Jan Gajda - plastiky

type: autorská
place of exhibition: Galerie Mlejn
date of exhibition: 2005/10/06 - 2005/11/03

Jan Gajda - plastiky

person   born
Gajda Jan   5. 11. 1950    

Jan Gajda - plastiky

periodikum
  published   title (subtitle)
  2005/10/20   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění