České umění 19., 20., 21. století

date of exhibition: stálá expozice
institution: Masarykovo nám. 24
type of exhibition: kolektivní