Dušan Samo Jurkovič

* 23. 8. 1868, Turá Lúka, Myjava (Myjava), Slovensko (Slovakia)
† 21. 12. 1947, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
Architect, Builder

 

nationality: Slovak
sex: male

NK AUT: jk01052248
WIKIDATA: Q1268173
VIAF: 30342393

notes:
Odkaz. forma
Jurkovič, Dušan Samuel, 1868-1947
Jurkovič, Dušan, 1868-1947

Dušan Samo Jurkovič

Dušan Samo Jurkovič je označován za hlavního představitele osobité secesní architektury, inspirované lidovým uměním, především stavitelstvím.
Otec Juraj Jurkovič byl notářem v Brezové pod Bradlem. Matka Emílie byla dcerou slovenského buditele Samuela Jurkoviče. Evangelická rodina byla smýšlením i příbuzenskými svazky propojena s J. M. Hurbanem a Danielem Slobodou, předními osobnostmi slovenského národního obrození. Notář Jurkovič byl aktivním národovcem, jeho žena Emília milovala slovenský folklor, zachraňovala doklady slovenského lidového umění a rodinu vychovávala v přesvědčeném československém duchu. Manželé Jurkovičovi měli 3 syny a 3 dcery. Dušan se narodil jako páté dítě. Prvních deset roků prožil v rodinném prostředí, kde získal pevný základ pro vlastenecké přesvědčení a vztah k lidové kultuře. Do evangelické církevní školy začal chodit v Brezové, pokračoval na středních školách v Šamoríně a Šoproni.V letech 1884 – 88 studoval na průmyslové škole ve Vídni. Na mladé adepty stavitelství silně působila tvorba představitele vídeňské secese Otto Wagnera. Jurkovič se nadto zajímal o tyrolské venkovské stavby. O prázdninách r. 1887 obdivoval v Turč. Sv. Martině Slovenskou bránu, která otevírala vstup do výstavy lidového umění. Byla dílem Blažeje Bully, u kterého také mladý Jurkovič nastoupil svou první praxi. Bulla tehdy v Turč. Sv. Martině stavěl Národní dům. Bullova práce, ovlivněná oravskou lidovou architekturou, zejména použití dřeva, byly pro Jurkoviče důležitým inspiračním zdrojem.
V roce 1889 vstoupil Jurkovič do vsetínské stavební kanceláře Michala Urbánka a našel ve svém novém šéfovi spřízněnou duši. Také valašská příroda byla mladíkovi blízká, připomínala mu krajinný ráz okolí Brezové, kde vyrůstal. S Urbánkem navštívil Jurkovič v roce 1891 Zemskou jubilejní výstavu v Praze. Tam mu učarovala Česká chalupa-syntéza prvků lidové architektury z několika českých krajů. Po návratu do Vsetína se začal hlouběji zabývat etnografií, zejména srubovou architekturou Valašska. Pro krajinskou národopisnou výstavu ve Vsetíně (1892) vystavěl takřka autentickou valašskou jizbu, návštěvníky velmi obdivovanou. „Vsacký salon“ přinesl Jurkovičovi pověření zpracovat pro Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze (1895) projekt celé valašské osady a čičmanského gazdovství z Trenčianské stolice. Mladý architekt dosáhl v Praze úspěchu a uznání; objevily se i další zakázky. S první objednávkou přišel r. 1896 turistický spolek ve Valašském Meziříčí, pro který Jurkovič navrhl dvě varianty rozhledny na Brňově. Další objednávka, mnohem významnější, pocházela opět z turistických kruhů. Pohorská jednota Radhošť ve Frenštátě si v roce 1897 zadala výstavbu a částečnou přestavbu turistických „útulen“ na Pustevnách na Radhošti. Ve stavbách Maměnka, Jídelna (dnes Libušín), Stará Pustevňa, zvonici a dalších návrzích Jurkovič citlivě spojil moravské, slovenské i polské (Zakopané) prvky a motivy lidového stavitelství. Dílo mělo značný ohlas, jeho tvůrce dostal označení „básník dřeva“, brněnské Píšovo nakladatelství o Pustevnách vydalo publikaci. Architekt získal respekt mladých moravských umělců (Mrštíkové, Merhaut, Uprka). Duší jejich skupiny byl ředitel dívčích vzdělávacích ústavů Vesna v Brně František Mareš. Ten přivedl v roce 1899 Jurkoviče do Brna. Architekt se rychle začlenil do brněnského kulturního dění. Stál například u zrodu Klubu přátel umění. Zařídil si ateliér na Veveří ulici, oženil se s Boženou Bartelmusovou, dcerou továrníka, pro kterého navrhl letovisko na Rezku v Čechách (1900). Podle vlastního návrhu si postavil vilu v Žabovřeskách (1907). Ihned po příchodu do Brna se zabýval úpravami objektů Vesny, tzv. Malého penzionátu a dalších prostor, navrhl interiér výstavních místností Klubu přátel umění na Jaselské ulici i později v pronajatém bytě v Müllerově domě vedle kavárny Slávia. Z jeho ateliéru vzešly i další brněnské projekty, nájemní i rodinné domy, návrhy interiérů. Nejvýznamnějším úkolem jej však pověřilo nově vzniklé akciové družstvo lázeňské v Luhačovicích, jehož jádro tvořili čeští lékaři v čele s ředitelem lázní MUDr. Františkem Veselým. Ten byl i přední osobností českého Brna, kde byl divadelním lékařem. Jurkovič měl vypracovat koncepci výstavby a přestavby luhačovických lázní na centrum bytostně české, lidové a přitom moderní a komfortní. Po návštěvě několika evropských i domácích lázeňských měst si utvořil vlastní názor a uskutečňovat jej začal přestavbou dvou starších domů a jejich spojením do jednoho celku (Janův, dnes Jurkovičův dům). Následovala přestavba budovy vodoléčebných lázní. K Jurkovičovým tvůrčím skvostům patří vila Jestřabí (dnes Dům Leoše Janáčka), do bohatého výčtu patří objekt Chaloupka, inhalační pavilon, kavárny i mlékárna a pavilony zřídel.
Projektování jednotlivých lázeňských i soukromých objektů i celkovému urbanistickému řešení lázeňského areálu se Jurkovič věnoval převážně v letech 1901 – 1904. Každá jednotlivá stavba měla konkrétní účel a specifický architektonický výraz. Vnikly stavby motivicky bohaté a malebné, lázeňsky veselé, s prvky intimní romantiky, ale vždy praktické. Celkový záměr se bohužel nepodařilo uskutečnit. I realizovaná část však dodává městu mimořádný půvab a Jurkovičovo jméno je pro jeho neopakovatelnou architekturu synonymem. Kouzlu Luhačovic propadl Jurkovič natolik, že se k nim vrátil ještě v roce 1914, kdy vznikla Slovácká búda a plovárna se slunečními lázněmi.
Po vlastní brněnské vile navrhl Jurkovič jiné významné rodinné sídlo, vilu dr. Náhlovského v Praze-Bubenči. V té době poněkud upouští od folkloristických vlivů (adaptace zámků Molitorov, Nové Město nad Metují, 1909 – 1913; Zbraslav, 1909 – 1913). Za první světové války byl přidělen do oddělení válečných hrobů a hřbitovů v Krakově. Z té doby pochází na čtyři desítky působivých návrhů pohřebišť a pomníků, jedinečně začleněných do krajiny západní Haliče (Gladyszów, Ratunda, Wóla Ciekliňska a další). Vrcholem tohoto oboru je monumentální mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle (1919, real.1923 – 1928).
Po válce se Jurkovič vrátil na Slovensko, kde byl jmenován vládním komisařem nového úřadu pro zachování uměleckých památek na Slovensku. Zpracoval návrhy na záchranu zámku Zvolen (1922 – 26), ale i na úpravy hradu Kunětická Hora u Pardubic, rekonstrukci Bratislavského hradu. Do meziválečného období se datují projekty Kochova sanatoria v Bratislavě (1929), Jiráskovy chaty na Dobrošově, projekty dělnické kolonie Dynamitka v Bratislavě, návrhy pomníků B. Smetany a B. Němcové. Za svůj život zpracoval Dušan Jurkovič přes tři sta návrhů a projektů staveb a jejich interiérů, od zámků, honosných vil, rodinných domků, až po pomníky a dělnické kolonie. Byl také autorem řady odborných prací, zejména o lidové architektuře (Práce lidu našeho, Praha 1905 – 1914; Slowakische Volksarbeiten, Praha 1905 – 13), popularizoval ji i v přednáškách. Získal řadu ocenění(diplom a zlatá medaile na světové výstavě v Paříži, 1925; diplom na XII. Mezinárodním kongresu v Budapešti, 1930 a na Mezinárodní výstavě dekorativního umění v Miláně, 1933). Byl čestným členem Klubu za Zlatou Prahu, Umělecké besedy slovenské, Umělecké besedy v Praze. V roce 1946 byl zvolen čestným předsedou Spolku architektů na Slovensku i Společnosti architektů v Praze. V roce 1929 se stal řádným členem České akademie věd a umění, v roce 1938 mu bratislavská univerzita udělila čestný doktorát.
Dušan Jurkovič vytvořil pozoruhodné dílo, obdivuhodné svou nezaměnitelnou tvářností. Charakterizuje jej citát:“Umění má být pro každou složku národa, inteligenta, rolníka i dělníka, ono má vytvořit rámec pro styl života, proto musí být i naše“.
Po Dušanu Jurkovičovi je pojmenována ulice v Brně-Lesné, na jeho soukromé vile v Žabovřeskách (ul. Jana Nečase č.2) je umístěna pamětní deska.
zdroj: www.brno.cz

Dušan Samo Jurkovič

 

Dušan Samo Jurkovič

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1884 - 1888   Kunstgewerbeschule des österreichischen Museums für Kunst und Industrie (1919-1937), Vídeň (Wien), stavitelství

Dušan Samo Jurkovič

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Bystřice pod Hostýnem (Kroměříž), Bystřice pod Hostýnem (Kroměříž), od roku 1903 pracoval na Hostýně, navrhl úpravy staveb a Křížovou cestu
???? - ????   Molitorov, Molitorov, Kouřim (Kolín)
???? - ????   Praha, Praha
1889 - 1895   Město Vsetín, Vsetín (Vsetín)
1890 - 1918   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1918 - 1947   Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)

Dušan Samo Jurkovič

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Umělecká beseda, *1863, výtvarný odbor
1901 - 1914   Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), *1887, řádný člen, byl vyškrnut
1929 - ????   Česká akademie věd a umění, *

Dušan Samo Jurkovič

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1938/05/07 -   Dielo architekta Dušana Jurkoviča, Umelecká beseda slovenská, Bratislava (Bratislava)
1945/12/16 - 1946/01/31   Výstava životního uměleckého díla národního umělce architekta Dra. h.c. Dušana Jurkoviče, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1947/02/16 - 1947/03/10   Dušan Jurkovič: Výstava životního díla, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1971/12/10 - 1972/01/03   Dušan Jurkovič, Kabinet architektury, Brno (Brno-město)
1988/03/10 - 1988/04/24   Dušan Jurkovič: Architektonické dílo, Galerie Jaroslava Gruse, Pardubice (Pardubice)
1988/05/12 - 1988/07/17   Dušan Jurkovič: Architektonické dílo, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1988/09/01 -   Dušan Jurkovič, Kruh priateľov českej kultúry, Bratislava (Bratislava)
1988/11/11 - 1988/12/11   národní umělec Dušan Jurkovič: Z architektonické tvorby, Městská knihovna Praha, Praha
1988/12/14 - 1989/01/15   Dušan Jurkovič, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1993/11/18 - 1994/02   Dušan Jurkovič: Architektonické dielo, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
2011/02/24 - 2011/03/27   Dušan Jurkovič: Architektonické dílo, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/04/26 - 2018/10/28   V kůži Dušana Jurkoviče - Introspekce Jurkovičovy vily podle A1 architects, Jurkovičova vila, Žabovřesky, Brno (Brno-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1907/12/04 - 1908/01/06   Vánoční výstava českých umělců, Topičův salon (1906-1911), Praha
1927/09/24 - 1927/10/27   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1927/11/27 - 1927/12/12   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Krakov (Kraków), Krakov (Kraków)
1930/11 - 1930/12   Sto let českého umění 1830-1930, Mánes, Praha
1940/05/30 - 1940/08   Za novou architekturu, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1966/05 - 1966/10   Česká secese - Umění 1900, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1966/12 - 1967/01   Česká secese - Umění 1900, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1981/05/21 - 1981/07/05   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/04 - 1983/05   Monumentálna tvorba na Slovensku, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1984/11/18 - 1985/02/03   Tschechische Kunst 1878 - 1914, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1985   Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha
1988/10/27 - 1989/01/01   Umělecká beseda k 125. výročí založení, Mánes, Praha
1996/09/17 - 1996/10/27   Moderné hnutie na Slovensku/ Avantgarda medzivojnového obdobia, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
1997/11/12 - 1998/01/11   Das Bauhaus im Osten: Slowakische und Tschechische Avantgarde 1928–1939, Städtisches Museum Schloß Morsbroich, Leverkusen
1998/02/01 - 1998/03/22   Das Bauhaus im Osten: Slowakische und Tschechische Avantgarde 1928–1939, Städtisches Museum Zwickau, Cvikov (Zwickau)
1998/04/05 - 1998/06/07   Das Bauhaus im Osten: Slowakische und Tschechische Avantgarde 1928–1939, Bauhaus Dessau, Desava (Dessau)
