, Topičův salon (2007-), Praha
2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2018/11/24   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art, Galerie Kvalitář, Praha
2018/12/09   14. aukční salon výtvarníků. 422 děl pro Konto Bariéry - aukce, Karolinum, Praha
2018/12/09   50. aukce výtvarného umění, starožitností, designu a skla, Palác Žofín, Praha
2019/02/24   Aukce výtvarného umění (Aukce 71), Topičův salon (2007-), Praha
2019/03/19   Večerní galerijní aukce výtvarného umění, European Arts Investments, Praha 1
2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73), Topičův salon (2007-), Praha
2020/02/26   70. aukce Galerie Dolmen, Topičův salon (2007-), Praha
2020/11/28   Etcetera 11: Post-War & Contemporary Art (Aukce), Galerie U Betlémské kaple, Praha
2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Rezidence Ostrovní, Praha
2021/ 04/11   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/03/28   83. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2021/04/18   Aukce vybraných uměleckých děl, Mánes, Praha
2021/04/24   Etcetera 12: Post-War & Contemporary Art (Aukce), Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/09/23   186. aukce: Výtvarné umění, fotografie, Rezidence Ostrovní, Praha
2021/11/27   EtceteraArt 13: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2021/12/05   15. aukční salon výtvarníků - 414 děl pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89, Topičův salon (2007-), Praha
2022/11/27   88. aukce Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2023/03/19   Výběrová aukce moderního a současného umění, Expo 58 Art, Praha 7
2023/04/22   EtceteraArt 16: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2023/05/28   89. aukční den Galerie Kodl / 89th Auction Day of Kodl Gallery, Palác Žofín, Praha
festival/veletrh
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2010/03/01 - 2010/03/25   Literatura 2010 - Březnový festival knihy o umění, Praha, Praha
2016/07/15   Kouzlo světla, Louny (Louny), Louny (Louny)
křest/autogramiáda/odhalení
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1999/11/24   Setkání se Zdeňkem Sýkorou a Zdeňkem Zieglerem u příležitosti vydání knihy Jan Neruda Písně Kosmické, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
2005/10/18   Slavnostní odhalení obrazů Zdeňka a Lenky Sýkorových létání, realizovaných v architektuře, Národní integrované středisko Řízení letového provozu ČR (IATCC), Jeneč (Praha-západ)
2007/05/24   Setkání s Lenkou a Zdeňkem Sýkorovými a Zdeňkem Zieglerem u příležitosti vydání knihy Karel Hynek Mácha - Máj, Mánes, Praha
2016/02/29   Zdeněk Sýkora: Mozaika pro Litvínov, Citadela Litvínov, Litvínov (Most)
2016/02/29   Znovuobjevené mozaiky Zdeňka Sýkory, Citadela Litvínov, Litvínov (Most)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995/11/20 - 1995/11/30   2. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, výstava, Karolinum, Praha
1997/04/17 - 1997/05/16   3. aukční salon výtvarníků, 223 dárců pro konto Bariéry, výstava, Karolinum, Praha
1997/09/01 - 1997/09/05   Výstava dražených děl aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Karolinum, Praha
1998/11/17 - 1998/12/11   4. aukční salon výtvarníků, 312 dárců pro konto Bariéry, výstava, Karolinum, Praha
2000/12/04 - 2000/12/15   5. aukční salon výtvarníků, 331 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2002/12/03 - 2002/12/15   6. aukční salon výtvarníků, 305 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2003/09/22 - 2003/09/26   I. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2004/02/16 - 2004/02/28   3. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2004/10/29 - 2004/11/06   Aukce současného umění, Výstava dražených uměleckých děl, Česká spořitelna, Praha
2004/11/23 - 2004/12/11   7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha
2005/10/31 - 2005/11/05   Aukce současného umění, Výstava dražených uměleckých děl, Galerie Nová síň, Praha
2006/01/09 - 2006/01/15   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/01/21 - 2006/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2006/11/15 - 2006/12/01   8. aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2007/01/15 - 2007/01/19   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/01/23 - 2007/01/27   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2007/05/07 - 2007/05/12   Současné umění / Contemporary Art, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2007/09/24 - 2007/09/28   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/10/02 - 2007/10/06   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2007/11/05 - 2007/11/10   Současné umění / Contemporary Art, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2007/11/26 - 2007/11/30   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie, Galerie Louvre, Praha
2008/01/14 - 2008/01/18   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2008/01/25 - 2008/02/02   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/04/14 - 2008/04/26   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, výstava aukčních děl, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2008/05/07 - 2008/05/17   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/09/24 - 2008/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/10/03 - 2008/10/18   Moderní umění - výstava exponátů, Kolowratský palác, Praha
2008/11/21 - 2008/12/04   9. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha
2009/01/14 - 2009/01/24   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/03/18 - 2009/03/24   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2009/05/08 - 2009/05/16   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/05/09 - 2009/05/16   Současné české a slovenské umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2009/05/30 - 2009/06/09   Geometrická abstrakce, aukční výstava, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2009/09/25 - 2009/10/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/11/18 - 2009/11/25   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2009/12/14 - 2009/12/16   11. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/02/15 - 2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2010/06/14 - 2010/06/20   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2010/10/18 - 2010/10/20   17. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/11/01 - 2010/11/12   10. aukční salon výtvarníků, 382 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2010/11/13 - 2010/11/19   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2011/04/11 - 2011/04/13   20. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/05/06 - 2011/05/14   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2011/06/13 - 2011/06/15   22. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/10/10 - 2011/10/19   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2011/11/24 - 2011/12/04   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2011/11/25 - 2011/11/29   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs - Aukce č. 9, Galerie 5. patro, Praha
2011/12/15 - 2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie D&V Art, Praha
2012/03/09 - 2012/03/18   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2012/04/03 - 2012/04/11   Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Galerie Maldoror, Praha
2012/04/13 - 2012/04/14   Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Augustine Hotel, Praha
2012/04/16 - 2012/04/19   25. aukce výtvarného umění - předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/04/22 - 2012/04/28   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2012/05/19 - 2012/05/26   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
2012/05/30 - 2012/06/07   Poválečné umění 1950-2010: Aukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2012/09/15 - 2012/09/22   Výtvarné umění: Předaukční výstava, Dorotheum, Praha 1
2012/09/27 - 2012/10/07   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2012/10/02 - 2012/10/06   Aukce výtvarného umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2012/11/21 - 2012/12/07   11. aukční salon výtvarníků, 383 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2012/12/04 - 2012/12/08   Aukce výtvarného umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2012/12/10 - 2012/12/13   28. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2013/03/11 - 2013/03/14   29. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2013/06/04 - 2013/06/08   Výtvarné umění - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2013/09/27 - 2013/10/06   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2013/10/07 - 2013/10/13   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha
2013/12/02 - 2013/12/08   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha
2014/02/07 - 2014/02/16   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/05 - 2014/05/15   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/12 - 2014/05/20   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2014/09/26 - 2014/10/05   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2014/11/28 - 2014/12/12   12. aukční salon výtvarníků. 436 dárců pro Konto Bariéry, Veletržní palác, Praha
2015/02/12 - 2015/02/22   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/05/07 - 2015/05/17   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/09/21 - 2015/10/04   Moderní a současné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/10/02 - 2015/10/11   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/11/18 - 2015/11/26   Post-War & Contemporary Art, Topičův salon (2007-), Praha
2015/12/11 - 2015/12/23   Grafiky a práce na papíře / Prints and work on paper, výstava, Artkunst gallery, Praha
2016/03/11 - 2016/03/20   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2016/05/24 - 2016/06/09   Poválečné & současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2016/09/29 - 2016/10/09   Mistrovská díla 19.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2016/11/16 - 2016/11/19   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, Etcetera, Brno (Brno-město)
2016/11/18 - 2016/11/30   Poválečné & současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2016/11/22 - 2016/11/26   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, Galerie Kvalitář, Praha
2017/03/06 - 2017/03/18   Výběr výtvarného umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2017/03/16 - 2017/03/26   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/04/01 - 2017/04/07   artkunst, aukce č. 20, předaukční výstava, Artkunst gallery, Praha
2017/05/25 - 2017/06/07   Poválečné & současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2017/09/29 - 2017/10/08   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/10/28 - 2017/11/03   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Artkunst gallery, Praha
2017/10/30 - 2017/11/25   Výstava aukčních děl - 79. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
2018/01/11 - 2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2018/04/20 - 2018/04/29   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek, výstava dražených předmětů, Topičův salon (2007-), Praha
2018/11/12 - 2018/11/18   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2018/11/12 - 2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2018/11/20 - 2018/11/24   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art, Galerie Kvalitář, Praha
2018/11/22 - 2018/12/07   14. aukční salon výtvarníků. 422 děl pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha
2019/02/14 - 2019/02/24   Aukce výtvarného umění (Aukce 71): Předuakční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2019/03/11 - 2019/03/18   Výběr výtvarného umění, European Arts Investments, Praha 1
2019/10/09 - 2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73): Předuakční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2020/02/17 - 2020/02/26   70. aukce: Předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2020/11/11 - 2020/11/20   Etcetera 11: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2020/11/24 - 2020/11/28   Etcetera 11: Post-War & Contemporary Art, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2020/11/30 - 2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/03/08 - 2021/03/28   Výstava dražených děl - 83. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2021/03/19 - 2021/04/17   Předaukční výstava Aukce vybraných uměleckých děl, Výstavní síň Adolf Loos Apartment and Gallery, Praha
2021/03/24 - 2021/03/31   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
2021/04/01 - 2021/04/11   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/04/11 - 2021/04/17   Etcetera 12: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2021/04/20 - 2021/04/24   Etcetera 12: Post-War & Contemporary Art, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/09/13 - 2021/09/23   186. aukce: Výtvarné umění, fotografie, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/18 - 2021/11/27   EtceteraArt 13: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2021/11/23 - 2021/12/03   15. aukční salon výtvarníků. 414 děl pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/10/06 - 2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89 - Výstava dražených předmětů, Topičův salon (2007-), Praha
2022/10/24 - 2022/11/26   Předaukční výstava 88. aukce, Galerie Kodl, Praha
2023/02/18 - 2023/03/18   Výběrová aukce moderního a současného umění, Expo 58 Art, Praha 7
2023/04/13 - 2023/04/22   EtceteraArt 16: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2023/05/01 - 2023/05/27   89. aukční den Galerie Kodl / 89th Auction Day of Kodl Gallery - výstava, Galerie Kodl, Praha
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2010/05/17 -   Tvorba Zdeňka Sýkory očima matematika, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
sraz/setkání/oslava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2005/02/03   Přátelské setkání s Lenkou a Zdeňkem Sýkorovými v den autorových 85. narozenin, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2008/01/23   Přátelské setkání se Zdeňkem Sýkorou a Lenkou Sýkorovou u příležitosti zahájení výstavy Létání, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2010/02/03   Setkání s Lenkou a Zdeňkem Sýkorovými a Bohumilou Grögerovou, Mánes, restaurace, Praha
2013/12/11   Předvánoční setkání u příležitosti otevření nové instalace, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2014/07/12   Sýkorovy Počedělice 2014, Počedělice (Louny), Počedělice (Louny)
2014/07/12   Vzpomínkové setkání v Počedělicích, Počedělice (Louny), Počedělice (Louny)
2015/07/11   Sýkorovy Počedělice 2015, Počedělice (Louny), Počedělice (Louny)
2016/07/16   Sýkorovy Počedělice 2016, Počedělice (Louny), Počedělice (Louny)
2017/07/15   Sýkorovy Počedělice 2017, Počedělice (Louny), Počedělice (Louny)
2018/07/14   Sýkorovy Počedělice 2018, Počedělice (Louny), Počedělice (Louny)
2019/07/13   Sýkorovy Počedělice 2019, Počedělice (Louny), Počedělice (Louny)
2020/07/11   Sýkorovy Počedělice 2020, Počedělice (Louny), Počedělice (Louny)
2021/07/17   Sýkorovy Počedělice 2021, Počedělice (Louny), Počedělice (Louny)
2022/07/09   Sýkorovy Počedělice 2022, Počedělice (Louny), Počedělice (Louny)
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995 -   České umění od 60. let do současnosti (České umění 1960-1995), Veletržní palác, Praha
1998/05/04 -   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
1998/06/15 -   Sbírka Galerie Benedikta Rejta, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2004/05/28 -   Krajina v českém umění (17.–20. století), Palác Kinských, Praha
2013/11/14 -   Století relativity: Stálá expozice výtvarného umění 20. století / Century of Relativity: Permanent exposition of fine arts of the 20th century, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2014/05/25 - 2017/12/31   Stavy mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/12/01 -   Art is here. Nové umění, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2016/04/16 -   Meziprůzkumy: Sbírka AJG 1300-2017, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2017/12/03 - 2025/11/23   Stavy mysli / Za obrazem: Obměny a intervence, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/10/27 - 2030/12/31   100 let 100 děl 100 umělců 100 osudů, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2023 -   7+1: Byt sběratele, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2023/05/25 -   1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby, Veletržní palác, Praha
2024/05/26 -   Chrámem, kruhem, strání, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1974/05/27 - 1974/07/04   Symposion Gorinchem 1974, Gorinchem, Gorinchem
televizní pořad
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1993/11/14   Album: Zdeněk Sýkora, Česká televize 1, Praha
trh/veletrh
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995   Art Cologne 1995, Kolín nad Rýnem (Köln), Kolín nad Rýnem (Köln)
2002/06/28 - 2002/07/02   Art Prague. 1. veletrh současného umění / 1th Contemporary Art Fair, Mánes, Praha
2003/05/27 - 2003/06/01   Art Prague 2003, Praha, Praha
2004/05/25 - 2004/05/30   Art Prague: 3. veletrh současného umění / 3th Contemporary Art Fair, Praha, Praha
2005/05/23 - 2005/05/29   Art Prague. 4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha
2006/05/23 - 2006/05/28   Art Prague: 5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha
2007/05/21 - 2007/05/27   Art Prague. 6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha

Zdeněk Sýkora

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1952   Zdeněk Sýkora: Výstava obrazů
  1970   Zdeněk Sýkora (Přehlídka prací od roku 1959 do roku 1970), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1983   Zdeněk Sýkora
  1986   Zdeněk Sýkora
  1988   Zdeněk Sýkora (1988)
  1988   Zdeněk Sýkora, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1988   Zdeněk Sýkora
  1991   Zdeněk Sýkora
  1991   Zdeněk Sýkora: Linie, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   Zdeněk Sýkora, Galerie 2G-Gegeneart, Berlín (Berlin)
  1992   Zdeněk Sýkora: Kaligrafie náhody a řádu, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1992   Zdeněk Sýkora: Linienbilder aus den Jahren 1986-1990, Städtisches Museum Abteiberg, Mönchengladbach
  1993   Zdeněk Sýkora (Česká malba 80. a 90. let), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1995   Zdeněk Sýkora: Retrospektiva 1945-95, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1995   Zdeněk Sýkora: Retrospektive, Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen
  1998   Zdeněk Sýkora, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  1998   Zdeněk Sýkora (Ústí nad Labem)
  2000   Zdeněk Sýkora, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  2003   Sýkora 1998 / 2003, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2005   Herbert-Boeckl-Preis 2005 Zdeněk Sýkora, Verein der Freunde und Förderer des Museum der Moderne Salzburg, Salzburg
  2005   Sýkora 2004, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2005   Zdeněk Sýkora
  2006   Zdeněk Sýkora, Galerie Art Affairs, Amsterdam
  2006   Zdeněk Sýkora (Art Affairs), Galerie Art Affairs, Amsterdam
  2008   Zdeněk Sýkora: Grafika
  2008   Zdeněk Sýkora: Grafika (Galerie Caesar)
  2008   Zdeněk Sýkora: Grafika (Galerie Radniční sklípek v Litvínově)
  2008   Zdeněk Sýkora: Grafika / Prints, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2009   Zdeněk Sýkora: Letná XL (40. výročí největší struktury Zdeňka Sýkory), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2010   Zdeněk Sýkora 90, Verzone, s.r.o., Praha
  2010   Zdeněk Sýkora: Barva a prostor, Verzone, s.r.o., Praha
  2010   Zdeněk Sýkora: Krajina, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2010   Zdeněk Sýkora: Krajina / Landscape, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2011   Příběh lounské divadelní opony, Vrchlického divadlo, Louny (Louny)
  2011   Zdeněk Sýkora: Geometrické studie / Geometrical Studies (1961 - 1962), White Gallery, Osík (Svitavy)
  2011   Zdeněk Sýkora: L'œuvre graphique, Centre tchèque Bruxelles (České centrum Brusel), Brusel (Brussels)
  2013   Zdeněk Sýkora (Počedělice 2013)
  2014   Sýkorovy Počedělice 2014, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2015   Sýkora's Počedělice 2015, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2015   Sýkorovy Počedělice 2015, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2015   Zdeněk Sýkora, Verzone, s.r.o., Praha
  2015   Zdeněk Sýkora: Linie / Linien, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2015   Zdeněk Sýkora: System und Kraft der Linie, Emil Schumacher Museum Hagen, Hagen
  2016   Sýkora's Počedělice 2016, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2016   Sýkorovy Počedělice 2016, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2016   Zdeněk Sýkora: Mozaika pro Litvínov, Město Litvínov, Litvínov (Most)
  2016   Zdeněk Sýkora: Struktura černá-bílá, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2017   Sýkorovy Počedělice 2017, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2018   Sýkorovy Počedělice 2018, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2018   Zdeněk Sýkora: Výběr z grafického díla z let 1964 - 2011, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2019   Sýkorovy Počedělice 2019, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2019   Zdeněk Sýkora im öffentlichen Raum, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2019   Zdeněk Sýkora ve veřejném prostoru, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2020   PF 2021, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2020   Sýkorovy Počedělice 2020, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2020   Zdeněk Sýkora: Moje příroda / My Nature, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2021   Louny's Theatre Curtain, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2021   Příběh lounské divadelní opony, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2021   Sýkorovy Počedělice 2021, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
  1953   Členská výstava (II. krajské středisko Umělecká beseda)
  1953   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1955   Členská výstava (Ústřední svaz čs. výtvarných umělců II. krajské středisko UB), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1960   Tvůrčí skupina v Umělecké besedě
  1963   Skupina MS 63, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1964   Křižovatka, Český fond výtvarných umění, Praha
  1964   Skupina Umělecká beseda, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965   La transfiguration de l´art tchèque
  1965   Nova tendencija 3, Galerija suvremene umjetnosti, Záhřeb (Zagreb)
  1965   Nuove realtá nell´arte della Cecoslovacchia contemporanea (Gross - John - Janoušková - Fremund - Kučerova - Sykora)
  1965   Vª biennale internazionale d'arte contemporanea
  1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures), Československá sekce Mezinárodního sdružení výtvarných kritiků - AICA, _
  1966   Jarní výstava 1966, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Konstruktivní tendence, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1966   Nové cesty (Přehlídka současné avantgardy), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1966   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
  1966   UB 1966, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Jeden okruh volby. Obrazy, sochy, objekty, grafika, kresby 1964-1967, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1967   Konstruktive Tendenzen aus der Tschechoslowakei
  1968   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky), Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1968   Dodekaedr, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1968   Klub konkrétistů, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1968   Klub konkrétistů
  1968   Nová citlivost (Křižovatka a hosté)
  1968   Recent Graphics from Prague
  1969   5 tsjechische grafici (Demartini Kubicek Malich Mirvald Sykora)
  1969   L'art tchèque actuel
  1969   Obrazy, plastiky - 2. výstava přírůstků sbírky, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1969   Recent Graphics from Prague
  1970   Demartini Kratina Kubíček Malich Sýkora
  1970   Museum Bochum (Kunstsamlung 1960 - 1970)
  1970   Tendencije 4 / Tendencies 4: Zagreb, 1968-1969, Galerija suvremene umjetnosti, Záhřeb (Zagreb)
  1971   „Was die Schönheit sei, das weiẞ ich nicht“ (Künstler – Theorie – Werk), M. DuMont Schauberg, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1972   Konstruktive Kunst aus der Tschechoslowakei, Erker-Galerie, Franz Larese und Jürg Janett, St. Gallen
  1972   Konstruktivismus (Entwicklungen und Tendenzen seit 1913)
  1974   Museum Bochum zeigt eigenen Besitz Moderne Kunst aus Osteuropa, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1974   Symposion Gorinchem 1974
  1977   Česká krajina XX. století, Vlastivědný ústav, Opava (Opava)
  1979   Česká konkrétní grafika
  1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1983   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1983   Wspołczesna sztuka czeska - kolekcia Janiny Ojrzyńskiej
  1984   Art 15´84 (Die internationale Kunstmesse / Le Salon international d´Art / The international Art Fair / La Mostra internazionale d´Arte)
  1984   Galerie Dialog E. V. (1983 - 1984)
  1984   Wspólczesna sztuka czeska (Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej), Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
  1985   Art 16´85 (Die internationale Kunstmesse / Le Salon international d´Art / The international Art Fair / La Mostra internazionale d´Arte)
  1988   Geometrie v současném výtvarném umění, Sdružený závodní klub ROH Benar, Litvínov (Most)
  1989   Konkret neun (Nürnber 1989)
  1989   Počítačové umění v ČSSR a ve světě / Computer Art in ČSSR and in the World (III. Celostátní výstava s mezinárodní účastí), Dům techniky, Praha
  1989   Tschechische Malerei heute
  1990   45 let výtvarného umění Severních Čech 1945-1990, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1990   Konstruktivní tendence šedesátých let
  1990   Les Pragois (Les annees de silence)
  1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1991   Papier aus Prag (Tschechische grafik)
  1991   Šedá cihla 78/1991, Jednorožec, společnost přátel výtvarného umění, Klatovy (Klatovy)
  1991   Tradition und Avantgarde in Prag, Galerie Pravis, Osnabrück
  1992   Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992
  1992   Befreite Kunst im Prager Winter 1992, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1992   České výtvarné umění 1960-1990 / Czech Visual Art 1960-1990 (Středočeská galerie v Praze, Muzeum moderního umění / The Mid-Bohemian Gallery, Museum of Modern Art), Středočeská galerie, Praha
  1992   Einblicke - Tschechische und Slowakische Kunst der Gegenwart
  1992   Minisalon, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   Situace 92, Unie výtvarných umělců, Praha
  1992   Středoevropská galerie a nakladatelství / Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (The Innovation), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1992   Středoevropská galerie a nakladatelství / Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (Die Innovation), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1992   Středoevropská galerie a nakladatelství /Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (Inovace), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1992   Sztuka czeska i słowacka XX. w., Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
  1992   Umělecká beseda 1992 (1. výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy po obnovení činnosti), Výtvarný odbor Umělecké besedy, znovuzaložený 1990, Praha
  1993   Détente, MUMOK - Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Vídeň (Wien)
  1993   Geometria Bohemia
  1993   Identité d'aujourd'hui / Identity Today (L'art contemporain Hongrois, Polonais, Slovaque, Tchèque / The Contemporary Czech, Hungarian, Polish, Slovak Art)
  1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1993   Poesie racionality (Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1993   Sovinec - Horn (Výstava českých - rakouských - slovenských umělců), Niederösterreichisches Kulturforum, _
  1994   Česká grafika šedesátých let, Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 1: Bildende Kunst, Fotografie, Videokunst), Stiftung Kunst und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen, _
  1994   Nová citlivost, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   Umělecká beseda 1994 (Výstava výtvarného odboru Umělecké besedy), Výtvarný odbor Umělecké besedy, znovuzaložený 1990, Praha
  1994   Z českého výtvarného umění, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
  1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1995   Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Galerie Heinz Teufel, Bad Münstereifel-Mahlberg
  1995   Konstruktivizam i kinetička umjetnost, Galerije grada Zagreba, Záhřeb (Zagreb)
  1995   Orbis Fictus (Nová média v současném umění / New media in contemporary arts), Sorosovo centrum současného umění, Praha
  1995   Poselství znaku / The Message of the Sign (Mezi písmem a obrazem / Between Letter and Image), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1995   Přírůstky sbírek 1989-1994 (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1995   Sovinec 1992-1994, Společnost přátel umění v Sovinci, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
  1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1996   Eine Promenade der Romantiker
  1996   Fineart ’96, Fineart, a.s., Praha
  1996   Jitro kouzelníků? (Umění, věda, společnost na přelomu tisíciletí)
  1996   Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten (Tradice v novém), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1996   Přírůstky 1991 - 1995, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1996   Současné české umění ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Galerie výtvarného umění, Benešov (Benešov)
  1996   Umělecká beseda 1996 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké Besedy), Výtvarný odbor Umělecké besedy, znovuzaložený 1990, Praha
  1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1997   Fundacja Gerarda na rzecz sztuki współczesnej (Spirala 1, Spirala 2, Spirala 3)
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Umělecká beseda ´97 (Výstava výtvarného odboru Umělecké Besedy), Výtvarný odbor Umělecké besedy, znovuzaložený 1990, Praha
  1998   ...o přírodě... / ...About Nature... (Několik pohledů na současné české výtvarné umění), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   Česká serigrafie
  1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   Die natur in zehn Kapiteln (Zeitgenössische tschechische Künstler)
  1998   La nature, en dix chapitres (Artistes contemporains tcheques)
  1998   Umělecká beseda ´98 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy), Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Aspekte / Positionen. 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949-1999 / Aspects / Positions. 50 Years of Art in Central Europe 1949-1999, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Vídeň (Wien)
  1999   Česká serigrafie, Ostravská univerzita, Katedra výtvarné tvorby, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Kolorismus, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997, Správa Pražského hradu, Praha
  1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
  2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Aktuální nekonečno / Actual Infinity (Konflikty a souvislosti baroka v moderním a současném českém umění / Baroque Conflicts and Continuities in Modern and Contemporary Czech Art), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Konkret Östliches Mitteleuropa (12 positionen), Verlag für moderne Kunst Nürnberg, Norimberk (Nürnberg)
  2000   Melancholie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Návraty a inspirace kubismu v českém umění 1920 - 2000 / Returns and Inspirations of Cubism in Czech Art 1920 - 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2000   Umělecká beseda 1999/2000 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy), Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  2001   Centrum umění Kutná Hora (Historie, současnost a budoucnost), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2001   Knihy Aulos, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  2001   Možnosti proměny I (České umění 1970-2000 ze sbírek Českého muzea umění v Praze), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2002   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2003   ...o technice... / ...about technology... (několík pohledů na současné české umění / several views of contemporary Czech art), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair), ART PRAGUE o.s., Praha
  2003   Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2003   Práce na papíře / Works on Paper (Výběr kreseb, grafik a koláží českých umělců ze sbírky Jana a Medy Mládkových / A Selection of Drawings, Graphic Works and Collages by Czech Artist from the Jan and Meda Mladek Art Collection), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2003   Svět jako struktura, struktura jako obraz / World as Structure, Structure as Image, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2003   Umělecká beseda 1863-2003, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2003   Umění grafiky (Grafické techniky v průběhu šesti století), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   ...stets konkret (Die Hubertus Schoeller Stiftung), Wienand Verlag GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2004   Art Prague (3. veletrh současného umění / 3th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2004   Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance (České výtvarné umění 1956-1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc / A cseh képzőművészet 1956 és 1972 között az Olmützi Művészeti Múzeum gyűjteményeből / Czech Art between 1956 and 1972 from collections of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   Pocta Leoši Janáčkovi / Hommage à Leoš Janáček, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2004   Šedesátá / The sixties, Galerie Zlatá husa, Praha
  2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2005   com.bi.nacion Science meets Art (Luis Fernando Benedit, Federico Díaz, Julio Le Parc, Frank Malina, Zdeněk Pešánek, Zdeněk Sýkora)
  2005   Kresba a grafika 60. let (Pohledy do sbírek AJG)
  2005   Létání Zdeněk Sýkora Lenka Sýkorová, Řízení letového provozu České republiky, s. p., Praha
  2005   Pocta Kupkovi
  2006   Art Prague (5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2006   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2006   Strukturní směřování / Structural Drift, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Praha
  2007   Art Prague (6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2007   České umění XX. století: 1970-2007, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2007   Členská výstava Umělecké besedy
  2007   Grafické techniky 5 (Serigrafie a digitální tisk), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2007   Prague Biennale 3 (Global and Outsiders: Connecting Cultures in Central Europe), Giancarlo Politi Editore SRL, Milán (Milano)
  2007   Rozmanitá strohost (Geometrie v grafických a kresebných dílech 2. poloviny 20. století ve sbírkách galerie), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2007   Současné české umění - Generační paralely / Czech Contemporary Art - Parallel Lines, Galerie Miro, Praha
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members), Rada galerií České republiky RGČR, Praha
  2007   Surrealismus v Lounech, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  2007   Typický obraz, WOXART s.r.o., Praha
  2008   1960 -> Súčasnosť / 1960 -> Present (Slovenské umění + čeští hosté / Slovak art + Czech guests), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2008   Art Beijing 2008, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
  2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Galerie Zdeněk Sklenář
  2008   Ladislav Daněk: Projekt - Neprojekt 2 x 50, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2008   Práce na počítačích, Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
  2008   Velké prádlo (200. výstava Galerie Caesar), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2008   Vom Sammeln und von Freundschaften (Künstlermappen Konkreter Kunst. Michaela Riese Stiftung im Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg), Wienand Verlag GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2009   Konkret (Die Sammlung Heinz und Anette Teufel im Kunstmuseum Stuttgart / The Heinz and Anette Teufel Collection in Kunstmuseum Stuttgart), Hatje Cantz Verlag, Ostfildern
