České malířství a sochařství 1900-1980

date of exhibition: 1981
institution: Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG)
type of exhibition: kolektivní

notes:
k 60. výročí založení KSČ