Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění

page: 0-0
imprint date: 1993/05/27
type of document: Periodical
year's volume: 6
number: 11
number of pages: 16
language: czech