Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění

page: 0-0
imprint date: 2005/10/20
publisher: Společnost časopisu Ateliér
type of document: Periodical
year's volume: 18
number: 21
number of pages: 16
the number of reproductions: 58 b + 10 čb
language: czech
dimensions: 482 x 315