Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění

page: 0-0
imprint date: 2006/06/08
publisher: Společnost časopisu Ateliér
type of document: Periodical
year's volume: 19
number: 12
number of pages: 16
language: english
dimensions: 476 x 313