Prostor, světlo, sklo

type: kolektivní
place of exhibition: Míčovna Pražského hradu
date of exhibition: 1995/08/01 - 1995/09/17

Prostor, světlo, sklo

person   born
Brychtová Zahradníková Jaroslava   18. 7. 1924    
Cigler Václav   21. 4. 1929    
Karel Marian   21. 8. 1944    
Kopecký Vladimír   26. 11. 1931    
Libenský Stanislav   27. 3. 1921    
Zámečníková Dana   24. 3. 1945    

Prostor, světlo, sklo

institution, city, address
Správa Pražského hradu, Praha, První nádvoří Pražského hradu 1
Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Náměstí Jana Palacha 80

Prostor, světlo, sklo

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1995   Prostor, světlo, sklo / Space, Light, Glass
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1995   Hodnocení výstav (Ludvík Hlaváček, Petr Nedoma, Martin Dostál, Radek Váňa, Marek Pokorný, Jana a Jiří Ševčíkovi)
  1995   Pod závojem kázně
  1995   Šestice sklářů vystavuje v prostorách Míčovny a Královské zahrady
  1995   Vize a iluze (Představení v Míčovně)