Knihkupectví a kavárna Řehoře Samsy

city: Praha
address: Vodičkova 30, pasáž domu U Nováků
ZIP: 110 00
phone: 224225413
www: www.betkakopecka.cz, samsa.psomart.cz