České umění 19., 20., 21. století

type: kolektivní
place of exhibition: Masarykovo nám. 24
date of exhibition: stálá expozice