Galerie MXM

year of establishment: 1991
year of termination: 2002
city: Praha
address: Nosticova 6, Praha 1
ZIP: 110 00

notes:
Galerie MXM vznikla v roce 1991 jako jedna z prvních komerčních galerií u nás po Sametové revoluci. Její název vyjadřuje římskými číslicemi rok 1990, v němž údajně uzrála idea otevřít soukromou galerii v hlavě právníka Tomáše Procházky. Soustředila kolem sebe poměrně úzký okruh autorů, jehož jádro tvořili umělci ze skupin Tvrdohlaví a Pondělí a solitérní osobnosti jako Jiří Kovanda, Jan Merta, Antonín Střížek, Petr Pastrňák, Vladimír Skrepl ad. MXM se soustředila také na vybrané umělce ze starší (Karel Malich, Zorka Ságlová, ad.) a mladší generace (Ján Mančuška, Kamera skura, Michal Kalhous ad.); sporadicky se zde objevovaly výstavy zahraničních umělců. Pravidelně se prezentovala na zahraničních veletrzích s uměním a rovněž sehrála důležitou roli v propagaci českého umění 90. let v zahraničí. K okruhu galerie patřili teoretici Jana a Jiří Ševčíkovi, autoři řady výstav v Galerii MXM. Po tragické smrti Tomáše Procházky a jeho manželky převzal vedení galerie galeristův švagr Jan Černý, který pokračoval v nastoupené linii až do roku 2002, kdy byly prostory galerie vytopeny povodněmi a její činnost ukončena. V roce 1993 MXM provozovala ještě druhý prostor v ulici Milady Horákové - dvoupodlažní výstavní síň, do které se vcházelo přes knihkupectví .
vvp.avu.cz, 26.3.2021