foto František Drtikol, 1918

Jaroslav Horejc

* 15. 6. 1886, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 3. 1. 1983, Praha, Česká republika (Czech Republic)
designer, Pedagogue, Illustrator, sculptor, Glass Artist, Photographer, Medal Maker, Puppet Maker

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01042176
WIKIDATA: Q12023807
VIAF: 83737564

notes:
zasloužilý umělec

Jaroslav Horejc
Salome

plastika
bronz
v. 37 cm
Jaroslav Horejc
Milenci

plastika
bronz
v. 28,5 cm
Jaroslav Horejc
Orfeus
1908
plastika
polychromovaná sádra
v. 89,5 cm
Jaroslav Horejc
Danaé
1911

pálená hlína, glazura
66 x 97 x 40 cm
Jaroslav Horejc
Pallas Athéna
1921-1922
plastika
polychromovaná sádra
v. 50,5 cm
 

Jaroslav Horejc

Sochař, sklářský výtvarník, medailér, ilustrátor, návrhář loutek a hraček. Člen S.V.U. Mánes. Působil v Praze.

Narodil se 15. června 1886 v Praze. Studia: 1900-1905 Odborná škola pro klenotníky, zlatníky, stříbrníky, rytce kovu, pasíře a cizeléry, Praha. 1906-1910 Uměleckoprůmyslová škola (Josef Drahoňovský, Em. Novák, St. Sucharda). Od roku 1919 až do roku 1948 (s výjimkou válečných let) působil jako profesor na Umělecko-průmyslové škole v Praze Zemřel 3. ledna 1983 v Praze.

"Životní dráhu nastoupil jako učeň oboru rytectví kovu a cizelérství. (...) Studiu věnoval všechen volný čas: v neděli navštěvoval Odbornou školu pro klenotníky, zlatníky, rytce a pasíře Obchodní a živnostenské komory v Praze, kde vynikal tak, že mu opakovaně byl udělen pochvalný list. Když roku 1906 studium uzavřel, měl rovněž list výuční.
V letech 1906-1910 studoval Jaroslav Horejc na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. V té době měl již natolik vyhraněný výtvarný názor, že docházelo k častým střetům mezi ním a profesorem Stanislavem Suchardou. Profesor byl ale moudrým pedagogem, rozpoznal Horejcův talent, a od jisté doby jeho práce nekorigoval. Horejc byl i mezi spolužáky nazýván "originál", jak jeho práci s neskrývaným obdivem nazval Antoine Bourdelle při své návštěvě pražské Uměleckoprůmyslové školy roku 1909.
Od ukončení studia pracoval Horejc jako samostatný výtvarník. Hlavním oborem jeho práce byla volná plastika. Horejc pracoval se všemi materiály - v raném období užíval hojně dřevo, často částečně zlacené. Oblíbil si bronz a mramor. Od samého počátku samostatné práce se Horejc současně věnoval i užitému umění, jeho bytostné dekorativní zaměření jej k tomu přímo předurčovalo.
V seznamu prací, který - byť neúplný - čítá více než 3 000 položek, najdeme mříže, obvykle s figurálními motivy, tepané, kované i lité, šperky, mince a medaile, keramiku, návrhy pro ryté, broušené, hutnicky tvarované, do formy lité sklo, práce ze dřeva, hračky, ale též knižní úpravy, scénické a kostýmní návrhy, návrhy tisků na textil, ojediněle i návrhy nábytku či celého zařízení, například bytu spisovatele Eduarda Basse. Horejc byl také autorem zařízení jedné z pražských zednářských lóží.
Jaroslav Horejc po celý život pracoval s náruživou radostí, stejně tak i studoval. Zajímaly jej dějiny umění, literatura, filosofie a poezie. Vracel se k mytologii i ke Starému zákonu. (...)
Umělce přitahovalo studium pozdní antiky, zejména její vliv na umění předního Orientu. Se zaujetím sledoval vzájemné prostupování vlivů antických a orientálních. Zajímaly jej také polozapomenuté uměleckořemeslné techniky, snažil se o jejich poznání, o jejich užití v nových souvislostech.
Horejcův zájem o práci s různými materiály jej přivedl k návrhům pro sklo, které jsou také ze všech jeho prací nejznámější, nejvíce nadčasové, a dnes už v celém světě vysoce hodnocené. Zajímavé byly již jeho rané návrhy broušeného skla, prodávané Artělem, které dnes známe jen z fotodokumentace. Nejvýznamnější je však Horejcova kolekce čtyř pohárů, navržených pro vídeňskou firmu J. a L. Lobmeyr a zhotovených v Kamenickém Šenově. (...) Poháry vystavila firma Lobmeyr v Paříži v roce 1925 a mezi sklem, téměř bez výhrad užívajícím složitější, k historickému odkazu vázané tvary, vzbudila tako kolekce náležitý obdiv i ocenění Grand prix a zlatou medailí. (...) Ještě jednou však Horejc silně zasáhl do vývoje skla. Pro Palác národů v Ženevě navrhl skleněný reliéf s figurální tematikou Země a lidé, sestávající ze šestnácti čtvercových desek zasazených do chromovaného rámu. Šířka reliéfu má úctyhodných 545 cm, výška 140 cm. Desky do litinových forem odlili ve sklárně Josepha Riedla v Polubném. Roku 1939 měl být tento reliéf exponátem světové výstavy, konané v New Yorku. Československo, které na prahu války přestalo existovat, však výstavu již nemohlo obeslat. (...) Jaroslav Horejc byl rozsahem zájmů i znalostí člověkem renesančního typu. Jako osobnost byl okouzlujícím vypravěčem a společníkem, na sklon ku téměř stoletého věku živoucí kronikou. Zajímavé bylo pozorovat jej při práci, i nejmenší kresbičky měly v sobě ušlechtilost a lehkost. Záhy si vytvořil vlastní dekorativní styl, kterému zůstal po celý život věrný. Jeho dílo má tak charakteristický výraz, že zůstává v českém umění solitérním. V českém art deco je výraznou a jedinečnou osobností." (Jana Horneková)
Fišer Marcel, socharstvi.info, 9/2013

Jaroslav Horejc

foto František Drtikol, 1918
Archiv
 

Jaroslav Horejc

Jaroslav Horejc
Salome

plastika
bronz
v. 37 cm
Jaroslav Horejc
Milenci

plastika
bronz
v. 28,5 cm
Jaroslav Horejc
Orfeus
1908
plastika
polychromovaná sádra
v. 89,5 cm
Jaroslav Horejc
Danaé
1911

pálená hlína, glazura
66 x 97 x 40 cm
Jaroslav Horejc
Pallas Athéna
1921-1922
plastika
polychromovaná sádra
v. 50,5 cm
Jaroslav Horejc
Olympia
1930
plastika
bronz
v. 29,5 cm
Jaroslav Horejc
Spící satyr
1930
plastika
bronz
v. 27 cm
Jaroslav Horejc
Primavera
1933

bronz
2600
Jaroslav Horejc
Dívka
1936
plastika
bronz
v. 41 cm
Jaroslav Horejc
Odpočívající
1940
plastika
bronz
v. 45 cm
Jaroslav Horejc
Golem
1951


 

Jaroslav Horejc

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Hořice (Jičín), Hořice (Jičín), Návrhy hraček pro Hořické hračkářské družstvo
???? - ????   Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ), Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ), návrhy umělecké keramiky pro Černokosteleckou hrnčířskou továrnu Alois Vondráček a spol.
???? - ????   Praha, Praha, během studia pracoval jako štukatér při výzdobě pražských budov. Pedagogem na Uměleckoprůmyslové škole. Vedoucím oddělení uměleckého zpracování kovů (umělecké kovářství) v l. 1918-1948
1906 - 1914   Černá Hora, Opakované studijní pobyty
1906 - 1914   Dalmácie, Opakopvané studijní pobyty
1906 - 1914   Francie, Opakované studijní pobyty
1906 - 1914   Itálie, Opakované studijní pobyty
1906 - 1914   Německo, Opakované studijní pobyty
1918 - 1942   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, vedoucí všeobecké a speciální školy pro ornamentální a figurální modelování, vedoucí speciální školy pro uměleckoprůmyslové zpracování kovů, zástupce rektora 1941-1942

Jaroslav Horejc

from - to   student, school, city
???? - ????   Hromádková Zimková Marie, *1905
???? - ????   Nejtek Václav, *1899
???? - ????   Lankáš Julius, *1909, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
???? - 1936   Nušl Jan, *1900, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
???? - 1939   Vítek Josef, *1914, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
???? - ????   Procházka Antonín, *1908, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
???? - ????   Šedivý Vladimír, *1916, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, sochařství
???? - ????   Preclík Zdeněk, *1949, Umělecký ateliér Jaroslava Horejce v Praze, Praha
???? - 1948   Šejnost Zdeněk, *1921, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - 1949   Korec Jiří, *1925, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, figurální sochařství
???? - 1952   Lendr Jiří, *1924, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, sochařství
1915 - 1921   Rothmayerová-Horneková Božena, *1899, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1917 - 1922   Žák Oldřich, *1900, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1917 - 1922   Durych Josef, *1898, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1920 - 1927   Nermutová Olga, *1901, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1921 - 1927   Knaifl František, *1903, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1926 - 1936   Lankáš Julius, *1909, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1930 - 1936   Kothera Josef, *1911, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1931 - 1934   Trnka Adolf, *1908, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1932 - 1936   Votlučka Jaroslav, *1913, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1933 - 1935   Sopr Alois, *1913, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1934 - 1936   Borč Miloš, *1912, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1935 - 1939   David František, *1913, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1936 - 1943   Mrázek Alexandr, *1918, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1937 - 1941   Podivín Vladimír, *1905, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, uměleckoprůmyslové zpracování kovů
1938 - 1940   Mentlík František, *1914, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1939 - 1944   Marek Vojtěch, *1919, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1939 - 1944   Marek Josef, *1913, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1940 - 1942   Vojířová Ludmila, *1919, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1945 - 1950   Vystrčil Miroslav, *1924, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1946 - 1952   Menšík Zdeněk, *1925, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1946 - 1951   Moravcová Jana, *1929, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1948 - 1953   Drahotušský Oldřich, *1929, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

Jaroslav Horejc

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1934/11/03 - 1934/11/29   100 kreseb Jaroslava Horejce, Krásná jizba Družstevní práce, Praha 1
1971/06/08 - 1971/08/20   Jaroslav Horejc: Výběr z díla, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1976/12/16 - 1977/02/06   Jaroslav Horejc: Sochařské dílo, Staroměstská radnice, Praha
1982/04/22 - 1982/07/25   Jaroslav Horejc: Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
2015/09/16 - 2015/11/08   Jaroslav Horejc: Ve znamení Merkura, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2015/10/15 - 2016/01/30   Jaroslav Horejc 1886-1983 (Nejen sochař), Arthouse Hejtmánek, Praha
2016/09/28 - 2017/01/29   Jaroslav Horejc 1886 - 1883 Mistr českého art deca, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2020/05/12 - 2020/09/06   Jaroslav Horejc: Madona s dítětem pro Artěl na hrobce rodiny Wiesinger ve Stříbře, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
[1941]   Čeněk Fousek: Oleje, Jaroslav Horejc: Plastiky, Výstavní síň Naše Praha, Praha
[1983]   Czech Sculpture: 1867-1937, National Museum Wales, Cardiff
1909/12   Vánoční výstava Artělu, Prodejna Artěl, Praha
1911   Ausstellung österreichischer Kunstgewerbe 1911, Kaiserlich-Königliches Österreichisches Museum für Kunst und Industrie, Vídeň (Wien)
1911/03 - 1911/04   36. výstava S.V.U. Mánes, členská, Mánes, Praha
1911/11 - 1911/12   Kollektivausstellung der Vereinigung bildender künstler Manes - Prag, Hagenbund, Vídeň (Wien)
1912/09/22 - 1912/10/20   II. výstava uměleckého sdružení Sursum, Obecní dům, Praha
1913/04/19 - 1913/06/15   43. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Pavilon Mánesa, Praha
1914/05 - 1914/06   46. výstava S.V.U. Mánes, Praha, Praha
1914/05 - 1914/10   Deutsche Werkbund Ausstellung, Kolín nad Rýnem (Köln), Kolín nad Rýnem (Köln)
1915/10 - 1915/12   Výstava českých výtvarníků, Obecní dům, Praha
1915/12   Výstava novodobého uměleckoprůmyslového českého dutého skla, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1916/04 - 1916/05   47. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Obecní dům, Praha
1917/03 - 1917/04   48. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Obecní dům, Praha
1918/09 - 1918/10   49. výstava S.V.U. Mánes, Obecní dům, Praha
1918/11/12 - 1918/12/01   Výstava českých umělců ve prospěch pozůstalých po československých legionářích, Topičův salon (1918-1936), Praha
1918/11/20 - 1918/12/31   Jubilejní výstava umělecko-průmyslových prací družstva Artěl, ateliéru pro výtvarnou práci, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1920/10/10 - 1920/11   Členská výstava S.V.U. Mánes, Mánes, Praha
1921/12/18 - 1922/03/19   I. výstava uměleckého průmyslu československého, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1922/12   Vánoční trh prací členů spolku - LXII. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Mánes, Praha
1923/04/11 - 1923   Kunstgewerbe Ausstellung, Galerie U Pařížana, Praha
1923/05/19 - 1923/10   Prima Mostra Biennale Internazionale delle Arti decorative, Villa Realle di Monza, Monza
1923/12/16 - 1924/03/02   II. výstava uměleckého průmyslu československého, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1924/08   Výstava S. V. U. Mánes v Curychu, Kunstsalon Wolfsberg, Curych (Zürich)
1924/08 - 1924/09   Razstava češke moderne umetnosti - Društvo upodabljajočih umetnikov Mánes iz Prage, Jakopičev paviljon, Lublaň (Ljubljana)
1924/10 - 1924/11   LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, členská, Obecní dům, Praha
1925/04/30 - 1925/10/15   Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris)
1925/06   Kresby a drobná plastika členů spolku - XCI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Mánes, Praha
1925/10 - 1925/11   XCIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, členská, Obecní dům, Praha
1925/12/13 - 1926/01/10   Souborná výstava obrazů, plastik a prací architektonických členů Spolku výtvarných umělců Mánes, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1926   II. výstava odbočky Svazu československého díla v Chrudimi, Průmyslové museum pro Východní Čechy, Chrudim (Chrudim)
1926   Udstilling af Czekoslovakisk Kunstindustri, Kodaň (Copenhagen), Kodaň (Copenhagen)
1926/04/01 - 1926/10/31   XV. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia (La Biennale di Venezia 1926), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1926/06 - 1926/08   III. výstava uměleckého průmyslu československého, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1926/09/11 - 1926/11/22   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Obecní dům, Praha
1926/11/14 - 1926/12/31   IV. výstava uměleckého průmyslu československého, Topičův salon (1918-1936), Praha
1926/11/28 - 1926/12/26   Výstava československého uměleckého průmyslu, Městské muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
1927/03 - 1927/03   Výstava návrhů na bronzová vrata pro dóm svatovítský, Klementinum, Praha
1927/03/06 - 1927/09/10   Europäisches Kunstgewerbe, Grassi - Museum für Angewandte Kunst, Lipsko (Leipzig)
1927/09/24 - 1927/10/27   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1927/10/15 - 1927/11/20   CXXXIV. výstava S.V.U. Mánes, členská, Obecní dům, Praha
1927/11/27 - 1927/12/12   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Krakov (Kraków), Krakov (Kraków)
1927/12   Výstava moderného umeleckého priemyslu v Bratislave, Pavilon Umelecké besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1928/04/01 - 1928/10/31   XVI. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia (La Biennale di Venezia 1928), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1928/05/26 - 1928/10   Výstava soudobé kultury v Brně, Obchodně - průmyslový palác, Brno (Brno-město)
1929/02/27 - 1929/03/16   Czechoslovak Industrial Art, Gieves Gallery, Londýn (London)
1929/09/17 - 1929/12/08   Malíř B. Lizner, sochař J. Horejc, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1930 - 1930/04/30   Výstava moderních bytových zařízení, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1930/04   Bohumil Lizner, Jaroslav Horejc, Rubešova galerie, Praha 2
1930/04/12 - 1930/05/05   Výstava moderného umeleckého priemyslu, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Košice (Košice)
1930/05/04 - 1930/11/04   XVII. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1930), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1931   Tjeckoslovakisk arkitektur och konstindustri, Stockholm, Stockholm
1931/10/10 - 1931/11/01   Tjeckoslovakisk konst och nyttokonst, Liljevalchs Konsthall, Stockholm
1932/06/05 - 1932/07/10   I. výstava obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1933/11/26 - 1934/01/07   Celostátní výstava československého skla v Praze, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1934   II. Mostra internazionale d'arte sacra, Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea (GNAM), Řím (Roma)
1934/10/09 - 1934/10/31   Výstava soutěžních návrhů na pomník Jana Nerudy v Praze, Klárův ústav slepců, Praha
1935/10/31 - 1935/12/01   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1936/01/10 - 1936/02/02   Tanec v československém umění výtvarném a ve fotografii, Mánes, Praha
1937/11   Výstava prací pro výzdobu hrobky J. A. Komenského v Naardenu, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1938/02   Itálie v díle česko-slovenských výtvarných umělců, Pavilon Jednoty výtvarných umělců, Praha
1938/04/24 - 1938/08/31   III. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1940/12/01 - 1941/01/05   Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1942/01/20 - 1942/02/20   Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1943/01/23 - 1943/02/28   Umělci národu 1943, Praha, Praha
1944/03/24 - 1944/04/03   2. výstava české kresby, Galerie V. Hořejš, Praha
1947/02/05 - 1947/04   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
1950/10/27 - 1950/11/26   Členská výstava Umělecké besedy, Slovanský ostrov, Praha
1950/11/03 - 1950/12/03   J. a L. Lobmeyra synovec Štěpán Rath a jeho spolupracovníci vystavují své práce z let 1945-1950, Velkopřevorský palác, Praha
1952/04/27 - 1952/11/15   Výstava Komenského, Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
1953/01/23 - 1953/02/22   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Slovanský ostrov, Praha
1953/12/02 - 1954/01/03   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Valdštejnský palác, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Malířství, Městská knihovna Praha, Praha
1957/07/27 - 1957/11/04   Vetro di Boemia, La Triennale di Milano, Milán (Milano)
1961/05 - 1961/07   Užité umění a průmyslové výtvarnictví (U příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1961/09   Výstava DÍLA, Karlovy Vary (Karlovy Vary), Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1962   250 let harrachovské sklárny 1712–1962, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1964/06-1964/09   Sklo borských výtvarníků, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1965   Bohemian Glass, Victoria and Albert Museum, Londýn (London)
1966   Čehoslovačke medalje i plakete XX veka, Muzej primenjene umetnosti, Bělehrad (Beograd)
1966   Výstava historického přehledu československé medailerské tvorby, Moskva, Moskva (Moscow)
1968   Výstava borského skla, Staroměstská radnice, Praha
1968/01/25 - 1968/02/25   Kov a šperk, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1969/01/23 - 1969/02   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Mánes, Praha
1969/03 - 1969/04   Z přírůstků užitého umění 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1969/06/29 - 1969/07/13   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und Industrial Design, MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)
1969/10/07 - 1969/11/16   Česká a slovenská medaile 1508-1968, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1969/11/27 - 1970/01/01   Česká a slovenská medaile 1508-1968, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1969/11/28 - 1969/12   Výstava českého a slovenského moderního umění, Teherán, Irán
1970/05/26 - 1970/06/28   Art tchèque du XXe siècle, Musée Rath, Ženeva (Genève)
1970/08/22 - 1970/09/27   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts: Einige Aspekte der Entwicklung, Kunsthaus Zürich, Curych (Zürich)
1970/10 - 1970/11   Zamiary i zapasy: 50 lat czeskiej sztuki stosowanej i plastyki przemysłowej, Muzeum Śląskie, Vratislav (Wrocław, Breslau)
1972/03/16 - 1972/04/23   Malé sochařské formy a sochařská kresba I., Galerie Václava Špály, Praha
1973/09/12 - 1973/11/18   Böhmiskt Glas: Genom tiderna, Nationalmuseum, Stockholm
1973/12/13 - 1974/02/28   La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris, Musée de la Monnaie, Paříž (Paris)
1976   Sursum 1910-1912, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1976/06/15 - 1976/09/12   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975, díl. I), Staroměstská radnice, Praha
1976/07 - 1976/09   Český kubistický interiér, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1977/05 - 1977/06   České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia - prírastky Galerie hl. města Prahy, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1979/05/05 - 1979/08/19   Dítě v českém umění 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
1979/05/22 - 1979/06/30   Z komorní tvorby sochařů Prahy 2, Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
1980/04 - 1980/12   Art deco: České sklo kolem roku 1925, Sklářské muzeum v Novém Boru, Nový Bor (Česká Lípa)
