Hodnocení výstav

subtitle: Ludvík Hlaváček, Petr Nedoma, Martin Dostál, Radek Váňa, Marek Pokorný, Jana a Jiří Ševčíkovi

type of document: podřazený dokument
parent document: Detail
imprint date: 1995
page: 20

Hodnocení výstav

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995/08/04 - 1995/09/17   Pavel Opočenský: Průnik hmot, Mánes, Praha
1995/08/08 - 1995/10/01   Jiří Příhoda, Staroměstská radnice, Praha
1995/09/05 - 1995/09/28   Vladimír Havlík: Bezpečně svatí, JNJ Galerie, Praha
1995/09/05 - 1995/10/29   Jiří Sopko: Obrazy a kresby 1965-1995, Městská knihovna Praha, Praha
1995/09/07 - 1995/09/24   Miroslav Koval: Deník jednoho roku, Galerie Václava Špály, Praha
1995/09/08 - 1995/10/15   Jürgen Drescher, Galerie Nová síň, Praha
1995/09/13 - 1995/11/26   Vladimír Škoda: Konstelace / Constellations, Galerie Rudolfinum, Praha
1995/09/20 - 1995/10/29   Jiří Valenta (1936 - 1991): Souborné dílo, Valdštejnská jízdárna, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995/03/08 - 1995/09/03   České výtvarné umění XX. století ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1995/06/27 - 1995/10/01   Proměny světa (Padesát let sochařství ze sbírek Britské rady), Jízdárna Pražského hradu, Praha
1995/08/01 - 1995/09/17   Prostor, světlo, sklo, Míčovna Pražského hradu, Praha
1995/09/05 - 1995/09/06   Jan Merta, Marek Pokorný: Slasti III, Galerie MXM, Praha

Hodnocení výstav

person   born
Dostál Martin   18. 2. 1962
Hlaváček Ludvík   2. 3. 1940
Nedoma Petr   5. 4. 1951
Pokorný Marek   1983
Ševčík Jiří   13. 3. 1940
Ševčíková Jana   13. 4. 1941
Váňa Radek   18. 7. 1966