Spielen - Projektionen, Videos, Installationen

type: kolektivní
place of exhibition: Deutsches Hygiene-Museum
date of exhibition: 2005/01/21 - 2005/10/31

Spielen - Projektionen, Videos, Installationen

periodikum
  published   title (subtitle)
  2005/10/20   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění