Diplomové práce studentov katedry výtv. výchovy a umenia FHPV PU

date of exhibition: 2006/05/29 - 2006/07/02
institution: Šárišská galéria
type of exhibition: kolektivní