1980/04/08 - 1980/05/25   Sursum - sdružení českých výtvarných umělců z let 1910-1914, Dům umění, Zlín (Zlín)
1980/06/26 - 1980/08/17   Schmuck international 1900-1980, Künstlerhaus Wien, Vídeň (Wien)
1980/07/03 - 1980/09/07   Sursum - sdružení českých výtvarných umělců z let 1910-1914, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1981   České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1981/01/15 - 1981/03/15   Čas bojů a vítězství. České výtvarné umění let 1938-1950, Staroměstská radnice, Praha
1981/05/02 - 1981/11/01   Czechoslovakian Glass 1350-1980, The Corning Museum of Glass, Corning
1981/10/01 - 1981/10/28   Czeski kubizm, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava (Warszawa)
1982/08/26 - 1982/11/21   Antické tradice v českém umění, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1982/12/17 - 1983/03/06   Filla, Gutfreund, Kupka och tjeckisk kubism 1907-1927, Malmö Konsthall, Malmö
1983/01/25 - 1983/02/20   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století (korespondence), Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1983/06/02 - 1983/07/14   300 Years of Bohemian Glass and Costume Jewellery, Isetan Museum of Art, Tokio (Tokyo)
1983/06/28 - 1983/07/24   300 Years of Bohemian Glass and Costume Jewellery, Hokkaido Museum of Modern Art, Sapporo
1983/08/10 - 1983/09/11   300 Years of Bohemian Glass and Costume Jewellery, Yamanashi Prefectural Museum, Kofu
1983/09/15 - 1983/11/06   20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1983/10/23 - 1984/01/15   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1983/12/21 - 1984/02/26   Středočeská galerie - přírůstky sbírek 1972-1983, Středočeská galerie, Praha
1984/07/01 - 1984/07/22   Czechoslovakia Cubism: The World of Architecture, Furniture and Craft, Space Part 3, 8F (Parco Part 3), Tokio (Tokyo)
1984/10/05 - 1984/11/11   Cseh kubizmus, Szépművészeti Múzeum (Muzeum výtvarného umění, Museum of Fine Arts), Budapešť (Budapest)
1985   Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1985/02/19 - 1985/03/31   České umění 20. století z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1987/10/13 - 1987/11/08   Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Mánes, Praha
1987/11 - 1987/12   Ústředí uměleckých řemesel Praha, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1988/02   Ústredia umeleckých remesiel Bratislava, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1988/08/26 - 1988/10/16   Umění na známkách, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1988/11 - 1988/12   Praha - Paříž: Umění a umělci na československé a francouzské medaili XX. století, Valdštejnská jízdárna, Praha
1988/11/20 - 1989/01/29   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1989/03 - 1989/04   Přírůstky sbírek 1983-1988 (obrazy, plastiky), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1989/10/17 - 1990/01/28   Verres de Bohême: 1400-1989 chefs-d'œuvre des musées de Tchécoslovaquie, Musée des Arts décoratifs, Paříž (Paris)
1990/07 - 1990/08   Přírůstky 1980 - 1990, Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
1991/05/16 - 1991/06/30   Český kubismus: Architektura a design 1910-1925, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1991/06/27 - 1991/08/31   Im Bilde / V obraze, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1991/09/28 - 1991/11/20   Kubismus in Prag 1909-1925. Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf
1991/12/17 - 1992/02/15   Cubismo checo: Arquitectura y diseño, 1910-1925, Museo Español de Arte Contemporáneo - MEAC, Madrid
1991/12/20 - 1992/03/01   Český kubismus 1909–1925, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1992/03/19 - 1992/06/07   Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze. Přírůstky sbírek z let 1986–1991, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1992/06/10 - 1992/08/02   Le cubisme tchèque: Architecture et design, 1910–1925 / Czech Cubism: Architecture and Design, 1910–1925, Canadian Centre for Architecture / Centre canadien d'architecture (CCA), Montreal (Québec)
1992/09/05 - 1992/11/08   Labyrinth der Welt und Lusthaus des Herzens, J. A. Comenius 1592-1970, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1992/09/10 - 1992/11/01   Český kubismus 1909–1925, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1993/04/02 - 1993/08/01   Bohemia. Cristal, Real Fábrica de Cristales, Segovia
1993/04/06 - 1993/07/25   Czech Cubism: Architecture and Design, 1910–1925, Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, New York City (New York)
1993/07/01 - 1993/09/12   České art deco, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1993/11/25 - 1994/01/15   Gioielli di Praga (dal Rinascimento all'Art Déco), Galleria Ottavo Piano, Milán (Milano)
1994/09/15 - 1994/10/04   Bohemian Glass – From Gothic to Art Deco, Takashimaya Nihonbashi, Tokio (Tokyo)
1994/10/13 - 1994/10/25   Bohemian Glass – From Gothic to Art Deco, Takashimaya Grandhall, Namba, Osaka, Osaka
1994/10/25 - 1994/12/31   330 let Královéhradecké diecéze, Římskokatolické biskupství (Královehradecké), Hradec Králové (Hradec Králové)
1994/10/27 - 1994/11/08   Bohemian Glass – From Gothic to Art Deco, Takashimaya Gallery, Yokohama, Jokohama (Yokohama)
1994/12/08 - 1994/12/27   Bohemian Glass – From Gothic to Art Deco, Takashimaya Grandhall, Kyoto-Shijo, Kyoto, Kjóto (Kyoto)
1996/04/25 - 1996/08/25   Umělecké sdružení Sursum, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1996/04/30 - 1996/09/08   V prostoru 20. století: České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
1996/05/03 - 1996/06/23   Jiří Seifert: Sochy a kresby, Silvia Billeter: Lepty z cyklu Hledat Petrkov, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1996/09/14 - 1996/12/22   Art deco Boemia 1918-1938, Padova, Padova (Padua)
1996/10/09 - 1997/01/05   Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1997/01/16 - 1997/03/02   Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1997/05/03 - 1997/10/19   Důvěrný prostor / Nová dálka: Umění pražské secese, Obecní dům, Praha
1997/06/15 - 1997/10/13   Prague 1900-1938: Capitale secrète des avant-gardes, Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
1998/04/23 - 1998/06/07   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/05/06 - 1998/10/04   České art deco 1918-1938, Obecní dům, Praha
1998/11/06 - 1999/02/21   České art deco 1918-1938, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/10/02 - 1999/12/12   Czech Art 1890-1930, Setagaya Art Museum, Tokio (Tokyo)
2001/06/28 - 2001/09/23   Barevná socha, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2002/03/03 - 2002/06/02   Central European Avant-Gardes: Exchange and Transformation, 1910-1930, Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles (California)
2003/07/02 - 2003/07/20   Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century, Obecní dům, Praha
2003/11/07 - 2004/01/31   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu, Mánes, Praha
2005/05/19 - 2005/10/30   The Tradition of the Avant-Garde: Bohemian Glass 1820-1935, The Corning Museum of Glass, Corning
2006/11/15 - 2007/02/18   V barvách chorobných: Idea dekadence a umění v českých zemích 1880–1914 / In Morbid Colours: Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880–1914, Obecní dům, Praha
2007/11/08 - 2008/02/04   Grund, Mucha, Čapek... Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa, Leopold Museum, Vídeň (Wien)
2007/12/12 - 2008/02/17   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
2008/03/05 - 2008/04/27   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2008/05/15 - 2008/07/20   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2008/09/18 - 2008/11/30   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2008/10/08 - 2008/11/09   Česká plastika, Galerie Moderna, Praha
2008/11/27 - 2009/03/15   Artěl, Umění pro všední den 1908 - 1935 / Artěl, Art for Everyday Use, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2009/11/31 - 2010/01/24   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2010/05/08 - 2012/05/08   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2010/09/24 - 2010/10/28   SKLO.KLASIK, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
2011/05/05 - 2011/09/18   Secesní plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/07/29 - 2012/11/05   Century of the Child: Growing by Design 1900–2000, The Museum of Modern Art (MoMA), New York City (New York)
2012/10/11 - 2012/11/11   Metamorfozy: Česká plastika 1912-2012, Galerie Moderna, Praha
2012/10/24 - 2013/01/31   1912: 100 let od otevření Obecního domu v Praze, Obecní dům, Praha
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (III. Výtvarné umění 1890-1947), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/04/04 - 2013/05/31   Metamorphoses. Proměny ženy ve výtvarném umění, Galerie Diamant, Praha
2013/09/19 - 2014/01/26   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2013/11/01 - 2015/12/31   Secese: Vitální umění 1900 / Vital Art Nouveau 1900, Obecní dům, Praha
2014/05/04 - 2014/09/28   Tvrzení moderny: České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2014/05/07 - 2014/09/07   Władcy snów: Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Master of Dreams: Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2014/09/11 - 2014/11/06   Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970, Galerie UM, Praha 1
2014/11/06 - 2015/02/22   Tajemné dálky: Symbolismus v českých zemích 1880-1914 / Mysterious Distances: Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2015/03/20 - 2015/08/30   České umění ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě (II. část - plastika), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2015/04/22 - 2015/09/27   Tajemné dálky: Symbolismus v českých zemích 1880-1914 / Mysterious Distances: Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914, Klášter sv. Anežky České, Praha
2015/05/15 - 2015/09/27   Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2015/11/20 - 2016/02/07   Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Veletržní palác, Praha
2016/01/20 - 2016/03/20   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/03/10 - 2016/06/19   Klimt, Kupka, Picasso und andere: Kubismus – Konstruktivismus – Formkunst / Klimt, Kupka, Picasso and others: Cubism – Constructivism – Form Art, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
2016/04/15 - 2016/10/25   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy, Galerie Kooperativy, Praha
2016/05/04 - 2016/09/25   Neklidná figura: Exprese v českém sochařství 1880-1914 / The Restless Figure: Expression in Czech Sculpture 1880-1914, Městská knihovna Praha, Praha
2016/11/11 - 2017/03/31   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Galerie Kooperativy, Praha
2017/09/23 - 2018/01/21   Secessioni Europee, Palazzo Roverella, Rovigo (Rovigo)
2018/02/16 - 2018/05/27   Trauma / tíseň / extáze / prázdnota: Formule patosu 1900–2018 / Trauma / Distress / Ecstasy / Emptiness: Formulas of Pathos 1900–2018, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2018/02/22 - 2018/04/15   Jiří Franta & David Böhm: Sbírky jinak / před-za-skrz-v, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/03/03 - 2018/04/22   Umění Československa v období let 1918-1938, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2018/10/24 - 2019/02/03   Pravda vítězí(vá)! Obrazy nejen z českých dějin, Veletržní palác, Praha
2019/04/25 - 2019/09/15   Generace, Galerie Kooperativy, Praha
2020/06/04 - 2020/08/30   Pravda - krása - posedlost: Osobnosti českého umění 1. poloviny 20. století ze sbírek galerie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2020/09/23 - 2021/01/03   Dělník je smrtelný, práce je živá, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2021/07/16 - 2022/01/16   Aviatika v české vizuální kultuře 1783-1957, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2021/10/03 - 2022/01/16   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/09/23 - 2023/01/08   V kroužcích dýmu: Portrét moderního umělce, Veletržní palác, Praha
2022/11/24 - 2023/02/26   Ivan Meštrović (1883–1962): Sochař a světoobčan, Městská knihovna Praha, Praha
2023/01/21 - 2023/03/18   Česká socha 1900–1950, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2023/02/04 - 2023/03/31   Výstava historické keramiky SUPŠ Bechyně v Galvíně, Galerie Galvína Martin Zelenka, Bechyně (Tábor)
2023/04/25 - 2023/10/29   Hrdinové, géniové, symboly a múzy, Zámek Troja, Praha
stálá expozice   Stálá expozice uměleckého řemesla, užitého umění a designu v proměnách historie. Místo paměti, prostor orientace. Možná sdělení - kolekce uměleckých děl Moravské galerie pro nevidomé a slabozraké, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1998/01/24   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting), Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1999/12/04   25. aukce - Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
2000/05/21   Mistrovská díla 19. a 20. století, aukce, Palác Žofín, Praha
2000/10/14   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2001/01/20   II. aukce výtvarného umění, Rudolfinum, Praha
2001/10/13   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2002/03/09   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2002/10/12   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2002/12/13   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění, Galerie Rudolfinum, Praha
2003/04/26   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2003/10/04   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2003/11/29   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2004/04/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2004/09/12   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2004/10/02   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Hotel Renaissance, Praha
2004/11/28   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2005/02/19   Aukce 1/2005 - Meissner - Neumann aukční dům s.r.o., Hotel Intercontinental, Praha
2005/04/30   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/10/02   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), Palác Žofín, Praha
2005/12/03   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/12/04   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2007/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění (31. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/06/03   Jarní aukce výtvarného umění, Palác Žofín, Praha
2008/04/27   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, Palác Žofín, Praha
2008/10/05   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (36. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/11/30   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2008/12/07   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2009/01/25   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (37. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (39. aukce), Palác Žofín, Praha
2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění (40. aukce), Topičův salon (2007-), Praha
2010/11/20   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II), Topičův salon (2007-), Praha
2010/12/11   České výtvarné umění 15. - 20- století, Kaiserštejnský palác, Praha
2011/05/15   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2011/06/13   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art, Sotheby's, Londýn (London)
2012/04/29   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2012/12/09   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Galerie Nová síň, Praha
2012/12/12   108. aukce Aukční síně Vltavín - moderní a současné umění, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2013/05/19   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2013/12/01   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2014/05/25   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2015/05/24   Výtvarné umění, starožitnosti a design - aukce 39, Palác Žofín, Praha
2015/05/28   Aukce - Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2015/10/18   Aukce 40, Palác Žofín, Praha
2015/11/22   Výběr výtvarného umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2016/05/29   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2016/10/09   Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI), Topičův salon (2007-), Praha
2017/06/11   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/06/13   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/10/01   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2018/03/06   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2020/07/29   176. aukce: Letní aukce (Mince a výtvarné umění), Rezidence Ostrovní, Praha
2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Rezidence Ostrovní, Praha
2021/09/23   186. aukce: Výtvarné umění, fotografie, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/04/28   192. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/29   87. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1998/01/14 - 1998/01/16   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1998/01/20 - 1998/01/23   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
1998/01/24   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
2000/05/10 - 2000/05/13   Mistrovská díla 19. a 20. století, předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/05/17 - 2000/05/20   Mistrovská díla 19. a 20. století, předaukční výstava, Palác Žofín, Praha
2000/10/06 - 2000/10/13   Výtvarné umění - výstava exponátů, Dorotheum, Praha 1
2001/01/10 - 2001/01/19   Výstava dražených předmětů, Pictura, aukční síň a galerie, s.r.o., Praha 1
2002/03/01 - 2002/03/09   Umění a starožitnosti, Dorotheum, Praha 1
2003/09/26 - 2003/10/04   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
2004/04/17 - 2004/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2004/09/01 - 2004/09/11   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností - výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2004/09/24 - 2004/10/02   Výtvarné umění 20. století (předaukční výstava exponátů), Dorotheum, Praha 1
2004/11/15 - 2004/11/27   Výstava aukčních děl (57. aukce Aukční síně Vltavín), Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
2005/02/16 - 2005/02/18   Aukce 1/2005 (Meissner - Neumann aukční dům s.r.o.) - výstava, Hotel Intercontinental, Praha
2005/04/23 - 2005/04/29   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2005/09/21 - 2005/09/25   Výstava dražených předmětů, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/09/28 - 2005/10/01   Výstava dražených předmětů, 1. Art Consulting Praha, Praha
2005/11/28 - 2005/12/02   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2007/01/15 - 2007/01/19   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/01/23 - 2007/01/27   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2007/05/28 - 2007/06/02   Jarní aukce výtvarného umění - výstava, Galerie Pictura, Praha 2
2008/04/14 - 2008/04/26   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, výstava aukčních děl, Galerie Kodl, Praha
2008/04/14 - 2008/04/26   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, výstava aukčních děl, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2008/09/24 - 2008/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/11/18 - 2008/11/29   Výstava aukčních děl (61. aukce Aukční galerie Kodl), Galerie Kodl, Praha
2008/12/01 - 2008/12/06   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2009/01/14 - 2009/01/24   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/09/25 - 2009/10/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2010/02/15 - 2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2010/11/13 - 2010/11/19   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2010/12/09 - 2010/12/11   České výtvarné umění 15. - 20- století (předaukční výstava), Kaiserštejnský palác, Praha
2011/05/02 - 2011/05/14   Výstava aukčních děl (66. aukce Aukční síně Galerie Kodl), Galerie Kodl, Praha
2011/05/23 - 2011/05/26   The Hascoe Family Collection, Hotel Intercontinental, Praha
2012/04/22 - 2012/04/28   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2012/12/04 - 2012/12/08   Aukce výtvarného umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2012/12/10 - 2012/12/12   Moderní a současné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2013/05/06 - 2013/05/18   Výstava aukčních děl (112. aukce Aukční síně Vltavín), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2015/05/18 - 2015/05/27   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2015/10/05 - 2015/10/09   Aukce 40, předaukční výstava, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
2015/10/10 - 2015/10/17   Aukce 40, předaukční výstava, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2015/10/18   Aukce 40, předaukční výstava, Palác Žofín, Praha
2015/11/09 - 2015/11/22   Výběr výtvarného umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2016/05/02 - 2016/05/28   Výstava aukčních děl (139. aukce Aukční síně Vltavín), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2016/09/29 - 2016/10/09   Mistrovská díla 19.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/06/06 - 2017/06/10   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/06/07 - 2017/06/12   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/09/26 - 2017/09/30   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2018/02/28 - 2018/03/05   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2020/07/20 - 2020/07/29   176. aukce: Letní aukce (Mince a výtvarné umění), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/11/30 - 2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/09/13 - 2021/09/23   186. aukce: Výtvarné umění, fotografie, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/04/11 - 2022/04/28   192. aukce: Vybraná díla, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/04/25 - 2022/05/29   87. aukční den Galerie Kodl: Výstava děl, Galerie Kodl, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/09/09 - 2022/09/30   Artslimit online 4, Galerie Kodl, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1947   Sbírka moderního umění, Národní galerie v Praze, Praha
1954/10/15 -   Sbírka českého sochařství, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1982 -   České výtvarné umění 19. a 20. století, Výstavní a koncertní síň, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
1984/11/14 -   České výtvarné umění 20. století, Malý zámek, Průhonice (Praha-západ)
1994 - 2012   Český kubismus 1911-1919, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1994/11/17 -   Stálá expozice českého umění 20. století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1998/05/04 -   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2014/05/25 - 2017/12/31   Stavy mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
neuvedeno   České umění 1900-1930, Veletržní palác, Praha
trh/veletrh
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1937/05/25 - 1937/11/25   Exposition Internationale de Paris 1937 (Československý pavilon), Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris)

Jaroslav Horejc

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Jaroslav Horejc: Výběr z díla (Výstava k 85. narozeninám), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1976   Jaroslav Horejc: Sochařské dílo, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1982   Jaroslav Horejc: Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  2015   Jaroslav Horejc (1886-1983): Ve znamení Merkura, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2015   Jaroslav Horejc 1886-1983, Arthouse Hejtmánek, Praha
  2016   Jaroslav Horejc 1886-1983: Mistr českého art deca, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2020   Jaroslav Horejc: Madona s dítětem pro Artěl na hrobce rodiny Wiesinger ve Stříbře, po 1910, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  [1941]   Čeněk Fousek: Oleje, Jaroslav Horejc: Plastiky
  1911   Kollektivausstellung der Vereinigung bildender künstler Manes - Prag, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1911   XXXVI. výstava S.V.U. Mánes, členská, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1912   Katalog II. výstavy uměleckého sdružení Sursum
  1913   XXXXIII. výstava S.V.U. Mánes, členská, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1914   46. výstava S.V.U. Mánes (členská), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1915   Výstava českých výtvarníků
  1915   Výstava novodobého uměleckoprůmyslového českého dutého skla, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1916   47. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1917   48. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1918   49. výstava S.V.U. Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1918   Výstava českých umělců ve prospěch pozůstalých po československých legionářích (Série I.), Topičův salon (1918-1936), Praha
  1920   53. výstava S.V.U. Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1921   I. výstava uměleckého průmyslu československého, Svaz československého díla, Praha
  1922   Vánoční trh prací členů spolku (LXII. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1923   II. výstava uměleckého průmyslu československého, Svaz československého díla, Praha
  1924   LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes - Členská, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1924   Razstava češke moderne umetnosti (Društvo upodabljajočih umetnikov Mánes iz Prage)
  1925   Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes
  1925   Katalog souborné výstavy obrazů, plastik a prací architektonických členů Spolku výtvarných umělců Mánes, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1925   Kresby a drobná plastika členů spolku (XCI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1925   XCIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes (Členská), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1926   II. výstava odbočky Svazu československého díla v Chrudimi, Průmyslové museum pro Východní Čechy, Chrudim (Chrudim)
  1926   III. výstava uměleckého průmyslu československého, Svaz československého díla, Praha
  1926   IV. výstava uměleckého průmyslu československého, Svaz československého díla, Praha
  1926   Katalog výstavy československého uměleckého průmyslu, Městské muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
  1926   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1927   CXXXIV. výstava S.V.U. Mánes. Členská, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1927   Výstava moderného umeleckého priemyslu v Bratislave, Svaz československého díla, Praha
  1927   Wystawa sztuki Czechosłowackiej, Towarzystwo przyjaciol sztuk pieknych w Krakowie, Krakov (Kraków)
  1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, Varšava (Warszawa)
  1928   Výstava soudobé kultury v Brně, Svaz československého díla, Praha
  1929   Katalog souborné výstavy prací prof. Jaroslava Horejce akad. sochaře a prof. Boh. Liznera akad. malíře, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1930   La 17. Biennale di Venezia (17. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte)
  1931   Tjeckoslovakisk arkitektur och konstindustri, Svaz československého díla, Praha
  1931   Tjeckoslovakisk konst och nyttokonst, Liljevalchs Konsthall, Stockholm
  1932   Katalog I. výstavy obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové, Kruh přátel umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1933   Průvodce sbírkou skla, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1935   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1936   Tanec v čsl. umění výtvarném a ve fotografii, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1938   III. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
  1939   Italie v díle česko-slovenských umělců, Československo-italská liga, _
  1939   Výtvarná práce - výroba - bydlení, Svaz českého díla, Praha
  1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940, Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1942   Národ svým výtvarným umělcům v Praze, Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst), Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1944   2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů, Galerie V. Hořejš, Praha
  1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy
  1950   Členská výstava (Svaz čsl. výtvarných umělců skupina Umělecká beseda), Umělecká beseda, Praha
  1950   J. a L. Lobmeyra synovec Štěpán Rath a jeho spolupracovníci vystavují své práce z let 1945-1950, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1952   Výstava Komenského (Odraz jeho života a díla v umění výtvarném, literatuře a hudbě), Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
  1953   Členská výstava (II. krajské středisko Umělecká beseda)
  1953   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
  1955   Současné sklo (Deset let práce československých výtvarníků)
  1957   Vetro di Boemia (XI. Triennale di Milano - sezione Cecoslovacchia), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
  1964   Sklo borských výtvarníků, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
  1965   Bohemian Glass
  1966   Čehoslovačke medalje i plakete XX veka
  1968   Československé mince 1918-1968, Numismatická společnost československá, Praha
  1968   Kov a šperk
  1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
  1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   A catalog of Czechoslovak Coins / Katalog der Tschechoslowakischen münzen, Státní banka československá, Praha
  1969   Česká a slovenská medaile 1508-1968
  1969   Z přírůstků užitého umění 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1970   Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution), Musée Rath, Ženeva (Genève)
  1970   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts (Einige Aspekte der Entwicklung), Kunsthaus Zürich, Curych (Zürich)
  1970   Zamiary i zapasy (50 lat czeskiej sztuki stosowanej i plastyki przemysłowej)
  1972   Malé sochařské formy a sochařská kresba I., Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1973   Böhmiskt Glas (Genom tiderna), Nationalmuseum, Stockholm
  1973   La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris
  1975   A catalog of Czechoslovak Coins / Katalog der Tschechoslowakischen münzen, Státní banka československá, Praha
  1976   Český kubistický interiér, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1976   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975 díl I.), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1976   Sursum 1910-1912, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1977   České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia (Prírastky Galerie hl. města Prahy), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1977   Přírůstky: Výběr z let 1975/1977 (Obrazy, plastiky, grafika), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1978   Československé mince 1918-1977, Česká numismatická společnost, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1979   Dítě v českém umění 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1979   Pražské sochy a pomníky, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1979   Z komorní tvorby sochařů Prahy 2, Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
  1980   Art deco (České sklo kolem roku 1925), Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
  1980   Schmuck international 1900-1980, Künstlerhaus Wien, Vídeň (Wien)
  1980   Sursum (Sdružení českých výtvarných umělců z let 1910-1914), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1981   Czechoslovakian Glass 1350-1980, The Corning Museum of Glass, Corning
  1981   Czeski kubizm, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava (Warszawa)
  1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
  1981   České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1982   Antické tradice v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
  1982   České výtvarné umění 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1982   Filla, Gutfreund, Kupka och Tjeckisk Kubism 1907-1927, Malmö Konsthall, Malmö
  1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1983   300 Years of Bohemian Glass and Costume Jewellery, Hokkaido Museum of Modern Art, Sapporo
  1983   Czech Sculpture 1800-1938, Trefoil Books Ltd., Londýn (London)
  1983   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983, Středočeská galerie, Praha
  1983   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1984   Cseh kubizmus (A prágai Nemzeti Galéria vendégkiallítása), Szépművészeti Múzeum (Muzeum výtvarného umění, Museum of Fine Arts), Budapešť (Budapest)
  1984   Czechoslovakia Cubism (The World of Architecture, Furniture and Craft), Parco Co., Ltd., Tokio (Tokyo)
  1984   České výtvarné umění 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1986   Secese, meziválečné užité umění (Umělecké řemeslo ve sbírkách Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1987   Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1988   Praha - Paříž (Umění a umělci na československé a francouzské medaili XX. století), Národní galerie v Praze, Praha
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1988   Umění na známkách (Praga 1988), Československá reklamní agentura Rapid, a.s., Ostrava (Ostrava-město)
  1988   Umění, architektura, řemesla, Ústředí uměleckých řemesel, Praha
  1989   Přírůstky sbírek (Krajská galerie v Hradci Králové 1983-1988), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1990   Přírůstky 1980 - 1990
  1991   Bohemia Crystal (Sklo, které dobylo svět), Skloexport a.s., Liberec (Liberec)
  1991   Bohemia Crystal (Glass, that conquerred the World), Skloexport a.s., Liberec (Liberec)
  1991   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1991   Tschechischer Kubismus (Architektur und Design 1910-1925), Vitra Design Museum, Weil am Rhein
  1992   Czech Cubism (Architecture, Furniture, Decorative Arts, 1910-1925), Laurence King Publishing Ltd., Londýn (London)
  1992   Labyrinth der Welt und Lusthaus des Herzens (Johann Amos Comenius 1592 - 1670), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1992   Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (Přírůstky sbírek z let 1986–1991), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1993   Bohemia. Cristal, Fundación Centro Nacional del Vidrio, Segovia
  1993   České art deco, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1993   Gioielli di Praga (dal Rinascimento all'Art Déco), la Rinascente
  1994   330 let Královéhradecké diecéze, Římskokatolické biskupství (Královehradecké), Hradec Králové (Hradec Králové)
  1994   Bohemian Glass – From Gothic to Art Deco, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1996   Art deco Boemia 1918-1938, Electa, Milán (Milano)
  1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1996   Umělecké sdružení Sursum 1910-1912, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes), Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
  1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   Czech art deco 1918-1938 ((vázané)), Obecní dům, Praha
  1998   Czech art deco 1918-1938 ((brožované)), Obecní dům, Praha
  1998   České art deco 1918-1938, Obecní dům, Praha
  1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Praha. České umění 1890-1930 (Od Secese po Art Deco), Setagaya Art Museum, Tokio (Tokyo)
  2001   Barevná socha, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2002   Central European Avant-Gardes (Exchange and Transformation, 1910-1930), Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles (California)
  2003   50 let Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2003   Až kometa šlehne nás (Z historie zvukového záznamu), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2003   Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century, Český olympijský výbor, Praha
  2003   When the Comet Hits Us (From the History of Talking Machines), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2005   Czech Glass 1945-1980 (Design in an Age of Adversity), Museum Kunstpalast (Kunstmuseum Düsseldorf), Düsseldorf
  2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design), Modernista, Praha
  2006   In Morbid Colours (Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880-1914), Obecní dům, Praha
  2006   V barvách chorobných (Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914), Obecní dům, Praha
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2007   Grund, Mucha, Čapek,... (Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa / České malířství ze sbírky pojišťovny Kooperativa / Czech Painting from the Kooperativa Collection), Leopold Museum, Vídeň (Wien)
  2009   Artěl (Umění pro všední den 1908-1935), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2010   Cena Stanislava Libenského 2010 / Sklo.klasik, FOIBOS a.s., umělecká agentura, Praha
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2011   Secesní plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Národní památník na Vítkově, Národní muzeum, Praha
  2012   XXe - XXIe siècles Verres (Collection du Musée des Arts Décoratife), Musée des Arts décoratifs, Paříž (Paris)
  2013   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary (Galerie umění Karlovy Vary 1953-2013), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2013   Metamorphoses (Proměny ženy ve výtvarném umění: Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2013   Secese: Vitální umění 1900 (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2013   Vital Art Nouveau 1900 (From the Collections of The Museum of Decorative Arts in Prague), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2013   Život Galerie hlavního města Prahy (50), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2014   Tajemné dálky (Symbolismus v českých zemích 1880-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2014   Things and Words (Art Industry, Applied Arts and Design in Czech Theory and Criticism 1870–1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2014   Tvrzení moderny: České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2014   Władcy snów / Master of Dreams (Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   The Story of Bohemian Glass, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2015   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2016   Klimt, Kupka, Picasso and others: Cubism - Constructivism - Form Art, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
  2016   Klimt, Kupka, Picasso und andere: Kubismus – Konstruktivismus – Formkunst, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
  2016   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2017   Secessioni Europee (Monaco - Vienna - Praga - Roma), Silvana Editoriale, Milán (Milano)
  2017   Světlo v obraze (Český impresionismus - Inspirace blízké i vzdálené), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2018   Jiří Franta & David Böhm: Sbírky jinak / před-za-skrz-v, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2018   Pravda vítězí(vá) (Obrazy nejen z českých dějin), Národní galerie v Praze, Praha
  2018   Trauma, tíseň, extáze, prázdnota (Formule afektu a patosu 1900–2018), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2020   Pravda, krása, posedlost (Osobnosti českého umění 1. poloviny 20. století ze sbírek galerie), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2021   Samota uprostřed davu (Charles Baudelaire a české umění), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  nedatováno   L'Art contemporain en tchecoslovaquie
  nedatováno   Le verre de Boheme, Jablonex, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1913   Moderní byt (Výklady, rady a pokyny k jeho zařízení a úpravě), František Šimáček, nakladatelství, Praha
  1922   Útulný domov, Vesmír, nakladatelství a vydavatelství spol. s r. o., Karlín, Praha (Hlavní město Praha)
  1925   100 Jahre österreichischer Glaskunst 1823 - 1923 (Lobmeyr 1823 - 1923), Verlag von Anton Schroll & Co., Vídeň (Wien)
  1929   Průvodce po Dvoře Králové n. L.
  1934   České sklo, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1937   Jana Amose Komenského hrob v Naardenu, Společnost Architektů, Praha
  1940   Výtvarné umění na Kroměřížsku a Zdounecku, Klub přátel umění, Cheb (Cheb)
  1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1963   Národní galerie (České sochařství XIX. a XX. století), 5.číslo, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1970   České sklo, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1974   Wiener Keramik. Historismus, Jugendstil, Art Déco, Klinkhardt & Biermann, Braunschweig
  1978   České sochařství ve XX. století (1890–1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   České užité umění 1918-1938, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   České sklo (Historie českého skla a současnost v oborovém podniku Crystalex Nový Bor), Crystalex, Nový Bor (Česká Lípa)
  1985   České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1989   Verres de Bohême (1400-1989 chefs-d'œuvre des musées de Tchécoslovaquie), Flammarion, Paris - Union des Arts Décoratifs, Paříž (Paris)
  1990   Bohemian Glass (1400-1989), Flammarion, Paris - Union des Arts Décoratifs, Paříž (Paris)
  1993   Československé bankovky, státovky a mince 1919-1992, Lunarion, Praha
  1995   Das Böhmische Glas 1700 - 1950 (Band VI Art deco - Moderne), Passauer Glasmuseum, Pasov (Passau)
  1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Legenda o českém skle / The Legend of Bohemian Glass / Legende vom böhmischen Glas, TIGRIS spol. s r. o., Prštné, Zlín (Zlín)
  2000   Art Deco Schmuck: Die internationale Schmuckszene der 20er und 30er Jahre, Wilhelm Heyne Verlag, Mnichov (München)
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2000   Dějiny výtvarné kultury 3, Idea servis, Praha
  2001   České sklo, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Umění 19. století (Průvodce expozicí Národní galerie v Praze. Veletržní palác, IV. patro), Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2002   Vinohradský hřbitov včera a dnes, Správa pražských hřbitovů, Praha
  2003   Česká keramika (Rukověť keramického průmyslu v Čechách 1748-1948), Milan Konečný
  2003   Dějiny výtvarné kultury 3, Idea servis, Praha
  2004   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  2004   The Hascoe Collection of Czech Modern Art of the First Half of the Twentieth Century, Josef Čermák, Praha
  2004   The Museum of Czech Cubism (Guide to the permanent exhibition in the Black Madonna House), Národní galerie v Praze, Praha
  2005   Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920–1970, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
  2009   Krásná jizba (Výstavní činnost v letech 1929-1936), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2010   Signované plastiky a sportovní trofeje (Sbírka tělesné výchovy a sportu Národního muzea), Národní muzeum, Praha
  2012   1912: 100 let od otevření Obecního domu, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2015   Sport je umění / Sport is art (Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století / Sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2016   Tschechisches Glas, Böhlau Verlag, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2017   Pražští skalníci, kameníci a sochaři (Dvacet pět kapitol z historie pražského lomařství, kamenictví a sochařství), Česká geologická služba, Praha 1
  2018   Czech Glass, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2018   České sklo, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2018   Tož to kupte! (TGM a sbírka umění pro Pražský hrad), Správa Pražského hradu, Praha
  2020   Česká secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2020   Dělník je smrtelný, práce je živá / Workers die but Work Lives on, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2021   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Sto let práce Uměleckoprůmyslové školy a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1885-1985), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2019   Česko-slovenská koruna v podpisech (Tradice - tvorba - teorie), Památková komora ČR, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1927   Masarykův slovník naučný (H - Kn), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1947   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Rudolf Ryšavý, Praha
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1963   Příruční slovník naučný (II. díl, G-L), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
  1972   Malý encyklopedický slovník (A - Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1980   Ilustrovaný encyklopedický slovník (a - i), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1985   Malá československá encyklopedie (D-CH), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1992   Československý biografický slovník, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Encyklopedický slovník, Odeon, Praha
  1993   Encyklopedie osobností Evropy (Od starověku do současnosti), Nakladatelský dům OP, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Ilustrovaná encyklopedie (A - I), Encyklopedický dům, s.r.o., Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1996   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 2: g/l), Nakladatelský dům OP, Praha
  1998   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (I. díl A-M), Nakladatelství Libri, Praha
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Velký slovník naučný (a/l), Diderot, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (3: g/j), Diderot, Praha
  2005   Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950 (A - L), Nakladatelství Nucleus, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2006   Benezit: Dictionary of Artists (Volume 7: Herring - Koornstra), Éditions Gründ, Paříž (Paris)
  2006   Slovník autorů a zhotovitelů mincí, medailí, plaket, vyznamenání a odznaků se vztahem k Čechám, Moravě, Slezsku a Slovensku (1505-2005), Nakladatelství Libri, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   U Jaroslava Horejce, 72-77
  1909   Z vánoční výstavy Artělu v Praze, Český svět, 6.ročník, 13.číslo, 3
  1911-1912   Všeobecná škola pro modelování na c.k. Umělecko-průmyslové škole v Praze (Ukázky prací žáků), Náš směr, 3.ročník, 2.číslo, 27-46
  1916/10/04   J. Horejc: Tragedie, Zlatá Praha, 34.ročník, 1.číslo, 11-12
  1917   Jaroslav Horejc: Venuše, Zlatá Praha, 34.ročník, 20.číslo, 240
  1918   Jaroslav Horejc: Pomník padlým, Světozor, 18.ročník, 7.číslo, 6-7
  1918/05/08   J. Horejc: Pohár broušený bílý, Zlatá Praha, 35.ročník, 32.číslo, 384
  1918/08/05   Hugo Boettinger: Karikatura J. Horejce, Zlatá Praha, 384.ročník, 32.číslo, 384
  1918-1919   Jaroslav Horejc, Deutsche Kunst und Dekoration, 22.ročník, 346-367
  1920/10/10   Členská výstava S.V.U. Mánes (I. Sochařství a architektura), Tribuna, 2.ročník, 239.číslo
  1921/06/22   Horejc: Tepaný štít na hrob neznámého vojína francouzského, Zlatá Praha, 38.ročník, 23-24.číslo, 248
  1922   Jaroslav Horejc: Památce padlých vojínů města Dvora Králové, Zlatá Praha, 39.ročník, 45-46.číslo, 460
  1922/09/15   Enthüllung eines Denkmals des Abwehrkampfes in Königinhof, Prager Presse, 2.ročník, 253.číslo, 7
  1923   Among the sculptors of Czecho-Slovakia..., The Studio, 86.ročník, 364.číslo, 357-358
  1924   Jaroslav Horejc (Zu unserer heutigen Bilderbeilage), Prager Presse, 4.ročník, 220.číslo, 6
  1927   The Prague Art and Crafts School..., The Studio, 93.ročník, 406.číslo, 218-219
  1928/04/04   Soutěž na fontánu na Sm. nám., Národní osvobození, 5.ročník, 95.číslo, 3
  1929   Jubilejní a nové naše peníze, Umění, 2.ročník, 2.číslo, 86-87
  1929   Ozdobné sklo (Poznámky k činnosti ve skle sochaře Jaroslava Horejce), Umění, 2.ročník, 381-406
  1930   Čtyři výstavy, Cesta, 12.ročník, 33.číslo, 514-515
  1930/04/18   U Rubeše, Národní osvobození, 7.ročník, 107.číslo, 5
  1930/05/01   Sochař J. Horejc a malíř B. Lízner, Národní listy, 70.ročník, 119.číslo, 9
  1931   J. Horejc, A Czech Sculptor., The Central European Observer, 9.ročník, 51.číslo, 726
  1931   Pycklerův epitaf a Horejcovy oltářní plastiky u sv. Víta, Umění, 4.ročník, 164-167
  1932   Sochař Jaroslav Horejc, Měsíc, 9.číslo, 17-19
  1933   Die neuen Zwanzig-Kronen-Stücke, Prager Presse, 13.ročník, 316.číslo, 3
  1934   Der Bildhauer Jaroslav Horejc (Krásná jizba), Prager Presse, 14.ročník, 307.číslo, 8
  1936/01/16   V budově Mánesa v Praze..., Lidové noviny, 44.ročník, 27.číslo, 1
  1937   Hrob J. A. Komenského v Naardenu, Umění, 10.ročník, 327-328
  1937   Projektantem architektonické úpravy..., Styl, 20.ročník, 11-12.číslo, 172-173
  1937   Schema pro figurální pojetí mříže..., Styl, 20.ročník, 11-12.číslo, 175
  1937   Úprava hrobu J. A. Komenského v Naardenu, Styl, 20.ročník, 11-12.číslo, 165-172
  1937/11/12   Die Komenský Kapelle in Naarden, Prager Presse, 17.ročník, 310.číslo, 12
  1938/04/02   Kaple Jana Amose Komenského v Naardenu, Salon, 17.ročník, 4.číslo, 12-15
  1941   Hovoříme s mistrem Jaroslavem Horejcem, Naše Praha, 3.ročník, 1.číslo, 11-14
  1941   Jaroslav Horejc, Světozor, 41.ročník, 25.číslo, 296
  1946   Sochař Jaroslav Horejc, Umění, 17.ročník, 5-6.číslo, 217-218
  1946/06/16   Šedesátka Jaroslava Horejce, Svobodné noviny, 2.ročník, 138.číslo, 4
  1951   K výstavě lobmeyrovského skla, Tvar, 306-310
  1952/03/09   Jižní portál velechrámu sv. Víta, Lidová demokracie, 8.ročník, 59.číslo, 5
  1956   Jaroslav Horejc, Czechoslovak Glass Review, 11.ročník, 6.číslo, 2-7
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1956   Sedmdesát let Jaroslava Horejce, Literární noviny, 5.ročník, 26.číslo, 10
  1957   Práce roku na Horejcově mříži v katedrále svatovítské (K reprodukci na poslední straně), Květy, 7.ročník, 26.číslo, 22
  1961   Jaroslav Horejc, Výtvarné umění, 337-346
  1961   Jaroslav Horejc, Umění a řemesla, 139-146
  1961   Výtvarné umění a my, Výtvarná práce, 3
  1963   Umělecké ztvárnění železa, Umění a řemesla, 1.číslo, 23-29
  1965   Medailérská tvorba v Československu v letech 1945-1965, Výtvarné umění, 240-257
  1966   80 let Jaroslava Horejce, Výtvarná práce, 9-9
  1966   Jaroslav Horejc, Architektura ČSSR, 484-488
  1966   K životnímu jubileu Jaroslava Horejce, Umění a řemesla, 5.číslo, 56
  1966   Po stopách zapomenuté historie (Příspěvek k dějinám českého sklářství z let před první světovou válkou), Ars vitraria, 1.číslo, 83-94
  1966   Pozdrav Jaroslavu Horejcovi, Kulturní tvorba, 4.ročník, 23.číslo, 22
  1967   Artěl (Mezník ve vývoji českého užitého umění), Umění a řemesla, 202-208
  1968-1969   Artěl, Tvar, 19.ročník, 3.číslo, 65-89
  1971   Dílo Jaroslava Horejce, Svobodné slovo, 27.ročník, 137.číslo, 4
  1971   Sculptor Jaroslav Horejc (Reminisces), Glass Revue, 26.ročník, 10.číslo, 289-293
  1971   Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze předkládá veřejnosti výstavu..., Jaroslav Horejc: Výběr z díla
  1971   Užité umění v tvorbě Jaroslava Horejce, Umění a řemesla, 25-34
  1976   Dialog komisaře výstavy s autorem o sochaři, sochařině a mnohém jiném, k němuž došlo v den umělcových devadesátin 15. června 1976, Jaroslav Horejc: Sochařské dílo, 5-9
  1976   K problematice druhé symbolistní generace, Sursum 1910-1912
  1976   Moře, vesmír a žena (Na besedě u sochaře Jaroslava Horejce), Tribuna, 8.ročník, 34.číslo, 10-10
  1976   Sochař Jaroslav Horejc, Svobodné slovo, 32.ročník, 304.číslo
  1977   Jaroslav Horejc (Sochařské dílo), Československý architekt, 8
  1977/01   Rozsáhlá tvůrčí žeň
  1980   Zasloužilý umělec Jaroslav Horejc, Sursum, 83-85
  1981   Výstava českého skla v USA (Zprávy ze zahraničí), Výtvarná kultura
  1981/06/13   Nejstarší výtvarný umělec, Lidová demokracie, 37.ročník, 138.číslo, 5
  1982   Jaroslav Horejc: Studie plačící ženy, Svobodné slovo, 38.ročník, 111.číslo, 5
  1982   K výstavě kreseb Jaroslava Horejce v Národní galérii (Výstavy), Výtvarná kultura, 56-57
  1982/04/08   Obrazy ve skle, Svoboda
  1982/04/26   Nestor výtvarníků vystavuje, Večerní Praha
  1982/04/28   Kresby ze sochařova ateliéru, Práce, 38.ročník, 99.číslo, 6
  1982/05/04   Psal si myšlenky kresbou (Na okraj výstavy J. Horejce na Zbraslavském zámku), Svobodné slovo, 38.ročník, 104.číslo, 5
  1982/05/19   Výstava z díla J. Horejce, Naše rodina, 20.číslo, 4
  1982/05/21   Meister der plastischen Zeichnung, Volkszeitung
  1982/05/27   Senior české umělecké scény (Kresby zasloužilého umělce Jaroslava Horejce na Zbraslavi), Lidová demokracie, 38.ročník, 124.číslo, 4
  1983   In memoriam Jaroslav Horejc, Umění a řemesla, 2.číslo, 1-2
  1983   V pondělí zemřel ve věku..., Večerní Praha
  1983   Veliký tvůrce Jaroslav Horejc, Výtvarná kultura, 31-34
  1983   Za Jaroslavem Horejcem (15.6.1886 - 3.1.1983), Panorama, 2.číslo, 14-15
  1983   Zasloužilý umělec prof. Jaroslav Horejc..., Zemědělské noviny
  1983/01   V Praze zemřel 3. ledna..., Svobodné slovo
  1983/01/08   Zemřel nestor českých umělců, Lidová demokracie
  1983/01/11   Dílo nepomíjivé hodnoty, Zemědělské noviny
  1983/12/01   Za Jaroslavem Horejcem, Mladá fronta
  1984/10/11   Alegorie měsíců, Květy
  1986   Ein allseitiger Künstler Jaroslav Horejc, Für Sie, 4-5
  1986   Život ve znamení krásy, Lidová demokracie, 42.ročník, 137.číslo, 5
  1986/06/14   Hledač krásy a klidu (Výročí UNESCO:Jaroslav Horejc), Rudé právo, 66.ročník, 138.číslo, 5
  1987   Knižní značka Jaroslava Horejce, Zprávy spolku sběratelů a přátel exlibris v Praze, 4.číslo, 24-25
  1988   Česká sochařská kresba 19. a 20. století (Jiřímu Mašínovi k 65. narozeninám), Umění, 36.ročník, 3.číslo, 260-284
  1992   Malá galerie československých peněz, Umění a řemesla, 34.ročník, 4.číslo, 11-21
  1992   Objevy odborníků i laiků, Umění a řemesla, 65-67
  1993   Po stopách ztraceného času, Český deník, 3.ročník, 297.číslo
  1995   Dům U Havlíčků (Významná stavební památka Náchoda), Náš čas, 35.ročník, 3.číslo, 5-5
  1996   Jaroslav Horejc, Art deco Boemia 1918-1938, 62-65
  1996   Kauza kavárna Slavia pokračuje - II, Český týdeník, 137.číslo, 15
  1997   Art deco - Boemia 1918-1938, New Glass Review / Neue Glasrevue, 52.ročník, 3.číslo, 21-25
  1998   České art deco 1918-1938, Umění a řemesla, 18-28
  1998   Jaroslav Horejc (1886-1983), České art deco 1918-1938, 224-230
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
  2000   Jaroslav Horejc a užité umění, Keramik, 4.číslo, 4-5
  2002   Golem v českém umění aneb proměny figurace, Golem v náboženství, vědě a umění / Golem en la religión la ciencia y el arte, 87-105
  2002   Jaroslav Horejc a Komerční banka v Uh. Hradišti, Zpravodaj města Uherské Hradiště, 8.číslo, 12-13
  2008   Jaroslav Horejc, Paměť Prahy, 152-153
  2009   Jan Štursa and Jaroslav Horejc: Two cases of Classical inspiration in Czech sculpture, Studia Hercynia, 13.ročník, 12.číslo, 92-94
  2009   U Horejce se z golema stal poprvé živel, Lidové noviny, 22.ročník, 114.číslo, 2
  2009/05/18   Dědička se soudí o golema z filmu, Lidové noviny, 22.ročník, 114.číslo, 2
  2009/09/03   Poslední rozptýlení, Tvar, 20.ročník, 14.číslo, 24
  2011   Sochařství secese..., Secesní plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, 3-5
  2011   Sochy, Ročenka ART+, 80-81
  2012   Náchod, dům U Havlíčků Kamenice č. p. 114, Rodným krajem, 44.číslo, 54-56
  2012   Sochy, Ročenka ART+, 76-78
  2013   100 let od otevření Obecního domu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3
  2013   Kamenná díla sochaře Jaroslava Horejce, Kámen, 19.ročník, 2.číslo, 6-9
  2014   Jaroslav Horejc: Afrodité, Moravskoslezský deník, 14.ročník, 170.číslo, 8
  2014   Sochy, Ročenka ART+, 68-70
  2015   6 Košíková, baseball, volejbal, házená, lukostřelba (Hrátky s míči a šípy), Sport je umění / Sport is art, 290-311
  2015   Jaroslav Horejc, Art + Antiques, 68-71
  2015   Jaroslav Horejc, Jaroslav Horejc 1886-1983, 11-16
  2015   Jaroslav Horejc (Aphrodite, 1933), 100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava, 120-121
  2015   Radši starou sádru než nový bronz, Art + Antiques, 28
  2015   Sběratelství je pro mne jednou z životních vášní, bez které si život nedokážu představit, Jaroslav Horejc 1886-1983, 7-9
  2015   Sochy, Ročenka ART+, 78-80
  2015   Zařadit dílo Jaroslava Horejce..., Jaroslav Horejc 1886-1983, 17-29
  2016   Náhrobek a pomník jako úloha moderního architekta: Sepulkralia v díle Ladislava Machoně z let 1915-1949, Epigraphica & Sepulcralia 7, 211-230
  2016   Za sbíráním bronzů, Ročenka ART+, 128-132
  2016   Zobrazení „industriálního světa“ v architektuře meziválečné Prahy, Architektúra & urbanizmus, 50.ročník, 1-2.číslo, 76-91
  2017   Jaroslav Horejc, Prostor Zlín, 24.ročník, 2.číslo, 24-31
  2017   Kamenná díla sochaře Jaroslava Horejce, Pražští skalníci, kameníci a sochaři, 132-136
  2023   Keramika v Galvíně, Bechyňský městský zpravodaj, 17
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012/10/15   Horejcovo sousoší ve Varnsdorfu aneb socha v parku
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Jaroslav Horejc: Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  2015   Jaroslav Horejc, Arthouse Hejtmánek, Praha
  2015   Jaroslav Horejc, Arthouse Hejtmánek, Praha
  2015   Jaroslav Horejc: Ve znamení Merkura, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2016   Jaroslav Horejc 1886 - 1883: Mistr českého art deca / Master of Czech Art Deco, Galerie hlavního města Prahy, Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1925   Výstava spolku výtvarných umělců Mánes, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2001   Barevná socha, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2007   Pozvánka na Jarní aukci výtvarného umění, Galerie Pictura, Praha
  2008   Česká plastika, Galerie Moderna, Praha
  2012   Metamorfozy (Česká plastika 1912 - 2012), Galerie Moderna, Praha
  2015   České umění ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě (II. část - plastika), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě / 100 Works from the Gallery of Fine Arts in Ostrava, Galerie výtvarného umění, Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
  2023   Česká socha 1900–1950, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
adresář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1926   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1929   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1937   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2000   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2001   II. aukce výtvarného umění, Pictura, aukční síň a galerie, s.r.o., Praha 1
  2001   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2002   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2002   Výtvarné umění / Fine Art, Dorotheum, Praha 1
  2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003), Dorotheum, Praha 1
  2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
  2004   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností (Oboustranný aukční katalog), Galerie Peron, Praha
  2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
  2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art...on paper, Praha
  2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004), Dorotheum, Praha 1
  2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín, Antikva Nova Kodl, Praha
  2005   Aukční katalog 1/2005, 2, Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o., Praha
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, Galerie Kodl, Praha
  2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century), Galerie Arcimboldo, Praha
  2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
  2011   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art (Auction in London Monday 13. June 2011, 21 PM / Sotheby's London), Sotheby's, Londýn (London)
  2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Aukční síň Vltavín, Praha
  2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Aukční síň Vltavín, Praha
  2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
  2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
  2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo), Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39), Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2015   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
  2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2017   Výtvarné umění, Fotografie / Sbírka československého diplomata (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2018   139. Jarná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2020   Aukční síň Vltavín: 176. aukce (Letní aukce: Mince a výtvarné umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 180. aukce (Vánoční aukce: Mince a výtvarné umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2021   Aukční síň Vltavín: 186. aukce (Výtvarné umění, fotografie), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   87. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 192. aukce (Aukce vybraných děl), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
bakalářská práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Sochařská tvorba Jaroslava Horejce, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2008   Práce Jaroslava Horejce pro Pražský hrad, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, Brno (Brno-město)
  2009   Jaroslav Horejc a jeho práce pro chrám sv. Víta v Praze, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, Brno (Brno-město)
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Jaroslav Horejc 1886-1983: Mistr českého art deca / Master of Czech Art Deco, Galerie hlavního města Prahy, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Galerie české plastiky (ART Holding Praha, a.s.), ART Holding Praha, a.s., Praha
  1993   České art deco v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1998   České / Tschechisches art deco 1918-1938, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1998   České art deco / Czech Art Deco 1918-1938
  2000   Umění 1900 - 1930, Národní galerie v Praze, Praha
  2001   Art 1900 - 1930, Národní galerie v Praze, Praha
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2014   Tvrzení moderny (České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2019   Generace 1887 2019, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha
  nedatováno   Artěl II
  nedatováno   Český kubismus / Czech Cubism 1910–1919, Národní galerie v Praze, Praha
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Milenium 2000/ 20001, Galerie české plastiky, Praha
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1934   100 kreseb Jaroslava Horejce, Krásná jizba Družstevní práce, Praha 1
kondolence/poděkování
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Neoklasicistní tendence v meziválečném umění / Neo Classicist Tendencies in Art in the Period Between the War, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, 45-50
mapa/plán
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Prostor Zlín (Mapa s výtvarnými díly ve veřejném prostoru), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   zasloužilý umělec prof. Jaroslav Horejc (akademický sochař nositel Řádu práce), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1914–1915   Volné směry, 18.ročník
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1929   Malíř B. Lizner, sochař J. Horejc, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2015   Jaroslav Horejc, Arthouse Hejtmánek, Praha
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Galerie výtvarného umění v Náchodě: Program 2015, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2017   Galerie hlavního města Prahy (Program leden - únor 2017), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2020   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (květen - srpen 2020 / Mai - August 2020), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Neklidná figura / The Restless Figure (Exprese v českém sochařství 1880-1914 / Expression in Czech Sculpture 1880-1914), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2019   Olšanské hřbitovy (Umělecká a architektonická díla), Správa pražských hřbitovů, Praha
  nedatováno   Expozice českého umění 20. století, Galerie hlavního města Prahy, Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Přírůstky sbírek 1983 - 1988 (obrazy, plastiky), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  nedatováno   Galerie české plastiky, ArtPro (Umění od r. 1920 po současnost), ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
příloha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Jaroslav Horejc (1886-1983): Mistr českého art deca / Master of Czech Art Deco, Galerie hlavního města Prahy, Praha
reliéf
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Rozhovor J. A. Komenského s kancléřem Oxenstiernem
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Sbírka moderního umění, Národní galerie v Praze, Praha
  1948   Katalog Jurečkovy galerie, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
  1961   Sbírka českého sochařství, Národní galerie v Praze, Praha
  1978   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí), Národní galerie v Praze, Praha
  2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   Czech Cubism, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2015   Český kubismus (Průvodce expozicí Umeleckoprůmyslového musea v Praze), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2021   Sbírka GAVU Cheb (Umění 20. a 21. století), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
seznam osobností / členů
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1930/04   Prof. B. Lizner, prof. J. Horejc, Rubešova galerie, Praha 2
  1969   Tschechische angewandte Kunst und Industrial Design von 1918-1968 (Verzeichnis der Ausstellungsgegenstande), MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)
  1991   Český kubismus 1909–1925
  1997   Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague), Obecní dům, a.s., Praha
  2018   Umění Československa v období let 1918-1938
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Seznam členů SČVU vyznamenaných řády, čestnými tituly, státními vyznamenáními a cenami za uplynulé období 1977-1982, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
socha
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Milenci
  ????   Salome
  1908   Orfeus
  1911   Danaé
  1921-1922   Pallas Athéna
  1930   Olympia
  1930   Spící satyr
  1933   Primavera
  1936   Dívka
  1940   Odpočívající
  1951   Golem
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Šedesátka sochaře Jaroslava Horejce
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Jaroslav Horejc - výběr z kreseb (Tiskové zpravodajství č. 5, 22. dubna 1982), Národní galerie v Praze, Praha
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha

Jaroslav Horejc

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Jaroslav Horejc: Sochařské dílo, Galerie hlavního města Prahy, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Dialog komisaře výstavy s autorem o sochaři, sochařině a mnohém jiném, k němuž došlo v den umělcových devadesátin 15. června 1976, Jaroslav Horejc: Sochařské dílo, 5-9

Jaroslav Horejc

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1928   Pan V·H·B umělec a kamarád, Dr. Štěpán Jež (Galerie dr. Štěpána Ježe), Bubeneč, Praha (Hlavní město Praha)
  1929   Báseň rolnická, Společnost přátel antické kultury, Praha
  1943   Kolébka z jasanu, Bratří Řimsové, nakladatelství a knihtiskárna, Blatná

Jaroslav Horejc

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Jaroslav Horejc: Sochařské dílo, Galerie hlavního města Prahy, Praha

Jaroslav Horejc

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Jan Kotěra 1871-1923 (Zakladatel moderní české architektury), Obecní dům, Praha
  2002   Jan Kotěra a jeho práce pro firmu Baťa ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1952   Umělecké sklo (Česká sklářská tradice a výsledky činnosti národního podniku Umělecké sklo)
  2003   Art Deco 1910-1939, Bulfinch Press, Boston (Massachusetts)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1929   Naše mramory a leštitelné stavební kameny
  1963   Jan Amos Komenský (Život a dílo v dokumentech a v českém výtvarném umění), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1969   V zamlženém zrcadle (První díl), Československý spisovatel, Praha
  2000   Sochařství české secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2004   Moje plány (Paměti architekta), Triáda, Praha
  2005   Vídeňská secese a moderna 1900-1925 (Užité umění a fotografie v českých zemích), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2007   František Drtikol, Torst, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Ars vitraria (Sborník studií a zpráv Muzea skla a bižutérie v Jablonci nad Nisou), 1.číslo, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1910-1911   S.U.V. Mánes: Výstava sochařství a grafiky, Přehled, 9.ročník, 33.číslo, 246
  1917   48. výstava Mánesa, Kmen, 1.ročník, 13.číslo, 7-9
  1918/12/06   Modní hlídka (Výstava šperků v Artělu), Cesta, 1.ročník, 26.číslo, 720
  1919-1920   Josef Myslbek, Volné směry, 20.ročník, 134
  1920   Waldesova galerie, Topičův sborník, 89-90
  1921-1922   Slovo o díle Františka Bílka (K padesátinám sochaře), Volné směry, 21.ročník, 225-248
  1923/11/01   Kunstgewerbe ausstellung "U Pařížana", J. N. Mautner, Prager Presse, 3.ročník, 300.číslo, 7
  1924/1925   Zprávy, Volné směry, 23.ročník, 100
  1925/06/07   Československé dílo na mezinárodní výstavě dekorativního umění v Paříži, Tribuna, 7.ročník, 3
  1927-1928   Výsledek soutěže na bronzová vrata pro dóm svatovítský, Volné směry, 25.ročník, 3-4.číslo, 97
  1934   Veřejná soutěž na pomník Jana Nerudy v Praze, Umění, 7.ročník, 146
  1947   Duchovní umění, Okénko do dílny umělcovi, 4.ročník, 2.číslo, 23-37
  1956   Nové soutěže (Na pamětní minci), Výtvarná práce, 11
  1957   Nová soutěž na návrh čestného odznaku "Mateřství", Výtvarná práce, 14
  1957   Proč vystavujeme na XI. triennale sklo, Výtvarná práce, 2
  1957   Výsledek soutěže, Výtvarná práce, 14-15
  1957   Výsledky soutěží na čestný odznak mateřství, Výtvarná práce, 11
  1961   Cestou k novému bydlení, Výtvarná práce, 4-5
  1963   Kniha o moderním skle, Výtvarná práce, 8-9
  1965   Medailérská tvorba v Československu v letech 1945-1965, Výtvarné umění, 240-257
  1966   Blahopřejeme, Výtvarná práce, 2
  1966   Tiskneme ruku umělcům, jejichž práci..., Výtvarná práce, 2
  1966/04/28   Minulý rok přinesl několik významných úspěchů našim medailerům..., 14.ročník, 8.číslo, 2
  1968   K 50. výročí vzniku Československa navrhl..., Výtvarná práce, 2
  1968   Reprezentativní výstava borského skla, Umění a řemesla, 1.číslo
  1970   O české i světové medaili, Výtvarné umění, 2-15
  1977   Podzim a zima 1976-1977 (Prosinec 1976 a leden 1977 v pražských výstavních síních), Výtvarná kultura
  1982   Pražské výstavy březen, duben (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 14-15
  1985   Sochařská tvorba v architektuře, České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, 17-22
  1988   Příspěvek k dějinám pražského pomníku Jana Žižky z Trocnova, Památky a příroda, 13.ročník, 5.číslo, 273-278
  1994   Piják absintu a kavárna Slavia, Architekt, 40.ročník, 12.číslo, 2
  1997   Art deco: Boemia 1918-1938, 2.číslo, 2-3
  1998   České art deco v evropském kontextu, České art deco 1918-1938, 12-19
  1999   Socha nejen symbolem nadčasovosti, Hospodářské noviny
  2006   Českobrodská 237 - Alois Vondráček a spol, Černokostelecký zpravodaj, 11-12
  2009   V českém moderním sochařství..., Kamarádi vystavují k 65. narozeninám Ladislava Janoucha, 9
  2010   Horejc za tři čtvrtě milionu, Art + Antiques, 9.ročník, 5.číslo, 19
  2010   Konečně Medek, Art + Antiques, 19-19
  2011   Papíry za milion, Art + Antiques, 18-18
  2012   Horejc mezi papíry, Art + Antiques, 11.ročník, 10.číslo, 21
  2013   Nový klasicismus v českém sochařství první poloviny 20. století, Universitas, 46.ročník, 3.číslo, 33-45
  2013   Rekordní Horejc, Art + Antiques, 18-18
  2013   Rekordy pro všechny, Art + antiques, 17-18
  2019   Malostranská (IV. Čas hliníku eloxované stanice), Metroart, 44-47
  2019   Palmovka (XI.Úsek metra II B), Metroart, 158-163
  2021   Rekordní Tavík Šimon i úspěch poválečného umění, Art Antiques, 11.číslo, 14-15
  2023   Plastiky, Kubín a 19. století, Art Antiques, 8–9.číslo, 15
bakalářská práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Organisace výtvarné práce v duchu přítomné doby – Svaz československého díla
diplomová (disertační) práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Artěl (Příspěvek k dějinám československého novodobého průmyslu 1900–1935)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1913/04   Věstník (České akademie císaře Františka Josefa po vědy, slovesnost a umění), 22.ročník, 4.číslo, 175-246, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Praha
  1934   Pestrý týden, 9.ročník, 34.číslo
  1936   Pestrý týden, 11.ročník, 26.číslo
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)

Jaroslav Horejc

institution, city  
Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)

Jaroslav Horejc

year of award   award name, type, notes
????   Řád práce