Wystawa sztuki Czeskosłowackiej

date of exhibition: 1927/11/27 - 1927/12/12
institution: Kraków
type of exhibition: kolektivní