  2009   O barvě: Český kolorismus od Slavíčka po současnost / On Colour: The Czech Colourism from Slavíček to the Present, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2009   Po sametu (Současné české umění s přesahy do minulosti), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2009   Středoevropské forum Olomouc 2009, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   Zdeněk Sýkora, Karel Malich: Linie a dráty - Dialog / Lines and Wires - A Dialogue, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2010   100 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Litvínov: Galerie pod širým nebem / Litvínov: The Open-air Gallery, Město Litvínov, Litvínov (Most)
  2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   on-lino 1910-2010 (Moderní český linoryt), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2010   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000-2010, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2011   Dialog přes hranice (Sbírka Hanse-Petera Rieseho), Wienand Verlag GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2011   Dialog über Grenzen: Die Sammlung Riese, Wienand Verlag GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2011   Duše krajiny, duch místa
  2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2012   Generátor, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2012   Knihy Aulos, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  2012   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka, Inter-Kontakt-Grafik, Praha
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2013   Rýsovaný svět (Konstruktivní tendence šedesátých let), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2013   Zdeněk Sýkora ve vybrané společnosti, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
  2014   50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 50 Artworks from the Collections of the Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2014   For Your Eyes Only: Sbírka Jiřího Valocha, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2014   Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny - současná česká grafika a kresba / Masterpieces from the Collection of Česká spořitelna - Contemporary Czech Graphic Arts and Drawings, Galerie České spořitelny, Praha
  2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2014   Václav Chad (Pocta Václavu Chadovi), Zlínský zámek, o.p.s., Zlín (Zlín)
  2014   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2015   Příběh Alšovy jihočeské galerie (Od gotiky po současnost), Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2015   Racionalita poesie / The Rationality of Poetry (Pocta Janu Sekerovi II / A Tribute to Jan Sekera II), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2015   Rozmanitá strohost II (Geometrické tendence v galerijních sbírkách a v umění regionu), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2016   Art in Europe 1945-1968: Facing the Future, BOZAR - Palais des Beaux-Art / Paleis voor Schone Kunsten / Centre for Fine Arts, Brusel (Brussels)
  2016   Meziprůzkumy (Sbírka AJG 1300-2016), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2017   1685 dní a nocí, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2017   GAML 20 výstav, Verzone, s.r.o., Praha
  2017   Intersurveys (The Collection of the Aleš South-Bohemian Gallery 1300-2016), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2017   Nová díla ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy / New Acquisitions from the Collections of Prague City Gallery, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth, Retro Gallery Praha, Praha
  2017   Vdovy S (Sekal, Slavík, Sýkora), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2018   1968: Computer.art (Pravá hemisféra / Levá hemisféra), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2018   Freiraum der Kunst (Die Studiogalerie der Goethe-Universität Frankfurt 1964–1968), Michael Imhof Verlag, Petersberg
  2018   Jaro (Československá scéna 1966-1968), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2018   Malá řada Soudobé světové prózy, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2018   Nepolapitelná struktura (Ze sbírky Miroslava Velfla), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2018   Obrazy zimy ve výtvarném umění 19. - 21. století, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2018   Osobní výběr VII: Ivo Hucl – básník, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2018   Transformace geometrie / The Transformation of Geometry (Sbírka Siegfried Grauwinkel, Berlín; Sbírka Miroslav Velfl, Praha / Siegfried Grauwinkel Collection, Berlin; Miroslav Velfl Collection, Prague), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2018   Velký obraz (Divadelní opony v českých zemích v 19.-21. století), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2019   České výtvarné umění ve sbírce Galerie Goller Selb / Tschechische bildende Kunst in der Sammlung Galerie Goller Selb, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2019   Český konstruktivismus (Obrazy, sochy, grafika), Kulturní Jižní Město, o.p.s., Praha
  2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2019   Kosmos / Cosmos, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2019   Krajinow, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
  2019   Meda: Ambasadorka umění, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2019   Meda: Ambassador of Art, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2019   Mnohoznačnost struktur, dynamika sil / Ambiguity of Structures, Dynamics of Forces (Okruh výtvarníků Musea Kampapracující s konkrétním uměním a jazykem geometrie / Circle of Artists in Museum Kampa Working with Specific Art and the Language of Geometry), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2020   Pozdní tvorba
  2020   Voda (Proměny obrazu živlu v českém umění 19.–21. století), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2022   Konstruktivní tendence: Mezi napětím a křehkou stabilitou, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  2022   Rytmus, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2022   Umění je abstrakce (Obrazy, kresby, grafika, sochy), Kulturní Jižní Město, o.p.s., Praha
  2023   „...a viděl jsem nové nebe a novou zemi...“ (Apokalypsa a umění v českých zemích), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2023   Linie!, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2023   Multiple Realities (Experimental Art in the Eastern Bloc, 1960s–1980s), Walker Art Center, Minneapolis (Minnesota)
  2023   Společně a konstruktivně / Gemeinsam und Konstruktiv, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  nedat   Lounská krajinářská škola
  nedatováno   Ars geometrica, Výtvarná skupina Jiná geometrie
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Současná monumentální tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
  1988   Krajinomalba severních Čech, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1991   Výpovědi umění, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1992   Proměny soudobého výtvarného umění, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1993   Contemporary Czech Painting, G+B Arts International Limited, East Roseville
  1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  1999   Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), Artefact, Praha
  2001   Picasso byl monstrum, Nakladatelství Primus, Praha
  2001   Rozhovory, Dauphin, Praha
  2005   Awangarda w cieniu Jałty (Dztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989), Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznaň (Poznań)
  2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists), Art CZ, Praha
  2007   Culture Tchèque des années 60, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
  2007   Tajnosti depozitářů aneb Předměty s příběhem, Regionální muzeum v Teplicích, Teplice (Teplice)
  2008   Století dítěte a výzva obrazů, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2008   Zdeněk Sýkora: Grafika, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Zdeněk Sýkora: Prints, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2009   O báječných lidech slovem a obrazem, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2009   Zdeněk Sýkora: Interviews, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2009   Zdeněk Sýkora: Rozhovory, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2011   Memories are memories, Verzone, s.r.o., Praha
  2012   Czech Contemporary Art Guide, Institut umění - Divadelní ústav, Praha
  2013   Biografie Galerie Benedikta Rejta, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Praha
  2013   Jaroslav Brabec: Orbis Artis, Torst, Praha
  2014   The Czech Files, JRP/Ringier, Curych (Zürich)
  2015   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLU Odeon), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2016   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLHU Odeon 1953-1995), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
  2016   Zdeněk Sýkora fotografem 1937-1945, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   Tvorba Zdeňka Sýkory očima matematika / Das Werk Zdeněk Sýkoras aus Sicht eines Mathematikers, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2017   Zdeněk Sýkora 97- (Grafické listy 1993-2011 z Edice Galerie Zdeněk Sklenář), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2018   S (ne)lidskou tváří?!: 1938-1989, Národní galerie v Praze, Praha
  2019   Metroart (Výtvarná monografie metra 1974–1994), Josef Šrejma, Praha
  2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
  2022   70 unikátů, Památník národního písemnictví, Praha
  2022   Česká skleněná mozaika (Historie, technologie, katalog exteriérových děl), Vysoká škola chemicko-technologická ČVUT, Praha
  2022   Zdeněk Sýkora - Malíř / The Painter, Wienand Verlag GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2023   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek (Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
  2023   Sbírka Kunsthalle Praha (50 Highlights), Kunsthalle Praha, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1985   Šedá cihla 78/1985, Jazzová sekce, Praha
  1987   Sborník památce Václava Navrátila
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister)
  2000   Od břehů k horám (Severočeská literární a umělecká scéna 90. let), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
  2012   Ars linearis III, Národní galerie v Praze, Praha
  2020   Whatever (Výběr z textů 1966-1989), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (7: ř/š), Diderot, Praha
  2005   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
  2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2005 (XV. St – Šam), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   Zdeněk Sýkora (První výstava mladého umělce zasluhuje vždy mimořádné pozornosti. ...), Zdeněk Sýkora: Výstava obrazů
  1960   Tvůrčí skupina v umělecké besedě, Výtvarná práce
  1964   K výstavě Umělecké besedy, Výtvarná práce, 12.ročník, 2.číslo, 1-2
  1964   Nad jedním obrazem, Tvář, 5-6.číslo, 42-43
  1964   První samostatné vystoupení tvůrčí skupiny Křižovatka..., Křižovatka
  1965   L´esposizione di alcune opere..., Nuove realtá nell´arte della Cecoslovacchia contemporanea
  1966   Ausgedient (Kein sozialistischer Realismus), Stuttgarter Zeitung, 22.ročník, 173.číslo, 11-11
  1966   Der sozialistische Realismus hat ausgespielt („Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart“ in der Westberliner Akademie der Künste ausgestellt), Mannheimer Morgen, 21.ročník, 173.číslo, 50-50
  1966   Dynamický vývoj, kterým prochází současné výtvarné umění..., Konstruktivní tendence, 3-11
  1966   Gute Nachbarn („Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart“ in der Akademie), Der Abend, 21.ročník, 163.číslo, 5-5
  1966   In Prag ist man durchaus modern (Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart), Der Telegraf, 21.ročník, 165.číslo, 10-10
  1966   Konstruktivní tendence, Výtvarné umění, 326-339
  1966   Konstruktivní tendence, Výtvarná práce, 4
  1966   Landschaften aus Poesie (Ausstellung tschechoslowakischer Künstler in der Berliner Akademie), Die Welt, 21.ročník, 166.číslo, 9-9
  1966   Lesklý mnohostěn, Kulturní tvorba, 4.ročník, 10.číslo, 13
  1966   Ohne Holzhammer und „sozialistischen Realismus“ (Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart in Berlin), Die Tat, 31.ročník, 178.číslo, 28-28
  1966   Ohne Pathos und politischen Kitsch (Großer Auftritt der Tschechen in Berlin / Auf neuen Kunstwegen), Hamburger Abendblatt, 19.ročník, 173.číslo
  1966   Posurrealistický okruh pražské umělecké školy, Výtvarné umění, 16.ročník, 6-7.číslo, 312-325
  1966   Solides Handwerk ist immer noch die beste Grundlage der Kunst, Berliner Morgenpost, 69.ročník, 172.číslo, 6-6
  1966   Tvůrčí skupina Umělecká beseda, Výtvarná práce, 3
  1966   V západoberlínském zrcadle (Ohlas československé výstavy), Výtvarná práce, 1
  1966   Verrätselung („Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart“ in Berlin), Frankfurter Allgemeine Zeitung, 170.číslo, 9-9
  1966   Zwei Generationen tschechoslowakischer Kunst, Kunst unserer Zeit, 217-225
  1967   Cecoslovacchia: Normalizzazione e speranza, D'Ars, 8.ročník, 34.číslo, 26-31
  1967   Prague: Sisyphe sand Kafka serait Prométhée, Domus, 450.číslo, 50-54
  1967   Zu dieser Ausstellung, Konstruktive Tendenzen aus der Tschechoslowakei
  1968   Dodekaedr, Výtvarná práce, 5-5
  1968   Dodekaedr je, jak říká v úvodě katalogu..., Výtvarná práce, 4-4
  1968   Dvakrát v NSR, Výtvarná práce, 9
  1968   Einige Fragen an Zdeněk Sýkora, Výtvarné umění
  1968   Kompjuter, stvaralac ili oruđe / Computer als Schöpfer oder Werkzeug, Bit International 3, 91-94
  1968   L'art concret, Opus International, 9.číslo, 56-64
  1968   New Look at the Corcoran: A Book and Two Exhibitions, Washington Evening Star, 1-3
  1968   O Čs. umění ve Španělsku, Výtvarná práce, 11-11
  1968   Otázky pro Zdeňka Sýkoru, Výtvarné umění, 110-119
  1968   Pražský podchod, Výtvarná práce, 1-12
  1968   Zdeněk Sýkora, Dodekaedr
  1969   Crónica de Praga, Goya, Revista de Arte, 89.číslo, 316-321
  1969   Galerie konstruktivního umění, Výtvarná práce, 5
  1969   Obraz českého moderního umění se..., Obrazy, plastiky - 2. výstava přírůstků sbírky
  1970   Menší výstava, na níž se sešlo pět zakladatelských osobností..., Demartini Kratina Kubíček Malich Sýkora
  1970   Strukturální práce v různých kompozicích, Rudé právo
  1970   Struktury Zdeňka Sýkory, Výtvarná práce, 4
  1970   Výtvarné realizace v naší architektuře, Výtvarné umění, 20.ročník, 9-10.číslo, 422-453
  1971   Arte attuale in Cecoslovacchia, D'Ars, 18-37
  1971   Zdeněk Sýkora, docent malby... (V reprodukovaném obraze...), Vesmír
  1972   Zdeněk Sýkora (Wenn Malich innerhalb dieser Versuchsdefinitiion...), Konstruktive Kunst aus der Tschechoslowakei, 22-33
  1979   Zdeněk Sýkora réalise des 1961..., L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, 18-19
  1983   Auf die Strukturen..., Au sujet des tableaux linéaires de Zdenek Sykora
  1983   Galerie na obálce (Zdeněk Sýkora), Technický magazín, měsíčník moderního člověka
  1983   Ontologie formy - teoretický model, Suterény, 13-17
  1984   Współczesna sztuka czeska - obserwacje i fascynacje / Contemporary Czech Art- Observations and Fascinations, Wspólczesna sztuka czeska, 9-22
  1985   Poetika přírody, Nové umění v Čechách, 40-50
  1985   Výtvarná problematika šedesátých let (Příspěvek k řešení státního badatelského úkolu VIII-8-4/4), Umění, 29-53
  1986   Seit fast genau zehn Jahren..., Zdeněk Sýkora
  1986   Seit fast genau zehn Jahren... (kk), Zdeněk Sýkora
  1986   Über die Linienbilder von Zdeněk Sýkora (Interview: Vítek Čapek und Zdeněk Sýkora), Zdeněk Sýkora
  1987   Několik poznámek k současné tvorbě malíře Zdeňka Sýkory, Sborník památce Václava Navrátila, 88-92
  1988   Dvakrát v Atriu, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 14.číslo, 4
  1988   Najít řád náhody, Tvorba
  1988   Umělci (Poetika přírody), Nové umění v Čechách, 40-50
  1988   Z pražských výstavních síní, Lidová demokracie, 5-5
  1988   Zdeněk Sýkora je klíčovou osobností..., Zdeněk Sýkora
  1988   Zdeněk Sýkora je klíčovou osobností... (Výstavní síň Atrium), Zdeněk Sýkora
  1989   Počítačové umění v architektuře, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 21.číslo, 1-2
  1989   Tschechische Malerei heute (Der Versuch einer Deutung), Tschechische Malerei heute, 14-20
  1990   Umění nové citlivosti (Galerie výtvarného umění v Litoměřicích), Severočeský deník
  1990   Zdeněk Sýkora, Výtvarná kultura, 62-64
  1991   Eröffnungsrege zur Ausstellung Z. Sýkora Josef-Albers-Museum, Bottrop 1986 (Auszug aus der Rede von Dr. Ulrich Schumacher... / Excerpt from the speech given by Dr. Ulrich Schumacher...), Zdeněk Sýkora, 44-58
  1991   Jestli je Boštík především lyrikem přírody... / If Boštík makes his visions of nature predominantly lyrical,... / Wenn Boštík vor allem Lyriker der Natur ist,..., Zdeněk Sýkora: Linie
  1991   Jiná geometrie (Název výstavy je vlastně pleonasmem,...), Jiná geometrie
  1991   Linienbilder 1973 - 1991 (Zdeněk Sýkora war einer der ersten Künstler... / Zdeněk Sýkora was one of the first artists...), Zdeněk Sýkora, 21-30
  1991   Na místo kombinatoriky nyní nastupuje náhoda,... / Instead of conscious combination comes chance,.. / An die Stelle der Kombinatorik...., Zdeněk Sýkora: Linie
  1991   Na přelomu dekád, Výpovědi umění, 138-143
  1991   Nad jedním obrazem, Výpovědi umění, 9-14
  1991   Nový rozhovor se Zdeňkem Sýkorou, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1991   Obdobně jako programované struktury... / Lines, like programme structures,... / Das Neue und Ausserordentliche des Systems..., Zdeněk Sýkora: Linie
  1991   Romantik u počítače (Zdeněk Sýkora), Lidové noviny, 7-7
  1991   Sám autor si ostatně uvědomuje... / Actually, the artist realizes... / Der Autor selbst ist sich..., Zdeněk Sýkora: Linie
  1991   Seit fast 25 Jahren... / For almost 25 years,..., Zdeněk Sýkora, 64-66
  1991   Strukturen 1964 - 1972 (Zdeněk Sýkora wurde 1920 in Louny,... / Zdeněk Sýkora was born in Louny,...), Zdeněk Sýkora, 5-7
  1991   Syntéza řádu a svobody (Vývojové souvislosti Linií Zdeňka Sýkory a Struktur pro dva klavíry Pierra Bouleze), Výtvarné umění, 48-57
  1991   Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8-8
  1991   Tradition und Avantgarde in Prag, Tradition und Avantgarde in Prag, 14-53
  1991   Z cézannovského odkazu dynamických modulací,... / Cézanne´s heritage of dynamic modulations,... / Der Ausgangspunkt für die seriell konstruierten Kompositionen Zdeněk Sýkoras..., Zdeněk Sýkora: Linie
  1992   České výtvarné umění 1960 - 1990, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
  1992   Die konkrete Grundlage für Zdeněk Sýkoras Liniengemälde bilden Zahlenreihen,..., Zdeněk Sýkora
  1992   Die tschechoslowakische Kultur..., Einblicke - Tschechische und Slowakische Kunst der Gegenwart
  1992   In der parallel zu dieser exemplarischen Ausstellung..., Zdeněk Sýkora: Linienbilder aus den Jahren 1986-1990, 3-3
  1992   Kaligrafie řádu a náhody (K výstavě Zdeňka Sýkory ve Středoevropské galerii v Husově ul., Praha 28. 2. - 29. 3. 1992), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  1992   Liniové obrazy Zdeňka Sýkory / Die Linienbilder von Zdeněk Sýkora / The line paintings of Zdeněk Sýkora, Zdeněk Sýkora: Kaligrafie náhody a řádu, 11-13
  1992   Pozor na Husovu ulici, Literární noviny, 6-6
  1992   Umění a věda (Zdeněk Sýkora), Vesmír, 118
  1992   Úvodem k první výstavě Středoevropské galerie a nakladatelství / Zur ersten Ausstellung der Galerie Mitteleuropa / The first exhibition at the Central European Gallery and Publishing House, Zdeněk Sýkora: Kaligrafie náhody a řádu, 7-9
  1992   Zdeněk Sýkora, Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992, 42-42
  1992   Zdeněk Sýkora (Nejen doma, ale i v zahraničním měřítku.../ Nicht nur in seiner Tschechischen Heimat,... / Not only in his homeland Czechoslovakia,...), Zdeněk Sýkora: Kaligrafie náhody a řádu, 4-6
  1992   Zdeněk Sýkora (Programmierte Formgebung im Erscheinungbild einer kosmischen Kalligraphie), Befreite Kunst im Prager Winter 1992, 4-7
  1992   Zu den ´Linienbildern´ von Zdeněk Sýkora, Zdeněk Sýkora: Linienbilder aus den Jahren 1986-1990, 7-9
  1993   Biography, Contemporary Czech Painting, 218-235
  1993   Český konstruktivismus 60. let a jeho vyznění, Poesie racionality, 54-111
  1993   Od prvního okamžiku vyvolávají liniové obrazy Zdeňka Sýkory... / Auf den ersten Blick rufen die Linienbilder Zdeněk Sýkoras..., Zdeněk Sýkora
  1993   Racionalita poesie aneb poesie racionality, Poesie racionality, 6-51
  1993   Rané práce Zdeňka Sýkory, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  1993   Současné české umění na obrazovce (Album: Zdeněk Sýkora, ČT1 14. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  1993   Zdenek Sykora, Contemporary Czech Painting, 178-181
  1993   Zdeněk Sýkora (1920) (Zdeněk Sýkora (1920) a cseh képzömüvészet vezetö személyiségei közé tartozik,... / Gehört zu den führenden Persönlichkeiten...), Geometria Bohemia
  1993   Zdeněk Sýkora (1920), původem krajinář,... / Zdeněk Sýkora (1920) urspünglich Landschaftsmaler,... / Zdeněk Sýkora (1920) originally a landscape painter,..., Zdeněk Sýkora: Hledání barvy
  1994   Konstruktivní a racionální tendence / Constructive and Rational Tendencies, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, 103-106
  1994   Nach den kubistischen Anfängen... / Po kubistických počátcích..., Sovinec - Horn, 88-89
  1994   Ohlédnutí za novou citlivostí / A Look back at New Sensibility / Un regard sur la Nouvelle sensibilité / Rückschau auf die Neue Empfindsamkeit, Nová citlivost, 5-19
  1994   Piotr Kowalski, Stanislav Kolíbal, Tomás Hencze, Ryszard Winiarski, Milan Grygar, Zbigniew Gostomski, Vera Molnár, Rudolf Síkora, Attila Kovács, Zdeněk Sýkora, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 370-370
  1994   Proměnlivé podoby české grafiky (V šedesátých letech se výtvarné umění...), Česká grafika šedesátých let, 6-50
  1994   Sýkora a Smejkal, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  1994   Tvorba Zdeňka Sýkory (1920) prošla..., Východočeská galerie Pardubice
  1994   Zdeněk Sýkora (13. 1. - 27. 2. 1994 Velký sál), Východočeská galerie
  1995   An interview with Zdeněk Sýkora, Zdeněk Sýkora: Retrospektiva 1945-95, 106-109
  1995   Epilog s mysteriem oběti, času a letícími labutěmi, Zdeněk Sýkora: Retrospektiva 1945-95, 7-8
  1995   Geometrická mapa neznáma, Lidové noviny, 5-5
  1995   Jiné obrazy Zdeňka Sýkory, Zdeněk Sýkora: Retrospektiva 1945-95, 91-94
  1995   Krajiny pro Zdeňka Sýkoru a Kamila Linharta, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  1995   Malíř Zdeněk Sýkora tvoří s počítači i s náhodou, Mladá fronta Dnes, 18-18
  1995   Orbis fictus, Orbis Fictus, 169-221
  1995   Představa obrazu a systém - význam systému a systematičnosti v díle Zdeňka Sýkory, Zdeněk Sýkora: Retrospektiva 1945-95, 23-30
  1995   Rozhovor se Zdeňkem Sýkorou, Zdeněk Sýkora: Retrospektiva 1945-95, 45-86
  1995   Smíření Apollona s Dionýsem (Praha, GHMP, Městská knihovna, 13. 4. - 18. 6.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1995   Struktura náhodnosti a náhodnost struktury, Zdeněk Sýkora: Retrospektiva 1945-95, 35-36
  1995   Struktura, náhodnost, počítač a Louny (Je těžké poznat dobrý obraz, ale pozná se bezpečně, tvrdí malíř Zdeněk Sýkora), Lidové noviny, 5-5
  1995   Sýkora, Zdeněk, 3. 2. 1920 Louny, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 811-812
  1995   Sýkorovo malování jako natura naturans (1995), Zdeněk Sýkora: Retrospektiva 1945-95, 11-16
  1995   Sýkorovo velké rozhodnutí, Lidové noviny, 9-9
  1995   Umění a computery / Art and computers, Orbis Fictus, 67-75
  1995   Životní dílo malíře Zdeňka Sýkory v Městské knihovně (´Musím se vrátit a podle partitury obraz správně zahrát,´ říká jeden z našich nejznámějších a v zahraničí nejvíce ceněných umělců), Denní telegraf, 10-10
  1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  1996   Senzualita linie, Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten, 77-80
  1996   Zdeněk Sýkora, Fineart ’96
  1997   Aukční katalog děl členů Umělecké besedy, Galerie Bayer & Bayer, 3-3
  1997   Aukční katalog děl členů Umělecké besedy, která budou dražena ve čtvrtek 23. října 1997 v 18 hodin, Galerie Bayer & Bayer, 3-3
  1997   Zdeněk Sýkora (Portrét z vernisáže), Denní telegraf, 13-13
  1997   Zrození tančící hdvězdy (Portrét Zdeňka Sýkory), Lidové noviny, 3-3
  1998   Albert Camus vyslovuje o lidské tvůrčí práci názor,..., Zdeněk Sýkora
  1998   Nová kapitola Sýkorova díla (Litomyšl, zámek, 28. 6. - 23. 8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  1999   dvě katastrofy hrozí světu: pořádek a nepořádek, říkal veléry, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, 70-71
  1999   Kolorismus není pojem slohový..., Kolorismus, 8-23
  1999   Nad jedním obrazem, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 13-17
  1999   Sýkorovo malování jako natura naturans, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 250-255
  2000   Bildentwurf und System (Bedeutung von System und Systematik Werk von Zdeněk Sýkora), Konkret Östliches Mitteleuropa, 128-134
  2000   Dvanáct možností konkrétního umění dnes (Drážďany, Neuer Sächsischer Kunstverein, 24. 3. - 7. 5.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2000   Má spolupráce s docentem Zdeňkem Sýkorou..., Strukturováno: Žáci Kamila Linharta a Zdeňka Sýkory k osmdesátinám svých učitelů
  2000   Moderní svět / The Modern World (1963 - 1967), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, 154-167
  2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Kubismus mezi válkami, dvacátá a třicátá léta / Cubism between the Wars the Twenties and Thirties, Čtyřicátá léta / The Forties, Padesátá léta / The Fifties, Moravský kubismus / Moravian Cubism, Kubismus na konci století / Cubism of the End of the 20th Ce), Ozvěny kubismu / Echoes of cubism, 7-79
  2000   Písně kosmické Zdeňka Sýkory (Recenze publikace), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  2000   První seminář malby u Zdeňka Sýkory..., Strukturováno: Žáci Kamila Linharta a Zdeňka Sýkory k osmdesátinám svých učitelů
  2000   Setkání s docenty Zdeňkem Sýkorou a Kamilem Linhartem..., Strukturováno: Žáci Kamila Linharta a Zdeňka Sýkory k osmdesátinám svých učitelů
  2000   Studium oboru výtvarná výchova na filozofické fakultě..., Strukturováno: Žáci Kamila Linharta a Zdeňka Sýkory k osmdesátinám svých učitelů
  2000   Summa Zdeňka Sýkory (Louny, Galerie Benedikta Rejta, 13. 2. - 9. 4. 2000), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  2000   Sýkorovo pravidlo, Zdeněk Sýkora
  2000   Škola to byla pěkná,..., Strukturováno: Žáci Kamila Linharta a Zdeňka Sýkory k osmdesátinám svých učitelů
  2000   V osobách doc. Linharta a doc. Sýkory..., Strukturováno: Žáci Kamila Linharta a Zdeňka Sýkory k osmdesátinám svých učitelů
  2000   Výstava, jež se pořádá při příležitosti..., Strukturováno: Žáci Kamila Linharta a Zdeňka Sýkory k osmdesátinám svých učitelů
  2001   Energie vložená do obrazu se neztratí, Rozhovory, 94-98
  2001   K výstavě 100 + 1 uměleckých děl (Praha, ČMVU, Dům U Černé Matky Boží, 13. 12. 2000 - 11. 2. 2001), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2001   Na cestě, Picasso byl monstrum, 178-189
  2001   Ontologie formy - teoretický model, Suterény, 21-28
  2003   České muzeum výtvarných umění v Praze otevírá výstavou ´...o technice...´... / With the exhibition ´...about technology..., the Czech Museum of Fine Atrrs is opening..., ...o technice... / ...about technology...
  2003   O strukturách vizuálního myšlení, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2003   Osobnost roku 2003, Pars pro toto, 20-23
  2003   Součástí sbírky Jana a Medy Mládkových..., Práce na papíře
  2003   Struktura jako obrazová vize ((Teze k výstavě Svět jako struktura, struktura jako obraz)), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2
  2003   Sýkora 1998 / 2003 (Zdeněk Sýkora (narozen 3. února 1920)...), Sýkora 1998 / 2003
  2003   Sýkora a kosmos (Bibliofilská rarita), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  2004   Být za studií žákem Zdeňka Sýkory..., Aleš Svoboda: Last Minute
  2004   O zrození kosmu a obrazové struktury, Art & Antiques, 124-124
  2004   Sýkora Zdeněk, Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance, 132-133
  2004   Úspěšná pětka (Současní malíři, kteří prodávají za nejvyšší ceny), Pátek Lidových novin, 12-12
  2005   Cena Herberta Boeckla 2005, Art & Antiques, 18-18
  2005   Cestou řádu krajinou úžasu, Zdeněk Sýkora
  2005   Důvod k malbě, důvod k vidění (Zdeněk Sýkora, 85 let), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  2005   Jezdec na hřbetě času (Louny, Vrchlického divadlo, 12. 9. - 13. 10.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  2005   Osudy černo-bílé struktury Zdeňka Sýkory (Lze rozčtvrtit Monu Lisu?), Revue art, 4.číslo, 2-4
  2005   Rozhovor se Zdeňkem Sýkorovu (Se Zdeňkem Sýkorou hovořila Milena Slavická, Louny, květen 2005), com.bi.nacion Science meets Art
  2005   Sýkora 2004 (+1 = 85) (Praha, Galerie zdeněk Sklenář, 4. 2. - 30. 4.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-12
  2005   Zdeněk Sýkora, České ateliéry / Czech studios, 442
  2005   Zdeněk Sýkora (1920), České ateliéry / Czech studios, 14-19
  2005   Zdeněk Sýkora se narodil 3. února 1920 v Lounech,..., Zdeněk Sýkora
  2005   Zdeněk Sýkora: Jezdec na hřbetě času, Zdeněk Sýkora
  2006   Mapping Czech Art, East Art Map, 181-188
  2006   Zdeněk Sýkora pro veřejný prostor, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  2007   Kamil Linhart, Zdeněk Sýkora: Někam jít (kniha, fotografie, papír, ruční vazba, nedatováno 18 x 23,8 cm), Surrealismus v Lounech
  2007   Létání (Zdeněk Sýkora Lenka Sýkorová), Revue Art, 38-41
  2007   Létání (Zdeněk Sýkora, Lenka Sýkorová), Revue Art, 38-41
  2007   Malíři (Silná česká sedma), Mladá fronta Dnes
  2007   Surrealismus v Lounech, Surrealismus v Lounech
  2008   1920 Narozen 3. února v Lounech,..., Zdeněk Sýkora: Grafika
  2008   Grafika Zdeňka Sýkory ve vztahu k jeho malířskému dílu, Zdeněk Sýkora: Grafika, 11-21
  2008   Poznámky ke grafikám Zdeňka Sýkory, Zdeněk Sýkora: Grafika, 143-147
  2008   Půl století poté (Z odstupu o umění 60. let), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21.ročník, 7.číslo, 2-6
  2008   Umění na letišti, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25-26.číslo, 6
  2008   Zdeněk Sýkora (Po krajinomalbách, které jsou v tvorbě Zdeňka Sýkory...), Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 134-135
  2008   Zdeněk Sýkora a Lenka Sýkorová - Létání, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  2009   (Ne)očekávané náhody, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 215-222
  2009   Ateliéry 2009/XVIII. (Zdeněk Sýkora), Revolver Revue, 160-166
  2009   Bez názvu II - Linie č. 170 / Untitled II - Lines No. 170, Zdeněk Sýkora, Karel Malich: Linie a dráty - Dialog / Lines and Wires - A Dialogue, 23-23
  2009   Bez názvu, počátek 70. let - Linie č. 87 / Untitled, early 1970s - Lines No. 87, Zdeněk Sýkora, Karel Malich: Linie a dráty - Dialog / Lines and Wires - A Dialogue, 39-39
  2009   Černý mrak - Linie č. 143 / Black Cloud - Lines No. 143, Zdeněk Sýkora, Karel Malich: Linie a dráty - Dialog / Lines and Wires - A Dialogue, 51-51
  2009   Důležité je promyslet se obrazem, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 237-255
  2009   Důležité je promyslet se obrazem, Revolver Revue, 128-158
  2009   Energie - Linie č. 54 / Energy - Lines No. 54, Zdeněk Sýkora, Karel Malich: Linie a dráty - Dialog / Lines and Wires - A Dialogue, 27-27
  2009   Energie tam být musí, Stavba, 4-6
  2009   Hledání dialogu, Zdeněk Sýkora, Karel Malich: Linie a dráty - Dialog / Lines and Wires - A Dialogue, 8-8
  2009   In Search of a Dialogue, Zdeněk Sýkora, Karel Malich: Linie a dráty - Dialog / Lines and Wires - A Dialogue, 14-14
  2009   In there is an exhibition of the work of two aftists..., Zdeněk Sýkora, Karel Malich: Linie a dráty - Dialog / Lines and Wires - A Dialogue, 15-16
  2009   Jubilant posedlý kumštem, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 125-131
  2009   Kaligrafie řádu a náhody, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 121-124
  2009   Kozmos slovenskej neoavantgardy medzi utópiou, fikciou a politikou / Der Kosmos der Slowakischen Neoavantgarde zwischen Utopie, Fiktion und Politik, Transit 68/89, 136-155
  2009   Krajina - Linie č. 230 / Landscape - Lines No. 230, Zdeněk Sýkora, Karel Malich: Linie a dráty - Dialog / Lines and Wires - A Dialogue, 47-47
  2009   Krajina s věčnem - Linie č. 137 / Landscape with Eternity - Lines No. 137, Zdeněk Sýkora, Karel Malich: Linie a dráty - Dialog / Lines and Wires - A Dialogue, 19-19
  2009   Lounský malíř Zdeněk Sýkora oslavil nedávno osmdesátku, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 181-187
  2009   Moje přátelství s Karlem Malichem a Zdeňkem Sýkorou... /My friendship with Karel Malich and Zdeněk Sýkora..., Zdeněk Sýkora, Karel Malich: Linie a dráty - Dialog / Lines and Wires - A Dialogue, 5-5
  2009   Mrak - Linie č. 142 / Cloud - Lines No. 142, Zdeněk Sýkora, Karel Malich: Linie a dráty - Dialog / Lines and Wires - A Dialogue, 31-31
  2009   Mysleli jsme, že ilustrovat Máj by byla svatokrádež, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 233-236
  2009   Na cestě, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 163-173
  2009   Nejradši mám čtverce, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 223-231
  2009   Několik otázek, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 115-120
  2009   Nekonečně možností má tvorba Zdeňka Sýkory, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 157-161
  2009   Nový rozhovor se Zdeňkem Sýkorou, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 95-103
  2009   Otázky pro Zdeňka Sýkoru, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 21-33
  2009   Počítačové umění?, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 105-114
  2009   Pražský podchod, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 35-41
  2009   Rozhovor se Zdeňkem Sýkorou, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 49-94
  2009   Rozmluvy v ateliéru Zdeňka Sýkory, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 133-141
  2009   Strom - Linie č. 135 / Tree - Lines No. 135, Zdeněk Sýkora, Karel Malich: Linie a dráty - Dialog / Lines and Wires - A Dialogue, 43-43
  2009   Struktura, náhodnost, počítač a Louny, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 143-148
  2009   Světlo - vzduch (Kosmické vejce) - Linie č. 118 / Iluminytion - Air (Cosmic Egg) - Lines No. 118, Zdeněk Sýkora, Karel Malich: Linie a dráty - Dialog / Lines and Wires - A Dialogue, 55-55
  2009   Světlo - vzduch I - Linie č. 237 / Illumination - Air I - Lines No. 237, Zdeněk Sýkora, Karel Malich: Linie a dráty - Dialog / Lines and Wires - A Dialogue, 35-35
  2009   Sýkora: Vidět, to pro mě znamená žít, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 207-213
  2009   Vystavoval s Leonardem, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 175-179
  2009   Vystavují-li se společně práce dvou umělců..., Zdeněk Sýkora, Karel Malich: Linie a dráty - Dialog / Lines and Wires - A Dialogue, 10-12
  2009   Vztah umění a vědy, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 199-205
  2009   Zdeněk Sýkora (Narodil se 3. února 1920 v Lounech... / Zdeněk Sýkora was born on 3 February 1920 in Louny...), Zdeněk Sýkora, Karel Malich: Linie a dráty - Dialog / Lines and Wires - A Dialogue, 61-61
  2009   Zdeněk Sýkora ((* 1920, Louny)), Sbírky Musea Kampa / The Museum Kampa Collection, 304-307
  2009   Zdeněk Sýkora 60, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 43-48
  2009   Zdeněk Sýkora pořad z cyklu Evropané, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 257-259
  2009   Žárlí na mě ti, které jsem přerostl, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 189-197
  2009   Život a dílo jako otázky a odpovědi, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 15-19
  2009   Životní dílo Zdeňka Sýkory v Městské knihovně, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 149-156
  2010   New Sensitivity, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, 88-107
  2010   Nová citlivost, České moderní a současné umění 1890 - 2010, 88-107
  2010   Poválečné umění, Ročenka ART+, 34-36
  2010   Přehled milionových položek vydražených v roce 2009, Ročenka ART+, 59-71
  2010   Slavná etapa brněnského Domu umění, 100 let Domu umění města Brna, 199-209
  2010   Výstava je předposlední z řady výstav..., sýkora grafika
  2010   Výtvarné interpretace Máje, Mácha redivivus (1810-2010), 87-102
  2010   Zdeněk Sýkora (Milovník přírody a mág geometrie), Flash Art, 54
  2010   Zdeněk Sýkora 90 (Retrospektiva k umělcovu jubileu), Art + Antiques, 10-19
  2010   Zdeněk Sýkora, Lenka Sýkorová (Archiv), Flash Art, 24-27
  2011   Narozen v Lounech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 12.číslo, 4
  2011   Přehled milionových položek vydražených v roce 2010, Ročenka ART+, 83-96
  2011   Za Zdeňkem Sýkorou (Zemřel malíř, který svou tvorbou razantně překročil hranice našeho regionu), Respekt, 22.ročník, 29.číslo, 79-79
  2011   Zdeněk Sýkora, Art + Antiques, 26-26
  2011   Zdeněk Sýkora (3. 2. 1920, Louny - 12. 7. 2011, Louny), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 16-17.číslo, 3-3
  2011   Zdeněk Sýkora (Nejdelší linie Zdeňka Sýkory), Flash Art, 9
  2011   Zdeňkovi Sýkorovi s díky (Zdeněk Sýkora: 3. 2. 1920 - 12. 7. 2011), Art + Antiques, 58-59
  2012   Aulos - 20/45, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1
  2012   Co je u nás nového? (Přírůstky, nabídky a další, co se týká moderní a současné kresby v SGK NG), Ars linearis III, 157-167
  2012   Zdeněk Sýkora, Ročenka ART+, 62-63
  2013   Konstruktivní tendence, Art + Antiques, 78-78
  2013   Poslední věci umělce (Co s uměleckými pozůstalostmi?), Art + Antiques, 34-40
  2013   Půl století, které nás dělí od vzniku..., Rýsovaný svět, 3-6
  2014   Bohemika, Ročenka ART+, 24-26
  2014   Jádra 1964-2013 (Poměry), Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, 64-79
  2014   Přehled milionových položek vydražených v roce 2013, Ročenka ART+, 85-103
  2015   Bohemika, Ročenka ART+, 34-36
  2015   Přehled milionových položek vydražených v roce 2014, Ročenka ART+, 91-106
  2015   Schránka pro ducha, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5
  2015   Sportující umělci (V zdravém těle zdravý vzduch), Sport je umění / Sport is art, 30-57
  2016   Zdeněk Sýkora maluje obrazy prostřednictví počítače, Průvodce neklidným územím, 184-185
  2017   Světový trh, Ročenka ART+, 28-29
  2017   Zdeněk Sýkora: Linie č. 3, Art + Antiques, 4-5
  2018   Sýkorova geometrická opona, Art + Antiques, 4-5
  2018   Umělci očima vdov, Týden, 72
  2019   Podchod Václavské náměstí - Vodičkova - Jindřišská (IV. Čas hliníku eloxované stanice), Metroart, 52-57
  2019   Větrací komíny tunelu Letná, 168-169
  2022   Artplus.cz, Art Antiques, 11.číslo, 18-19
  2022   První milionový Sýkora, Art Antiques, 2.číslo, 21-21
  2024   Artplus.cz, Art Antiques, 5.číslo, 18-19
  nedat. (1968)   Impulzy z Prahy, periodikum, 26.číslo, 9
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Zdeněk Sýkora (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
  ????   Zdeněk Sýkora (artlist.cz), www.artlist.cz
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1952   Zdeněk Sýkora: Obrazy, Svaz československých výtvarných umělců, II. krajské středisko, Umělecká beseda (Ústřední svaz ČSVU), Praha
  1970   Zdeněk Sýkora: Práce z let 1959 - 1970, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   Zdeněk Sýkora: Retrospektive, Josef Albers Museum, Bottrop
  1988   Zdeněk Sýkora, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1989   Zdeněk Sýkora: Line-Paintings random systems generated by computer, Galerie Art Affairs, Amsterdam
  1991   Zdeněk Sýkora: Line-paintings, Galerie Art Affairs, Amsterdam
  1991   Zdeněk Sýkora: Linie, Unie výtvarných umělců, Praha
  1991   Zdeněk Sýkora: Obrazy, grafika, Golden Cup Gallery, Praha
  1992   Zdeněk Sýkora, Galerie Paul Sties, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
  1992   Zdeněk Sýkora (1920), Galerie 2 G - Gegenwart, Berlín (Berlin)
  1992   Zdeněk Sýkora: Kaligrafie řádu a náhody (česká verze), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1992   Zdeněk Sýkora: Kaligraphie der Ordnung und des Zufalles, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1992   Zdeněk Sýkora: Linienbilder aus den Jahren 1986 - 90, Städtisches Museum Abteiberg, Mönchengladbach
  1993   Zdeněk Sýkora, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1993   Zdeněk Sýkora: New line-paintings, Galerie Art Affairs, Amsterdam
  1994   Zdeněk Sýkora (Galerie výtvarného umění Litoměřice), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1995   Zdeněk Sýkora, Galerie Ruce, Praha
  1995   Zdeněk Sýkora: Retrospektiva 1945 - 95, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1995   Zdeněk Sýkora: Retrospektive, Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen
  1997   Zdeněk Sýkora: Tři fáze (Grafické listy z edice galerie), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  1998   Zdeněk Sýkora: New line-paintings, Galerie Art Affairs, Amsterdam
  1998   Zdeněk Sýkora: Obrazy a partitury z let 1994 - 1998, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
  1998   Zdeněk Sýkora: Souvislosti, Nadace Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o.p.s., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2000   Zdeněk Sýkora (u příležitosti 80.narozenin), Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  2000   Zdeněk Sýkora (Prodlouženo do 9. dubna 2000!), Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  2000   Zdeněk Sýkora: Grafika / Graphic Art, Galerie Via Art, Praha
  2000   Zdeněk Sýkora: Tři fáze, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2003   Sýkora 1998 / 2003, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2005   Sýkora 2004
  2005   Zdeněk Sýkora: Herbert - Boeckl - Preis 2005
  2005   Zdeněk Sýkora: Obrazy, Vrchlického divadlo, Louny (Louny)
  2006   Zdeněk Sýkora (Art Affairs), Galerie Art Affairs, Amsterdam
  2008   Zdeněk Sýkora z edice Galerie Éditions Média a Galerie Zdeněk Sklenář, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2009   Zdeněk Sýkora: Grafika, Vrchlického divadlo, Louny (Louny)
  2009   Zdeněk Sýkora: Letná XL, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2010   Tvorba Zdeňka Sýkory očima matematika, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2010   z. s. devadesát (extrémy), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2010   Zdeněk Sýkora (zahájení), Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  2010   Zdeněk Sýkora 90, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2010   Zdeněk Sýkora: Barva a prostor / Color and Space, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2010   Zdeněk Sýkora: Krajina / Landscape, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2011   Zdeněk Sýkora, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2011   Zdeněk Sýkora: Geometrické studie (1961 - 1962), White Gallery, Osík (Svitavy)
  2011   Zdenek Sýkora: Geometrické studie (1961-1962) (prodloužení výstavy), White Gallery, Osík (Svitavy)
  2011   Zdeněk Sýkora: Krajina / Landscape
  2011   Zdeněk Sýkora: L'oeuvre graphique / Grafika / Grafiek, Centre tchèque Bruxelles (České centrum Brusel), Brusel (Brussels)
  2011   Zdeněk Sýkora: Nulové linie, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2012   Zdeněk Sýkora: Paralelní cestou, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   Zdeněk Sýkora 95 - (Grafické listy 1993-2011 z Edice Galerie Zdeněk Sklenář), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2015   Zdeněk Sýkora: System und Kraft der Linie, Emil Schumacher Museum Hagen, Hagen
  2016   Zdeněk Sýkora fotografem (1937-1945), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2016   Znovuobjevené mozaiky Zdeňka Sýkory / Rediscovered mosaic by Zdeněk Sýkora / Wiederentdeckten Mosaiks von Zdeněk Sýkora
  2017   Zdeněk Sýkora 97-, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2018   Zdeněk Sýkora (2000 + 18 / 127), AP Ateliér (Josef Pleskot), Praha
  2018   Zdeněk Sýkora: Šest tisíc elementů, Národní divadlo, Praha
  2018   Zdeněk Sýkora: Výběr z grafického díla z let 1964 - 2011, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2019   Zdeněk Sýkora: Moje příroda, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2019   Zdeněk Sýkora: My nature, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2020   Zdeněk Sýkora: 100, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2020   Zdeněk Sýkora: 100, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2022   David Hanvald 2021–2022 / Václav Boštík: Juvenilie / Létání: Zdeněk Sýkora, Lenka Sýkorová, Galerie Zdeněk Sklenář, _
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Konstruktivní tendence (Demartini - Kolář - Malich - Mirvald - Sýkora), Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1968   Dodekaedr, Jednotný závodní klub ROH, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
  1969   Klub konkretistu Cekoslovacchia
  1970   Demartini Kratina Kubíček Malich Sýkora, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1970   Konfrontace I, Galerie Nova, Praha
  1970   Originaux, multiples et sérigraphies, White Gallery, Lausanne
  1988   Zdeněk Sýkora: Obrazy, Radek Kratina: Objekty
  1991   1. benefice pro Uměleckou besedu, Český fond výtvarných umění, Praha
  1991   Šedá cihla 78/1991, Dům umění, Opava (Opava)
  1991   Tradition und Avantgarde in Prag (Versuch, in der Wahrheit zu leben), Stiftung Niedersachsen, Hannover
  1993   Kunst und Computer
  1993   Rakousko-slovensko-česká výstava / Österreichisch-Slovakisch-Tschechischen Ausstellung, Společnost přátel hradu Sovince, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
  1994   Zwischen Zeit Raum (Tendenzen mitteleuropäischer Kunst in den 60er bis 80er Jahren), Galerie Schüppenhauer, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1995   Orbis Fictus: Nová média v současném umění, Sorosovo centrum současného umění, Praha
  1996   Galerie Ruce aus Prag, Galerie Ruce, Praha
  1996   Opakované příběhy - Tradice v novém, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1996   Opakované příběhy: Tradice v novém, Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Made in CZ - práce na papíře (soubor zakoupený pro Grafickou sbírku vídeňské Albertiny bankou Creditanstalt), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1998   Tendence 60. let (Informel, plastiky, kresby, grafiky), Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
  1999   Česká serigrafie, Instalace: Studenti ateliéru intermediálních forem Mgr. Petra lysáčka katedry výtvarné tvorby Ostravské univerzity, Petr Kalmus: Partitury - básně, Dům umění, Opava (Opava)
  1999   Die Natur in zehn Kapiteln (Zeitgenössische tschechische Künstler), Badischer Kunstverein, Karlsruhe
  1999   La nature, en dix chapitres / Die natur in zehn Kapitel (Artistes contemporains tcheques / Zeitgenössische tschechische künstler)
  1999   Setkání se Zdeňkem Sýkorou a Zdeňkem Zieglerem u příležitosti vydání knihy Jan Neruda Písně Kosmické, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  1999   Súčasné české umenie (Zo súkromnej zbierky), Agentúra Artlines, Zichyho palác, Bratislava (Bratislava)
  2000   Jiří Kovanda: Několik současných umělců (setkání s autorem), Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
  2001   Súčasná česká serigrafia
  2001   Tendence 60. let IV (Obrazy, objekty, plastiky, kresby, grafiky)
  2002   Černá a bílá (Svitavy), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2002   Černá a bílá (Bruntál), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2002   Černá a bílá (Šternberk)
  2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2002   Obrazy ze soukromé sbírky (Pictures from the private collection), Galerie U prstenu, Praha
  2003   Svět jako struktura, struktura jako obraz / World as Structure Structure as Image, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2004   Blízká vzdálenost: České výtvarné umění 1956 - 1972 (Ze sbírek Muzea umění Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   Pocta Leoši Janáčkovi / Hommage à Leoš Janáček, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2004   Z národní klasiky, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2005   Argumenta z kolekcji Gerharda Jürgena Bluma-Kwiatkovskiego, Atlas Sztuki, Lodž (Łódź)
  2005   com.bi.nacion (Science meets Art)
  2005   Jubilanti Umělecké besedy
  2005   Kresba a grafika 60. let (Pohled do sbírky AJG), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2005   Pocta Kupkovi, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   Pocta Kupkovi (Lamr, Malina, Sýkora, Kvíčala, Zippe, Kopecký, Pištěk), Galerie Deset (Galerie 10), Praha
  2005   Slavní čeští mistři v instalaci Federico Díaze, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2005   Zdeněk Sýkora: Recent Paintings, Ad Dekkers: Large Works, Sonia Rijnhout: Commission Project, Galerie Art Affairs, Amsterdam
  2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
  2006   Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Klenoty českého umění (výstava k 15.výročí založení Galerie Zdeněk Sklenář), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2006   Svět české grafiky (Výběr)
  2007   Grafické techniky 5 (Serigrafie a digitální tisk), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2007   Současné české umění - Generační paralely
  2007   Současné umění / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2007   Typický obraz, WOXART s.r.o., Praha
  2008   5. salón živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2008   Art Beijing 2008 (Galerie Zdeněk Sklenář), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2008   Česká grafika I, Galerie Moderna, Praha
  2008   Geometrie (Československý konstruktivismus a geometrická abstrakce), Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Václav Cigler, Federico Díaz, Milan Dobeš, Milan Grygar, Karel Malich, Petr Písařík, Rafani, Lukáš Rittstein, Jiří Straka, Zdeněk Sýkora, Dai Yun, Zhao Junsheng, Studio Pei-Shu
  2008   Vlastimil Beneš, Adolf Born, Václav Boštík, František Gross, Ota Janeček, Jiří Kolář, Alena Kučerová, Josef Lada, Kamil Lhoták, Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Tavík František Šimon, Max Švabinský, František Tichý, Josef Váchal, Jan Zrzavý a další, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2008   Zdeněk Sýkora a Lenka Sýkorová - Létání
  2008   Zdeněk Sýkora Lenka Sýkorová Létání, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2009   Czech and Slovak Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2009   Linie Zdeněk Sýkora a Dráty Karel Malich / Lines and Wires (Dialog / Dialogue), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2009   Mit konkreter Kunst leben - Die Sammlung von Hans-Peter Riese, Gesellschaft für Kunst und Gestaltung e.V., Bonn
  2009   O barvě / On Colour (Český kolorismus od Slavíčka po současnost / The Czech Colourism from Slavíček to the Present), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2009   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2010   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové (3. část - Jazyk geometrie), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2010   Čtyři jedničky (Václav Boštík Milan Grygar Karel Malich Zdeněk Sýkora), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2010   Salcmanova škola, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2010   Spolu (Kamil Linhart, Vladislav Mirvald, Zdeněk Sýkora), Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
  2010   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2011   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009)
  2011   Doteky konstruktivismu, Galerie Moderna, Praha
  2011   Duše krajiny, duch místa, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2012   Pohyblivé iluze '60, Galerie Moderna, Praha
  2012   Uchronie ou des récits de collection / Uchronie neboli příběhy ze sbírky, Saline Royale - Cité des utopies, Arc-et-Senans (Bourgogne-Franche-Comté)
  2013   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
  2013   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2013   Století relativity / Century of Relativity
  2013   Umění je abstrakce, Galerie Moderna, Praha
  2013   Zdeněk Sýkora ve vybrané společnosti, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
  2014   Beautifull fifteen II, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2014   Od krajiny do krajiny, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2014   Václav Chad (Pocta Václavu Chadovi), Zlínský zámek, o.p.s., Zlín (Zlín)
  2014   Zářivý krystal / Glittering Crystal (Průniky, střety, přesahy / Intersections, Collisions, Overlaps), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   Konstrukce, diagonály, linie, Galerie Moderna, Praha
  2015   Laureáti ceny Vladimíra Boudníka 1994 - 2014 (Vladimír Boudník Prize: 20 Years), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2017   Akvizice / Acquisitions 2012-2016 (Kolář Kotrba Malich Sekal Sýkora), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2017   Nepolapitelná struktura / Ticklish Structure, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2017   Nová díla ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy (New Acquisitions from the Collections of Prague City Gallery)
  2017   Re-konstrukce, Galerie Moderna, Praha
  2017   Vdovy S (Sekal, Slavík, Sýkora), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2019   A Celebration of Heroes: 27 Lines Edition, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2019   České výtvarné umění ve sbírce Galerie Goller Selb / Tschechische bildende Kunst in der Sammlung Galerie Goller Selb, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2019   Jasné tvary a Pestré barvy, Galerie Moderna, Praha
  2019   Kosmos, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2019   Malich 95, Hvězdy, Malich Laozi Sehnal, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2019   Slavnost hrdinů: Edice 27 linií, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2019   Vrcholení (Nejvyšší polohy českého výtvarného umění), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2020   Galerie Zdeněk Sklenář: 30 (1990-2020), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2020   Galerie Zdeněk Sklenář: 30 (1990-2020), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2021   Infosféra / Zdeněk Sýkora: Kombinatorik / Milan Dobeš 1960–2000: Světlo & Pohyb, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2021   Infosphere / Zdeněk Sýkora – Combinator / Milan Dobeš 1960–2000: Light & Movement, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2021   Krása hmoty, Galerie Moderna, Praha
  2021   Rozhraní, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2022   88. aukční den, Galerie Kodl, Praha
  2022   Rytmus, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2023   Společně a konstruktivně / Gemeinsam und Konstruktiv, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2024   Byt sběratele 7+1, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Aukční síň Vltavín, Praha
  1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2003   I. aukce moderního umění
  2004   3. aukce moderního umění
  2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2005   Adra pro Sumatru, Adra, Praha
  2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
  2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, Galerie Kodl, Praha
  2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Moderní umění druhé poloviny 20. století, Dorotheum, Praha 1
  2009   11. Aukce, 11.číslo, Galerie Dolmen, Praha
  2009   Aukce, Geometrická abstrakce, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   České a slovenské současné umění / Czech and Slovak Contemporary Art - WOXART / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2009   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (25. 3. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (25. 11. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2010   17. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2011   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2011   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
  2011   24. aukce výtvarného umění, 24.číslo, Galerie Dolmen, Praha
  2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague IV.) (4. 12. 2011), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2011   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs (Aukce č. 9 / Auction No. 9), Galerie 5. patro, Praha
  2011   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (19. 10. 2011), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2012   25. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, s.r.o., Ostrožská Nová Ves (Uherské Hradiště)
  2012   27. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti), Galerie Dolmen, Praha
  2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague), Orlys Art Auctions, Praha
  2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2012   Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques (26. 5. 2012, Prague Marriott Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2012   Večerní aukce poválečného umění 1950-2010 (7. 6. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2013   29. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   31. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
  2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha
  2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha
  2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Výtvarné umění, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
  2014   Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2014   Evening Sale 2014: Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (15. 5. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Post-War & Contemporary Art (26. 11. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2016   Etcetera 2 (Božský princip, Pohled do krajiny), Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (30. 11. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (9. 6. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   79. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
  2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Exkluzivní výběr obrazů), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
  2017   Večerní aukce poválečného & současného umění (7. 6. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2018   14. aukční salon výtvarníků (422 děl pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2018   Aukční síň Vltavín: 161. aukce (Bibliofilie a grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2018   Day Sale 2018: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2018   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek, 1. Art Consulting Praha, Praha
  2018   Rekordní rok 2017 (Výběr ze 78. a 79. aukce Galerie Kodl), Galerie Kodl, Praha
  2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019)), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 17.-21. století, Exkluzivní výběr obrazů, Mimořádná nabídka světové malířské tvorby), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2019   Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2020   Aukční síň Vltavín: 180. aukce (Vánoční aukce: Mince a výtvarné umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Etcetera 11: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2020   Galerie Dolmen: 70. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2021   15. aukční salon výtvarníků (414 děl pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2021   83. aukce, 1. Art Consulting Praha, Praha
  2021   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2021   Aukční katalog / Auction Catalogue Adolf Loos Apartment and Gallery, Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
  2021   Aukční síň Vltavín: 186. aukce (Výtvarné umění, fotografie), Aukční síň Vltavín, Praha
  2021   Etcetera 12: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2021   EtceteraArt 13: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
  2022   1. Art Consulting: Aukce 89 (Topičův salon Praha), 1. Art Consulting Praha, Praha
  2022   88. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Charitativní aukce umělci „dětem ulice“ 2022 (Výběr z aukčních položek), Projekt Šance, Praha 1
  2023   89. aukční den Galerie Kodl ((výběr výtvarného umění)), Galerie Kodl, Praha
  2023   EtceteraArt 16: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
  2023   Výběrová aukce moderního a současného umění / Evening Sale Prague Modern and Contemporary Art, Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
diplomová (disertační) práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Neviditelný svět aneb věci, které nevidíme, ale jsou stále s námi - Mikrosvět
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Zdeněk Sýkora (Galerie Paul Sties), Galerie Paul Sties, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
dvd-rom
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Galerie Teufel (Heinz Teufel und die konkreten Künstler seiner Generation), absolut MEDIEN GmbH, Fridolfing
e-mail
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Typický obraz, WOXART s.r.o., Praha
fotografie
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat   Zdeněk Sýkora před svým obrazem
grafika
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Černo-bílá struktura
  1964   Červeno-šedá struktura
  1965   Dvojitá černo-bílá struktura
  1965   Trojitá černo-červeno-bílá struktura
  1967   Červeno-modrá struktura
  1967/2009   Barevná struktura
  1967/2009   Černo-bílá struktura
  1967/2009   Komínová struktura I (Letná)
  1968   Černo-bílá struktura
  1968   Černo-bílá struktura
  1968   Červeno-modrá struktura
  1968   Červeno-zelená struktura I, Kunstverein Hannover, Hannover
  1968   Červeno-zelená struktura II
  1968   Fialovo-zelená struktura, Galerie Teufel, Koblenz
  1970   Černo-bílá struktura
  1970   Černo-bílá struktura
  1970   Červeno-zelená struktura
  1971   Černo-bílá struktura, Kunstverein Hannover, Hannover
  1973   Hnědo-bílá struktura, Galerie Gilles Gheerbrant, Montreal (Québec)
  1980   Jedna linie
  1980   Kvintet
  1980   Trio Hiršal
  1986   Detail Nr. 21, Josef Albers Museum, Bottrop
  1986   Linie
  1986   Linie
  1989   Linie č. 31
  1991/2005   Hluk a vřava
  1992   29 linií
  1995   100 linií I
  1995   100 linií II
  1995   100 linií III
  1995   7 linií pro Uměleckou besedu
  1995   Linie, Galerie Éditions Média, Neuchâtel
  1995   Linie č. 63
  1996   12 linií pro Heinze Teufla, Galerie Teufel-Holze, Drážďany (Dresden)
  1997   1. fáze
  1997   2. fáze
  1997   3. fáze
  1999   13 linií pro Jana Nerudu, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  2003   13 linií pro Stephena Hawkinga
  2004   Linie č. 197
  2005   Pro přátele, Verein der Freunde und Förderer des Museum der Moderne Salzburg, Salzburg
  2005   Serigrafie k bibliofilii William Faulkner: Elly
  2006   Modrý ležák, Galerie Éditions Média, Neuchâtel
  2006   Nudná
  2006   Pilná
  2007   13 linií pro Karla Hynka Máchu
  2007   Let 2331
  2007   Let 2332
  2007   Let 2343
  2007   Let 2344
  2007   Let 2345
  2008   11 linií, Galerie Éditions Média, Neuchâtel
informační leták / informace
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Zdeněk Sýkora ve vybrané společnosti, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
  nedat   Jiri Svestka Gallery
  nedat   Zdeněk Sýkora (Art Affairs), Antoinette de Stigler, Amsterdam
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Zdeněk Sýkora, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Zdeněk Sýkora, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Zdeněk Sýkora: Barva a prostor / Colour and Space, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2011   Zdeněk Sýkora, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2019   Zdeněk Sýkora ve veřejném prostoru, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
  2020   Spolek Sýkora 2020, z.s., Spolek Sýkora 2020, z.s., Louny (Louny)
  nedat.   Piazzetta Vrchlického divadla v Lounech, Městské informační centrum, Louny (Louny)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   České umění 1960-1995, Národní galerie v Praze, Praha
  2003   ...o technice... / ...about technology...
  2003   Ejhle světlo / Look light, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2006   Jiří Švestka Gallery
  2007   Prague Biennale 3 (Global and Outsiders: Connecting Cultures in Central Europe)
  2009   Po sametu (Současné české umění s přesahy do minulosti), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2013   A Place for Imagination (Artist´s Books and Illustrations), Památník národního písemnictví, Praha
  2013   Centrální přitažlivost / Central Gravitation (Středoevropská grafika 2. poloviny 20. století a autorská kniha / Central European Graphics of th 2nd Half of the 20th Century and Artist´s Books), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2014   Glittering Crystal: Bohumil Kubišta and Czech Art 1905-2013 (Intersections, Collisions, Overlaps), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2014   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905-2013 (Průniky, střety, přesahy), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2017   Nepolapitelná struktura / The Ticklish Structure, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2018   Transformace geometrie: Sbírky Siegfrieda Grauwinkela, Berlín a Miroslava Velfla, Praha / The Transformation of Geometry: Collections Siegfried Grauwinkel, Berlin and Miroslav Velfl, Prague, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  nedatováno   Die Kunst von 1930 bis 2000, Národní galerie v Praze, Praha
  nedatováno   Galerie Ruce, Galerie Ruce, Praha
  nedatováno   Kulturní dědictví Karlovarského kraje (Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov)
  nedatováno   L'art 1930-2000, Národní galerie v Praze, Praha
  nedatováno   The Karlovy Vary Art Gallery, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  nedatováno   Umění 1930 - 2000
  nedatováno   Veletržní palác (Umění 19., 20. a 21. století), Národní galerie v Praze, Praha
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Jindrovi, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Zdeněk Sýkora: Hledání barvy (Práce před rokem 1963)
  1996   Zdeněk Sýkora: Bilder und Objekte 1963 - 1995
  2011   Narozen v Lounech, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
  2019   Zdeněk Sýkora na plakátech, Vrchlického divadlo, Louny (Louny)
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Papier aus Prag: Dre Ausstellengen tschechischer Kunst
  1997   Spirala 3 (Artyści z Pragi), Fundacja Gerarda na rzecz Sztuki Współczesnej, Świeradów zdrój
  2000   Událost v krajině (České výtvarné umění 1958 - 1968 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění), Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
  2001   Možnosti proměny I. (České výtvarné umění 1970 - 2000 ze sbírek ČMVU v Praze), Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
  2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
  2005   Pavel Sukdolák: Lepty, pastely / Letní kolekce, Galerie Koruna, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2006   V závěsu avantgardy? (České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2011   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009)
  2011   Hluboká přitažlivost, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2014   Vybraná díla (Václav Boštík, Alén Diviš, Milan Grygar,...), Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2015   Josef Bolf, Vladimír Boudník, Pavel Brázda, Václav Boštík, František Hudeček, Miloslav Chlupáč, Jiří Kolář, Jan Kotík, Alena Kučerová, Robert Piesen, Zdeněk Sýkora, Adriena Šimotová a další, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2019   Krajinou matematických her, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2022   Nepřestávej toužit, Galerie Zdeněk Sklenář, _
katalogový list autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Zdeněk Sýkora: Paralelní cestou, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
katalogový list kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Graphics from Czechoslovakia
katalogový plakát kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2022   Konstruktivní tendence: Mezi napětím a křehkou stabilitou, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
nabídkový list
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat   Zdeněk Sýkora, Galerie Art Centrum, Praha
objekt
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963-64   Červená struktura
  1965   Struktura sinusová
  1967   Struktura diagonální
  1967   Struktura pravidelná
  1967   Struktura vertikální
  1969   Topologická struktura
  1972   Bílá struktura
  1973   Asymetrická struktura (Krystalizace)
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   Jabloň
  1953   Podzim v údolí
  1953   Únor
  1959   Strom
  1960   Krajina
  1960   Modrá zahrada
  1960   Podzimní les
  1960   Zahrada
  1960   Zahrada (se čtvercem)
  1962   Červená šipka
  1962-1963   Šedá struktura
  1963   Černé čárky
  1963   Modro-červená struktura
  1963   Struktura červená-modrá
  1964   Bílá struktura
  1964   Černo-bílá struktura
  1964   Černo-bílá struktura (Variace VIE 1)
  1965   Barevná struktura
  1965   Černo-bílá struktura
  1965   Struktura
  1967   Barevná struktura
  1967   Černo-bílá struktura
  1967-1969   Makrostruktura
  1968   Polychromní struktura
  1968   Šikmá struktura
  1969   Bez názvu
  1970 -   Ohře u Počedělic
  1970 -   Žluté topoly
  1971–1972   Makrostruktura
  1973   Makrostruktura
  1973   První linie
  1974   3 linie
  1978   Linie č. 8 (Hiršalovo trio)
  1980   Linie č. 11
  1980   Rozkvetlý strom
  1980   Žluté pole
  1982   Linie č. 18
  1983-1984   Linie č. 24
  1986   Skvrny
  1987   Linie č. 42
  1987   Linie č. 43
  1987   Linie č. 45
  1987   Linie č. 47
  1987   Linie č. 48
  1987   Linie č. 49
  1988   Linie č. 50
  1988   Linie č. 56
  1990   Linie č. 68
  1990   Linie č. 72
  1990   Linie č. 74
  1990   Linie č. 76
  1990   Skvrny
  1991   Linie č. 87
  1992   Linie č. 91
  1992   Linie č. 94
  1993   Linie č. 108
  1994   Linie č. 116
  1994   Linie č. 120
  1995   Linie č. 126
  1997   Linie č. 137
  1998   Linie č. 145
  1998   Linie č. 160
  1999   Linie č. 168
  1999   Linie č. 172
  2001   Linie č. 199
  2002   Linie č. 210
  2003   Linie č. 220
  2004   Linie č. 225
  2004   Linie č. 228
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966/09/05   Výtvarné umění, 16.ročník, 6-7.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968/06/30   Výtvarné umění, 18.ročník, 3.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1980/08   Černé na bílém / Schwarz auf Weiss / Black or White / Noir sur Blanc, 6.číslo
  1997/10/15   Galerie Bayer & Bayer (Umělecká beseda), 1.ročník, 6.číslo, Galerie Bayer & Bayer, Mostecká, Praha
  2009/06   Revolver Revue (75/2009), 75.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
PF
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   PF 95
  1995   PF 96
  1996   PF 97 (Sýkoras Wand 1993 (detail), 2,76 x 12,42 m, akryl / plátno, vstupní hala firmy Selmoni AG, Basilej, architekt Rolf Gutmann)
  2001   PF 2002
  2004   PF 2005 (Zdeněk Sýkora, Lenka Sýkorová)
  2005   Pour féliciter 2006 (Muzeum umění Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2005   Pour félicitér 2006 (Muzeum umění Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   PF 2009 (Zdeněk Sýkora: Grafika), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2009   Lenka Sýkorová a Zdeněk Sýkora
  2010   Pour Feliciter 2011
  2011   PF 2012
  2014   PF 2015
  2016   PF 2017
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Křižovatka
  1967   Konstruktivní tendence, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1984   Małe jest piękne / Small is beautiful
  1992   Zdeněk Sýkora: Linienbilder aus den Jahren 1986 - 1990
  1997   Ekspozycja - 1, Fundacja Gerarda na rzecz Sztuki Współczesnej, Świeradów zdrój
  2000   Zdeněk Sýkora, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  2007   Lohse Themen Drucken, Graphische Sammlung der ETH, Curych (Zürich)
  2010   z. s. devadesát (extrémy), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2013   Laureáti ceny Vladimíra Boudníka, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Zdeněk Sýkora: Kaligrafie řádu a náhody
  1994   Otevření Hemodialyzačního střediska
  1998   Vážený pane Hůlo..., Galerie Jiří Švestka, Jungmannova, Praha
  1998   Vážený pane Hůlo..., Galerie Jiří Švestka, Jungmannova, Praha
  2005   Slavnostní odhalení obrazů Zdeňka a Lenky Sýkorových Létání, realizovaných v architektuře
  2007   Setkání s Lenkou a Zdeňkem Sýkorovými a Zdeňkem Zieglerem u příležitosti vydání knihy Karel Hynek Mácha - Máj, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  2010   Literatura 2010 (Březnový festival knihy o umění)
  2010   Setkání s Lenkou a Zdeňkem Sýkorovými a Bohumilou Grögerovou (Zdeněk Sýkora 3. 2. 1920), Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  2011   Rozloučení se Zdeňkem Sýkorou (setkání na počest Zdeňka Sýkory), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2013   Výtvarné umění (aukce), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2014   Sýkorovy Počedělice 2014
  2015   Sýkorovy Počedělice 2015
  2016   Kouzlo světla, Spolek Sýkora 2020, z.s., Louny (Louny)
  2016   Sýkorovy Počedělice 2016
  2017   Sýkorovy Počedělice 2017
  2018   Sýkorovy Počedělice 2018
  2019   Sýkorovy Počedělice 2019
  2020   Sýkorovy Počedělice 2020
  2022   Sýkorovy Počedělice 2022, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Konkret Neun Nürnberg 1989
  1992   Program des Kultur- und Informationszentrum der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik in Berlin (Mai '92), Kultur- und Informationszentrum der ČSFR, Berlín (Berlin)
  1994   Východočeská galerie (leden 1994), 1.číslo, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1994   Východočeská galerie Pardubice (1994 únor), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1995   Wilhelm-Hack-Musem Ludwigshafen (November / Dezember 1995), Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen
  2010   Muzeum umění Olomouc (2010 - duben, květen, červen)
  2010   Zdeněk Sýkora, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  2016   Galerie umění Karlovy Vary (Program výstav a akcí - říjen, listopad, prosinec 2016), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2018   Program výstav a doprovodných akcí (leden / únor / březen 2018), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Krajina v českém umění 17. - 20. století, Národní galerie v Praze, Praha
  2017   Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300-2017, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  nedatováno   Expozice českého umění 20. století, Galerie hlavního města Prahy, Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Au sujet des tableaux linéaires de Zdenek Sykora (Rozhovor se Zdeňkem Sýkorou)
  1986   Rozhovor se Zdeňkem Sýkorou
  1996/10/17   Jitro kouzelníků?, Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění, Praha
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012/02   Ročenka ART+ (Trh s uměním v roce 2011)
  2023   Ročenka ART+ (Trh s uměním v roce 2022), Artantiques media, s.r.o., Praha
  2024   Ročenka ART+ (Trh s uměním v roce 2023), Artantiques media, s.r.o., Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Galerie Roudnice, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1990   Erwerbungen 1970-1990, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009, Národní galerie v Praze, Praha
  2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (2), COLLETT Prague | Munich, a. s., Jirny (Praha-východ)
  nedat. (2001)   Die Sammlung (Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien), MUMOK - Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Vídeň (Wien)
seznam článků/soupis literatury
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Referáty o výstavě československého umění současnosti v Západním Berlíně 1966, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
seznam výstav/akcí/událostí
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Zdeněk Sýkora, přehled výstav, 2007
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
  1966   Aktuální tendence českého výtvarného umění
  1990   Konstruktivní tendence
  1991   Šedá cihla 78/1991, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1997   Nové i staré (Přírůstky sbírek 1990-1997), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl), Národní galerie v Praze, Praha
  2011   Dialog přes hranice (členění výstavy)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
  2020   Voda (Seznam vystavujících)
svatební oznámení
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Lenka Plochová a doc. Zdeněk Sýkora
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Slepí muži přeměřují slona
  nedat   Zdeněk Sýkora
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému
  1992   Arte Contemporanea Ceca e Slovacca: 1950 - 1992
  1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
  2000   Ozvěny kubismu v českém výtvarném umění
  2003   ...o technice..., České muzeum výtvarných umění, Praha
  2003   Práce na papíře, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2003   Sýkora 1998 / 2003, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2008   sýkora grafika
  2009   Po sametu: Současné české umění s přesahy do minulosti, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2010   Zdeněk Sýkora 90, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2013   Místo pro imaginaci, Památník národního písemnictví, Praha
výroční zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat. (2016)   Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (Výroční zpráva za rok 2016), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
zadání/propozice
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Čs. konstruktivní a geometrická tvorba (Havířov - 1990)
  2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)

Zdeněk Sýkora

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Zdeněk Sýkora
  1986   Zdeněk Sýkora
  1988   Zdeněk Sýkora, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1988   Zdeněk Sýkora
  1991   Zdeněk Sýkora: Linie, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   Zdeněk Sýkora, Galerie 2G-Gegeneart, Berlín (Berlin)
  1992   Zdeněk Sýkora: Kaligrafie náhody a řádu, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1993   Richard Paul Lohse, Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen
  1995   Zdeněk Sýkora: Retrospektiva 1945-95, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2005   Sýkora 2004, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2006   Zdeněk Sýkora (Art Affairs), Galerie Art Affairs, Amsterdam
  2011   Zdeněk Sýkora: L'œuvre graphique, Centre tchèque Bruxelles (České centrum Brusel), Brusel (Brussels)
  2017   Sýkorovy Počedělice 2017, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2020   PF 2021, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2020   Zdeněk Sýkora: Moje příroda / My Nature, Galerie Zdeněk Sklenář, _
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Konstruktive Tendenzen aus der Tschechoslowakei
  1989   Konkret neun (Nürnber 1989)
  1991   Papier aus Prag (Tschechische grafik)
  1994   Z českého výtvarného umění, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
  1995   Orbis Fictus (Nová média v současném umění / New media in contemporary arts), Sorosovo centrum současného umění, Praha
  2005   com.bi.nacion Science meets Art (Luis Fernando Benedit, Federico Díaz, Julio Le Parc, Frank Malina, Zdeněk Pešánek, Zdeněk Sýkora)
  2005   Létání Zdeněk Sýkora Lenka Sýkorová, Řízení letového provozu České republiky, s. p., Praha
  2008   Práce na počítačích, Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
  2009   O barvě: Český kolorismus od Slavíčka po současnost / On Colour: The Czech Colourism from Slavíček to the Present, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2012   Knihy Aulos, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  2012   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka, Inter-Kontakt-Grafik, Praha
  2018   1968: Computer.art (Pravá hemisféra / Levá hemisféra), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Zdeněk Sýkora: Interviews, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2009   Zdeněk Sýkora: Rozhovory, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   (Ne)očekávané náhody (Třicet rozhovorů o umění), Lidové noviny, nakladatelství, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Bonjour, Monsieur Kolář (U příležitosti osmdesátých narozenin Jiřího Koláře a otevření výstavy jeho díla ze sbírkyJana a Medy Mládkových), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 3: Dokumente)
  1994   Nová citlivost, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2010   Rovnoběžky a průsečíky, Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Notizen zu meinen Arbeiten, Konstruktive Tendenzen aus der Tschechoslowakei
  1968   Je mi blízké vše, co je jasné... (Anketa), Nová citlivost
  1968   Otázky pro Zdeňka Sýkoru, Výtvarné umění, 110-119
  1968   Pražský podchod, Výtvarná práce, 1-12
  1969   Benátky jsou přehlídkou oficiálních... (Benátky 68 Kassel 68), Výtvarné umění, 455-456
  1983   Apres les sctructures,..., Au sujet des tableaux linéaires de Zdenek Sykora
  1983   J´ai ressenti plusieurs fois dans... / Nehrmals in meinem Leben..., Au sujet des tableaux linéaires de Zdenek Sykora
  1983   Několikrát v životě jsem měl pocit,..., Rozhovor se Zdeňkem Sýkorou, 3-3
  1983   Vaše výtvarné začátky se váží ke krajině,..., Rozhovor se Zdeňkem Sýkorou, 5-12
  1986   Über die Linienbilder von Zdeněk Sýkora (Interview: Vítek Čapek und Zdeněk Sýkora), Zdeněk Sýkora
  1988   Do mé práce se náhodnost..., Zdeněk Sýkora
  1989   Malerische arbeit wayr für mich... / Malířská práce byla pro mne..., Konkret neun
  1990   Zdeněk Sýkora (Rekonstruovat moji cestu...), Tvar, 8-8
  1991   Jsem součástí své tvorby, ale ne určující silou. ..., Zdeněk Sýkora: Linie
  1991   Nový rozhovor se Zdeňkem Sýkorou, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1992   Ich denke, daß ich in meiner Malerei..., Zdeněk Sýkora
  1992   Kassel viděný umělci Documenta IX (Dva dny na největší přehlídce současného umění), Večerník Praha, 4-4
  1992   Náhodnost jako nástroj konstrukce linií... / Ich denke, daß ich in meiner Malerei... / I believe that the strongest expresion..., Zdeněk Sýkora: Kaligrafie náhody a řádu, 26-26
  1994   Geometrisch abstakte Multi-Element-Malerei mit Computern, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 229-229
  1994   Charakteristiky umělců (Zdeněk Sýkora (1920)), Nová citlivost, 25-25
  1994   Léta šedesátá, Nová citlivost, 18-18
  1994   Über die Linienbilder, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 229-229
  1995   An interview with Zdeněk Sýkora, Zdeněk Sýkora: Retrospektiva 1945-95, 106-109
  1995   Rozhovor se Zdeňkem Sýkorou, Zdeněk Sýkora: Retrospektiva 1945-95, 45-86
  1995   Struktura, náhodnost, počítač a Louny (Je těžké poznat dobrý obraz, ale pozná se bezpečně, tvrdí malíř Zdeněk Sýkora), Lidové noviny, 5-5
  1995   Životní dílo malíře Zdeňka Sýkory v Městské knihovně (´Musím se vrátit a podle partitury obraz správně zahrát,´ říká jeden z našich nejznámějších a v zahraničí nejvíce ceněných umělců), Denní telegraf, 10-10
  2001   Energie vložená do obrazu se neztratí, Rozhovory, 94-98
  2001   Na cestě, Picasso byl monstrum, 178-189
  2002   Žárlí na mě ti, které jsem přerostl, Art & Antiques, 72-77
  2005   Po dokončení se Linie ode mne oddělí..., České ateliéry / Czech studios, 15
  2005   Rozhovor se Zdeňkem Sýkorovu (Se Zdeňkem Sýkorou hovořila Milena Slavická, Louny, květen 2005), com.bi.nacion Science meets Art
  2006   (Ne) očekávané náhody, Revue Art, 4-9
  2007   Létání (Zdeněk Sýkora Lenka Sýkorová), Revue Art, 38-41
  2008   Zdeněk Sýkora (příroda, malování, věda, práce s počítačem), Práce na počítačích
  2009   (Ne)očekávané náhody, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 215-222
  2009   Ateliéry 2009/XVIII. (Zdeněk Sýkora), Revolver Revue, 160-166
  2009   Důležité je promyslet se obrazem, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 237-255
  2009   Důležité je promyslet se obrazem, Revolver Revue, 128-158
  2009   Energie tam být musí, Stavba, 4-6
  2009   Jubilant posedlý kumštem, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 125-131
  2009   Kaligrafie řádu a náhody, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 121-124
  2009   Lounský malíř Zdeněk Sýkora oslavil nedávno osmdesátku, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 181-187
  2009   Mysleli jsme, že ilustrovat Máj by byla svatokrádež, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 233-236
  2009   Na cestě, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 163-173
  2009   Nejradši mám čtverce, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 223-231
  2009   Několik otázek, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 115-120
  2009   Nekonečně možností má tvorba Zdeňka Sýkory, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 157-161
  2009   Nový rozhovor se Zdeňkem Sýkorou, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 95-103
  2009   Otázky pro Zdeňka Sýkoru, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 21-33
  2009   Počítačové umění?, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 105-114
  2009   Pražský podchod, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 35-41
  2009   Rozhovor se Zdeňkem Sýkorou, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 49-94
  2009   Rozmluvy v ateliéru Zdeňka Sýkory, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 133-141
  2009   Struktura, náhodnost, počítač a Louny, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 143-148
  2009   Sýkora: Vidět, to pro mě znamená žít, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 207-213
  2009   Vystavoval s Leonardem, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 175-179
  2009   Vztah umění a vědy, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 199-205
  2009   Zdeněk Sýkora 60, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 43-48
  2009   Žárlí na mě ti, které jsem přerostl, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 189-197
  2009   Životní dílo Zdeňka Sýkory v Městské knihovně, Zdeněk Sýkora: Rozhovory, 149-156
  2010   Rozum, cit a intuice (Zdeněk Sýkora), (Ne)očekávané náhody, 118-129
  2010   Zdeněk Sýkora, Lenka Sýkorová (Archiv), Flash Art, 24-27
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Zdeněk Sýkora z edice Galerie Éditions Média a Galerie Zdeněk Sklenář, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2010   z. s. devadesát (extrémy), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2019   Zdeněk Sýkora: Moje příroda, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2019   Zdeněk Sýkora: My nature, Galerie Zdeněk Sklenář, _
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2015   Post-War & Contemporary Art (26. 11. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
katalogový plakát autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Václav Jíra: Obrazy z let 1978 a 1979, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009/06   Revolver Revue (75/2009), 75.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Au sujet des tableaux linéaires de Zdenek Sykora (Rozhovor se Zdeňkem Sýkorou)
  1986   Rozhovor se Zdeňkem Sýkorou

Zdeněk Sýkora

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Zdeněk Sýkora (Ústí nad Labem)
  2003   Sýkora 1998 / 2003, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2005   Sýkora 2004, Galerie Zdeněk Sklenář, _
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Létání Zdeněk Sýkora Lenka Sýkorová, Řízení letového provozu České republiky, s. p., Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Astragal, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1973   Základy numerické matematiky, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists), Art CZ, Praha
učebnice
  published   title (subtitle), publisher, city
  1977   Kapitoly z obecné algebry, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha

Zdeněk Sýkora

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Magorie aneb Příběh velké lásky, Nakladatelství Horizont, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Od břehů k horám (Severočeská literární a umělecká scéna 90. let), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Galerie Ruce aus Prag, Galerie Ruce, Praha
bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Písně kosmické, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  2002   Povaha prostoru a času, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Tvář, 5-6.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   CANSO 10th AGM & CEO Conference, Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO), Hoofddorp

Zdeněk Sýkora

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Zdeněk Sýkora: Retrospektive, Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen
  2010   Zdeněk Sýkora 90, Verzone, s.r.o., Praha
  2015   Zdeněk Sýkora, Verzone, s.r.o., Praha
  2018   Sýkorovy Počedělice 2018, Přátelé Zdeňka Sýkory, Louny (Louny)
  2020   Zdeněk Sýkora: Moje příroda / My Nature, Galerie Zdeněk Sklenář, _
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   Výstava ze současné české ilustrace, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Zdeněk Sýkora: Interviews, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2009   Zdeněk Sýkora: Rozhovory, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2011   Memories are memories, Verzone, s.r.o., Praha

Zdeněk Sýkora

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1979/12/18 - 1980/01/16   Václav Jíra: Obrazy z let 1978 a 1979, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1998/10/14 - 1998/11/11   Zdeněk Sýkora: Souvislosti, Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)

