Nizozemské malířství 16.-18. století

date of exhibition: stálá expozice
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: kolektivní