Nová grafika hostů SČUG Hollar

date of exhibition: 1959/01
institution: Galerie Hollar
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstavní síně Hollara