Výtvarná práce

subtitle: 13
imprint date: 1966/07/07
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 14
number: 13
number of pages: 12
language: czech
dimensions: 475 x 320