Modely lidové architektury

date of exhibition: stálá expozice
institution: Dlaskův statek
type of exhibition: kolektivní