České a slovenské umění 60. let 20. století

type: kolektivní
place of exhibition: Dům umění
date of exhibition: 2009/03/17 - 2009/04/26

note:
http://www.artalk.cz/2009/03/11/tz-ceske-a-slovenske-umeni-60-let-20-stoleti-2/
---
Značná pozornost věnovaná v poslední době výtvarnému umění a dění 60. let uplynulého století není výhradně českou a slovenskou záležitostí. Badatelské nebo prezenční návraty do tohoto období formou výstav jsou časté rovněž v zahraničí. A to nejenom proto, že větší časový odstup skýtá příznivější podmínky pro jeho hodnocení, ale bezpochyby i z toho důvodu, že soustavnější bádání o společenském a kulturním dění šedesátých let stále zřetelněji implikuje představu, že šlo o dobu v mnoha ohledech přelomovou. Tato výstava vznikla spojením sil několika galerijních institucí, jež mají česko-slovenskou spolupráci pevně zakotvenou v dlouhodobé koncepci své činnosti. Vedle Galerie M. A. Bazovského v Trenčíně a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně proběhne rovněž v Galérii P. M. Bohúňa v Liptovském Mikuláši a v Galerii výtvarného umění v Ostravě a zásadními zápůjčkami vybraných souborů uměleckých děl na ní participují zejména Slovenská národná galéria, Galéria města Bratislavy a Muzeum umění v Olomouci. Těšit se můžete na Jaroslava Vožniaka, Vratislava Varmužu, Vladimíra Boudníka, Adrienu Šimotovou či Eduarda Ovčáčka.
www.gvuo.cz

České a slovenské umění 60. let 20. století

person   born
Abel Svetozár   11. 8. 1929    
Adamčiak Milan   16. 12. 1946    
Antal Eduard   18. 5. 1929    
Balcar Jiří   26. 8. 1929    
Barčík Andrej   20. 11. 1928    
Baroš Bedřich   24. 6. 1936    
Bartoš Peter   29. 4. 1938    
Bartusz Juraj   23. 10. 1933    
Bartuszová Mária   24. 4. 1936    
Belohradský Štefan   30. 8. 1930    
Bielecki Jiří   21. 8. 1929    
Binder Pavol   2. 6. 1935    
Böhm Svatoslav   12. 2. 1934    
Boštík Václav   6. 11. 1913    
Cepka Anton   17. 1. 1936    
Čihánková Jarmila   26. 6. 1925    
Čunderlík Marián   31. 1. 1926    
Demartini Hugo   11. 7. 1931    
Dlouhý Bedřich   2. 8. 1932    
Dobeš Milan   29. 7. 1929    
Eckerdt Alexander   6. 7. 1932    
Fibichová Zdena   9. 12. 1933    
Fila Rudolf   19. 7. 1932    
Filko Stano   15. 6. 1937    
Filo Julián   10. 5. 1921    
Fremund Richard   9. 4. 1928    
Haberernová Trančíková Mira   22. 1. 1939    
Hladík Karel   27. 6. 1912    
Hliněnský Robert   3. 11. 1908    
Hložník Vincent   22. 10. 1919    
Hovadík Jaroslav   8. 5. 1935    
Chatrný Dalibor   28. 8. 1925    
Istler Josef   13. 11. 1919    
Jakoby Július   28. 3. 1903    
Jankovič Jozef   8. 11. 1937    
Janošek Čestmír   23. 5. 1935    
Janoušek Vladimír   30. 1. 1922    
Jarcovják Vladimír   17. 3. 1924    
Jíra Josef   11. 10. 1929    
John Jiří   6. 11. 1923    
Kafka Čestmír   14. 11. 1922    
Kapec Jaroslav   30. 8. 1924    
Kiml Václav   19. 1. 1928    
Klimo Alojz   8. 3. 1922    
Klimová Tamara   19. 1. 1922    
Koblasa Jan   5. 10. 1932    
Kočiš Jaroslav   30. 6. 1933    
Kočišová Dagmar   23. 6. 1932    
Kolář Jiří   24. 9. 1914    
Kolářová Běla   24. 3. 1923    
Kolíbal Stanislav   11. 12. 1925    
Koller Július   28. 5. 1939    
Kompánek Vladimír   28. 10. 1927    
Kopecký Bohdan   23. 8. 1928    
Kornúcik Jozef   20. 11. 1938    
Kotík Jan   4. 1. 1916    
Kraicová Viera   5. 7. 1920    
Králik Dušan   20. 4. 1941    
Krivoš Rudolf   16. 11. 1933    
Kubíček Jan   30. 12. 1927    
Laluha Milan   11. 11. 1930    
Malich Karel   18. 10. 1924    
Mautnerová Pavla   17. 9. 1919    
Medek Mikuláš   3. 11. 1926    
Miertušová Anastázia   15. 4. 1927    
Mirvald Vladislav   3. 8. 1921    
Mlynárčik Alex   14. 10. 1934    
Moško Rudolf   22. 9. 1926    
Načeradský Jiří   9. 9. 1939    
Navrátil Pavel   18. 8. 1933    
Nepraš Karel   2. 4. 1932    
Ovčáček Eduard   5. 3. 1933    
Paštéka Milan   20. 5. 1931    
Pauzer Karel   4. 12. 1936    
Piesen Robert   11. 8. 1921    
Podhrázský Stanislav   10. 11. 1920    
Popovič Vladimír   27. 11. 1939    
Preclík Vladimír   23. 5. 1929    
Ronovský František   11. 1. 1929    
Rudavský Andrej   29. 11. 1933    
Sekal Zbyněk   12. 7. 1923    
Schwartz Stefan   3. 5. 1927    
Sikora Rudolf   17. 4. 1946    
Sion Zbyšek   12. 4. 1938    
Slavík Otakar   18. 12. 1931    
Slovenčík Svatopluk   3. 1. 1934    
Sučanský Marián   11. 2. 1938    
Sýkora Zdeněk   3. 2. 1920    
Šimotová Adriena   6. 8. 1926    
Šimurda Miloš   5. 6. 1924    
Štěpán Ivan   16. 6. 1937    
Tóth Paľo   31. 12. 1928    
Uher Rudolf   19. 7. 1913    
Urbásek Miloš   28. 7. 1932    
Vaculka Vladislav   3. 1. 1914    
Valenta Jiří   6. 8. 1936    
Valenta Rudolf   27. 9. 1929    
Válová Jitka   13. 12. 1922    
Válová Květa   13. 12. 1922    
Varmuža Vratislav   13. 1. 1934    
Vašíček Vladimír   29. 9. 1919    
Veselý Aleš   3. 2. 1935    
Vožniak Jaroslav   26. 4. 1933    
Zívr Ladislav   23. 5. 1909    
Želibská Shejbalová Jana   3. 5. 1941    

České a slovenské umění 60. let 20. století

institution, city, address
Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), Poděbradova 1291/12

České a slovenské umění 60. let 20. století

person   born
Jůza Jiří   8. 5. 1973    
Lovišková Danica        
Ševeček Ludvík   25. 1. 1944    

České a slovenské umění 60. let 20. století

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2009   České a slovenské umění 60. let 20. století
program
  published   title (subtitle)
  2009   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2009 leden - únor - březen

České a slovenské umění 60. let 20. století

key word
60. léta 20. století
české umění
slovenské umění

České a slovenské umění 60. let 20. století

obraz
  published   title (subtitle)
  1961   Obraz
  1964   162 cm² křehkosti I
  1964   Sedm trnů ve rtu