Zdeněk Sýkora

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Daniel Pešta: Creme de la creme, Galerie Montanelli, s.r.o., Praha
  2013   Václav Boštík (1913-2005) (K stému výročí malířova narození), Regionální muzeum v Litomyšli, Litomyšl (Svitavy)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Op-art (ABC umenie), Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  2008   Za hranice stránek, Dybbuk, Jan Šavrda, Praha 5
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Členská výstava II. krajského střediska, Výtvarná práce, 7
  1958   Nově přijatí členové a kandidáti, Výtvarná práce, 10-11
  1965   V. bienále v San Marinu, Výtvarná práce, 7
  1966   Aktuální tendence, Výtvarná práce, 1-1
  1966   Incomex 66, Výtvarná práce, 8-9
  1966   K čemu je umění, Výtvarná práce, 1-1
  1966   Retour de Tchécoslovaquie, periodikum
  1966   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart (Eine nicht ganz repräsentive Ausstellung in der Akademie der Künste in Westberlin), Die Andere Zeitung, 12.ročník, 34.číslo, 13-13
  1967   Třikrát o našem umění, Výtvarná práce, 11
  1968   Aktuální tendence českého umění (Barvitá pražská přehlídka prací sedmdesáti pěti výtvarníků), Lidová demokracie, 22.ročník, 272.číslo, 5
  1968   Crónica de Praga, Goya, 86.číslo, 109-112
  1968   K situaci, Výtvarné umění, 69-81
  1968   Nová citlivost v Mánesu, Mladá fronta
  1968   Touto výstavou chceme připomenout..., Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech
  1968   Zahraniční zprávy (Sérigrafie heslem dne), Výtvarná práce, 15
  1969   La presente mostra del Club Concretisti - ..., Klub konkretistu Cekoslovacchia
  1970   Únoroví jubilanti, Výtvarná práce, 2-2
  1970   Výtvarné realizace v naší architektuře, Výtvarné umění, 20.ročník, 9-10.číslo, 422-453
  1971   Sur quelques aspects de l´activité artistique a Prague, Les Lettres françaises, 24-26
  1982   Spellbound by Prague (with samples of modern Czech visual art), Cross Currents, 289-294
  1988   Čtverece, kruhy a spol., Lidová demokracie
  1988   Jazyk geometrie v současném umění, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 4-4
  1989   Umění pro budoucnost?, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 21.číslo, 1-2
  1990   Poválečné výtvarné směry 3. (Art Concret (Konkrétní umění)), Tvar, 16-16
  1990   Umění v sedmdesátých letech, Výtvarná kultura, 22-25
  1990   Vzpomínka na léta šedesátá, Výtvarná kultura, 1-5
  1991   České umění v Osnabrücku a Bonnu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1991   Für Zdeněk Sýkora (...Dies also, dies geht von mir aus und löst...), Zdeněk Sýkora, 2-2
  1991   Konstruktivní tendence - pojem a tradice, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  1991   Kouzelné krabičky (MInisalon v Nové síni - obraz roku 1984), Lidové noviny, 5-5
  1991   Šedá konzerva, Mladá fronta Dnes, 4-4
  1991   V minulém čísle Hlasu došlo mou vinou..., Hlas, týdeník lounského okresu
  1992   Dvě výstavy českého umění ke kongresu AICA, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1992   Generace znovu připomenutá, Česká kultura na přelomu 50. a 60. let, 12-15
  1992   Hugo Demartini (dekáda 64-74), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9-9
  1992   Pestrý obraz (Přehlídka současného umění v Mánesu), Lidové noviny, 13-13
  1992   Poesie racionality (Praha, Valdštejnská jízdárna, 27. 10. 1992 - 2. 1. 1993), Český rozhlas 3 - Vltava
  1992   Středoevropská v Karolinu (Dnes odpoledne vernisáž, Kolekce osobností našeho umění), Večerník Praha, 14-14
  1992   Tvář a charakter (Výstava Umělecké besedy v Mánesu), Lidové noviny
  1993   Geometria Bohemia, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1993   Kam za výtvarnem (Po celé tři měsíce letošního léta...), Přehled kulturních pořadů v Praze, 55-56
  1993   Konstruovaná neuspořádanost. Programový chaos. Fraktální geometrie. Nová tendence moderního umění?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  1993   Lyrická geometrie 60. let, Lidové noviny, 12-12
  1993   Představujeme (Galerie ´60/´70), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15-15
  1993   Ukázněná citlivost (Poezie racionality - Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění 60. let Valdštejnská jízdárna, Praha Do 2. 1. 1994), Mladý svět, 66-66
  1993   Veletrh s uměním v Kolíně nad Rýnem (Art Cologne 26. mezinárodní veletrh umění, 12. - 18. listopad 1992), Výtvarné umění, 65-68
  1993   Výstava jako apel, Lidové noviny
  1993   Závažná výstava z ne tak dávné historie (Praha, Valdštejnská jízdárna, 26. 10. - 2. 1. 1993), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  1994   Česká malba v cizích pokojích, Lidové noviny, 9-9
  1994   Evropa, Evropa (Století avantgardy ve střední a východní Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1994   Generacemi napříč, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1994   Geometrisch abstakte Multi-Element-Malerei mit Computern, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 229-229
  1994   Im Bann der Vermächtnis (Eine neue Welt in der Wüste), Neue bildende Kunst, 4.ročník, 2.číslo, 46-51
  1994   Kamil Linhart (nar. 1920)... / Kamil Linhart (born 1920)... / Kamil Linhart (geb. 1920)..., Kamil Linhart: Rané dílo
  1994   Nová citlivost (Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny, Nová figurace, 30. 6. - 11. 9. Litoměřice, Galerie výtvarného umění, Nová citlivost, 23. 6. - 12. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1994   Výtvarné umění 60. a počátku 70. let v Lounech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů... (České malířství druhé poloviny 20. století ze sbírek státních galerií), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-4
  1994   Žertující maloměšťák (Rozhovor s Françoisem Morelletem), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9-9
  1995   Art Cologne 1995, Detail, 2
  1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, 8-19
  1996   Call Galerie 60/70, Lidové noviny, 11-11
  1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  1996   České umění v zahraničí, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8-8
  1996   Instalace jako parodie (Veletržní palác: České umění od 60. let do současnosti...), Detail, 4-5
  1996   O salonu ´nesalonně´, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  1996   Umění zastaveného času (V létě bylo vedro, v zimě sněžilo), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1
  1996   Umění zastaveného času (Uzavřeni, v Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  1996   Uzavřeni, v Evropě (Umění zastaveného času, České muzeum výtvarných umněí (Husova ul.), Dům U černé Matky Boží, 2.10.-24.11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1996   V létě bylo vedro, v zimě sněžilo (Umění zastaveného času, České muzeum výtvarných umněí (Husova ul.), Dům U černé Matky Boží, 2.10.-24.11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1997   Krajina jako otevřený problém (Praha, Národní galerie, Veletržní palác, 6. 11. 1997 - 16. 8. 1998), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1997   Made in CZ - práce na papíře (Brno, Dům umění, hala, 22. 4. - 2. 5.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  1997   Přelom tisíciletí ve světle teorie komplexity, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1997   Umění, věda, společnost na přelomu tisíciletí, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1998   Galerie Benedikta Rejta, Státní galerie České republiky: Průvodce, 53-54
  1998   Galerie Benedikta Rejta (Polemické dílo), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-16
  1998   Horymírův skok (České umění 1900 - 1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Praha, Dům U zlatého prstenu, expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1998   Příběh jedné galerie (K otevření stálé expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-16
  1998   Příroda pěkně živá (Několik pohledů na naše současné umění v Českém muzeu), 13-13
  1998   Umění koláže (Litoměřice, Galerie výtvarného umění, 14. 7. - 6. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1998   Výstava O přírodě zaujme svou pestrostí, Lidové noviny, 13-13
  1999   Česká vizuální poezie 60. let, Literární noviny, 9-9
  1999   Deset kapitol o přírodě (Altkirch, CRAC Alsace, 27.9.-8.11.1998; Karlsruhe, Badischer Kunstverein, 21.3.-9.5.1999; Réthymnon, Zentrum für zeitgenössische Kunst, 5.6.-29.8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9-9
  1999   slovo - řád - náhoda, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, 23-23
  1999   Umění zrychleného času (Praha, České muzeum výtvarných umění, Husova 19-21, Dům U černé Matky Boží. 20. 10. - 28. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  1999   Výstava připomíná výtvarníky z Klubu konkretistů, Lidové noviny, 21-21
  2000   90 let Domu umění města Brna (Brno, Dům umění, 20. 10. - 10. 12.), 16-16
  2000   Akce - slovo - pohyb - prostor (Experimenty v umění 60. let), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2000   Druhé patro (Stálá expozice umění 19. a 20. století - 2. část), Reflex, 97-97
  2000   Konec světa, jak má být? (Praha, Národní galerie, Palác Kinských, Konec světa?, 26. 5. - 19. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-4
  2001   Konstruktivní tendence, České umění 1938-1989, 305-308
  2001   Výběrová bibliografie autora, Rozhovory, 117-122
  2002   Cesty české grafiky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7
  2002   Různorodá tvář české moderní grafiky (V obou patrech výstavní síně Mánes se otvírá pohled na českou grafiku posledních padesáti let), Lidové noviny, 30-30
  2003   Jak se zbavovat frustrace z domácích mýtů, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6
  2003   O souvislostech a charakteru, Lidové noviny, 29-29
  2003   O strukturách vizuálního myšlení (Klatovy, Galerie U bílého jednorožce, 12.4.-4.6.; Klenová, Zámek, 12.4.-9.7.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  2003   Zázračný příběh české abstrakce, Xantypa, 36-40
  2004   Co dělá v současné době malířství... (What makes contemporary painting...), Malíři ´03 / Painters ´03
  2004   Nakupujte umění s jasným průvodcem aneb Aukce současného umění Art CZ, Revue art, 58-61
  2004   Originál do každé rodiny (Nemusíte zrovna zaplatit milion za Fillu. Seznamte se s tvorbou (a cenami) špičky našich současných malířů, o které je zájem i v cizině.), Pátek Lidových novin, 11-13
  2005   Aukce současného umění Art CZ, Revue art, 4.číslo, 68-74
  2005   Aukce v květnu (Art CZ), Revue art, 2.číslo, 72-75
  2005   Jak to dopadlo... (Hodnotíme podzimní aukci Art CZ / Aukcia Art SK), Revue art, 1.číslo, 68-73
  2005   Když se věda setkává s uměním (Praha, Muzeum Kampa, 4. 7. - 4. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  2005   Od informelu k figuře, Revue art, 4.číslo, 5-13
  2005   Pocta Františku Kupkovi, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  2005   Současné umění na aukci Art CZ vzbudilo opět zájem..., Revue art, 3.číslo, 76-77
  2005   Umělecká beseda 1863 - 2003, Život, 23-27
  2006   abART umí hodně, ale nedokážeme to prodat (Rozhovor s archivářem, výtvarníkem, publicistou a fotografem Jiřím Hůlou), Kolínský Pres, 16-16
  2006   Aukce současného umění, Revue Art, 52-54
  2006   Česká moderní grafika získávala..., Česká grafika 60. let
  2006   Rozhovor s Martinem Dostálem ředitelem Východočeské galerie v Pardubiích (Pardubice, Východočeská galerie, 5. 10. - 12. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  2006   Slepí muži přeměřují slona (Praha, Galerie c2c, 17. 5. - 3. 6.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  2007   Europa un siècle d´avant-garde en Europe de l´Est, Là, même dans l'ombre, la lumière, 233-242
  2007   Pierre Restany a české umění v letech 1960 - 1970; hledání alternativy nového realismu, Proměny dějin umění, 233-246
  2007   Typický obraz (Jiří Machalický: Malířské přesahy), Revue Art, 18-19
  2008   Orbis Artis, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  2008   Papíry za statisíce, Art + Antiques, 21-21
  2008   Rok spokojených, Art & Antiques, 21-26
  2008   Za Josefem Hlaváčkem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2
  2009   Aukce současného umění (WOXART), Revue Art, 52-55
  2009   Listování - Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21.číslo, 16
  2009   Sbírat pro potěšení, Revue Art, 36-45
  2010   Decentralizace umění, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 397-403
  2010   Příběhy programů a manifestů, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 361-372
  2011   Nejlepší za dva roky, Art + Antiques, 15-15
  2012   Jíra těsně pod milion, Art + Antiques, 22-23
  2012   Kvalitní maličkosti, Art + Antiques, 22-22
  2012   Přelomový Polibek, Art + Antiques, 22-22
  2012   Souček a sklo, Art + Antiques, 22-23
  2012   Svátek geometrie, Art + Antiques, 24-26
  2013   Od Pištěka po Chwalu, Art + Antiques, 19-22
  2013   První známky světa, Magazín Víkend, 33.číslo, 32-33
  2013   Přehled milionových položek vydražených v roce 2012, Ročenka ART+, 81-96
  2013   Výprodej Tichého, Art + Antiques, 26-26
  2013   Zatím nejúspěšnější, Art + Antiques, 22-22
  2014   Filla a další navrátilci, Art + Antiques, 17-18
  2014   Nejdražší Preisler, Art + Antiques, 17-17
  2015   Poděkování autora, Sport je umění / Sport is art, 503
  2016   Bohemika, Ročenka ART+, 30-32
  2016   Medek, Sýkora, Šimotová a ještě několik dalších rekordů, Art + Antiques, 32
  2016   Špála a Schendel místo Šimotové, Art + Antiques, 23
  2018   „Nemůžeme tam dát nějakého kopáče!“ (Program výzdoby pražského metra v sedmdesátých letech 20. století), Umění / Art, 66.ročník, 6.číslo, 489-503
  2018   Poválečné umění (případová studie), Ročenka ART+, 25-28
  2019   Poválečné umění, Ročenka ART+, 29-32
  2021   Poválečné umění, Ročenka ART+, 16-20
  2022   Aukční trh v prvním pololetí: rekordy, rekordy a zase rekordy..., Art Antiques, 8-9.číslo, 16-19
  2022   Drahý Kupka i Kubišta a další řada desetimilionových děl, Art Antiques, 12-13
  2022   Nejdražší domácí Sýkora i maximum pro Pešicovou, Art Antiques, 11.číslo, 14-15
  2022   Stoprocentní Toyen, Dokoupilovy bubliny a překvapivý Lhoták, Art Antiques, 2.číslo, 14-15
  2023   Čísla aukčního trhu za první pololetí svědčí o setrvalém růstu, Art Antiques, 8–9.číslo, 12-14
  nedatováno   Jestliže výtvarník debutuje samostatnou výstavou..., Radomír Leszczynski: Geometrie
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Jiří Hůla: Rozhovory
  2006   Daniel Pešta: Crème de la crème, Galerie Montanelli, s.r.o., Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Ohňostroj krásy, Galerie Zdeněk Sklenář, _
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Prague Auctions: Nabízejte díla do připravovaných aukcí, Prague auctions, s.r.o., Praha
informační leták / informace
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   WOXART již nyní připravuje Aukci současného umění, WOXART s.r.o., Praha
  2009   WOXART 2009 (Contemporary Art Highlights and forthcoming sales), WOXART s.r.o., Praha
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Nová kniha z nakladatelství Dauphin (Edice Slovo a tvar) (Jiří Hůla: Rozhovory), Dauphin, Praha
PF
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno (2013)   PF 2014 - Galerie U Betlémské kaple Vám přeje vše nejlepší do nového roku..., Galerie U Betlémské kaple, Praha
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové (3. část .-- jazyk geometrie), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Otevření Hemodialyzačního střediska
  2008   Contemporary Art (Highlights and forthcoming sales), WOXART s.r.o., Praha
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Pět osobností, Praha, Klášter premonstrátů na Strahově, 7.9.-31.10.1993
  2009   Výtvarník Pavel Hayek je zvláštní případ

Zdeněk Sýkora

institution, city  
 
 
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
Centre Pompidou, Paříž (Paris)
České muzeum výtvarných umění, Praha
Galerie Art Affairs, Amsterdam
Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
Galerie Gmurzynska, Kolín nad Rýnem (Köln)
Galerie Heinz Teufel, Bad Münstereifel-Mahlberg
Galerie hlavního města Prahy, Praha
Galerie Hoffmann, Friedberg
Galerie Media, Neuchâtel
Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
Galerie Ricard, Norimberk (Nürnberg)
Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
Galerija suvremene umjetnosti, Záhřeb (Zagreb)
Josef Albers Museum, Bottrop
Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Řezno (Regensburg)
McCrory Collection, New York City (New York)
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
MU Studio, _
MUMOK - Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Vídeň (Wien)
Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne Métropole, Saint-Priest-en-Jarez
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Buenos Aires
Museo de Arte Moderno Jesús Soto, Ciudad Bolivar
Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
Museum Folkwang, Essen
Museum für Konkrete Kunst, Ingolstadt
Museum im Kulturspeicher, Würzburg
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
Národní galerie v Praze, Praha
Nationalgalerie, Berlín (Berlin)
Neues Museum Nürnberg, Norimberk (Nürnberg)
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
Regionální muzeum v Litomyšli, Litomyšl (Svitavy)
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
Städtisches Museum Abteiberg, Mönchengladbach
Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
Stedelijk Museum, Amsterdam
Stedelijk Museum, Schiedam
Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen

Zdeněk Sýkora

year of award   award name, type, notes
2008   Cena Vladimíra Boudníka