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2003/10/30 - 2004/04/16   Architektur Slowakei: Impulse und Reflexion / Slovak Architecture: Impulses and Reflection, Architektur im Ringturm, Vídeň (Wien)
2004/06/30 - 2004/09/19   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, České muzeum výtvarných umění, Praha
2004/10/07 - 2004/11/28   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2004/11/19 - 2005/02/27   Vídeňská secese a moderna 1900-1925: Užité umění a fotografie v českých zemích, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2004/12/08 - 2005/02/27   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2005/03/11 - 2005/06/06   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
2005/09/29 - 2006/05/03   Slovenský mýtus, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2006/12/01 - 2006/12/31   Osobnosti Podlipanska, Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2007/02/01 - 2007/02/23   Osobnosti Podlipanska, Městská knihovna Svatopluka Čecha, Pečky (Kolín)
2007/06/11 - 2007/07/04   Osobnosti Podlipanska, Obecní úřad, Lošany (Kolín)
2007/07/14 - 2007/08/19   Osobnosti Podlipanska, Zámek Zásmuky, Zásmuky (Kolín)
2007/09/03 - 2007/10/31   Osobnosti Podlipanska, Základní devítiletá škola, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2007/12/12 - 2008/02/17   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
2008/03/05 - 2008/04/27   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2008/05/15 - 2008/07/20   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2008/06/27 - 2008/10/05   60 rokov otvorené, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2008/09/18 - 2008/11/30   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2009/11/31 - 2010/01/24   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2010/02/01 - 2010/04/25   Dom miłośnika sztuki: Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870–1930, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2011/03/23 - 2011/05/08   August Švagrovský a jeho sbírka, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2011/06/09 - 2011/10/09   Pro tentokrát nesedat: Sbírka užitého umění Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2011/06/24 - 2011/10/30   Moravská národní galerie: 194 let od založení, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (III. Výtvarné umění 1890-1947), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/12/05 - 2014/01/26   Slavné vily Čech, Moravy a Slezska, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2015/05/15 - 2015/09/27   Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2015/11/20 - 2016/02/07   Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Veletržní palác, Praha
2016/07/21 - 2016/09/11   Příběhy brodských domů, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2018/04/27 - 2018/09/09   Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
2018/06/29 - 2018/09/02   Vize a realita v české a slovenské architektuře 1918-2018, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2018/09/25 - 2018/10/24   Vize a realita v české a slovenské architektuře 1918-2018, Design factory, Bratislava (Bratislava)
2018/10/28 - 2019/06/30   Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava, Národní muzeum, Praha
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2015/05/24   Výtvarné umění, starožitnosti a design - aukce 39, Palác Žofín, Praha
2015/10/18   Aukce 40, Palác Žofín, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2015/10/05 - 2015/10/09   Aukce 40, předaukční výstava, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
2015/10/10 - 2015/10/17   Aukce 40, předaukční výstava, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2015/10/18   Aukce 40, předaukční výstava, Palác Žofín, Praha
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1987/11/03   Dušan Jurkovič, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2003/11/06 - 2012   Dům milovníka umění: Umění a řemeslo přelomu 19. a 20. století, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)

Dušan Samo Jurkovič

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Výstava životního uměleckého díla národního umělce architekta Dra. h.c. Dušana Jurkoviče
  1947   Dušan Jurkovič: Výstava životního díla
  1988   Dušan Jurkovič, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2010   Dušan Jurkovič: Architekt a jeho dům, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2011   Dušan Jurkovič: Architektonické dílo, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1907   Vánoční výstava, František Topič, nakladatelství, Praha
  1927   Wystawa sztuki Czechosłowackiej, Towarzystwo przyjaciol sztuk pieknych w Krakowie, Krakov (Kraków)
  1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, Varšava (Warszawa)
  1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1940   Výstava Za novou architekturu
  1966   Česká secese (Umění 1900), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1966   Česká secese - Umění 1900, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1981   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1983   Monumentálna tvorba na Slovensku, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1996   Moderné hnutie na Slovensku/ Modern Movement in Slovakia (Avantgarda medzivojnového obdobia/ Avantgarde of the Interwar Period), Vydavateĺstvo Spolku architektov Slovenska, _
  1997   Das Bauhaus im Osten: Slowakische und Tschechische Avantgarde 1928–1939, Verlag Gerd Hatje, Ostfildern - Ruit
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století / Folklorism in 20th-century Czech Art, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2006   Osobnosti Podlipanska, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930), Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
  2011   Moravská národní galerie: 194 let od založení, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2011   Pro tentokrát nesedat: Sbírka užitého umění Muzea umění Olomouc/ This time do not sit down: Collection of applied art in the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2018   Czech-Slovak Exhibition / Slovak-Czech Exhibition, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
  2018   Česko-slovenská výstava / Slovensko-česká výstava, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
  2018   Vize a realita v české a slovenské architektuře 1918-2018 / Visions and Applications in Czech and Slovak Architecture 1918-2018, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1929   Dílo Dušana Jurkoviče (Kus dějin československé architektury), Vesmír
  1948   Osudy slovenských výtvarníkov, Štátné nakladateľství, Bratislava (Bratislava)
  1967   Moderní architektura v Brně 1900-1965 (Průvodce), Svaz architektů ČSSR, Praha
  1970   Brno: Moderní architektura / Moderne Architektur, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Brno (Brno-město)
  1971   Architektúra na Slovensku 1918-1945, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1991   Slowakische Architektur und die tschechische Avantgarde 1918–1939, Verlag der Kunst, Drážďany (Dresden)
  1993   Pražské vily, Zlatý řez, Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2003   Příběhy z dlouhého století (Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2005   Vídeňská secese a moderna 1900-1925 (Užité umění a fotografie v českých zemích), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2008   Slavné vily Zlínského kraje, FOIBOS a.s., umělecká agentura, Praha
  2009   Architekt Dušan Samuel Jurkovič, Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2010   Písecké solitéry (Architektura 19. a 20. století v metropoli Prácheňska), Collegium Artium o.s., Písek (Písek)
  2012   Dušan Samuel Jurkovič (Projekty, rekonstrukce a stavby (nejen) na Náchodsku), Městská knihovna Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují (Náchod)
  2012   Geneze designu nábytku, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2012   Naprej!: Česká sportovní architektura 1567–2012, Prostor - architektura, interiér, design, Praha
  2012   The History of Modern Furniture Design, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2014   Japonismus v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2016   Příběhy brodských domů, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2018   Hranice, Teplice nad Bečvou a okolí architektura 1815–2018, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
  2018   Průvodce neklidným územím II (Příběhy moderní české architektury), Nakladatelství Labyrint, Praha
  2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2019   Od designu k designu (Příběh grafického designu ze sbírek Moravské galerie v Brně), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2020   Česká secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2022   Česká skleněná mozaika (Historie, technologie, katalog exteriérových děl), Vysoká škola chemicko-technologická ČVUT, Praha
  2022   Člověk člověku (Karel Koch a Dušan Jurkovič), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  2018   Století dánské a české nábytkové tvorby: Konvergence, divergence / A Century of Danish and Czech Furniture Design: Convergence and Divergence, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1977   Žili a pracovali v Brně, Rapid a.s. - československá reklamní agentura, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (3: g/j), Diderot, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Česká secese, Výtvarná práce, 1-3
  1969   Interiéry Dušana Jurkoviča, 269-274
  1980   Přehled architektury historismu 19. století na Moravě, Umění, 355-367
  1988   Výstavu, jejímž cílem je..., Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 5-5
  2003   Dušan Samuel Jurkovič, Příběhy z dlouhého století, 477-477
  2011   Básník dřeva Dušan Samo Jurkovič / Poet of the wood, Dušan Samo Jurkovič, Pro tentokrát nesedat: Sbírka užitého umění Muzea umění Olomouc/ This time do not sit down: Collection of applied art in the Olomouc Museum of Art, 86-89
  2011   Čs. architekt, Art + Antiques, 58-59
  2011   Mozaika na Jurkovičově vile, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 3.číslo, 3
  2012   Medailony, Geneze designu nábytku, 245-303
  2014   Štěstí v neštěstí, Art + Antiques, 48-48
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Dušan Jurkovič (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1938   Dielo architekta Dušana Jurkoviča, Umelecká beseda slovenská, Bratislava (Bratislava)
  1945   Výstava životního uměleckého díla národního umělce architekta Dra. h.c. Dušana Jurkoviče, Společnost Architektů, Praha
  1988   Dušan Jurkovič: Architektonické dílo, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1988   Dušan Jurkovič: Architektonické dílo, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1988   národní umělec Dušan Jurkovič: Z architektonické tvorby, Národní galerie v Praze, Praha
  1993   Dušan Jurkovič: Architektonické dielo (súborná výstava), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2011   Dušan Jurkovič: Architektonické dílo, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2018   V kůži Dušana Jurkoviče - Introspekce Jurkovičovy vily podle A1 architects, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
adresář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1929   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1937   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo), Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39), Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Jurkovičova vila, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (Program výstav 2011), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
seznam osobností / členů
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Bývalí členové Umělecké besedy
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Za Dušanem Jurkovičem
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha

Dušan Samo Jurkovič

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Výstava životního uměleckého díla národního umělce architekta Dra. h.c. Dušana Jurkoviče
  1947   Dušan Jurkovič: Výstava životního díla

Dušan Samo Jurkovič

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Kapitoly z dějin designu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  [2019]   Rondokubismus, či národní styl, Český kubismus, 35-48
  1947   O montovaných stavbách, Národní osvobození, 4-4
  1955   Stavby na Pustevních při Radhošti, Výtvarná práce, 5
  1989   Kam za černokosteleckými kulturními a přírodními památkami, Černokostelecko, 56-59
  1995   Problémy sociálného bývania v 20. - 30. rokov / The Problems of the Social Housing and Habitation in 20's and 30's, Kulturní fenomén funkcionalismu / The Cultural Phenomenon of Functionalism, 56-62
  2003   Pustevny na Radhošti, Příběhy z dlouhého století, 469-476
  2012   „Poetika místa“ - k pojmenování ulic a náměstí na sídlišti Lesná, Lesná - 50 let sídliště, 31-37
  2016   Nejdražší díla v jednotlivých kategoriích, Art + Antiques, 21
  2022   Milionové částky online, Art Antiques, 11.číslo, 15-16
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   110 let umění gobelínu / 110 Years of Tapestry Art, Uměleckoprůmyslové museum, Praha