Lubomír Šlapeta, Čestmír Šlapeta: Architektonické dílo

type: kolektivní
place of exhibition: Wallach Art Gallery
date of exhibition: 2006/04/18 - 2006/06/10

Lubomír Šlapeta, Čestmír Šlapeta: Architektonické dílo

person   born
Šlapeta Čestmír   9. 12. 1908    
Šlapeta Lubomír   9. 12. 1908    

Lubomír Šlapeta, Čestmír Šlapeta: Architektonické dílo

periodikum
  published   title (subtitle)
  2006/04/27   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2006/05/11   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2006/05/25   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2006/06/08   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění