Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců

page: 0-0
imprint date: 1988/08/16
publisher: Svaz českých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 1
number: 11
number of pages: 8 (pozn.: chybí strany 3-6)
language: czech
dimensions: 482 x 316