Jiří Balcar

* 26. 8. 1929, Kolín (Kolín), Česká republika (Czech Republic)
28. 8. 1968, Praha, Česká republika (Czech Republic)
graphic artist, painter, illustrator, typographer, draghtsman

 

nationality: Czech
sex: male

Jiří Balcar
Chodci
1957
malba
olej, plátno
83 x 58 cm
Jiří Balcar
Město (Fantóm)
1957-1958
malba
olej, plátno
105 x 80 cm
Jiří Balcar
Nápis II
1960
měkký kryt
papír
24,5 x 16 cm
Jiří Balcar
Plán
1960
akvatinta, čárový lept
papír
24,5 x 16 cm
Jiří Balcar
Dekret II
1960
malba
olej, plátno
105 x 80 cm
Jiří Balcar
Rozsudek
1960
akvatinta
papír
25 x 16 cm

word:
Jeho poetika byla v mládí silně formována válečnou generací, názorově ho ovlivnil především existencialismus a neorealismus. Intelektuální vnímání světa a nesouhlas se současným stavem české kultury ho přivádějí v roce 1955 do redakce časopisu Květen, který vytváří první diskusní platformu mladé tvůrčí generace. Balcarova tvorba z let 1956-59 motivicky navazuje na civilismus Skupiny 42 (Chodci, 1957; Město-Fantóm, 1957-8), formálně vychází z expresionismu. V roce 1958 se přiklání k abstrakci, která však neztrácí souvislost s předchozí tematikou (Ulice III, 1957; Preludia I, 1959), dochází k její transformaci na ´tapetu města´. Abstrakci Balcar dále rozvíjí v rozsáhlém grafickém a později i malířském cyklu Dekretů (1959-61), v nichž zhodnocuje osobitým způsobem impulsy lettrismu a strukturální malby. V letech 1962-63 pak vznikají další výrazné skupiny prací, v nichž dochází k redukci obrazových složek (Události, Desky). Stipendijní pobyt v USA (Seminar of Art, Farleigh Dickinson University, Madison, New Jersey, 1964) mu znova aktualizuje problematiku figurace. Tvorba na pomezí nové figurace a existenciálně komplikovaného pop artu pak určuje jeho poslední tvůrčí období (1965-68) až do předčasné tragické smrti. Dominantní je intelektuální ironie a odstup, pohlcovaný však stále silněji tragikou životního pocitu a reflektující novodobé osamění. Vedle rozsáhlého souboru virtuózních černobílých grafik vznikají v tomto období i barevné litografie, kresby a obrazy, v nichž se Baůzar potvrzuje i jako sugestivní kolorista (Předsednictvo, 1965; Těžko popsatelná společnost, 1966; Porada, 1968; Údolí, 1968). Soustavně se Balcar věnoval i užité grafice. Jeho moderní civilní koncepce obálky s využitím šablonového písma (A. Camus, Exil a království, 1965, Světová literatura 1964 a 1965) ovlivnily nadlouho českou knižní grafiku. Je rovněž autorem řady filmových plakátů (J. Huston, Bílá velryba, 1960; F. Fellini, Silnice, 1962; Perličky na dně, 1965).
zdroj - MJ (Marie Klimešová - Judlová). Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha 1996. s. 44

notes:
zahynul při autonehodě