zdroj: www.radio.cz (2003)

Ludvík Hlaváček

* 2. 3. 1940, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Curator, Art Historian

 

signature: LHl
nationality: Czech
sex: male

NK AUT: xx0061548
VIAF: 65060817

Ludvík Hlaváček

zdroj: www.radio.cz (2003)
 

Ludvík Hlaváček

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta

Ludvík Hlaváček

beseda/diskuse
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/02/12   Zdeněk Pešánek: Průkopník kinetického a multimediálního umění, Veletržní palác, Praha
symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995/12/19 - 1995/12/20   Umění a kultura 90. let - rozptýlená koncentrace, Akademie výtvarných umění, Praha
2001/10/15   Revitalizace obce Řeporyje, Seminář o problému obcí ležících ve stínu velkých měst, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha

Ludvík Hlaváček

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
  2011   Konečně spolu (Česká nezávislá galerijní scéna 1990-2011), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Vážený pane Hlaváčku... (K přednášce o Adolfu Loosovi), Možnost
  1986   Zasláno, Někdo něco 4, 94-96
  1996   Orbis Fictus (Nová média v současném umění. 2. výročí Sorosova centra současného umění v Praze, Valdštejnská jízdárna, Praha. Koncepce výstavy, katalogu a výběr vystavených děl Ludvík Hlaváček a marta Smolíková. 30.11.1995 až 1.1.996), Detail, 23-23
  1997   Jitro kouzelníků?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  2011   Učili jsme se za pochodu. Někdo Něco, časopis Výtvarné umění, Sorosovo centrum. Rozhovor s Ludvíkem Hlaváčkem, Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, 211-221
  2011   We Learned as We Went. Někdo Něco (Someone Something), Výtvarné umění (Fine Art) Magazine, Soros Center. Interview with Ludvík Hlaváček, Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, 222-230
  2015   Významná životní výročí, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27.ročník, 1-2.číslo, 44-46
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Ludvík Hlaváček (artlist.cz), www.artlist.cz
petice
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Petice na podporu výstavby nové budovy Národní knihovny od arch. Jana Kaplického na Letenské pláni (Petice expertů z oblasti architektury a vizuálního umění)
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Revitalizace obce Řeporyje (Seminář o problému obcí ležících ve stínu velkých měst), Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Zdeněk Pešánek: Průkopník kinetického a multimediálního umění, Národní galerie v Praze, Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Státní cena za literaturu, Státní cena za překladatelské dílo, Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury, Větrné mlýny, Brno (Brno-město)

Ludvík Hlaváček

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Kachna, nebo králík? (Spekulace o sociální roli výtvarného umění), Nadace pro současné umění (Nadace současného umění), Praha
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno (c. 2006)   Artwall (Katalog výstav pražské galerie pod širým nebem za léta 2005 a 2006 / Catalogue of Exhibitions in Prague Open-air Gallery 2005-2006), Centrum pro současné umění (FCCA), Praha

Ludvík Hlaváček

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Olga Karlíková
  1989   Antonín Střížek: Obrazy, kresby
  1993   Michal Gabriel: Sochy
  1993   Vladimír Kokolia: Práce
  1994   František Skála Jr.: Práce z Headlands / Works from Headlands, Nadace Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o.p.s., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1996   Alena Šrámková, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
  1997   Antonín Střížek, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  1997   Ivana Šrámková: Sochy, Národní technické muzeum, Praha
  1998   Michal Gabriel: Sochy, animace, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  1999   Martin Mainer: Vlek lesa lesů / Trailer of the forest of forests, Galerie Rudolfinum, Praha
  2000   Michal Sedlák: Nad/pod zemí, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2012   František Skála, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   Josef Žáček: Anticorps, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2022   Martin Zet: Laciné sochy, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Gabriel, Kokolia, Mainer, Ruller (4 Tschechische Künstler / Čeští umělci / Czech Artists), Höcherl Verlag, Mnichov (München)
  1993   Krajina / Landscape (1. výstava Sorosova centra současného umění / 1st exhibition of the Soros Center for Contemporary Arts Prague), Sorosovo centrum současného umění, Praha
  1995   Orbis Fictus (Nová média v současném umění / New media in contemporary arts), Sorosovo centrum současného umění, Praha
  1996   Bienále mladého umění Zvon '96
  1997   Umělecké dílo ve veřejném prostoru / Artwork in Public Space, Sorosovo centrum současného umění, Praha
  1997   Vybledlí / Faded, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2000   II. Zlínský salon mladých, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  2000   Sorosovo centrum současného umění - Praha 1993-1998 / Soros Centre for Contemporary Arts - Prague 1993-1998, Nadace pro současné umění (Nadace současného umění), Praha
  2001   Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award 1990-2000, Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2005   Cena Jindřicha Chalupeckého: Patnáct let / Jindřich Chalupecký Award: Fifteen Years, Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2006   Projekt Sochařský park Kraví hora 2007, SPKH (Sochařský park Kraví hora), Brno (Brno-město)
  2008   Image, communication, style, function, concept, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2008   Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2009   Sochy v ulicích / Sculptures in the Streets: Brno Art Open '09, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2009   V. Zlínský salon mladých / 5th Zlín Youth Salon 2009, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2011   Czech Art (20 rokov po... / 20 years after...), Via Danubia, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2011   Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
  2011   Paralelní historie (Aktuální výtvarné umění v Ústí nad Labem mezi lety 1990-2009), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2012   Komunikační potenciál malé galerie, Galerie Rampa, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2012   Univerzita Předlice, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2014   REkonstrukce, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2014   Umělec, vila a bazén: Význam a efektivita uměleckého vzdělání v současném českém výtvarném umění / Nad čarou: Jednosměrná zpátky, PageFive, Praha 7
  2017   Pro mě Ze mě, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2017   Sochy v ulicích: Dichtung und Wahrheit: Veřejná prostranství města Brna / Sculptures in the Streets: Dichtung aund Wahrheit: Public Spaces in the City of Brno, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Antonín Střížek, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2010   Kritika krásy (Kritéria hodnocení výtvarného umění a designu), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2010   Výtvarné divadlo Kolotoč (K tématu vizuálního divadla v českých zemích), Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
  2011   Umění v občanské společnosti, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2014   Místo sdílené uměním, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2015   Postkonceptuální přesahy v české kresbě, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2015   Umění a sociální transformace (Pravda, autonomie a společenské makrostruktury), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2020   Kachna, nebo králík? (Spekulace o sociální roli výtvarného umění), Nadace pro současné umění (Nadace současného umění), Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Sborník památce Alberta Kutala
  1985   Někdo něco 1
  1985   Někdo něco 2
  1986   Někdo něco 3
  1986   Někdo něco 5
  1986   Někdo něco 6
  1988   Někdo něco 11
  1989   Někdo něco 12
  1994   Pod jednou střechou (Fenomén postmoderny v úvahách o českém výtvarném umění (sborník textů)), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  1996   Otázky prezentace, interpretace a instalace současného výtvarného umění, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1999   Umění v dialogu s veřejností (Sborník z mezinárodního sympozia o zprostředkování současného umění), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2006   Médium kurátor (Role kurátora v současném českém umění), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2008   Výtvarné umění 1950-1971, 1990-1996, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2010   Galerie Jelení / Jelení Gallery 1999-2009, Centrum pro současné umění (FCCA), Praha
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
  2013   Česká a slovenská architektura 1971-2011 (Texty, rozhovory, dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Poznámka k charakteristice pohybu v Michelangelových sochách, Umění, 65-73
  1983   Když jsem si, v čase, kdy...
  1984   Loosovo řecké myšlení u Loose, v Řecku, Anglii a Liberci (Přednáška přednesená 23.8. 1983 v Liberci u příležitosti 50. výročí smrti Adolfa Loose), Možnost
  1985   Problémy povrchu (k výstavě Vladimíra Preclíka), Někdo něco 1, 9-15
  1985   Rodčenko, Stepanovová (Výstava NG Praha, jaro 1985), Někdo něco 2, 2-11
  1985   Vlasta Prachatická, Portréty (Výstava Galerie hl.m. Prahy v 2. p. Staroměstské radnice, 10.10-3.11.1985), Někdo něco 3, 12-13
  1986   ...Ztráta paměti, vole, Někdo něco 5, 92-94
  1986   Dobrý den sestřičko... Ano, Jsem zdráv... Srdce? V pořádku. Alespoň zatím..., Někdo něco 4, 10-13
  1986   Drahá Jano, drahý Jirko..., Někdo něco 4, 98-103
  1986   Ivan Kafka Dokumentace 76-85 (Ústav makromolekulární chemie v Praze na Petřinách), Někdo něco 3, 2-7
  1986   K sochařskému dílu Olbrama Zoubka, Někdo něco 6, 13-21
  1986   Stratil - muž na rozcestí, Někdo něco 5, 27-30
  1986   Vážený pane Preclíku..., Někdo něco 4, 107-107
  1986   Výstava obrazů a plastik Františka Skály ml. (Ústav makromolekulární chemie Na Petřinách, 16.6.-27.6. 1986), Někdo něco 5, 43-47
  1988   Barevná plastika (výstava sochařských děl ve Vojanových sadech, červenec - srpen 1988), Někdo něco 11, 11-14
  1988   Poznámka k Davidově "sociální vybledlosti" a ideovým sporům současného českého umění, Někdo něco 11, 45-59
  1988   Róna ve frontě (květen 1988, obrazy z let 1980 - 1988), Někdo něco 11, 4-6
  1989   Přírodní tvar v díle Františka Skály (Text k výstavě Františka Skály jn. v Pelhřimově, od 17.3. 1989), Někdo něco 12, 43-46
  1989   Tomáš Císařovský, Obrazy z dědova deníku (výstava v KS Blatiny 7.2. - 3.3. 1989), Někdo něco 12, 39-42
  1989   Výstava mladého užitého umění v Roztokách, Někdo něco 12, 37-38
  1990   Bienále Benátky 1990 (Zpráva o jednodenní návštěvě 44. benátského bienále 1990), Výtvarné umění, 35-39
  1990   O výstavách Kreslení, Česká alternativa a o úkolech výtvarné kritiky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-2
  1991   „Příběhy“ a „fragmentace smyslu“ v díle Jaroslava Róny, Výtvarné umění, 48-50
  1991   Antonín Střížek, Výtvarné umění, 27-30
  1991   František Skála jr., Výtvarné umění, 31-36
  1991   Jiří David, Výtvarné umění, 23-26
  1991   Ohlasy na naše umění v zahraničí, Výtvarné umění, 32-39
  1991   Rozhovor s Jaroslavem Rónou (Rozmlouvají Ludvík Hlaváček a Karel Srp), Výtvarné umění, 38-47
  1991   Tři čeští postmoderní umělci, Výtvarné umění, 22-22
  1991   Výstava Metropolis v Berlíně, Výtvarné umění, 9-13
  1991   Vzpomínka na akční umění 70. let (Rozhovor Ludvíka Hlaváčka s Petrem Štemberou a Janem Mlčochem), Výtvarné umění, 60-68
  1991   Vzpomínka na akční umění 70. let (Rozhovor s Janem Mlčochem), Výtvarné umění, 69-77
  1992   Devátá v Kasselu, Výtvarné umění, 31-34
  1992   O prostituci a personalitě či apersonalitě totality na okraj Derridova Baudelairovského semináře (Teorie, dokumenty, recenze), Výtvarné umění, 76-79
  1992   Totalitní umění (Teorie, dokumenty, recenze), Výtvarné umění, 65-65
  1993   Co znamená ´krajina´ v současném umění? / Landscape of the Nineties, Krajina / Landscape, 5-6
  1993   Filip Turek (Vernisáž), Výtvarné umění, 59-62
  1993   Koncepce za inzerát (LN 3.7.1993), Lidové noviny
  1993   Otázky několika českým kunsthistorikům od malíře Antonína Střížka: Odpovídá Ludvík Hlaváček (Situace dnes), Výtvarné umění, 87-88
  1995   Umění, technika otevřená společnost / Arts, Technology and an Open Society (Komunikace jako transcendence / Communication as transencence), Orbis Fictus, 7-12
  1996   Drahá Aleno, myslím, že je to dobrý nápad... / Dear Alena, I think it a very good idea..., Alena Šrámková, 30-31
  1996   Konfrontace - spontální umělecký výraz 80. let, Výtvarné umění, 145-152
  1996   Konfrontace - Spontánní umělecký výraz 80. let, Výtvarné umění, 145-152
  1997   3x sedm, Revolver Revue, 13.ročník, 36.číslo, 249-263
  1997   Manifesta, Detail, 2-4
  1997   Nová jména (Jiří Příhoda a Robert Novák), Umění a řemesla, 49-52
  1997   Poskvrněná zem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  1997   Umělecké dílo ve veřejném prostoru / Public Art, Umělecké dílo ve veřejném prostoru / Artwork in Public Space, 7-10
  1998   Bílý žebrák a Chudáčkové boží, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  1999   A Story of Reality, Martin Mainer: Vlek lesa lesů / Trailer of the forest of forests, 16-19
  1999   Příběh skutečnosti, Martin Mainer: Vlek lesa lesů / Trailer of the forest of forests, 5-7
  1999   Public District: Umění v dialogu s veřejností, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-16
  2001   Michal Gabriel, Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award 1990-2000, 54-59
  2006   Slepí muži přeměřují slona (Praha, Galerie c2c, 17. 5. - 3. 6.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  2007   Hrubý domácí produkt (Výběr z reakcí současného umění na ekonomii, racionalitu a konzumentarismus), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-16
  2008   Koncept (Konceptuální umění po čtyřiceti letech), Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept, 69-73
  2009   Making Worlds - 53. benátské bienále, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-2
  2009   Vzpomínky na budoucnost, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  2010   Argumenty, kterých je mi líto (K Magidově recenzi Černického výstavy), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  2010   Je design uměním? (Design místo umění?), Kritika krásy, 13-21
  2010   K práci Čestmíra Sušky - Labyrint na Chmelnici, Výtvarné divadlo Kolotoč, 72-75
  2010   Lara Portela: Přijďte zítra a přiveďte s sebou kamarády, ať se s nimi můžu seznámit / Come Tomorrow and Bring Friends So I Can Meet Them, Galerie Jelení / Jelení Gallery 1999-2009, 214-215
  2010   Obnovená tradice / A Renewed Tradition, Galerie Jelení / Jelení Gallery 1999-2009, 26-30
  2011   54. benátské bienále: Iluminace, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 18.číslo, 1-2
  2011   Co nám odkázala postmoderna?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 7.číslo, 2
  2011   František Skála, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 16-17.číslo, 16-16
  2011   Obrazy z dědova deníku, České umění 1980-2010, 170-171
  2011   Poznámky k Davidově Sociální vybledlosti a ideovým sporům současného českého umění, České umění 1980-2010, 152-161
  2011   Učili jsme se za pochodu. Někdo Něco, časopis Výtvarné umění, Sorosovo centrum. Rozhovor s Ludvíkem Hlaváčkem, Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, 211-221
  2011   Umění v prostředí regionů a metropolí: Metropole - vesnice, Paralelní historie, 13-19
  2011   Věřejné mínění, České umění 1980-2010, 550-554
  2011   We Learned as We Went. Někdo Něco (Someone Something), Výtvarné umění (Fine Art) Magazine, Soros Center. Interview with Ludvík Hlaváček, Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, 222-230
  2012   Na podivném místě v podivný čas (Ostrovy odporu v Národní galerii), Art + Antiques, 70-71
  2012   There is Nothing There, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8
  2012   Tři pojetí krásy na výstavě finalistů Chalupeckého ceny 2011, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2
  2012   Would you like to play another game?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  2013   Architektura a svět, Česká a slovenská architektura 1971-2011, 25-30
  2013   Okupace Mánesa a hloupý stát, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1
  2015   Silver Lining: Spolupráce a individualita, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28.ročník, 21-22.číslo, 16-16
  2016   Umění v otevřené společnosti (K otázce kulturní a umělecké filantropie), A2: Kulturní čtrnáctideník, 11-11
  2022   Benátky 2022: Ceciliio chutné mléko, Flash Art, 13-15
  2022   Heroin Crystal: Generace devadesátých let, Art Antiques, 80-81
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Antonín Střížek (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   František Skála (www.artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Galerie Jelení (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   happening (www.artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   hudební performance (www.artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Jitka Svobodová (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Josef Steklý (www.artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   kresba (www.artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Lukáš Jasanský (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Martin Polák (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Michael Delia (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Michal Gabriel (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Michal Sedlák (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Pavel Nešleha (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Petr Nikl (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   public art (veřejné umění) (www.artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Tvrdohlaví (artlist.cz), www.artlist.cz
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Cesty k postmoderně (Průzkum osmdesátých let), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1993   Krajina v současném výtvarném umění / Landscape in Contemporary Art, Galerie hlavního města Prahy, Praha
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Tomáš Císařovský: Obrazy z dědova deníku, Obvodní kulturní dům, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Výtvarné umění (Zakázané umění II.), 20.ročník, 1-2.číslo, Občanské sdružení pro podporu Výtvarného umění v Nakladatelství Vesmír Ltd., _
  1997/12   Revolver Revue (36/1997), 36.číslo
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Praha 2000 (Evropské město kultury), Praha 2000 - Evropské město kultury, Praha
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno (c. 2006)   Artwall (Katalog výstav pražské galerie pod širým nebem za léta 2005 a 2006 / Catalogue of Exhibitions in Prague Open-air Gallery 2005-2006), Centrum pro současné umění (FCCA), Praha
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Politik-um / New Engagement
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Martin Mainer: Vlek lesa lesů / Trailer of the forest of forests, Galerie Rudolfinum, Praha
úvodní text
  published   title (subtitle), publisher, city
  2022   Martin Zet: Cheap Statues, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)

Ludvík Hlaváček

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Umění a sociální transformace (Pravda, autonomie a společenské makrostruktury), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)

Ludvík Hlaváček

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1999/10/07 - 1999/11/28   Martin Mainer: Vlek lesa lesů / Trailer of the Forest of Forests, Galerie Rudolfinum, Praha
2000/10/04 - 2000/10/15   Kryštof Blažek: Stopy času - Kodaň x Praha x Lucemburg, Galerie Jelení, Praha 1
2004/12/16 - 2005/01/14   Alena Kotzmannová: Cyclone, Galerie Jelení, Praha 5
2007/04/02 - 2007/04/13   Lara Portela: Come Tomorrow and Bring Friends So I Can Meet Them, Galerie Jelení, Praha 5
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1993/06/22 - 1993/08/29   Krajina v současném výtvarném umění, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1995/11/30 - 1996/01/01   Orbis Fictus, Valdštejnská jízdárna, Praha
1996/12/17 - 1997/02/23   2. bienále mladého umění Zvon '96, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1999/01/07 - 1999/01/31   Umění pro nemocnici, Galerie Václava Špály, Praha
2001/03/20 - 2001/04/19   BKS (Bude konec světa): Důkazy blížící se světové katastrofy / Prooves of Approach World Disaster, Galerie Jelení, Praha 1
2002/05/15 - 2002/06/18   Politik-um / New Engagement, Pražský hrad, Starý královský palác, Praha
2008/11/26 - 2009/01/30   Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept, Veletržní palác, Praha
2021/03/04 - 2021/04/04   Umění navzdory času, Galerie Jelení, Praha 7

Ludvík Hlaváček

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1980/07/12 - 1980/08   Jindřich Severa: Výběr z životního díla, Okresní galerie, Jičín (Jičín)
1983/10/02 - 1983/10/31   Olga Karlíková: Obrazy - kresby, Klášter Doksany, Doksany (Litoměřice)
1996/06/21 - 1996/07/14   Janka Vidová / Žáčková: Erotika, Galerie Behémót, Praha
1997/11/23 - 1998/01/25   František Skála: Bílý žebrák, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2000/11/01 - 2000/11/18   Michael Delia: USA, Radnice, České Budějovice (České Budějovice)
2000/12/07 - 2000/12/30   Michal Gabriel: Se světlem, Galerie Václava Špály, Malá Špálovka, Praha 1
2010/09/07 - 2010/10/15   František Skála: Práce z 80. a 90. let, Galerie U Betlémské kaple, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/03/04 - 1997/04/20   Jiří Černický, Pavel Kopřiva: Vybledlí, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1997/11/23 - 1998/01/25   Chudáčkové boží, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1999/01/07 - 1999/01/31   Umění pro nemocnici, Galerie Václava Špály, Praha

Ludvík Hlaváček

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Architektonický ateliér Alena Šrámková, Šrámková architekti, s.r.o.
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Hodnocení výstav (Ludvík Hlaváček, Petr Nedoma, Martin Dostál, Radek Váňa, Marek Pokorný, Jana a Jiří Ševčíkovi), Detail, 20
  1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, 8-19
  1996   Videozáznam, Detail, 16-16
autorská kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Šmátrání (Sborník textů publikovaných v časopise Možnost v letech 1983–1987), Josef Štogr, Hlinná (Litoměřice)

Ludvík Hlaváček

year of award   award name, type, notes
2015   Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění